Polski
PL

Nota prawna serwisu Euro-Millions.com

Spółka loteryjna Take That Ltd. i serwis Euro-Millions.com nie są w żaden sposób stowarzyszone ani związane ze spółką Allwyn, brytyjską Krajową Komisją ds. Gier (National Lottery Commission) ani SLE oraz nie są w żaden sposób zatwierdzone ani dopuszczone przez te podmioty.

Informacje dostępne w witrynie serwisu Euro-Millions.com są przeznaczone wyłącznie do użytku grających i przyszłych grających w loteriach europejskich. Są to wyłącznie strony informacyjne i nie mają one na celu zachęcania do udziału w loterii EuroMillions ani jakiejkolwiek innej loterii europejskiej. Ponadto informacje w tej witrynie nie stanowią oferty ani zaproszenia ze strony serwisu Euro-Millions.com dla jakiejkolwiek osoby do udziału w jakiejkolwiek loterii.

Serwis Euro-Millions.com jest udostępniany użytkownikowi bezpłatnie i podejmujemy wszelkie starania w celu zapewnienia dbałości o witrynę oraz informacje, wiadomości i wyniki loterii, które się w niej znajdują. Jednakże nie należy zakładać, że serwis Euro-Millions.com jest wolny od błędów oraz że jest on przydatny do określonego celu, do którego wykorzystuje go użytkownik. W razie konieczności zalecamy uzyskanie specjalistycznej, profesjonalnej porady. Wyniki loterii zamieszczone na naszych stronach nie powinny być traktowane jak informacje potwierdzone, ponieważ błędy są możliwe, a wszystkie wygrywające i przegrywające kupony należy dokładnie sprawdzić.

Łącza znajdujące się w witrynie Euro-Millions.com służą wyłącznie zwiększeniu wygody użytkownika i nie oznaczają, że serwis Euro-Millions.com udziela poparcia lub zatwierdza jakiekolwiek inne witryny, ich treść lub inne podmioty, które prowadzą te witryny.

Logo
wtorek 5 marca 2024
650 milionów $
Pozostałe Czas
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s
×