Svenska
SV

Sekretesspolicy

Vi har åtagit oss att skydda integriteten för besökarna på vår hemsida. Denna policy beskriver hur vi behandlar din personliga information.

Genom att använda vår hemsida och genom att instämma i denna policy samtycker du till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy. För ytterligare information, hänvisar vi till vår Cookie Policy.

Vad för sorts information samlar vi in?

Vi kan samla in, lagra och använda följande slag av personlig information:

 • Information om din dator och om ditt besök på, och användning av, vår hemsida inklusive din IP-adress, geografiskt läge, webbläsare och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar och webbplatsnavigering.
 • Information, som du förser oss med, för att kunna prenumerera på vår hemsida, e-post-meddelanden, nyhetsbrev och/eller tävlingsdeltagande.
 • All annan information som du väljer att skicka till oss.

Hur använder vi din personliga information?

Personlig information, som skickats till oss via denna hemsida, kommer att användas för de ändamål som angetts i denna sekretesspolicy eller i relevanta delar på denna hemsida.

Vi kan använda din personliga information för att:

 • Administrera hemsidan.
 • Förbättra din webbupplevelse genom att anpassa hemsidan till att spegla dina specifika intresseområden.
 • Möjliggöra din användning av tjänster, som är tillgängliga på hemsidan.
 • Förse dig med allmän information eller marknadskommunikation.
 • Förse dig med tjänster som du köpt via hemsidan.
 • Skicka information till dig eller e-postmeddelanden som du speciellt har efterfrågat.
 • Skicka alla nyhetsbrev och/eller marknadskommunikation som rör vår verksamhet eller företag tillhöriga noggrant utvalda tredje parter som vi tror kan vara av intresse för dig och där du särskilt har instämt i att få denna information via e-post. Du kan när som helst välja att inte längre få denna information genom att skicka ett e-postmeddelande till oss med hjälp av uppgifter som vi tillhandahåller via vår Kontakta oss sida.
 • Skicka inbjudningar till dig om att delta i eventuella kampanjer eller tävlingar som vi från tid till annan kan erbjuda våra läsare.
 • Hantera förfrågningar och klagomål, som du har inkommit med, rörande vår hemsida.
 • Se till att vår hemsida är säker och förhindra bedrägeri.
 • Kontrollera efterlevnad av villkoren för användning av vår hemsida.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till någon tredje part i syfte att bedriva direktmarknadsföring om du har avslutat prenumerationen av denna tjänst.

Avslöjande

Vi kan komma att lämna ut din dina personuppgifter till någon av våra anställda, chefer, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån det rimligen kan vara nödvändigt för ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

Vi kan komma att lämna ut din personliga information till någon medlem av vår företagsgrupp (detta betyder våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag) i den mån det rimligen kan vara nödvändigt för ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

Dessutom kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter:

 • I den omfattning vi är skyldiga att göra detta enligt lag.
 • I anslutning till något pågående eller kommande rättsligt förfarande.
 • För att kunna fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra) i syfta att förebygga bedrägeri.
 • Till köparen av (eller potentiell köpare) av en verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja)
 • Till varje person, som vi rimligen tror kan hänvända sig till en domstol eller till annan kompetent myndighet för att avslöja sådana personuppgifter där, enligt vår rimliga åsikt, sådan domstol eller myndighet rimligen kan beordra utlämning av sådana personuppgifter.

Förutom vad som anges i denna sekretesspolicy kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Internationella dataöverföringar

Information som vi samlar in kan lagras och bearbetas i och överföras till något av de länder i vilka vi är verksamma för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Informationen som du lämnar kan föras över till andra länder inklusive de länder som inte har några dataskyddslagar motsvarade dem som gäller inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Dessutom kan personuppgifter, som du lämnar för publicering på hemsidan, senare bli tillgängliga via Internet över hela världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.

Du samtycker uttryckligen till sådan överföring av personuppgifter.

Säkerhet och personlig information

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, felaktig användning eller ändring av dina personuppgifter.

Vi lagrar alla personuppgifter, som du lämnar oss, på säkra servrar.

Alla elektroniska transaktioner, som införts via hemsidan, kommer att skyddas med hjälp av krypteringsteknik.

Du bekräftar att överföring av information via Internet är potentiellt osäker och att vi inte kan garantera säkerheten för data som skickas över Internet.

Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och andra inloggningsuppgifter konfidentiella. Medan du kommer att behöva ditt lösenord för att logga in på ditt konto kommer du aldrig att bli ombedd att lämna ut ditt lösenord till en representant för eller en anställd i företaget.

Policyändringar

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan genom att publicera en ny version av vår hemsida. Du bör då och då besöka hemsidan för att försäkra dig om att du är tillfreds med eventuella ändringar.

Vi kan även meddela dig om ändringar i vår sekretesspolicy via e-post.

Dina rättigheter

Du kan instruera oss att ge dig alla personuppgifter vi har om dig. Tillhandahållande av sådan information kommer att vara föremål för:

 • Betalning av en administrationsavgift (för närvarande £10).
 • Att du förser oss med tillämpligt bevis på din identitet (som omfattar en av notarius publicus attesterad fotokopia av ditt pass plus en originalkopia av din elräkning som visar din nuvarande adress). Vi förbehåller oss rätten att vid behov begära ytterligare information för att fastställa din identitet.

Vi kan komma att undanhålla sådan personlig information i den omfattning lagen medger detta.

Du kan instruera oss att inte längre hantera dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att skicka oss ett e-postmeddelande eller skriva till oss med hjälp av uppgifter som vi tillhandahåller via vår Kontakta oss sida.

Tredje parts hemsidor

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicy eller tredje parts praxis när det gäller dessa hemsidor.

Uppdateringsinformation

Vi ber dig meddela oss om dina personuppgifter, som vi har om dig, behöver korrigeras eller uppdateras.

Kontakt

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller om vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande eller skriva till oss med hjälp av uppgifter som vi tillhandahåller via vår Kontakta oss sida.

Kontroll av data

Vi är registrerade hos Information Commissioner's Office och registreringsnumret för vårt dataskydd är Z6413413.