EuroMillions resultat den 7 augusti 2015

Den 822 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 7 augusti 2015 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 7 augusti 2015
 • 1
 • 5
 • 21
 • 39
 • 44
 • 4
 • 11
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
FGF1 88408
Icon
Dragningen:
822
Icon
Jackpot:
24 090 340 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
2 180 225
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 3 februari 2016.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 058 370,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 1 041 370,00 £ 1 1 041 370,00 £ 1
5 49 589,00 £ 2 99 178,00 £ 7
4 + 2 5 104,70 £ 11 56 151,70 £ 34
4 + 1 197,70 £ 251 49 622,70 £ 768
4 89,30 £ 482 43 042,60 £ 1 699
3 + 2 63,90 £ 569 36 359,10 £ 1 697
2 + 2 19,60 £ 8 101 158 779,60 £ 25 419
3 + 1 13,00 £ 11 088 144 144,00 £ 36 640
3 9,20 £ 23 853 219 447,60 £ 86 872
1 + 2 10,40 £ 42 309 440 013,60 £ 134 976
2 + 1 6,70 £ 163 689 1 096 716,30 £ 561 825
2 2,90 £ 350 359 1 016 041,10 £ 1 330 287
Totals - 600 715 4 400 866,30 £ 2 180 225
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 090 340,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1 363 551,00 € 0 0,00 € 1
5 64 931,00 € 1 64 931,00 € 7
4 + 2 6 684,00 € 8 53 472,00 € 34
4 + 1 258,90 € 125 32 362,50 € 768
4 117,00 € 298 34 866,00 € 1 699
3 + 2 83,60 € 269 22 488,40 € 1 697
2 + 2 25,70 € 4 329 111 255,30 € 25 419
3 + 1 17,00 € 6 465 109 905,00 € 36 640
3 12,00 € 16 092 193 104,00 € 86 872
1 + 2 13,60 € 23 330 317 288,00 € 134 976
2 + 1 8,80 € 103 333 909 330,40 € 561 825
2 3,80 € 253 029 961 510,20 € 1 330 287
Totals - 407 279 2 810 512,80 € 2 994 783
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 090 340,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1 363 551,07 € 0 0,00 € 1
5 64 931,00 € 1 64 931,00 € 7
4 + 2 6 684,07 € 4 26 736,28 € 34
4 + 1 258,92 € 149 38 579,08 € 768
4 117,04 € 321 37 569,84 € 1 699
3 + 2 83,70 € 323 27 035,10 € 1 697
2 + 2 25,70 € 4 344 111 640,80 € 25 419
3 + 1 17,06 € 7 016 119 692,96 € 36 640
3 12,10 € 16 725 202 372,50 € 86 872
1 + 2 13,68 € 23 076 315 679,68 € 134 976
2 + 1 8,90 € 104 179 927 193,10 € 561 825
2 3,84 € 257 229 987 759,36 € 1 330 287
Totals - 413 367 2 859 189,70 € 2 180 225
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 090 340,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1 363 551,00 € 0 0,00 € 1
5 64 931,00 € 1 64 931,00 € 7
4 + 2 6 684,00 € 3 20 052,00 € 34
4 + 1 259,00 € 22 5 698,00 € 768
4 117,00 € 35 4 095,00 € 1 699
3 + 2 84,00 € 50 4 200,00 € 1 697
2 + 2 26,00 € 673 17 498,00 € 25 419
3 + 1 17,00 € 904 15 368,00 € 36 640
3 12,00 € 1 921 23 052,00 € 86 872
1 + 2 14,00 € 3 639 50 946,00 € 134 976
2 + 1 9,00 € 12 826 115 434,00 € 561 825
2 4,00 € 27 012 108 048,00 € 1 330 287
Totals - 47 086 429 322,00 € 2 180 225
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 090 340,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1 363 551,07 € 0 0,00 € 1
5 64 931,00 € 1 64 931,00 € 7
4 + 2 6 684,07 € 2 13 368,14 € 34
4 + 1 258,92 € 108 27 963,36 € 768
4 117,04 € 311 36 399,44 € 1 699
3 + 2 83,69 € 197 16 486,93 € 1 697
2 + 2 25,70 € 3 297 84 732,90 € 25 419
3 + 1 17,05 € 5 131 87 483,55 € 36 640
3 12,09 € 13 988 169 114,92 € 86 872
1 + 2 13,68 € 17 775 243 162,00 € 134 976
2 + 1 8,89 € 81 816 727 344,24 € 561 825
2 3,84 € 216 109 829 858,56 € 1 330 287
Totals - 338 735 2 300 845,04 € 2 180 225

Av 28 407 314 deltagare, var 4 300 823 från Portugal, varav 3 945 744 genererades av ett kombinationssystem på 2 008 197 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 1 472 350,20 CHF 0 1
5 70 111,90 CHF 0 7
4 + 2 12 676,00 CHF 1 34
4 + 1 491,05 CHF 35 768
4 221,95 CHF 73 1 699
3 + 2 158,75 CHF 98 1 697
2 + 2 48,75 CHF 1 529 25 419
3 + 1 32,35 CHF 1 960 36 640
3 22,95 CHF 4 785 86 872
1 + 2 25,95 CHF 7 782 134 976
2 + 1 16,90 CHF 32 028 561 825
2 7,30 CHF 77 923 1 330 287
Totals - 126 214 2 180 225
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 090 340,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1 363 551,00 € 0 0,00 € 1
5 64 931,00 € 0 0,00 € 7
4 + 2 6 684,00 € 4 26 736,00 € 34
4 + 1 258,90 € 61 15 792,90 € 768
4 117,00 € 107 12 519,00 € 1 699
3 + 2 83,60 € 98 8 192,80 € 1 697
2 + 2 25,70 € 1 820 46 774,00 € 25 419
3 + 1 17,00 € 2 420 41 140,00 € 36 640
3 12,00 € 5 762 69 144,00 € 86 872
1 + 2 13,60 € 9 896 134 585,60 € 134 976
2 + 1 8,80 € 38 172 335 913,60 € 561 825
2 3,80 € 92 799 352 636,20 € 1 330 287
Totals - 151 139 1 043 434,10 € 2 180 225
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 090 340,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1 363 551,00 € 0 0,00 € 1
5 64 931,00 € 1 64 931,00 € 7
4 + 2 6 684,00 € 1 6 684,00 € 34
4 + 1 258,90 € 17 4 401,30 € 768
4 117,00 € 72 8 424,00 € 1 699
3 + 2 83,60 € 93 7 774,80 € 1 697
2 + 2 25,70 € 1 326 34 078,20 € 25 419
3 + 1 17,00 € 1 656 28 152,00 € 36 640
3 12,00 € 3 746 44 952,00 € 86 872
1 + 2 13,60 € 7 169 97 498,40 € 134 976
2 + 1 8,80 € 25 782 226 881,60 € 561 825
2 3,80 € 55 827 212 142,60 € 1 330 287
Totals - 95 690 735 919,90 € 2 180 225
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 24 090 340,40 € 0 Rollover! 0
5 + 1 1 363 551,00 € 0 1
5 64 931,00 € 0 7
4 + 2 6 684,00 € 1 34
4 + 1 258,90 € 35 768
4 117,00 € 73 1 699
3 + 2 83,60 € 98 1 697
2 + 2 25,70 € 1 529 25 419
3 + 1 17,00 € 1 960 36 640
3 12,00 € 4 785 86 872
1 + 2 13,60 € 7 782 134 976
2 + 1 8,80 € 32 028 561 825
2 3,80 € 77 923 1 330 287
Totals - 126 214 2 180 225
Icon
2 180 225
lotter vann i denna dragning.
Icon
28 407 314
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
77 av 1 000
1 000 vinster per, 77 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 7 augusti 2015

FGF1 88408

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 7 augusti 2015

 • 8
 • 11
 • 27
 • 28
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 42 84 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 179 43 580,00 €
Totalt- 2 221 127 580,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 7 augusti 2015

DB 070 2829

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 7 augusti 2015

T674N
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 26 442,05 CHF 2 12 884,10 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 342,10 CHF 8 10 736,80 CHF
Första 4 eller Sista 41 366,50 CHF 11 15 031,50 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2211,20 CHF 61 12 883,20 CHF
Första 3 eller Sista 356,75 CHF 123 6 980,25 CHF
Första 1 + Sista 120,45 CHF 236 4 826,20 CHF
Första 2 eller Sista 210,25 CHF 1 361 13 950,25 CHF
Första 1 eller Sista 14,15 CHF 12 938 53 692,70 CHF
Totalt- 14 740 130 985,00 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 7 augusti 2015

 • 3
 • 5
 • 7
 • 7
 • 6
 • 2
 • Icon Constellation:
  Kreeft
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken800 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 1 20 000,00 €
5 rätt2 000,00 € 3 6 000,00 €
4 rätt200,00 € 29 5 800,00 €
3 rätt20,00 € 291 5 820,00 €
2 rätt5,00 € 2 860 14 300,00 €
1 rätt2,00 € 28 624 57 248,00 €
Stjärntecken1,50 € 12 936 19 404,00 €
Totalt- 44 744 128 572,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 7 augusti 2015

 • 4
 • 7
 • 3
 • 0
 • 7
 • 3
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 16 1 600,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 155 1 550,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 417 2 834,00 €
Totalt- 1 588 5 984,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa