EuroMillions resultat den 3 april 2020

Den 1 308 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 3 april 2020 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 3 april 2020
 • 16
 • 19
 • 34
 • 46
 • 50
 • 2
 • 6
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
XLMC 75563
Icon
Dragningen:
1 308
Icon
Jackpot:
39 141 320 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
1 074 084
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
19
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 30 september 2020.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 34 546 128,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 1
5 0,00 £ 0 0,00 £ 1
4 + 2 751,90 £ 7 5 263,30 £ 27
4 + 1 94,60 £ 151 14 284,60 £ 395
3 + 2 41,30 £ 354 14 620,20 £ 957
4 32,20 £ 345 11 109,00 £ 862
2 + 2 8,40 £ 5 564 46 737,60 £ 16 390
3 + 1 8,40 £ 7 031 59 060,40 £ 18 322
3 7,30 £ 15 321 111 843,30 £ 39 155
1 + 2 3,60 £ 31 219 112 388,40 £ 94 506
2 + 1 3,80 £ 104 199 395 956,20 £ 288 016
2 2,80 £ 227 728 637 638,40 £ 615 452
Totals - 391 919 1 408 901,40 £ 1 074 084
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 141 320,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 436 604,60 € 0 0,00 € 1
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 102 041,70 € 0 0,00 € 1
4 + 2 1 177,10 € 10 11 771,00 € 27
4 + 2 (with Étoile+)* 1 592,70 € 3 4 778,10 € 3
4 + 1 148,20 € 83 12 300,60 € 395
4 + 1 (with Étoile+)* 173,80 € 27 4 692,60 € 27
3 + 2 64,60 € 222 14 341,20 € 957
3 + 2 (with Étoile+)* 72,80 € 84 6 115,20 € 84
4 50,40 € 154 7 761,60 € 862
2 + 2 13,20 € 3 649 48 166,80 € 16 390
2 + 2 (with Étoile+)* 14,60 € 1 179 17 213,40 € 1 179
3 + 1 13,20 € 3 601 47 533,20 € 18 322
3 + 1 (with Étoile+)* 17,20 € 1 142 19 642,40 € 1 142
3 11,50 € 7 629 87 733,50 € 39 155
1 + 2 5,70 € 22 408 127 725,60 € 94 506
1 + 2 (with Étoile+)* 8,60 € 7 313 62 891,80 € 7 313
0 + 2 (with Étoile+)* 7,40 € 13 574 100 447,60 € 13 574
2 + 1 5,90 € 62 074 366 236,60 € 288 016
2 + 1 (with Étoile+)* 8,60 € 20 687 177 908,20 € 20 687
2 4,50 € 128 638 578 871,00 € 615 452
0 + 1 (with Étoile+)* 2,20 € 228 328 502 321,60 € 228 328
Totals - 500 805 2 198 452,00 € 2 075 694

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 141 320,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 436 604,65 € 0 0,00 € 1
5 102 041,70 € 0 0,00 € 1
4 + 2 1 177,17 € 0 0,00 € 27
4 + 1 148,22 € 0 0,00 € 395
3 + 2 64,68 € 0 0,00 € 957
4 50,46 € 0 0,00 € 862
2 + 2 13,27 € 0 0,00 € 16 390
3 + 1 13,24 € 0 0,00 € 18 322
3 11,54 € 0 0,00 € 39 155
1 + 2 5,79 € 0 0,00 € 94 506
2 + 1 5,98 € 0 0,00 € 288 016
2 4,51 € 0 0,00 € 615 452
Totals - 0 0,00 € 1 074 084
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 141 320,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 436 605,00 € 0 0,00 € 1
5 102 042,00 € 0 0,00 € 1
4 + 2 1 177,00 € 0 0,00 € 27
4 + 1 148,00 € 20 2 960,00 € 395
3 + 2 65,00 € 48 3 120,00 € 957
4 50,00 € 32 1 600,00 € 862
2 + 2 13,00 € 606 7 878,00 € 16 390
3 + 1 13,00 € 744 9 672,00 € 18 322
3 12,00 € 1 640 19 680,00 € 39 155
1 + 2 6,00 € 3 220 19 320,00 € 94 506
2 + 1 6,00 € 10 803 64 818,00 € 288 016
2 5,00 € 24 311 121 555,00 € 615 452
Totals - 41 424 250 603,00 € 1 074 084
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 141 320,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 436 604,65 € 1 436 604,65 € 1
5 102 041,70 € 0 0,00 € 1
4 + 2 1 177,16 € 3 3 531,48 € 27
4 + 1 148,22 € 55 8 152,10 € 395
3 + 2 64,67 € 139 8 989,13 € 957
4 50,45 € 134 6 760,30 € 862
2 + 2 13,26 € 2 377 31 519,02 € 16 390
3 + 1 13,23 € 2 415 31 950,45 € 18 322
3 11,53 € 5 055 58 284,15 € 39 155
1 + 2 5,78 € 13 454 77 764,12 € 94 506
2 + 1 5,98 € 38 150 228 137,00 € 288 016
2 4,50 € 79 598 358 191,00 € 615 452
Totals - 141 381 1 249 883,40 € 1 074 084

Av 15 207 407 deltagare, var 1 934 192 från Portugal, varav 1 807 492 genererades av ett kombinationssystem på 1 035 893 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 461 297,70 CHF 0 1
5 107 812,85 CHF 0 1
4 + 2 2 276,55 CHF 1 27
4 + 1 286,65 CHF 21 395
3 + 2 125,10 CHF 48 957
4 97,60 CHF 56 862
2 + 2 25,65 CHF 1 470 16 390
3 + 1 25,60 CHF 1 465 18 322
3 22,30 CHF 2 985 39 155
1 + 2 11,20 CHF 8 407 94 506
2 + 1 11,55 CHF 24 325 288 016
2 8,70 CHF 51 491 615 452
Totals - 90 269 1 074 084
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 141 320,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 436 604,60 € 0 0,00 € 1
5 102 041,70 € 0 0,00 € 1
4 + 2 1 177,10 € 5 5 885,50 € 27
4 + 1 148,20 € 38 5 631,60 € 395
3 + 2 64,60 € 89 5 749,40 € 957
4 50,40 € 87 4 384,80 € 862
2 + 2 13,20 € 1 729 22 822,80 € 16 390
3 + 1 13,20 € 1 848 24 393,60 € 18 322
3 11,50 € 3 902 44 873,00 € 39 155
1 + 2 5,70 € 10 382 59 177,40 € 94 506
2 + 1 5,90 € 30 368 179 171,20 € 288 016
2 4,50 € 64 149 288 670,50 € 615 452
Totals - 112 597 640 759,80 € 1 074 084
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 141 320,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 436 604,60 € 0 0,00 € 1
5 102 041,70 € 1 102 041,70 € 1
4 + 2 1 177,10 € 1 1 177,10 € 27
4 + 1 148,20 € 27 4 001,40 € 395
3 + 2 64,60 € 57 3 682,20 € 957
4 50,40 € 54 2 721,60 € 862
2 + 2 13,20 € 995 13 134,00 € 16 390
3 + 1 13,20 € 1 218 16 077,60 € 18 322
3 11,50 € 2 623 30 164,50 € 39 155
1 + 2 5,70 € 5 416 30 871,20 € 94 506
2 + 1 5,90 € 18 097 106 772,30 € 288 016
2 4,50 € 39 537 177 916,50 € 615 452
Totals - 68 026 488 560,10 € 1 074 084
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 39 141 320,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 436 604,60 € 0 1
5 102 041,70 € 0 1
4 + 2 1 177,10 € 1 27
4 + 1 148,20 € 21 395
3 + 2 64,60 € 48 957
4 50,40 € 56 862
2 + 2 13,20 € 1 470 16 390
3 + 1 13,20 € 1 465 18 322
3 11,50 € 2 985 39 155
1 + 2 5,70 € 8 407 94 506
2 + 1 5,90 € 24 325 288 016
2 4,50 € 51 491 615 452
Totals - 90 269 1 074 084
Icon
1 074 084
lotter vann i denna dragning.
Icon
15 207 407
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
71 av 1 000
1 000 vinster per, 71 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 3 april 2020

XLMC 75563

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - fredag 3 april 2020

 • 16
 • 19
 • 34
 • 46
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 0 0,00 £
3 rätt1 500,00 £ 62 93 000,00 £
2 rätt100,00 £ 1 085 108 500,00 £
1 rätt10,00 £ 2 729 27 290,00 £
Totalt- 3 876 228 790,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - fredag 3 april 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-HVC-85600
I-HVH-86791
I-HWS-05012
I-HWS-21419
I-HWS-43816
I-HWS-68925
I-HWS-82222
I-HWT-80126
I-HWV-88464
I-HWW-81648

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 3 april 2020

 • 1
 • 8
 • 15
 • 26
 • 41
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 1 500 000,00 €
4 rätt2 000,00 € 50 100 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 332 46 640,00 €
Totalt- 2 383 646 640,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 3 april 2020

ST 896 1391

Läs mer om My Million-dragningen

M1lhão-resultat - fredag 3 april 2020

RHT 16820

Läs mer om M1lhão-dragningen

Super Star-resultat - fredag 3 april 2020

Z066O
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 1 250 000,00 CHF
Första 2 + Sista 25 050,90 CHF 2 10 101,80 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 34 209,10 CHF 2 8 418,20 CHF
Första 4 eller Sista 41 071,40 CHF 11 11 785,40 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2280,60 CHF 36 10 101,60 CHF
Första 3 eller Sista 358,90 CHF 93 5 477,70 CHF
Första 1 + Sista 126,00 CHF 146 3 796,00 CHF
Första 2 eller Sista 211,70 CHF 936 10 951,20 CHF
Första 1 eller Sista 14,35 CHF 9 621 41 851,35 CHF
Totalt260 712,95 CHF 10 848 352 483,25 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - fredag 3 april 2020

 • 15
 • 22
 • 42
 • 43
 • 47
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt0,00 CHF 0 0,00 CHF
4 rätt950,00 CHF 76 72 200,00 CHF
3 rätt54,15 CHF 4 206 227 754,90 CHF
Totalt1 004,15 CHF 4 282 299 954,90 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 3 april 2020

 • 7
 • 3
 • 4
 • 8
 • 9
 • 2
 • Icon Constellation:
  Kreeft
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 2 4 000,00 €
4 rätt200,00 € 35 7 000,00 €
3 rätt20,00 € 243 4 860,00 €
2 rätt5,00 € 2 575 12 875,00 €
1 rätt2,00 € 25 107 50 214,00 €
Stjärntecken1,50 € 11 002 16 503,00 €
Totalt- 38 964 95 452,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - fredag 3 april 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 400 My Bonus 500 €-koder:

BTSH 77757
BTSJ 13321
BTSR 83339
BTST 76546
BTSZ 00357
BTTN 87537
BTTQ 53106
BTTX 31188
BTVJ 98791
BTWC 20346
BTWF 62878
BTWJ 88953
BTWP 43390
BTWP 58221
BTWP 67261
BTWQ 41045
BTXB 46380
BTXG 06344
BTXG 14170
BTXG 75414
BTXQ 38044
BTXS 22324
BTXS 29248
BTXT 79461
BTZC 36685
BTZC 82119
BTZF 76284
BTZG 29209
BTZG 54891
BTZH 01495
BTZH 04183
BTZH 06210
BTZH 18800
BTZH 49995
BTZH 70332
BTZH 84293
BTZJ 10334
BTZJ 38914
BTZJ 96932
BTZK 02764
BTZK 13820
BTZK 30517
BTZM 38786
BTZM 57243
BTZM 73191
BTZN 24958
BTZN 67149
BTZP 42157
BTZP 49028
BTZP 51296
BTZP 52647
BTZP 53499
BTZP 55500
BTZP 59631
BTZP 64072
BTZP 70167
BTZP 70197
BTZP 71519
BTZP 76151
BTZP 78534
BTZP 80289
BTZP 81683
BTZP 83788
BTZP 85135
BTZP 92513
BTZP 98235
BTZQ 00410
BTZQ 01820
BTZQ 05240
BTZQ 09143
BTZQ 09580
BTZQ 12938
BTZQ 12995
BTZQ 15594
BTZQ 18871
BTZQ 21311
BTZQ 23800
BTZQ 24034
BTZQ 38653
BTZQ 50399
BTZQ 54132
BTZQ 56275
BTZQ 60139
BTZQ 61105
BTZQ 62341
BTZQ 70491
BTZQ 71955
BTZQ 74674
BTZQ 75525
BTZQ 80383
BTZQ 83317
BTZQ 89354
BTZQ 92015
BTZR 02612
BTZR 08786
BTZR 19647
BTZR 29180
BTZR 33277
BTZR 33287
BTZR 35242
BTZR 36341
BTZR 40061
BTZR 40066
BTZR 45030
BTZR 50230
BTZR 57263
BTZR 57516
BTZR 71649
BTZR 82731
BTZR 83219
BTZR 87592
BTZR 87957
BTZR 96435
BTZS 01230
BTZS 02043
BTZS 02411
BTZS 07696
BTZS 08727
BTZS 10841
BTZS 16684
BTZS 20070
BTZS 20637
BTZS 21511
BTZS 21732
BTZS 25319
BTZS 25669
BTZS 25962
BTZS 28867
BTZS 34238
BTZS 35550
BTZS 43258
BTZS 45508
BTZS 47849
BTZS 51275
BTZS 61305
BTZS 62073
BTZS 75758
BTZS 84292
BTZS 89122
BTZS 89207
BTZS 98136
BTZS 98902
BTZT 03711
BTZT 06317
BTZT 08116
BTZT 10342
BTZT 19305
BTZT 21888
BTZT 22556
BTZT 25752
BTZT 26608
BTZT 28929
BTZT 41051
BTZT 43408
BTZT 49041
BTZT 49091
BTZT 49115
BTZT 49548
BTZT 50086
BTZT 53119
BTZT 59088
BTZT 60351
BTZT 63522
BTZT 64176
BTZT 68593
BTZT 78114
BTZT 78326
BTZT 78987
BTZT 82979
BTZT 85594
BTZT 90772
BTZT 92680
BTZT 93992
BTZT 94820
BTZT 98326
BTZV 00223
BTZV 02699
BTZV 10005
BTZV 13585
BTZV 15698
BTZV 19282
BTZV 23832
BTZV 24927
BTZV 27498
BTZV 32199
BTZV 40171
BTZV 42362
BTZV 44691
BTZV 47426
BTZV 48376
BTZV 49647
BTZV 52407
BTZV 65335
BTZV 67003
BTZV 71819
BTZV 72596
BTZV 73232
BTZV 74885
BTZV 81532
BTZV 88837
BTZV 90314
BTZV 90404
BTZV 91086
BTZV 96475
BTZV 98497
BTZW 03977
BTZW 05228
BTZW 05752
BTZW 06041
BTZW 13890
BTZW 14532
BTZW 24294
BTZW 34939
BTZW 36103
BTZW 45946
BTZW 47339
BTZW 50904
BTZW 57785
BTZW 65715
BTZW 65747
BTZW 67962
BTZW 70390
BTZW 75182
BTZW 84778
BTZW 85413
BTZW 85636
BTZW 86471
BTZW 94331
BTZW 98610
BTZX 08949
BTZX 11286
BTZX 13322
BTZX 15931
BTZX 19322
BTZX 20952
BTZX 25278
BTZX 25781
BTZX 28302
BTZX 28567
BTZX 32981
BTZX 34012
BTZX 35000
BTZX 45332
BTZX 50461
BTZX 52932
BTZX 69844
BTZX 77436
BTZX 83544
BTZX 85211
BTZX 87173
BTZX 91313
BTZX 91463
BTZX 93009
BTZZ 09261
BTZZ 09882
BTZZ 11747
BTZZ 12258
BTZZ 21780
BTZZ 27374
BTZZ 30198
BTZZ 35310
BTZZ 38494
BTZZ 40892
BTZZ 46688
BTZZ 46880
BTZZ 61191
BTZZ 73448
BTZZ 83006
BTZZ 84146
BTZZ 84180
BTZZ 84864
BTZZ 90171
BTZZ 94039
BTZZ 99854
BVBB 01450
BVBB 04217
BVBB 04560
BVBB 04593
BVBB 07296
BVBB 11234
BVBB 26571
BVBB 28698
BVBB 50747
BVBB 55290
BVBB 57526
BVBB 63503
BVBB 63980
BVBB 70927
BVBB 71297
BVBB 81772
BVBB 97785
BVBB 98669
BVBB 99301
BVBC 03639
BVBC 07596
BVBC 08053
BVBC 09077
BVBC 15675
BVBC 16037
BVBC 16439
BVBC 17844
BVBC 19750
BVBC 20796
BVBC 25117
BVBC 25127
BVBC 27446
BVBC 32917
BVBC 36103
BVBC 58567
BVBC 67815
BVBC 72552
BVBC 86697
BVBC 92337
BVBC 92459
BVBC 98751
BVBC 99000
BVBC 99747
BVBD 00058
BVBD 03028
BVBD 10079
BVBD 11829
BVBD 12025
BVBD 16234
BVBD 22369
BVBD 23423
BVBD 27594
BVBD 28518
BVBD 31742
BVBD 32028
BVBD 34221
BVBD 34659
BVBD 38364
BVBD 42731
BVBD 46551
BVBD 54360
BVBD 57637
BVBD 60364
BVBD 63584
BVBD 68192
BVBD 70516
BVBD 77084
BVBD 81068
BVBD 85144
BVBD 90899
BVBD 92017
BVBD 94957
BVBD 95876
BVBD 98799
BVBD 99001
BVBF 02379
BVBF 03068
BVBF 09936
BVBF 25983
BVBF 27702
BVBF 37050
BVBF 37871
BVBF 39078
BVBF 44866
BVBF 56064
BVBF 57699
BVBF 61181
BVBF 62644
BVBF 62977
BVBF 63420
BVBF 64348
BVBF 71695
BVBF 73007
BVBF 79903
BVBF 82100
BVBF 83150
BVBF 92076
BVBF 92291
BVBF 94869
BVBG 06492
BVBG 08314
BVBG 11347
BVBG 23593
BVBG 24611
BVBG 28921
BVBG 30233
BVBG 31005
BVBG 31428
BVBG 32336
BVBG 36064
BVBG 37065
BVBG 43990
BVBG 47785
BVBG 47813
BVBG 56896
BVBG 59876
BVBG 74778
BVBG 75213
BVBG 76881
BVBG 78064
BVBG 81105
BZZZ 68942
BZZZ 86660
BZZZ 89851
BZZZ 94984
BZZZ 97154

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 3 april 2020

 • 7
 • 3
 • 4
 • 6
 • 3
 • 2
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 7 700,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 117 1 170,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 135 2 270,00 €
Totalt- 1 260 5 140,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - fredag 3 april 2020

 • 24
 • 32
 • 33
 • 34
 • 49
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 3 1 500,00 €
3 rätt10,00 € 466 4 660,00 €
Totalt- 469 6 160,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa