Välja lottsedelsnummer

Att pricka in de vinnande EuroMillions-numren är en dröm för alla som spelar på spelet. Vissa personer gillar att införa system och strategier med olika grader av praktisk nytta, vissa litar på turen och andra har särskilda skäl för att välja de nummer som skapar deras EuroMillions-rader.

Sentimental betydelse

Många personer väljer ut vissa viktiga datum för sina EuroMillions-nummer, en metod som direkt begränsar dig till enbart de första 31 huvudbollarna. Om ett nummer från 32 och uppåt dras, kommer du inte att kunna vinna jackpotten. Det finns också ytterligare problem så att, om av något skäl alla huvudnumren som kommer upp är under 31, kan du behöva dela vinsten med ett större antal spelare än vanligt på grund av populariteten i detta system, vilket förminskar alla vinster du erhåller.

Ett alternativ är att använda dörrnummer på husen där du har bott eller till och med delar av dina kärastes telefonnummer och inga av dessa är begränsade till ett visst sifferintervall. Du kan fortfarande nå en viss nivå av personlig mening med dessa nummer, men du behöver inte gå miste om möjligheten till jackpotten om ett nummer dras i 40-talserien eller höga 30-tal.

Mönster

Det rapporteras att många människor väljer omgångar av nummer som 1, 2, 3, 4 och 5, som har lika stora chanser som alla andra som dras, men skulle också kunna resultera i att du får dela vinsten med en ovanligt stor grupp andra lottinnehavare om de kom upp i EuroMillions-dragningen. Likaså att välja prydliga rader av nummer eller mönster på spelkupongen är en populär metod för att välja nummer, men kan uppnå samma olyckliga resultat.

Slumptal

Ett sätt att säkerställa att du inte begränsar ditt val är att välja dina nummer helt slumpmässigt. Detta kan du göra genom att markera Quick Pick-alternativet när du köper din lott eller använda EuroMillions-nummergenerator att fördela ut på så många slumpmässiga rader som du vill spela.

Till och med när du tror att du väljer slumptal manuellt, kan du ändå undermedvetet hamna i mönster och båda dessa metoder hjälper till att utrota den frågan. Det är också mindre sannolikt att du väljer samma nummer som någon annan med ett slumpmässigt urval, så risken är mindre att du kommer att få dela din vinst om du vinner.

Historik

Det antyds att många människor spelar gamla vinstrader i nästkommande dragning och hoppas att numren ska komma upp igen. Det är förvisso möjligt, samma bollar kom i september 2009 upp i två på varandra följande dragningar i Bulgariens nationella lotteri. Men även om det skulle inträffa i EuroMillions skulle du säkert vara tvungen att dela vinsten på ett antal sätt och bara få en del av det annonserade beloppet.

Vissa människor gillar att göra sina val på nummer som har visats mest frekvent i den vinnande raden, medan andra föredrar att välja de som inte har dragits under lång tid, vilket skulle tyda på att de kan förväntas dyka upp i EuroMillions-resultaten. Dessa är kända som varma eller kalla nummer och du kan finna denna information och mer på statistik sidan.