EuroMillions Syndikatsystem

Spela EuroMillions i ett syndikat kan avsevärt öka dina chanser att få en vinst och kan även minska kostnaderna för köp av EuroMillions lottsedlar. Att spela i ett syndikat är även ett roligt sätt att få samman familjen, vänner och arbetskollegor och dela spänningen när syndikatet får en vinst.

I de flesta syndikat bidrar varje deltagande medlem med samma belopp som alla de andra spelarna i syndikatet - vanligtvis en rad med nummer för varje - och eventuella vinster delas sedan lika bland varje syndikatmedlem.

Spela EuroMillions med hjälp av system ökar avsevärt vinstchanserna och tabellen nedan visar skillnaden mellan att köpa en enda lottsedel som individ mot att spela i ett syndikat med 20 medlemmar som köper 20 lottsedlar per dragning:

Match Vinnarodds Individuellt inköpt enkel lottsedel Vinnarodds Syndikat med 20 deltagare köper 20 lottsedlar*
5 + 2 1 på 116 531 800 1 på 5 826 640
5 + 1 1 på 6 473 989 1 på 323 700
5 + 0 1 på 3 236 995 1 på 161 850
4 + 2 1 på 517 920 1 på 25 896
4 + 1 1 på 28 774 1 på 1 439
4 + 0 1 på 14 387 1 på 719
3 + 2 1 på 11 771 1 på 589
3 + 1 1 på 654 1 på 33
2 + 2 1 på 822 1 på 41
3 + 0 1 på 327 1 på 16
1 + 2 1 på 157 1 på 7,9
2 + 1 1 på 46 1 på 2,3
2 + 0 1 på 23 1 på 1,2

Även om dina odds ökar när man spelar i ett syndikat, är nackdelen att eventuella vinster delas. Till exempel om du spelar i ett syndikat med 20 medlemmar och vann den nuvarande EuroMillions jackpotten värd (antal) skulle varje medlem ta hem 66 000 000 €, varje medlem skulle ta hem 3 300 000 €.

Ett annat sätt att spela i ett syndikat skulle vara att köpa färre lottsedlar och minska varje deltagares kostnad för att spela EuroMillions. Exempelvis om ett syndikat med 20 medlemmar köpte 10 lottsedlar per dragning skulle det halvera kostnaden för att spela samtidigt dramatisk förbättra dina chanser att vinna jämfört med risken för en individ att vinna med en enda lottsedel.

EuroMillions syndikatkalkylator

Använd denna syndikatkalkylator för att se hur dina odds ändras beroende på hur många medlemmar som finns i ditt syndikat och hur många lottsedlar för varje dragning som du köpt. Kalkylatorn visar också vinstbeloppet för vare syndikatmedlem, återigen beroende på hur många som finns i syndikatet, mot vinsten för en enskild lottinnehavare.

Syndikatmedlemmar: Lottsedel (-ar) inköpt per dragning:
Kostnad för varje syndikatmedlem: 2,00 €
Match Vinnarodds Genomsnittligt belopp vunnet
Individuellt inköpt enkel lottsedel Syndikat med 10 deltagare köper 10 lottsedel(-ar)* Individuellt inköpt enkel lottsedel* Varje syndikatmedlem skulle få*
5 + 2 1 på 116 531 800 1 på 11 653 180 54 538 099,40 € € 5 453 809,94 €
5 + 1 1 på 6 473 989 1 på 647 399 444 117,64 € € 44 411,76 €
5 + 0 1 på 3 236 995 1 på 323 700 68 252,45 € € 6 825,24 €
4 + 2 1 på 517 920 1 på 51 792 3 760,95 € € 376,10 €
4 + 1 1 på 28 774 1 på 2 877 183,53 € € 18,35 €
4 + 0 1 på 14 387 1 på 1 439 79,20 € € 7,92 €
3 + 2 1 på 11 771 1 på 1 177 77,71 € € 7,77 €
3 + 1 1 på 654 1 på 65 14,07 € € 1,41 €
2 + 2 1 på 822 1 på 82 18,99 € € 1,90 €
3 + 0 1 på 327 1 på 33 11,71 € € 1,17 €
1 + 2 1 på 157 1 på 16 9,99 € € 1,00 €
2 + 1 1 på 46 1 på 4,6 7,61 € € 0,76 €
2 + 0 1 på 23 1 på 2,3 4,14 € € 0,41 €

* Siffror och belopp kan rundas av och är enbart avsedda för informationsändamål Genomsnittsvinster är inte någon indikation för framtida vinst

† Odds som visas intill den här symbolen är förväntade och inte garanterade.