EuroMillions resultat den 7 december 2012

Den 544 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 7 december 2012 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 7 december 2012
 • 10
 • 16
 • 18
 • 31
 • 42
 • 2
 • 5
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
YVM6 25645
Icon
Dragningen:
544
Icon
Jackpot:
54 583 279 €
Icon
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Icon
Totalt antal vinnare:
3 023 419
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 5 juni 2013.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 44 054 164,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 331 669,40 £ 3 995 008,20 £ 4
5 40 202,30 £ 2 80 404,60 £ 11
4 + 2 2 834,70 £ 16 45 355,20 £ 78
4 + 1 142,40 £ 328 46 707,20 £ 1 358
4 79,10 £ 658 52 047,80 £ 2 443
3 + 2 34,20 £ 932 31 874,40 £ 4 034
2 + 2 10,70 £ 13 211 141 357,70 £ 59 254
3 + 1 9,70 £ 15 422 149 593,40 £ 62 207
3 9,50 £ 28 263 268 498,50 £ 107 520
1 + 2 5,60 £ 68 638 384 372,80 £ 316 475
2 + 1 5,30 £ 218 241 1 156 677,30 £ 908 786
2 3,10 £ 404 688 1 254 532,80 £ 1 561 249
Totals - 750 402 4 606 429,90 £ 3 023 419
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 54 583 278,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 458 225,90 € 1 458 225,90 € 4
5 55 542,50 € 3 166 627,50 € 11
4 + 2 3 916,40 € 21 82 244,40 € 78
4 + 1 196,80 € 309 60 811,20 € 1 358
4 109,40 € 503 55 028,20 € 2 443
3 + 2 47,30 € 903 42 711,90 € 4 034
2 + 2 14,80 € 12 910 191 068,00 € 59 254
3 + 1 13,50 € 14 043 189 580,50 € 62 207
3 13,10 € 24 407 319 731,70 € 107 520
1 + 2 7,80 € 68 507 534 354,60 € 316 475
2 + 1 7,30 € 204 752 1 494 689,60 € 908 786
2 4,40 € 351 539 1 546 771,60 € 1 561 249
Totals - 677 898 5 141 845,10 € 4 379 215
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 54 583 278,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 458 225,99 € 0 0,00 € 4
5 55 542,54 € 3 166 627,62 € 11
4 + 2 3 916,46 € 19 74 412,74 € 78
4 + 1 196,83 € 282 55 506,06 € 1 358
4 109,41 € 472 51 641,52 € 2 443
3 + 2 47,33 € 733 34 692,89 € 4 034
2 + 2 14,82 € 10 704 158 633,28 € 59 254
3 + 1 13,50 € 12 039 162 526,50 € 62 207
3 13,14 € 21 004 275 992,56 € 107 520
1 + 2 7,84 € 57 343 449 569,12 € 316 475
2 + 1 7,40 € 175 535 1 298 959,00 € 908 786
2 4,40 € 301 440 1 326 336,00 € 1 561 249
Totals - 579 574 4 054 897,29 € 3 023 419
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 458 226,00 € 0 0,00 € 4
5 55 543,00 € 0 0,00 € 11
4 + 2 3 916,00 € 4 15 664,00 € 78
4 + 1 197,00 € 27 5 319,00 € 1 358
4 109,00 € 37 4 033,00 € 2 443
3 + 2 47,00 € 59 2 773,00 € 4 034
2 + 2 15,00 € 899 13 485,00 € 59 254
3 + 1 14,00 € 1 126 15 764,00 € 62 207
3 13,00 € 2 083 27 079,00 € 107 520
1 + 2 8,00 € 4 624 36 992,00 € 316 475
2 + 1 7,00 € 15 777 110 439,00 € 908 786
2 4,00 € 29 831 119 324,00 € 1 561 249
Totals - 54 467 350 872,00 € 3 023 419
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 54 583 278,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 458 225,98 € 0 0,00 € 4
5 55 542,54 € 2 111 085,08 € 11
4 + 2 3 916,46 € 11 43 081,06 € 78
4 + 1 196,83 € 168 33 067,44 € 1 358
4 109,41 € 309 33 807,69 € 2 443
3 + 2 47,32 € 658 31 136,56 € 4 034
2 + 2 14,82 € 10 525 155 980,50 € 59 254
3 + 1 13,50 € 8 725 117 787,50 € 62 207
3 13,14 € 13 572 178 336,08 € 107 520
1 + 2 7,84 € 59 484 466 354,56 € 316 475
2 + 1 7,39 € 137 226 1 014 100,14 € 908 786
2 4,40 € 209 676 922 574,40 € 1 561 249
Totals - 440 356 3 107 311,01 € 3 023 419

