Podział przychodów

Podział przychodów ze sprzedaży biletów EuroMillions jest zróżnicowany w zależności od tego, w jakim kraju grasz. Dla przykładu loteria każdego uczestniczącego kraju podlega różnym przepisom dotyczącym przeznaczania części przychodów na cele dobroczynne, a każdy rząd posiada inne wymagania co do kwoty podatku dochodowego.

Środki uzyskane ze sprzedaży biletów są rozdzielane w Wielkiej Brytanii w następujący sposób:

Wykres przedstawia informację dotyczącą przeznaczenia przychodów pochodzących ze sprzedaży kuponów w Wielkiej Brytanii

Dlatego też, 2.5 £ za bilet EuroMillions są rozdzielane w następujący sposób:
1.25 £ Pula nagród
70 p Cele dobroczynne
30 p Podatek rządowy od loterii
12.5 p Prowizja sprzedawcy
11.25 p Koszty operacyjne
1.25 p Zysk operatora loterii

Sprzedaż losów do każdego losowania EuroMillions w Wielkiej Brytanii przynosi miliony funtów, z czego 50 procent jest wykorzystywane do finansowania nagród. Na stronie Nagrody EuroMillions możesz zobaczyć w jaki sposób pieniądze są rozdzielane pomiędzy różnymi poziomami nagród. Fundusz na Cele Dobroczynne (The Good Causes Fund) otrzymuje 28 procent ze sprzedaży biletów EuroMillions, dodając do łącznej sumy 35 miliardów funtów, uzyskanej ze wszystkich narodowych loterii w Wielkiej Brytanii, od jego utworzenia w 1994 roku.