Eurojackpot开奖结果

E以下每期Eurojackpot都包含了一个链接,带您了解该次抽奖的全部奖金分解。如果某次抽奖没有头奖中奖者,则予以明确标示。

最新EuroJackpot开奖结果

InformationEuroJackpot与欧洲乐透彩是两种不同的彩票,您正要查看欧洲乐透彩开奖结果吗?
星期五 17 八月 2018
 • 2
 • 12
 • 32
 • 43
 • 44
 • 3
 • 4
4滚存!
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €38,000,000

购买Eurojackpot彩票 购买Eurojackpot彩票

往期EuroJackpot开奖结果

星期五 10 八月 2018
 • 4
 • 15
 • 17
 • 21
 • 23
 • 6
 • 7
3滚存!
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €28,000,000

星期五 3 八月 2018
 • 4
 • 8
 • 12
 • 25
 • 31
 • 7
 • 8
2滚存!
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €18,000,000

星期五 27 七月 2018
 • 2
 • 22
 • 40
 • 43
 • 50
 • 3
 • 8
滚存!
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €10,000,000

星期五 20 七月 2018
 • 13
 • 33
 • 40
 • 42
 • 43
 • 7
 • 9
中了奖金
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €22,736,890

星期五 13 七月 2018
 • 13
 • 14
 • 21
 • 34
 • 46
 • 2
 • 5
滚存!
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €10,000,000

星期五 6 七月 2018
 • 2
 • 7
 • 24
 • 38
 • 45
 • 5
 • 8
中了奖金
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €90,000,000

星期五 29 六月 2018
 • 9
 • 18
 • 30
 • 47
 • 48
 • 4
 • 6
14滚存!
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €90,000,000

星期五 22 六月 2018
 • 16
 • 24
 • 33
 • 35
 • 43
 • 6
 • 7
13滚存!
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €90,000,000

星期五 15 六月 2018
 • 1
 • 5
 • 7
 • 9
 • 21
 • 3
 • 10
12滚存!
了解更多
查看中奖者与奖金分解
等奖:
欧元 €90,000,000

要中最高Eurojackpot奖金,投注者必须全中5个主号码和2个Euro号码。假如没有人全中这7个号码,头奖将滚存到下一期抽奖。每周如此重复,直至达到€9000万欧元的头奖封顶或彩票滚存超过13次。

相关链接