EuroMillions resultat den 2 november 2021

Den 1 473 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 2 november 2021 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 2 november 2021
 • 2
 • 3
 • 17
 • 29
 • 43
 • 1
 • 4
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
MRFP 09673
Icon
Dragningen:
1 473
Icon
Jackpot:
67 114 273 €
Icon
Dragningsmaskiner:
13
Icon
Totalt antal vinnare:
1 594 707
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
20
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 1 maj 2022.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 57 114 246,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 202 406,20 £ 1 202 406,20 £ 2
5 10 512,30 £ 1 10 512,30 £ 9
4 + 2 1 281,20 £ 8 10 249,60 £ 23
4 + 1 81,50 £ 168 13 692,00 £ 666
3 + 2 43,90 £ 345 15 145,50 £ 1 306
4 26,60 £ 391 10 400,60 £ 1 511
2 + 2 11,10 £ 5 104 56 654,40 £ 18 106
3 + 1 7,80 £ 7 719 60 208,20 £ 28 511
3 6,10 £ 17 497 106 731,70 £ 67 606
1 + 2 5,30 £ 26 525 140 582,50 £ 94 282
2 + 1 3,80 £ 111 817 424 904,60 £ 412 990
2 2,60 £ 254 074 660 592,40 £ 969 695
Totals - 423 650 1 712 080,00 £ 1 594 707
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 67 114 273,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 286 677,10 € 1 286 677,10 € 2
5 + 1 (with Étoile+)* 287 711,60 € 1 287 711,60 € 1
5 14 889,10 € 3 44 667,30 € 9
4 + 2 1 814,70 € 3 5 444,10 € 23
4 + 2 (with Étoile+)* 2 642,30 € 1 2 642,30 € 1
4 + 1 115,40 € 136 15 694,40 € 666
4 + 1 (with Étoile+)* 135,60 € 51 6 915,60 € 51
3 + 2 62,20 € 255 15 861,00 € 1 306
3 + 2 (with Étoile+)* 72,70 € 98 7 124,60 € 98
4 37,70 € 317 11 950,90 € 1 511
2 + 2 15,70 € 3 726 58 498,20 € 18 106
2 + 2 (with Étoile+)* 17,30 € 1 540 26 642,00 € 1 540
3 + 1 11,10 € 5 886 65 334,60 € 28 511
3 + 1 (with Étoile+)* 13,80 € 2 501 34 513,80 € 2 501
3 8,70 € 14 057 122 295,90 € 67 606
1 + 2 7,60 € 19 726 149 917,60 € 94 282
1 + 2 (with Étoile+)* 11,60 € 8 109 94 064,40 € 8 109
0 + 2 (with Étoile+)* 11,70 € 12 870 150 579,00 € 12 870
2 + 1 5,40 € 86 781 468 617,40 € 412 990
2 + 1 (with Étoile+)* 7,80 € 35 345 275 691,00 € 35 345
2 3,70 € 203 390 752 543,00 € 969 695
0 + 1 (with Étoile+)* 2,50 € 290 679 726 697,50 € 290 679
Totals - 685 476 3 610 083,30 € 2 965 659

