Svenska
SV

Euro-Millions.com Friskrivningsklausul

Take That Ltd. och Euro-Millions.com är på intet sätt anslutna till, associerade med eller godkända av Allwyn, The National Lottery Commission eller SLE.

Tillgänglig information på Euro-Millions.com:s hemsida är enbart avsedd att användas av spelare och av potentiella spelare i europeiska lotterier. Dessa sidor är enbart informationssidor och är inte avsedda att uppmuntra till deltagande i Euro-Million:s lotteri eller i andra europeiska lotterier. Vad mer är, informationen på denna hemsida utgör inte en inbjudan eller uppmaning från Euro-Millions.com till någon person att delta i något lotteri.

Euro-Millions.com tillhandahålles utan kostnad och vi gör vårt bästa för att underhålla hemsidan och informationen, nyheterna och lotteriresultaten häri. Du bör emellertid inte utgå ifrån att Euro-Millions.com är felfritt eller att den kommer att vara lämplig för det specifika ändamål för vilket du använder den. Vänlig sök specialiserad, professionell rådgivning vid behov. Lotteriresultat, som publiceras på våra sidor, bör inte uppfattas som absoluta då fel är möjliga och alla vinnande och förlorande lotter måste dubbelkontrolleras.

Länkar som förekommer på Euro-Millions.com:s hemsida är enbart avsedda för din bekvämlighet och innebär inte att Euro-Millions.com ställer sig bakom eller godkänner några andra hemsidor, innehållet i dem eller organisationerna som driver dem.