EuroMillions resultat den 1 mars 2013

Den 568 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 1 mars 2013 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 1 mars 2013
 • 1
 • 11
 • 29
 • 36
 • 42
 • 4
 • 5
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
CGG9 41450
Icon
Dragningen:
568
Icon
Jackpot:
32 728 379 €
Icon
Dragningsmaskiner:
3
Icon
Totalt antal vinnare:
2 569 313
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
4
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 28 augusti 2013.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 28 372 232,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 371 873,60 £ 1 371 873,60 £ 3
5 46 484,20 £ 1 46 484,20 £ 8
4 + 2 3 873,60 £ 12 46 483,20 £ 48
4 + 1 147,70 £ 317 46 820,90 £ 1 101
4 82,70 £ 565 46 725,50 £ 1 966
3 + 2 45,50 £ 700 31 850,00 £ 2 554
2 + 2 13,90 £ 10 475 145 602,50 £ 38 407
3 + 1 10,00 £ 13 616 136 160,00 £ 50 878
3 9,40 £ 24 157 227 075,80 £ 91 201
1 + 2 7,10 £ 54 321 385 679,10 £ 211 020
2 + 1 5,10 £ 196 249 1 000 869,90 £ 786 749
2 3,00 £ 355 016 1 065 048,00 £ 1 385 378
Totals - 655 430 3 550 672,70 £ 2 569 313
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 728 379,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 543 386,60 € 1 543 386,60 € 3
5 67 923,30 € 1 67 923,30 € 8
4 + 2 5 660,20 € 9 50 941,80 € 48
4 + 1 215,90 € 247 53 327,30 € 1 101
4 120,90 € 415 50 173,50 € 1 966
3 + 2 66,40 € 505 33 532,00 € 2 554
2 + 2 20,30 € 7 938 161 141,40 € 38 407
3 + 1 14,60 € 10 871 158 716,60 € 50 878
3 13,70 € 19 812 271 424,40 € 91 201
1 + 2 10,40 € 44 140 459 056,00 € 211 020
2 + 1 7,50 € 171 224 1 284 180,00 € 786 749
2 4,40 € 304 730 1 340 812,00 € 1 385 378
Totals - 559 893 4 474 614,90 € 3 689 099
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 728 379,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 543 386,69 € 0 0,00 € 3
5 67 923,34 € 4 271 693,36 € 8
4 + 2 5 660,28 € 9 50 942,52 € 48
4 + 1 215,92 € 175 37 786,00 € 1 101
4 120,92 € 353 42 684,76 € 1 966
3 + 2 66,49 € 525 34 907,25 € 2 554
2 + 2 20,34 € 7 725 157 126,50 € 38 407
3 + 1 14,69 € 9 760 143 374,40 € 50 878
3 13,78 € 17 808 245 394,24 € 91 201
1 + 2 10,46 € 42 977 449 539,42 € 211 020
2 + 1 7,60 € 152 555 1 159 418,00 € 786 749
2 4,41 € 269 224 1 187 277,84 € 1 385 378
Totals - 501 115 3 780 144,29 € 2 569 313
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 728 379,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 543 387,00 € 0 0,00 € 3
5 67 923,00 € 0 0,00 € 8
4 + 2 5 660,00 € 1 5 660,00 € 48
4 + 1 216,00 € 24 5 184,00 € 1 101
4 121,00 € 47 5 687,00 € 1 966
3 + 2 66,00 € 45 2 970,00 € 2 554
2 + 2 20,00 € 717 14 340,00 € 38 407
3 + 1 15,00 € 899 13 485,00 € 50 878
3 14,00 € 1 806 25 284,00 € 91 201
1 + 2 10,00 € 3 697 36 970,00 € 211 020
2 + 1 8,00 € 13 707 109 656,00 € 786 749
2 4,00 € 26 166 104 664,00 € 1 385 378
Totals - 47 109 323 900,00 € 2 569 313
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 728 379,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 543 386,68 € 0 0,00 € 3
5 67 923,33 € 0 0,00 € 8
4 + 2 5 660,27 € 5 28 301,35 € 48
4 + 1 215,92 € 131 28 285,52 € 1 101
4 120,92 € 233 28 174,36 € 1 966
3 + 2 66,48 € 318 21 140,64 € 2 554
2 + 2 20,33 € 4 800 97 584,00 € 38 407
3 + 1 14,68 € 6 576 96 535,68 € 50 878
3 13,77 € 11 285 155 394,45 € 91 201
1 + 2 10,46 € 28 646 299 637,16 € 211 020
2 + 1 7,59 € 110 804 841 002,36 € 786 749
2 4,41 € 183 394 808 767,54 € 1 385 378
Totals - 346 192 2 404 823,06 € 2 569 313

Av 33 961 668 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 841 804,10 CHF 1 3
5 105 225,50 CHF 1 8
4 + 2 6 961,60 CHF 0 48
4 + 1 334,50 CHF 55 1 101
4 187,35 CHF 95 1 966
3 + 2 103,00 CHF 129 2 554
2 + 2 31,50 CHF 2 107 38 407
3 + 1 22,75 CHF 2 975 50 878
3 21,35 CHF 5 123 91 201
1 + 2 16,20 CHF 11 938 211 020
2 + 1 11,75 CHF 47 229 786 749
2 6,85 CHF 77 900 1 385 378
Totals - 147 553 2 569 313
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 728 379,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 543 386,60 € 0 0,00 € 3
5 67 923,30 € 0 0,00 € 8
4 + 2 5 660,20 € 8 45 281,60 € 48
4 + 1 215,90 € 104 22 453,60 € 1 101
4 120,90 € 153 18 497,70 € 1 966
3 + 2 66,40 € 210 13 944,00 € 2 554
2 + 2 20,30 € 2 746 55 743,80 € 38 407
3 + 1 14,60 € 3 815 55 699,00 € 50 878
3 13,70 € 6 607 90 515,90 € 91 201
1 + 2 10,40 € 15 489 161 085,60 € 211 020
2 + 1 7,50 € 58 902 441 765,00 € 786 749
2 4,40 € 99 680 438 592,00 € 1 385 378
Totals - 187 714 1 343 578,20 € 2 569 313
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 728 379,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 543 386,60 € 0 0,00 € 3
5 67 923,30 € 1 67 923,30 € 8
4 + 2 5 660,20 € 4 22 640,80 € 48
4 + 1 215,90 € 48 10 363,20 € 1 101
4 120,90 € 105 12 694,50 € 1 966
3 + 2 66,40 € 122 8 100,80 € 2 554
2 + 2 20,30 € 1 899 38 549,70 € 38 407
3 + 1 14,60 € 2 366 34 543,60 € 50 878
3 13,70 € 4 603 63 061,10 € 91 201
1 + 2 10,40 € 9 812 102 044,80 € 211 020
2 + 1 7,50 € 36 079 270 592,50 € 786 749
2 4,40 € 69 268 304 779,20 € 1 385 378
Totals - 124 307 935 293,50 € 2 569 313
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 32 728 379,20 € 0 Rollover! 0
5 + 1 543 386,60 € 1 3
5 67 923,30 € 1 8
4 + 2 5 660,20 € 0 48
4 + 1 215,90 € 55 1 101
4 120,90 € 95 1 966
3 + 2 66,40 € 129 2 554
2 + 2 20,30 € 2 107 38 407
3 + 1 14,60 € 2 975 50 878
3 13,70 € 5 123 91 201
1 + 2 10,40 € 11 938 211 020
2 + 1 7,50 € 47 229 786 749
2 4,40 € 77 900 1 385 378
Totals - 147 553 2 569 313
Icon
2 569 313
lotter vann i denna dragning.
Icon
33 961 668
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
76 av 1 000
1 000 vinster per, 76 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 1 mars 2013

CGG9 41450

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 1 mars 2013

 • 17
 • 25
 • 28
 • 29
 • 32
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 35 70 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 830 36 600,00 €
Totalt- 1 865 106 600,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 1 mars 2013

 • 2
 • 9
 • 6
 • 4
 • 7
 • 0
 • 3
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 1 mars 2013

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 1 mars 2013

 • 0
 • 4
 • 1
 • 8
 • 2
 • 1
 • Icon Constellation:
  Steenbok
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 550 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 rätt200,00 € 33 6 600,00 €
3 rätt20,00 € 314 6 280,00 €
2 rätt5,00 € 3 042 15 210,00 €
1 rätt2,00 € 31 127 62 254,00 €
Stjärntecken1,50 € 13 252 19 878,00 €
Totalt- 47 772 118 222,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 1 mars 2013

 • 7
 • 1
 • 7
 • 8
 • 5
 • 9
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 3 3 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 15 1 500,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 169 1 690,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 601 3 202,00 €
Totalt- 1 788 9 392,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa