EuroMillions resultat den 1 maj 2015

Den 794 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 1 maj 2015 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 1 maj 2015
 • 3
 • 19
 • 20
 • 25
 • 26
 • 6
 • 10
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
WVJ0 89334
Icon
Dragningen:
794
Icon
Jackpot:
23 963 701 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
2 295 600
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 28 oktober 2015.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 749 913,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 145 322,10 £ 1 145 322,10 £ 7
5 22 605,60 £ 4 90 422,40 £ 15
4 + 2 8 073,40 £ 6 48 440,40 £ 21
4 + 1 164,40 £ 269 44 223,60 £ 902
4 65,80 £ 647 42 572,60 £ 2 254
3 + 2 58,00 £ 570 33 060,00 £ 1 824
2 + 2 18,20 £ 8 434 153 498,80 £ 26 713
3 + 1 11,30 £ 12 138 137 159,40 £ 40 938
3 7,90 £ 28 254 223 206,60 £ 99 217
1 + 2 9,70 £ 43 356 420 553,20 £ 141 239
2 + 1 6,40 £ 167 695 1 073 248,00 £ 582 331
2 2,70 £ 390 159 1 053 429,30 £ 1 400 139
Totals - 651 533 3 465 136,40 £ 2 295 600
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 23 963 700,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 079,30 € 3 576 237,90 € 7
5 29 879,00 € 4 119 516,00 € 15
4 + 2 10 671,00 € 2 21 342,00 € 21
4 + 1 217,30 € 169 36 723,70 € 902
4 86,90 € 481 41 798,90 € 2 254
3 + 2 76,70 € 355 27 228,50 € 1 824
2 + 2 24,10 € 4 484 108 064,40 € 26 713
3 + 1 15,00 € 7 885 118 275,00 € 40 938
3 10,40 € 20 072 208 748,80 € 99 217
1 + 2 12,80 € 23 227 297 305,60 € 141 239
2 + 1 8,40 € 110 320 926 688,00 € 582 331
2 3,60 € 273 036 982 929,60 € 1 400 139
Totals - 440 038 3 464 858,40 € 3 175 676
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 23 963 700,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 079,30 € 0 0,00 € 7
5 29 879,00 € 2 59 758,00 € 15
4 + 2 10 671,07 € 6 64 026,42 € 21
4 + 1 217,38 € 183 39 780,54 € 902
4 86,99 € 439 38 188,61 € 2 254
3 + 2 76,79 € 401 30 792,79 € 1 824
2 + 2 24,12 € 5 588 134 782,56 € 26 713
3 + 1 15,05 € 8 527 128 331,35 € 40 938
3 10,45 € 20 303 212 166,35 € 99 217
1 + 2 12,89 € 29 546 380 847,94 € 141 239
2 + 1 8,47 € 119 713 1 013 969,11 € 582 331
2 3,60 € 283 266 1 019 757,60 € 1 400 139
Totals - 467 974 3 122 401,27 € 2 295 600
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 23 963 701,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 079,00 € 0 0,00 € 7
5 29 879,00 € 0 0,00 € 15
4 + 2 10 671,00 € 1 10 671,00 € 21
4 + 1 217,00 € 24 5 208,00 € 902
4 87,00 € 57 4 959,00 € 2 254
3 + 2 77,00 € 47 3 619,00 € 1 824
2 + 2 24,00 € 666 15 984,00 € 26 713
3 + 1 15,00 € 984 14 760,00 € 40 938
3 10,00 € 2 142 21 420,00 € 99 217
1 + 2 13,00 € 3 510 45 630,00 € 141 239
2 + 1 8,00 € 13 594 108 752,00 € 582 331
2 4,00 € 29 600 118 400,00 € 1 400 139
Totals - 50 625 349 403,00 € 2 295 600
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 23 963 700,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 079,30 € 1 192 079,30 € 7
5 29 879,00 € 2 59 758,00 € 15
4 + 2 10 671,07 € 4 42 684,28 € 21
4 + 1 217,38 € 101 21 955,38 € 902
4 86,99 € 299 26 010,01 € 2 254
3 + 2 76,78 € 182 13 973,96 € 1 824
2 + 2 24,11 € 3 016 72 715,76 € 26 713
3 + 1 15,05 € 4 786 72 029,30 € 40 938
3 10,44 € 12 331 128 735,64 € 99 217
1 + 2 12,89 € 17 265 222 545,85 € 141 239
2 + 1 8,46 € 74 151 627 317,46 € 582 331
2 3,60 € 189 408 681 868,80 € 1 400 139
Totals - 301 546 2 161 673,74 € 2 295 600

Av 28 011 565 deltagare, var 3 949 413 från Portugal, varav 3 609 890 genererades av ett kombinationssystem på 1 875 856 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 341 593,85 CHF 1 7
5 53 136,80 CHF 1 15
4 + 2 11 176,80 CHF 0 21
4 + 1 386,60 CHF 57 902
4 154,70 CHF 104 2 254
3 + 2 136,55 CHF 84 1 824
2 + 2 42,90 CHF 1 533 26 713
3 + 1 26,75 CHF 2 389 40 938
3 18,60 CHF 5 836 99 217
1 + 2 22,95 CHF 8 652 141 239
2 + 1 15,05 CHF 34 797 582 331
2 6,40 CHF 88 973 1 400 139
Totals - 142 427 2 295 600
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 23 963 700,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 079,30 € 1 192 079,30 € 7
5 29 879,00 € 1 29 879,00 € 15
4 + 2 10 671,00 € 1 10 671,00 € 21
4 + 1 217,30 € 59 12 820,70 € 902
4 86,90 € 144 12 513,60 € 2 254
3 + 2 76,70 € 112 8 590,40 € 1 824
2 + 2 24,10 € 1 749 42 150,90 € 26 713
3 + 1 15,00 € 2 535 38 025,00 € 40 938
3 10,40 € 6 488 67 475,20 € 99 217
1 + 2 12,80 € 9 191 117 644,80 € 141 239
2 + 1 8,40 € 37 346 313 706,40 € 582 331
2 3,60 € 91 431 329 151,60 € 1 400 139
Totals - 149 058 1 174 707,90 € 2 295 600
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 23 963 700,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 079,30 € 0 0,00 € 7
5 29 879,00 € 1 29 879,00 € 15
4 + 2 10 671,00 € 1 10 671,00 € 21
4 + 1 217,30 € 40 8 692,00 € 902
4 86,90 € 83 7 212,70 € 2 254
3 + 2 76,70 € 73 5 599,10 € 1 824
2 + 2 24,10 € 1 243 29 956,30 € 26 713
3 + 1 15,00 € 1 694 25 410,00 € 40 938
3 10,40 € 3 791 39 426,40 € 99 217
1 + 2 12,80 € 6 492 83 097,60 € 141 239
2 + 1 8,40 € 24 715 207 606,00 € 582 331
2 3,60 € 54 266 195 357,60 € 1 400 139
Totals - 92 399 642 907,70 € 2 295 600
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 23 963 700,80 € 0 Rollover! 0
5 + 1 192 079,30 € 1 7
5 29 879,00 € 1 15
4 + 2 10 671,00 € 0 21
4 + 1 217,30 € 57 902
4 86,90 € 104 2 254
3 + 2 76,70 € 84 1 824
2 + 2 24,10 € 1 533 26 713
3 + 1 15,00 € 2 389 40 938
3 10,40 € 5 836 99 217
1 + 2 12,80 € 8 652 141 239
2 + 1 8,40 € 34 797 582 331
2 3,60 € 88 973 1 400 139
Totals - 142 427 2 295 600
Icon
2 295 600
lotter vann i denna dragning.
Icon
28 011 565
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
82 av 1 000
1 000 vinster per, 82 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 1 maj 2015

WVJ0 89334

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 1 maj 2015

 • 1
 • 3
 • 9
 • 17
 • 46
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 56 112 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 258 45 160,00 €
Totalt- 2 314 157 160,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 1 maj 2015

SD 349 6170

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 1 maj 2015

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 1 maj 2015

 • 2
 • 8
 • 5
 • 4
 • 4
 • 6
 • Icon Constellation:
  Steenbok
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken3 125 000,00 € 1 3 125 000,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 rätt200,00 € 25 5 000,00 €
3 rätt20,00 € 301 6 020,00 €
2 rätt5,00 € 2 757 13 785,00 €
1 rätt2,00 € 28 283 56 566,00 €
Stjärntecken1,50 € 11 834 17 751,00 €
Totalt- 43 205 3 232 122,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 1 maj 2015

 • 4
 • 9
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 1 10 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 3 3 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 14 1 400,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 157 1 570,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 528 3 056,00 €
Totalt- 1 703 19 026,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa