Nagrody EuroMillons zmieniają się 1 lutego 2020 r.

1 lutego 2020 roku wprowadzono w EuroMillions pewne zmiany, w tym wyższe główne wygrane, zwiększony limit puli nagród (ze 190 milionów euro do 200 milionów euro, a w przyszłości potencjalnie 250 milionów euro), jak również częstsze Superlosowania i specjalne wydarzenia. Czytaj dalej, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

Limit nagrody głównej wzrósł do 200 milionów €

Wprowadzono zmiany w nagrodach oferowanych w EuroMillions, w tym zwiększono limit głównej wygranej.

Poprzedni, ustalony w styczniu 2012 roku, wynosił 190 milionów euro. Jednak w najnowszej wersji gry, która obowiązuje od 1 lutego 2020 roku, wzrósł on do 200 milionów, a w przyszłości może być jeszcze większy.

Po osiągnięciu limitu główna wygrana może pozostać na maksymalnym poziomie przez cztery kolejne losowania, zanim ktoś będzie musiał ją zdobyć i wraz z wszelkimi dodatkowymi nagrodami pieniężnymi zostanie ona przeznaczona na wygrane niższego stopnia, podobnie jak poprzednio.

Jednak, jak tylko główna nagroda osiągnie swój limit i przejdzie na wygrane niższego stopnia lub zostanie zdobyta, limit zwiększy się o 10 milionów euro w kolejnych losowaniach. To oznacza, że po pierwszym osiągnięciu kwoty 200 milionów euro, następnym razem będzie on mógł dojść do pułapu 210 milionów euro. Taka sytuacja będzie się powtarzała, dopóki nie osiągnie on maksymalnej wartości w wysokości 250 milionów euro.

EuroMillions mogłoby zatem zaoferować najwyższą pulę nagród, jaką kiedykolwiek widziano w Europie, przekraczając kwotę 209 milionów euro, zdobytą w 2018 roku przez pewnego gracza we włoskiej grze SuperEnalotto.

W przypadku poprzedniego limitu puli nagród kwota głównej wygranej była ustalona na poziomie 190 milionów do czasu, aż ktoś ją zdobył lub minęły cztery kolejne losowania z pulą na maksymalnym poziomie. Pieniądze w kwocie 190 milionów euro musiały być zdobyte w piątym losowaniu. Dowiedz się, jak działa limit głównej wygranej.

Pule nagród coraz częściej rosną

Te zmiany oznaczają, że główne wygrane są wyższe i szybciej rosną. W żadnym z krajów uczestniczących w loterii nie zmienił się koszt udziału w grze. Matryca liczb (5/50 i 2/12) jest taka sama jak poprzednio, zmienił się za to sposób przyznawania nagród.

Poprzednio przeznaczano 43,2% funduszu na nagrody na główną wygraną w pierwszych sześciu losowaniach w cyklu kumulacji, przed obniżeniem tego wkładu do 27%. Te wartości procentowe wzrosły w wyniku wprowadzonych zmian. Pula nagród rośnie szybciej, ponieważ trafia do niej więcej pieniędzy.

Aby zrekompensować to, że większa część funduszu na nagrody jest przeznaczana na główną wygraną, inne poziomy wygranych otrzymują mniejszą część niż wcześniej. Poniższa tabela pokazuje, jaka część funduszu na nagrody EuroMillions była poprzednio przeznaczana na wygraną w każdej kategorii i jak to wygląda po zmianach wprowadzonych 1 lutego:

Kategoria nagrody Poprzedni fundusz na nagrody (%) Zmieniony fundusz na nagrody (%) Zmiana
Dopasowanie 5 liczb + 2 gwiazdki 42,3% na losowania 1 do 6 na cykl kumulacji; 27% na losowanie 7 i dalsze 50% na losowania 1 do 5 na cykl kumulacji; 42% na losowanie 6 i dalsze +6,8% na losowania 1 do 5; -1,2% na losowanie6; +15% na losowanie 7 i dalsze
Dopasowanie 5 liczb + 1 gwiazdka 3,95% 2,61% -1,34%
5 0,92% 0,61% -0,31%
Dopasowanie 4 liczb + 2 gwiazdki 0,45% 0,19% -0,26%
Dopasowanie 4 liczb + 1 gwiazdka 0,48% 0,35% -0,13%
Dopasowanie 3 liczb + 2 gwiazdki 0,67% 0,37% -0,30%
4 0,38% 0,26% -0,12%
Dopasowanie 2 liczb + 2 gwiazdki 1,75% 1,30% -0,45%
Dopasowanie 3 liczb + 1 gwiazdka 1,85% 1,45% -0,40%
Dopasowanie 1 liczb + 2 gwiazdki 4,95% 3,27% -1,68%
Dopasowanie 2 liczb + 1 gwiazdka 14,85% 10,30% -4,55%
2 18,25% 16,59% -1,66%

Zmieniła się również kwota przeznaczana na fundusz rezerwowy EuroMillions. Poprzednio trafiało do niego 4,8% funduszu na nagrody w losowaniach 1-6 w cyklu kumulacji, a od 7 losowania 21%.

Zgodnie ze zmienioną strukturą przeznacza się 10% na fundusz rezerwowy w losowaniach 1-5, a od 6 losowania 18%. To oznacza, że więcej pieniędzy trafia do funduszu rezerwowego na początku cyklu kumulacji, a mniej w kolejnych losowaniach, dzięki czemu pula nagród może szybciej wzrosnąć.

Koszt zakładu nie zmienił się i nadal wynosi 2,50 €.

Zaplanowano więcej Superlosowań

Zwiększyła się też liczba Superlosowań zaplanowanych na dany rok. Od 2017 roku przeprowadzano dwa rocznie, lecz po zmianach liczba tych specjalnych losowań ma wzrosnąć do trzech rocznie.

Superlosowania zwiększają pulę nagród do kwoty gwarantowanej, niezależnie od tego, jaka była jej wartość w poprzednim losowaniu i czy została zdobyta. Jeżeli nikt jej nie wygra, dojdzie do kumulacji, dzięki której może szybko stać się jedną z najwyższych głównych wygranych w tej grze.