Historia loterii EuroMillions

Kraje uczestniczące

Loterię EuroMillions uruchomiono 7 lutego 2004 r. w trzech krajach — Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Ze względu na jej popularność, osiem miesięcy później, 8 października 2004 r. do grupy tej przyłączyła się Austria, Belgia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Szwajcaria. W historii loterii kilkukrotnie wprowadzano zmiany zasad, w tym w roku 2009 wprowadzono maksymalną wartość głównej wygranej, a w roku 2011 wtorkowe losowanie.

Pierwsze losowanie miało miejsce w piątek, 13 lutego 2004 r. W jego wyniku jeden posiadacz kuponu z Francji, który trafnie wytypował zwycięskie liczby, stał się pierwszym zdobywcą głównej wygranej loterii EuroMillions.

Maksymalna wysokość kumulacji

20 stycznia 2006 r. wprowadzono maksymalną wysokość kumulacji, co oznaczało, że główna wygrana mogła kumulować się maksymalnie przez 11 kolejnych losowań. Jeżeli w 12. losowaniu nikomu nie udało się trafić głównej wygranej, przechodziła ona na zdobywców wygranych niższego stopnia.

Trzy lata później, w listopadzie 2009 r. zasada ta została zastąpiona ograniczeniem wysokości głównej wygranej w loterii EuroMillions. Maksimum zostało pierwotnie ustalone na poziomie 185 milionów euro, a za każdym razem, kiedy było ono osiągane, podnoszono je o 5 milionów euro. Po raz pierwszy maksymalna wygrana padła w lipcu 2011 r. i trafiła w ręce Chris i Colina Weir z Wielkiej Brytanii. Wtedy też podniesiono ją do 190 milionów euro.

Zasada maksymalnej wysokości głównej wygranej w loterii EuroMillions zmieniła się ponownie 17 lutego 2012 r. Zgodnie z nią wysokość maksymalnej wygranej nie była zwiększana o 5 milionów euro w każdym przypadku jej osiągnięcia, lecz pozostawała ona na ustalonym poziomie wynoszącym 190 milionów euro. Zgodnie z bieżącymi zasadami główna wygrana może pozostać na tym poziomie tylko przez dwa losowania. Jeśli po drugim losowaniu nadal nie zostanie wyłoniony zdobywca głównej wygranej, wówczas pula przechodzi na zdobywców wygranych niższego stopnia.

Zmiany formatu

Loteria EuroMillions przeszła kolejną zmianę w maju 2011 r., kiedy wprowadzono wtorkowe losowanie. Wraz z wprowadzeniem drugiego losowania w tygodniu zmienił się także format gry i wprowadzono wygrane za trafienie już dwóch głównych liczb. W tym samym czasie liczba Szczęśliwych Gwiazd wzrosła z 9 do 11. Aby podkreślić wprowadzenie drugiego losowania w tygodniu, zorganizowano superlosowanie EuroMillions, w czasie którego zaoferowana była gwarantowana wygrana główna w wysokości 100 milionów euro.

Gry powiązane z loterią EuroMillions

EuroMillions Plus

Od czerwca 2007 r. za niewielką dodatkową opłatą irlandzka wersja loterii EuroMillions daje osobom grającym możliwość udziału w loterii EuroMillions Plus. Osoby korzystające z tej możliwości, do głównego losowania EuroMillions typują 5 głównych liczb (ale nie typują Szczęśliwych Gwiazd), które obowiązują także w czasie odrębnego losowania loterii EuroMillions Plus. Wysokość wygranych waha się od 20 euro za trafienie 3 liczb do 500 000 euro, kiedy pięć głównych liczb EuroMillions odpowiada pięciu liczbom wylosowanym w odrębnej loterii EuroMillions Plus. Dowiedz się więcej o loterii EuroMillions Plus.

Loteria Milionerów

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju loterii EuroMillions było wprowadzenie bezpłatnego losowania przeznaczonego dla uczestników jej brytyjskiej edycji. National Lottery zainaugurowała brytyjską Loterię Milionów w listopadzie 2009 roku, co zbiegło się z wprowadzeniem maksymalnej wysokości wygranej w głównym losowaniu EuroMillions. Loteria została uruchomiona 13 listopada 2009 r., a w każdym losowaniu grającym zaoferowano gwarantowaną wygraną w wysokości przynajmniej miliona funtów, którą mogą zdobyć wyłącznie osoby uczestniczące w brytyjskiej edycji loterii EuroMillions. W ramach brytyjskiej Loterii Milionerów przeprowadzono szereg specjalnych losowań, w tym brytyjską Loterię 100 Milionerów zorganizowaną w lipcu 2012 r., która zbiegła się z organizacją przez Londyn Igrzysk Olimpijskich w roku 2012. Była to historyczna rozgrywka, ponieważ doprowadziła do największego wzrostu liczby milionerów w wyniku jednego losowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę brytyjskiej Loterii 100 Milionerów. Dowiedz się więcej o Loterii Milionerów.

Mój Milion

W lutym 2014 r. w ramach francuskiej wersji loterii EuroMillions za dodatkową opłatą wynoszącą 0,50 euro za rząd, osoby grające zaczęto uwzględniać w losowaniu loterii Mój Milion i w ten sposób wzrosła cena kuponów loterii EuroMillions kupowanych we Francji. Chociaż cena za rząd jest nieco wyższa niż w większości krajów uczestniczących w loterii EuroMillions, jest ona porównywalna z ceną brytyjskiego kuponu loterii EuroMillions, a tylko w tych dwóch krajach oferuje się posiadaczom jednego kuponu możliwość gry o odrębną gwarantowaną wygraną wynoszącą milion funtów (w Wielkiej Brytanii) lub milion euro (we Francji). Dowiedz się więcej o loterii Mój Milion.