Av 38 185 499 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 554 178,50 CHF 0 4
5 67 173,15 CHF 0 11
4 + 2 6 852,00 CHF 2 78
4 + 1 344,35 CHF 84 1 358
4 191,40 CHF 134 2 443
3 + 2 82,80 CHF 269 4 034
2 + 2 25,95 CHF 3 831 59 254
3 + 1 23,65 CHF 3 493 62 207
3 23,00 CHF 5 645 107 520
1 + 2 13,70 CHF 20 549 316 475
2 + 1 12,95 CHF 52 351 908 786
2 7,70 CHF 82 319 1 561 249
Totals - 168 677 3 023 419
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 54 583 278,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 458 225,90 € 0 0,00 € 4
5 55 542,50 € 0 0,00 € 11
4 + 2 3 916,40 € 4 15 665,60 € 78
4 + 1 196,80 € 92 18 105,60 € 1 358
4 109,40 € 210 22 974,00 € 2 443
3 + 2 47,30 € 325 15 372,50 € 4 034
2 + 2 14,80 € 4 905 72 594,00 € 59 254
3 + 1 13,50 € 4 825 65 137,50 € 62 207
3 13,10 € 7 484 98 040,40 € 107 520
1 + 2 7,80 € 25 430 198 354,00 € 316 475
2 + 1 7,30 € 66 183 483 135,90 € 908 786
2 4,40 € 108 336 476 678,40 € 1 561 249
Totals - 217 794 1 466 057,90 € 3 023 419
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 54 583 278,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 458 225,90 € 0 0,00 € 4
5 55 542,50 € 1 55 542,50 € 11
4 + 2 3 916,40 € 1 3 916,40 € 78
4 + 1 196,80 € 68 13 382,40 € 1 358
4 109,40 € 120 13 128,00 € 2 443
3 + 2 47,30 € 155 7 331,50 € 4 034
2 + 2 14,80 € 2 269 33 581,20 € 59 254
3 + 1 13,50 € 2 534 34 209,00 € 62 207
3 13,10 € 5 062 66 312,20 € 107 520
1 + 2 7,80 € 11 900 92 820,00 € 316 475
2 + 1 7,30 € 38 721 282 663,30 € 908 786
2 4,40 € 73 420 323 048,00 € 1 561 249
Totals - 134 251 925 934,50 € 3 023 419
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 54 583 278,70 € 0 Rollover! 0
5 + 1 458 225,90 € 0 4
5 55 542,50 € 0 11
4 + 2 3 916,40 € 2 78
4 + 1 196,80 € 84 1 358
4 109,40 € 134 2 443
3 + 2 47,30 € 269 4 034
2 + 2 14,80 € 3 831 59 254
3 + 1 13,50 € 3 493 62 207
3 13,10 € 5 645 107 520
1 + 2 7,80 € 20 549 316 475
2 + 1 7,30 € 52 351 908 786
2 4,40 € 82 319 1 561 249
Totals - 168 677 3 023 419
Icon
3 023 419
lotter vann i denna dragning.
Icon
38 185 499
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
79 av 1 000
1 000 vinster per, 79 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 7 december 2012

YVM6 25645

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 7 december 2012

 • 4
 • 26
 • 37
 • 39
 • 42
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 1 500 000,00 €
4 rätt2 000,00 € 50 100 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 034 40 680,00 €
Totalt- 2 085 640 680,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 7 december 2012

 • 6
 • 2
 • 4
 • 0
 • 7
 • 3
 • 2
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 7 december 2012

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 7 december 2012

 • 6
 • 6
 • 3
 • 4
 • 4
 • 6
 • Icon Constellation:
  Steenbok
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken650 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 rätt200,00 € 46 9 200,00 €
3 rätt20,00 € 341 6 820,00 €
2 rätt5,00 € 3 221 16 105,00 €
1 rätt2,00 € 31 866 63 732,00 €
Stjärntecken1,50 € 13 589 20 383,50 €
Totalt- 49 067 124 240,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 7 december 2012

 • 0
 • 4
 • 8
 • 3
 • 4
 • 7
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 17 1 700,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 170 1 700,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 679 3 358,00 €
Totalt- 1 868 8 758,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa