Umowa syndykatu loterii EuroMillions

Udział w loterii EuroMillions w ramach syndykatu istotnie zwiększa szanse na zdobycie wygranej.

W syndykacie duża liczba kuponów jest kupowana wspólnie na koszt wszystkich jego członków, ale także wygrana jest dzielona między tych członków. Chociaż odpowiednie części wszelkich wygranych przypadają wszystkim członkom syndykatu, szanse na wygraną są także znaczenie wyższe.


Jak stworzyć syndykat w loterii EuroMillions

Do syndykatu mogą należeć różne grupy osób – koledzy z pracy, znajomi, rodzina, a nawet sąsiedzi, ale każdy jego członek musi być w wieku upoważniającym do gry (w Wielkiej Brytanii musi mieć ukończony 16. rok życia).

Przed stworzeniem syndykatu warto ustalić zasady, aby zabezpieczyć wszystkich uczestników i oczywiście wygrane.

Można rozpocząć od wyboru szefa lub „skarbnika”, który będzie kierował syndykatem. Zgodnie z Regulaminem Zakładów National Lottery wszystkie wygrane związane ze zwycięskim kuponem są wypłacane tylko jednej osobie – w tym wypadku szefowi syndykatu, więc należy powierzyć tę rolę osobie wiarygodnej.

Szef syndykatu odpowiada za:

Aby uniknąć ewentualnych sporów, można wybrać drugiego członka syndykatu, który także będzie sprawdzał liczby i wyniki po każdym losowaniu.

Jakie zapisy zawrzeć w umowie syndykatu loterii EuroMillions

Można opracować własną umowę, która będzie odpowiadać potrzebom danego syndykatu, ale dobrze jest uwzględnić w niej następujące elementy:


Wzór umowy syndykatu loterii EuroMillions

Umowę syndykatu loterii EuroMillions powinni podpisać wszyscy członkowie i wszyscy oni powinni być świadkami jej podpisania przez innych członków. Ponieważ w przypadku przystąpienia do umowy nowego członka lub wystąpienia dotychczasowego członka konieczne będzie sporządzenie nowej umowy, można także ustalić czas trwania syndykatu, aby przed jego upływem możliwe było w odpowiednich terminach przystępowanie do niego nowych członków i występowanie dotychczasowych.

Pobierz wzór umowy syndykatu

Proszę pamiętać, że ta umowa ma jedynie charakter informacyjny, a osoby chcące stworzyć syndykat powinny zapewnić sobie dostęp do niezależnych porad prawnych. Wszelkie postanowienia zawarte w umowie stanowią wyłączenie sugestię i należy je dopasować do indywidualnych wymagań. Serwis Euro-Millions.com nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędów lub przeoczeń oraz z tytułu wszelkich strat lub roszczeń wynikających z wykorzystania niniejszego wzoru umowy tak w całości jak i w części.