Zasady ochrony prywatności

Z oddaniem działamy na rzecz ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę, a niniejsze zasady określają sposób traktowania przez nas danych osobowych.

Korzystając z witryny i wyrażając zgodę na stosowanie niniejszych zasad, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszych zasad. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie, prosimy o zapoznanie się z Zasadami stosowania plików cookie.

Jakie informacje zbieramy?

Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe następujących rodzajów:

Do czego są wykorzystywane dane osobowe?

Dane osobowe przesłane nam za pomocą tej witryny będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszych „Zasady ochrony prywatności” lub w odpowiednich częściach witryny.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do:

Po rezygnacji użytkownika z subskrypcji nie będziemy udostępniać jego danych osobowych żadnym osobom trzecim w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

Ujawnianie informacji

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Ponadto możemy ujawniać dane osobowe użytkownika:

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Międzynarodowy transfer danych

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

Informacje udostępniane przez użytkownika mogą być przesyłane do innych krajów, w tym do krajów, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych równorzędne z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ponadto dane osobowe udostępnione przez użytkownika w celu publikacji w witrynie mogą później stać się dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy uniemożliwić użycia lub nadużycia takich informacji przez inne osoby.

Użytkownik w sposób wyraźny zgadza się na taki transfer danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Wszystkie udostępnione przez użytkownika dane osobowe będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

Wszystkie transakcje elektroniczne zawierane za pośrednictwem witryny będą chronione poprzez szyfrowanie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Użytkownik jest zobowiązany do poufnego traktowania hasła i innych danych niezbędnych do logowania. Hasło jest niezbędne do zalogowania się do swojego konta, jednak żaden przedstawiciel ani pracownik spółki nigdy nie będzie prosił użytkownika o ujawnienie hasła.

Zmiany zasad

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać tę stronę, aby potwierdzić zgodę na wszelkie zmiany.

Użytkownik może także być powiadamiany pocztą e-mail o zmianach „Zasad ochrony prywatności”.

Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

W zakresie dopuszczonym w przepisach prawa możemy odmówić ujawnienia takich danych osobowych.

Użytkownik może zakazać przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, kontaktując się z nami pocztą e-mail lub ma piśmie pod adresem na stronie Kontakt.

Witryny osób trzecich

Witryna zawiera łącza do innych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady i praktyki dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w witrynach osób trzecich.

Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w posiadaniu których jesteśmy.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych „Zasad ochrony prywatności” lub postępowania z danymi osobowymi prosimy o kontakt pocztą e-mail lub na piśmie pod adresem podanym na stronie Kontakt.

Administrator danych

Jesteśmy podmiotem zarejestrowanym w brytyjskiej Komisji Ochrony Danych Osobowych (Information Commissioner's Office) pod numerem rejestracyjnym Z6413413.