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 67 114 273,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 286 677,16 € 0 0,00 € 2
5 14 889,15 € 2 29 778,30 € 9
4 + 2 1 814,71 € 4 7 258,84 € 23
4 + 1 115,45 € 117 13 507,65 € 666
3 + 2 62,24 € 270 16 804,80 € 1 306
4 37,80 € 289 10 924,20 € 1 511
2 + 2 15,77 € 3 646 57 497,42 € 18 106
3 + 1 11,17 € 5 389 60 195,13 € 28 511
3 8,77 € 13 404 117 553,08 € 67 606
1 + 2 7,62 € 19 025 144 970,50 € 94 282
2 + 1 5,48 € 81 269 445 354,12 € 412 990
2 3,76 € 199 772 751 142,72 € 969 695
Totals - 323 187 1 654 986,76 € 1 594 707
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 67 114 273,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 286 677,00 € 0 0,00 € 2
5 14 889,00 € 0 0,00 € 9
4 + 2 1 815,00 € 0 0,00 € 23
4 + 1 115,00 € 18 2 070,00 € 666
3 + 2 62,00 € 48 2 976,00 € 1 306
4 38,00 € 32 1 216,00 € 1 511
2 + 2 16,00 € 563 9 008,00 € 18 106
3 + 1 11,00 € 797 8 767,00 € 28 511
3 9,00 € 1 858 16 722,00 € 67 606
1 + 2 8,00 € 2 835 22 680,00 € 94 282
2 + 1 5,00 € 11 860 59 300,00 € 412 990
2 4,00 € 26 825 107 300,00 € 969 695
Totals - 44 836 230 039,00 € 1 594 707
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 67 114 273,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 286 677,15 € 0 0,00 € 2
5 14 889,15 € 0 0,00 € 9
4 + 2 1 814,71 € 0 0,00 € 23
4 + 1 115,44 € 52 6 002,88 € 666
3 + 2 62,23 € 93 5 787,39 € 1 306
4 37,79 € 112 4 232,48 € 1 511
2 + 2 15,77 € 1 455 22 945,35 € 18 106
3 + 1 11,17 € 2 249 25 121,33 € 28 511
3 8,77 € 5 815 50 997,55 € 67 606
1 + 2 7,61 € 7 772 59 144,92 € 94 282
2 + 1 5,47 € 35 060 191 778,20 € 412 990
2 3,75 € 87 720 328 950,00 € 969 695
Totals - 140 328 694 960,10 € 1 594 707

Av 19 970 544 deltagare, var 1 814 862 från Portugal, varav 1 697 654 genererades av ett kombinationssystem på 1 009 870 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 70 000 000,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 307 417,70 CHF 0 2
5 15 966,35 CHF 0 9
4 + 2 3 255,15 CHF 4 23
4 + 1 207,10 CHF 75 666
3 + 2 111,65 CHF 144 1 306
4 67,80 CHF 157 1 511
2 + 2 28,30 CHF 1 343 18 106
3 + 1 20,05 CHF 2 628 28 511
3 15,75 CHF 6 256 67 606
1 + 2 13,65 CHF 6 591 94 282
2 + 1 9,85 CHF 34 211 412 990
2 6,75 CHF 81 005 969 695
Totals - 132 414 1 594 707
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 67 114 273,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 286 677,10 € 0 0,00 € 2
5 14 889,10 € 0 0,00 € 9
4 + 2 1 814,70 € 2 3 629,40 € 23
4 + 1 115,40 € 54 6 231,60 € 666
3 + 2 62,20 € 70 4 354,00 € 1 306
4 37,70 € 124 4 674,80 € 1 511
2 + 2 15,70 € 1 167 18 321,90 € 18 106
3 + 1 11,10 € 2 120 23 532,00 € 28 511
3 8,70 € 4 911 42 725,70 € 67 606
1 + 2 7,60 € 6 397 48 617,20 € 94 282
2 + 1 5,40 € 28 768 155 347,20 € 412 990
2 3,70 € 65 145 241 036,50 € 969 695
Totals - 108 758 548 470,30 € 1 594 707
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 67 114 273,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 286 677,10 € 0 0,00 € 2
5 14 889,10 € 3 44 667,30 € 9
4 + 2 1 814,70 € 2 3 629,40 € 23
4 + 1 115,40 € 46 5 308,40 € 666
3 + 2 62,20 € 81 5 038,20 € 1 306
4 37,70 € 89 3 355,30 € 1 511
2 + 2 15,70 € 1 102 17 301,40 € 18 106
3 + 1 11,10 € 1 723 19 125,30 € 28 511
3 8,70 € 3 808 33 129,60 € 67 606
1 + 2 7,60 € 5 411 41 123,60 € 94 282
2 + 1 5,40 € 23 224 125 409,60 € 412 990
2 3,70 € 51 764 191 526,80 € 969 695
Totals - 87 253 489 614,90 € 1 594 707
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 67 114 273,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 286 677,10 € 0 2
5 14 889,10 € 0 9
4 + 2 1 814,70 € 4 23
4 + 1 115,40 € 75 666
3 + 2 62,20 € 144 1 306
4 37,70 € 157 1 511
2 + 2 15,70 € 1 343 18 106
3 + 1 11,10 € 2 628 28 511
3 8,70 € 6 256 67 606
1 + 2 7,60 € 6 591 94 282
2 + 1 5,40 € 34 211 412 990
2 3,70 € 81 005 969 695
Totals - 132 414 1 594 707
Icon
1 594 707
lotter vann i denna dragning.
Icon
19 970 544
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
80 av 1 000
1 000 vinster per, 80 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 2 november 2021

MRFP 09673

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 2 november 2021

 • 2
 • 3
 • 17
 • 29
 • 43
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 1 1 000 000,00 £
4 rätt30 000,00 £ 0 0,00 £
3 rätt1 500,00 £ 135 202 500,00 £
2 rätt100,00 £ 1 657 165 700,00 £
1 rätt10,00 £ 3 218 32 180,00 £
Totalt- 5 011 1 400 380,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 2 november 2021

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-LVK-49701
I-LVK-74402
I-LVL-52105
I-LVL-84712
I-LVM-59785
I-LVN-03785
I-LVN-99689
I-LVP-19467
I-LVQ-63944
I-LVQ-68916

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 2 november 2021

 • 13
 • 20
 • 21
 • 28
 • 35
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 49 98 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 466 49 320,00 €
Totalt- 2 515 147 320,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 2 november 2021

KI 802 3707

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - tisdag 2 november 2021

TLP 76670

Läs mer om El Millón-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 2 november 2021

R860R
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 23 953,35 CHF 3 11 860,05 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 235,40 CHF 8 9 883,20 CHF
Första 4 eller Sista 4988,35 CHF 14 13 836,90 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2228,10 CHF 52 11 861,20 CHF
Första 3 eller Sista 357,45 CHF 112 6 434,40 CHF
Första 1 + Sista 117,90 CHF 249 4 457,10 CHF
Första 2 eller Sista 210,70 CHF 1 198 12 818,60 CHF
Första 1 eller Sista 14,05 CHF 12 207 49 438,35 CHF
Totalt- 13 843 120 589,80 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 2 november 2021

 • 3
 • 5
 • 34
 • 36
 • 48
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt0,00 CHF 0 0,00 CHF
4 rätt950,00 CHF 109 103 550,00 CHF
3 rätt47,35 CHF 5 219 247 119,65 CHF
Totalt- 5 328 350 669,65 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 2 november 2021

 • 8
 • 8
 • 7
 • 0
 • 4
 • 3
 • Icon Constellation:
  Steenbok
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 800 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 23 4 600,00 €
3 rätt20,00 € 265 5 300,00 €
2 rätt5,00 € 2 409 12 045,00 €
1 rätt2,00 € 24 166 48 332,00 €
Stjärntecken1,50 € 10 669 16 003,50 €
Totalt- 37 533 88 280,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 2 november 2021

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BFXP 33143
BFXS 16143
BFZK 05724
BGBJ 20460
BGBP 49430
BGDC 56954
BGGH 44165
BGGK 55844
BGJC 11291
BGLG 68275
BGLT 69806
BGMC 50123
BGMC 88363
BGMP 60409
BGMQ 15843
BGMQ 56538
BGMT 98372
BGMX 84009
BGMX 93745
BGNB 06023
BGNC 20234
BGNF 78138
BGNH 14883
BGNH 56841
BGNJ 17568
BGNJ 95060
BGNL 53243
BGNM 14226
BGNN 10636
BGNP 45740
BGNQ 23657
BGNR 93360
BGNS 52942
BGNT 37784
BGNT 87951
BGNX 51369
BGNX 54758
BGNX 57954
BGNX 60198
BGNX 64254
BGNX 79261
BGNX 85694
BGNX 91930
BGNX 92055
BGNX 93038
BGNZ 02829
BGNZ 05118
BGNZ 06471
BGNZ 08037
BGNZ 23513
BGNZ 38676
BGNZ 40172
BGNZ 41254
BGNZ 44250
BGNZ 52863
BGNZ 55680
BGNZ 59148
BGNZ 62972
BGNZ 71748
BGNZ 88988
BGNZ 93184
BGPB 09546
BGPB 21151
BGPB 26300
BGPB 28603
BGPB 29242
BGPB 34870
BGPB 40818
BGPB 45817
BGPB 47473
BGPB 73317
BGPB 82616
BGPB 84705
BGPB 88942
BGPC 01272
BGPC 06754
BGPC 08356
BGPC 13903
BGPC 19057
BGPC 23041
BGPC 30527
BGPC 34133
BGPC 51290
BGPC 52738
BGPC 67860
BGPC 76856
BGPC 85541
BGPD 05151
BGPD 05748
BGPD 14036
BGPD 14785
BGPD 28766
BGPD 37017
BGPD 57202
BGPD 61015
BGPD 67263
BGPD 78497
BGPD 79401
BGPD 84432
BGPF 24077
BGPF 26066
BGPF 33953
BGPF 41723
BGPF 47071
BGPF 56099
BGPF 56252
BGPF 62588
BGPF 64473
BGPF 66865
BGPF 74889
BGPF 83596
BGPF 89072
BGPF 90675
BGPF 91404
BGPF 96876
BGPG 10247
BGPG 22265
BGPG 33881
BGPG 40210
BGPG 41100
BGPG 47847
BGPG 52633
BGPG 62514
BGPG 63683
BGPG 74902
BGPG 81452
BGPG 89802
BGPH 07994
BGPH 09680
BGPH 36070
BGPH 36931
BGPH 38273
BGPH 41295
BGPH 50650
BGPH 52632
BGPH 55688
BGPH 66722
BGPH 71153
BGPH 81781
BGPH 87861
BGPJ 02787
BGPJ 17895
BGPJ 21786
BGPJ 32965
BGPJ 33881
BGPJ 39415
BGPJ 48019
BGPJ 56315
BGPJ 61869
BGPJ 63990
BGPJ 98977
BGPK 00928
BGPK 03965
BGPK 04110
BGPK 14225
BGPK 20362
BGPK 22555
BGPK 24056
BGPK 26509
BGPK 38293
BGPK 39147
BGPK 42137
BGPK 45223
BGPK 50067
BGPK 50537
BGPK 60477
BGPK 60650
BGPK 66115
BGPK 67736
BGPK 73357
BGPK 73842
BGPK 82431
BGPK 82982
BGPK 84645
BGPK 85741
BGPK 87363
BGPK 88860
BGPK 89051
BGPK 98915
BGPK 99746
BGPL 03397
BGPL 07886
BGPL 09056
BGPL 19943
BGPL 26381
BGPL 26743
BGPL 32119
BGPL 36092
BGPL 46733
BGPL 51883
BGPL 56910
BGPL 57435
BGPL 61562
BGPL 66283
BGPL 67909
BGPL 95127
BGPM 03383
BGPM 06936
BGPM 11675
BGPM 18900

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 2 november 2021

 • 3
 • 3
 • 0
 • 4
 • 5
 • 3
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 4 4 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 18 1 800,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 144 1 440,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 384 2 768,00 €
Totalt- 1 550 10 008,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 2 november 2021

 • 3
 • 27
 • 36
 • 37
 • 45
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 19 9 500,00 €
3 rätt10,00 € 570 5 700,00 €
Totalt- 589 15 200,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa