EuroMillions resultat den 2 maj 2017

Den 1 003 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 2 maj 2017 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 2 maj 2017
 • 6
 • 19
 • 23
 • 25
 • 27
 • 11
 • 12
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
MFZZ 48147
VFBF 99157
Icon
Dragningen:
1 003
Icon
Jackpot:
66 014 926 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
1 590 180
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 29 oktober 2017.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 55 848 627,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 2
5 9 274,70 £ 5 46 373,50 £ 13
4 + 2 2 948,70 £ 1 2 948,70 £ 20
4 + 1 109,70 £ 134 14 699,80 £ 573
3 + 2 108,60 £ 203 22 045,80 £ 808
4 21,20 £ 492 10 430,40 £ 2 340
2 + 2 19,70 £ 2 970 58 509,00 £ 11 636
3 + 1 10,80 £ 5 376 58 060,80 £ 22 325
3 5,20 £ 18 664 97 052,80 £ 87 738
1 + 2 10,60 £ 15 729 166 727,40 £ 60 687
2 + 1 6,40 £ 72 456 463 718,40 £ 300 043
2 2,10 £ 236 432 496 507,20 £ 1 103 995
Totals - 352 462 1 437 073,80 £ 1 590 180
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 014 926,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 395 316,80 € 1 395 316,80 € 2
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 14 165,10 € 4 56 660,40 € 13
4 + 2 4 503,60 € 5 22 518,00 € 20
4 + 2 (with Étoile+)* 8 525,00 € 1 8 525,00 € 1
4 + 1 167,60 € 132 22 123,20 € 573
4 + 1 (with Étoile+)* 195,20 € 33 6 441,60 € 33
3 + 2 165,90 € 140 23 226,00 € 808
3 + 2 (with Étoile+)* 194,30 € 32 6 217,60 € 32
4 32,50 € 562 18 265,00 € 2 340
2 + 2 30,10 € 2 113 63 601,30 € 11 636
2 + 2 (with Étoile+)* 36,80 € 459 16 891,20 € 459
3 + 1 16,50 € 4 489 74 068,50 € 22 325
3 + 1 (with Étoile+)* 19,90 € 1 048 20 855,20 € 1 048
3 7,90 € 19 770 156 183,00 € 87 738
1 + 2 16,30 € 11 007 179 414,10 € 60 687
1 + 2 (with Étoile+)* 21,60 € 2 331 50 349,60 € 2 331
0 + 2 (with Étoile+)* 21,00 € 3 828 80 388,00 € 3 828
2 + 1 9,90 € 59 106 585 149,40 € 300 043
2 + 1 (with Étoile+)* 12,40 € 14 418 178 783,20 € 14 418
2 3,30 € 242 410 799 953,00 € 1 103 995
0 + 1 (with Étoile+)* 3,70 € 104 047 384 973,90 € 104 047
Totals - 465 936 3 149 904,00 € 2 522 052

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 014 926,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 395 316,86 € 0 0,00 € 2
5 14 165,20 € 2 28 330,40 € 13
4 + 2 4 503,61 € 5 22 518,05 € 20
4 + 1 167,67 € 101 16 934,67 € 573
3 + 2 165,97 € 138 22 903,86 € 808
4 32,50 € 558 18 135,00 € 2 340
2 + 2 30,10 € 2 129 64 082,90 € 11 636
3 + 1 16,59 € 4 152 68 881,68 € 22 325
3 7,98 € 18 109 144 509,82 € 87 738
1 + 2 16,33 € 11 040 180 283,20 € 60 687
2 + 1 9,91 € 55 628 551 273,48 € 300 043
2 3,31 € 221 574 733 409,94 € 1 103 995
Totals - 313 436 1 851 263,00 € 1 590 180
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 014 926,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 395 317,00 € 0 0,00 € 2
5 14 165,00 € 0 0,00 € 13
4 + 2 4 504,00 € 1 4 504,00 € 20
4 + 1 168,00 € 24 4 032,00 € 573
3 + 2 166,00 € 33 5 478,00 € 808
4 33,00 € 53 1 749,00 € 2 340
2 + 2 30,00 € 463 13 890,00 € 11 636
3 + 1 17,00 € 717 12 189,00 € 22 325
3 8,00 € 2 073 16 584,00 € 87 738
1 + 2 16,00 € 2 170 34 720,00 € 60 687
2 + 1 10,00 € 9 664 96 640,00 € 300 043
2 3,00 € 26 790 80 370,00 € 1 103 995
Totals - 41 988 270 156,00 € 1 590 180
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 014 926,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 395 316,85 € 1 395 316,85 € 2
5 14 165,19 € 1 14 165,19 € 13
4 + 2 4 503,60 € 1 4 503,60 € 20
4 + 1 167,67 € 68 11 401,56 € 573
3 + 2 165,97 € 88 14 605,36 € 808
4 32,50 € 258 8 385,00 € 2 340
2 + 2 30,10 € 1 211 36 451,10 € 11 636
3 + 1 16,58 € 2 560 42 444,80 € 22 325
3 7,98 € 10 937 87 277,26 € 87 738
1 + 2 16,32 € 6 440 105 100,80 € 60 687
2 + 1 9,90 € 34 082 337 411,80 € 300 043
2 3,30 € 142 051 468 768,30 € 1 103 995
Totals - 197 698 1 525 831,62 € 1 590 180

Av 18 196 403 deltagare, var 2 271 401 från Portugal, varav 2 083 502 genererades av ett kombinationssystem på 1 195 876 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 429 197,10 CHF 0 2
5 15 379,20 CHF 0 13
4 + 2 7 613,10 CHF 2 20
4 + 1 283,45 CHF 40 573
3 + 2 280,55 CHF 59 808
4 54,95 CHF 142 2 340
2 + 2 50,90 CHF 838 11 636
3 + 1 28,05 CHF 1 732 22 325
3 13,50 CHF 7 108 87 738
1 + 2 27,60 CHF 4 373 60 687
2 + 1 16,75 CHF 23 614 300 043
2 5,60 CHF 90 439 1 103 995
Totals - 128 347 1 590 180
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 014 926,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 395 316,80 € 0 0,00 € 2
5 14 165,10 € 0 0,00 € 13
4 + 2 4 503,60 € 2 9 007,20 € 20
4 + 1 167,60 € 39 6 536,40 € 573
3 + 2 165,90 € 72 11 944,80 € 808
4 32,50 € 164 5 330,00 € 2 340
2 + 2 30,10 € 906 27 270,60 € 11 636
3 + 1 16,50 € 1 642 27 093,00 € 22 325
3 7,90 € 6 396 50 528,40 € 87 738
1 + 2 16,30 € 4 691 76 463,30 € 60 687
2 + 1 9,90 € 22 707 224 799,30 € 300 043
2 3,30 € 79 043 260 841,90 € 1 103 995
Totals - 115 662 699 814,90 € 1 590 180
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 014 926,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 395 316,80 € 0 0,00 € 2
5 14 165,10 € 1 14 165,10 € 13
4 + 2 4 503,60 € 3 13 510,80 € 20
4 + 1 167,60 € 35 5 866,00 € 573
3 + 2 165,90 € 75 12 442,50 € 808
4 32,50 € 111 3 607,50 € 2 340
2 + 2 30,10 € 1 006 30 280,60 € 11 636
3 + 1 16,50 € 1 657 27 340,50 € 22 325
3 7,90 € 4 681 36 979,90 € 87 738
1 + 2 16,30 € 5 237 85 363,10 € 60 687
2 + 1 9,90 € 22 786 225 581,40 € 300 043
2 3,30 € 65 256 215 344,80 € 1 103 995
Totals - 100 848 670 482,20 € 1 590 180
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 66 014 926,40 € 0 Rollover! 0
5 + 1 395 316,80 € 0 2
5 14 165,10 € 0 13
4 + 2 4 503,60 € 2 20
4 + 1 167,60 € 40 573
3 + 2 165,90 € 59 808
4 32,50 € 142 2 340
2 + 2 30,10 € 838 11 636
3 + 1 16,50 € 1 732 22 325
3 7,90 € 7 108 87 738
1 + 2 16,30 € 4 373 60 687
2 + 1 9,90 € 23 614 300 043
2 3,30 € 90 439 1 103 995
Totals - 128 347 1 590 180
Icon
1 590 180
lotter vann i denna dragning.
Icon
18 196 403
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
87 av 1 000
1 000 vinster per, 87 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 2 maj 2017

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk UK Millionaire Maker-kontroll

Alla 2 UK Millionaire Maker-koder:

MFZZ 48147
VFBF 99157

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 2 maj 2017

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-BVW-58765
I-BWV-57507
I-BWW-07364
I-BWW-51627
I-BWZ-03245
I-BWZ-66920
I-BWZ-67066
I-BWZ-69483
I-BWZ-71502
I-BWZ-96225

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 2 maj 2017

 • 15
 • 30
 • 35
 • 37
 • 43
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 1 500 000,00 €
4 rätt2 000,00 € 43 86 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 766 35 320,00 €
Totalt- 1 810 621 320,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 2 maj 2017

JK 728 2062

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 2 maj 2017

R920B
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 210 640,85 CHF 1 10 640,85 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 266,75 CHF 7 8 867,25 CHF
Första 4 eller Sista 42 069,05 CHF 6 12 414,30 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2259,55 CHF 41 10 641,55 CHF
Första 3 eller Sista 348,90 CHF 118 5 770,20 CHF
Första 1 + Sista 123,50 CHF 170 3 995,00 CHF
Första 2 eller Sista 210,75 CHF 1 072 11 524,00 CHF
Första 1 eller Sista 14,20 CHF 10 569 44 389,80 CHF
Totalt14 323,55 CHF 11 984 108 242,95 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 2 maj 2017

 • 6
 • 13
 • 22
 • 31
 • 38
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt118 467,50 CHF 1 118 467,50 CHF
4 rätt322,35 CHF 231 74 462,85 CHF
3 rätt17,25 CHF 8 441 145 607,25 CHF
Totalt118 807,10 CHF 8 673 338 537,60 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 2 maj 2017

 • 0
 • 4
 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • Icon Constellation:
  Waterman
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 19 3 800,00 €
3 rätt20,00 € 197 3 940,00 €
2 rätt5,00 € 1 947 9 735,00 €
1 rätt2,00 € 19 548 39 096,00 €
Stjärntecken1,50 € 8 694 13 041,00 €
Totalt- 30 406 71 612,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 2 maj 2017

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BDDQ 26182
BDFX 33776
BDGH 30149
BDGL 33703
BDGQ 88351
BDGS 48042
BDGV 11296
BDGW 73419
BDHC 31919
BDHF 92957
BDHH 95244
BDHR 93647
BDHT 38572
BDHW 84123
BDJC 37373
BDJM 06903
BDJP 17723
BDJV 24385
BDKB 51778
BDKF 58172
BDKK 50617
BDKK 57442
BDKK 67037
BDKL 93443
BDKN 89776
BDKR 34978
BDKR 68640
BDKV 02929
BDKX 77453
BDKZ 44656
BDKZ 56624
BDLC 75711
BDLG 38181
BDLH 03535
BDLH 12403
BDLH 34281
BDLH 59874
BDLH 80493
BDLH 80846
BDLL 48017
BDLP 07809
BDLR 29558
BDLS 53155
BDLW 12320
BDLW 31269
BDLX 24285
BDLX 25977
BDLX 28554
BDLX 33934
BDLX 40749
BDLX 55205
BDLX 75684
BDLX 77217
BDLX 84662
BDLX 95616
BDLZ 03584
BDLZ 07024
BDLZ 08786
BDLZ 09831
BDLZ 24002
BDLZ 28581
BDLZ 32999
BDLZ 41301
BDLZ 41330
BDLZ 67177
BDLZ 70874
BDLZ 81769
BDLZ 82618
BDMB 09091
BDMB 13109
BDMB 18503
BDMB 21834
BDMB 32641
BDMB 39425
BDMB 57696
BDMB 57741
BDMB 64455
BDMB 68169
BDMB 70842
BDMB 75882
BDMB 76870
BDMB 80625
BDMB 82282
BDMC 00613
BDMC 02933
BDMC 20789
BDMC 23272
BDMC 23367
BDMC 24738
BDMC 55742
BDMC 64525
BDMC 65185
BDMC 74788
BDMC 90771
BDMC 96122
BDMD 05293
BDMD 21988
BDMD 24750
BDMD 28260
BDMD 30905
BDMD 37510
BDMD 42039
BDMD 47335
BDMF 03422
BDMF 12124
BDMF 12742
BDMF 21340
BDMF 36734
BDMF 37549
BDMF 37706
BDMF 46268
BDMF 54600
BDMF 59958
BDMF 63735
BDMF 64144
BDMF 69110
BDMF 80016
BDMF 85556
BDMF 90853
BDMF 95845
BDMF 99802
BDMG 14418
BDMG 18934
BDMG 18963
BDMG 22208
BDMG 23814
BDMG 24623
BDMG 41762
BDMG 47828
BDMG 48223
BDMG 49423
BDMG 61928
BDMG 65709
BDMG 67916
BDMG 73404
BDMG 90788
BDMH 04472
BDMH 06119
BDMH 14270
BDMH 21336
BDMH 22074
BDMH 29789
BDMH 30044
BDMH 37723
BDMH 41534
BDMH 44571
BDMH 60103
BDMH 63894
BDMH 67107
BDMH 69273
BDMH 70795
BDMH 73907
BDMH 94281
BDMJ 02426
BDMJ 02682
BDMJ 10478
BDMJ 26409
BDMJ 26896
BDMJ 43866
BDMJ 50806
BDMJ 57323
BDMJ 66908
BDMJ 80571
BDMJ 81166
BDMJ 83095
BDMJ 83229
BDMJ 85735
BDMJ 85944
BDMJ 90828
BDMJ 94610
BDMK 23666
BDMK 33857
BDMK 36670
BDMK 47727
BDMK 48669
BDMK 50164
BDMK 55197
BDMK 71449
BDMK 77100
BDMK 82692
BDML 04063
BDML 05342
BDML 10011
BDML 13818
BDML 18657
BDML 59263
BDML 77615
BDML 83483
BDML 92496
BDML 97179
BDMM 01966
BDMM 02511
BDMM 06616
BDMM 07298
BDMM 07838
BDMM 09104
BZZZ 80091
BZZZ 88920
BZZZ 91055
BZZZ 98610

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 2 maj 2017

 • 0
 • 5
 • 7
 • 9
 • 6
 • 1
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 2 200,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 114 1 140,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 095 2 190,00 €
Totalt511 112,00 € 1 212 4 530,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 2 maj 2017

 • 8
 • 30
 • 38
 • 42
 • 43
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 8 4 000,00 €
3 rätt10,00 € 466 4 660,00 €
Totalt100 510,00 € 474 8 660,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa