EuroMillions resultat den 8 mars 2016

Den 883 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 8 mars 2016 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 8 mars 2016
 • 1
 • 8
 • 9
 • 14
 • 23
 • 1
 • 7
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
CDV5 79595
Icon
Dragningen:
883
Icon
Jackpot:
32 079 575 €
Icon
Dragningsmaskiner:
3
Icon
Totalt antal vinnare:
1 962 897
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
4
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 4 september 2016.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 864 878,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 109 182,00 £ 2 218 364,00 £ 7
5 0,00 £ 0 0,00 £ 6
4 + 2 2 054,50 £ 18 36 981,00 £ 62
4 + 1 87,00 £ 275 23 925,00 £ 1 281
4 53,20 £ 450 23 940,00 £ 2 095
3 + 2 29,20 £ 516 15 067,20 £ 2 720
2 + 2 10,80 £ 6 680 72 144,00 £ 33 855
3 + 1 7,10 £ 9 522 67 606,20 £ 48 841
3 7,10 £ 17 274 122 645,40 £ 82 845
1 + 2 6,70 £ 32 496 217 723,20 £ 153 832
2 + 1 4,80 £ 119 863 575 342,40 £ 577 174
2 2,70 £ 225 782 609 611,40 £ 1 060 179
Totals - 412 878 1 983 349,80 £ 1 962 897
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 079 574,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 149 414,40 € 2 298 828,80 € 7
5 58 105,60 € 3 174 316,80 € 6
4 + 2 2 811,50 € 16 44 984,00 € 62
4 + 1 119,00 € 362 43 078,00 € 1 281
4 72,80 € 524 38 147,20 € 2 095
3 + 2 40,00 € 753 30 120,00 € 2 720
2 + 2 14,80 € 8 959 132 593,20 € 33 855
3 + 1 9,80 € 12 100 118 580,00 € 48 841
3 9,70 € 19 399 188 170,30 € 82 845
1 + 2 9,20 € 37 793 347 695,60 € 153 832
2 + 1 6,60 € 134 035 884 631,00 € 577 174
2 3,60 € 231 128 832 060,80 € 1 060 179
Totals - 445 074 3 133 205,70 € 2 853 045
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 079 574,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 149 414,40 € 1 149 414,40 € 7
5 58 105,60 € 1 58 105,60 € 6
4 + 2 2 811,56 € 10 28 115,60 € 62
4 + 1 119,07 € 257 30 600,99 € 1 281
4 72,81 € 433 31 526,73 € 2 095
3 + 2 40,05 € 582 23 309,10 € 2 720
2 + 2 14,80 € 7 315 108 262,00 € 33 855
3 + 1 9,81 € 10 569 103 681,89 € 48 841
3 9,73 € 17 432 169 613,36 € 82 845
1 + 2 9,21 € 34 361 316 464,81 € 153 832
2 + 1 6,64 € 126 995 843 246,80 € 577 174
2 3,70 € 227 204 840 654,80 € 1 060 179
Totals - 425 160 2 702 996,08 € 1 962 897
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 079 574,72 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 149 414,00 € 0 0,00 € 7
5 58 106,00 € 1 58 106,00 € 6
4 + 2 2 812,00 € 1 2 812,00 € 62
4 + 1 119,00 € 16 1 904,00 € 1 281
4 73,00 € 46 3 358,00 € 2 095
3 + 2 40,00 € 54 2 160,00 € 2 720
2 + 2 15,00 € 624 9 360,00 € 33 855
3 + 1 10,00 € 853 8 530,00 € 48 841
3 10,00 € 1 540 15 400,00 € 82 845
1 + 2 9,00 € 2 872 25 848,00 € 153 832
2 + 1 7,00 € 10 969 76 783,00 € 577 174
2 4,00 € 21 360 85 440,00 € 1 060 179
Totals - 38 336 289 701,00 € 1 962 897
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 079 574,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 149 414,40 € 1 149 414,40 € 7
5 58 105,60 € 0 0,00 € 6
4 + 2 2 811,56 € 9 25 304,04 € 62
4 + 1 119,06 € 150 17 859,00 € 1 281
4 72,80 € 243 17 690,40 € 2 095
3 + 2 40,05 € 334 13 376,70 € 2 720
2 + 2 14,80 € 4 272 63 225,60 € 33 855
3 + 1 9,81 € 6 665 65 383,65 € 48 841
3 9,73 € 10 838 105 453,74 € 82 845
1 + 2 9,20 € 18 625 171 350,00 € 153 832
2 + 1 6,64 € 76 431 507 501,84 € 577 174
2 3,69 € 145 489 536 854,41 € 1 060 179
Totals - 263 057 1 673 413,78 € 1 962 897

Av 21 789 600 deltagare, var 2 930 283 från Portugal, varav 2 681 812 genererades av ett kombinationssystem på 1 472 679 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 164 052,25 CHF 0 7
5 105 999,80 CHF 1 6
4 + 2 5 129,00 CHF 5 62
4 + 1 217,20 CHF 86 1 281
4 132,80 CHF 148 2 095
3 + 2 73,05 CHF 184 2 720
2 + 2 27,00 CHF 2 231 33 855
3 + 1 17,90 CHF 3 712 48 841
3 17,75 CHF 6 691 82 845
1 + 2 16,80 CHF 9 840 153 832
2 + 1 12,10 CHF 42 262 577 174
2 6,75 CHF 81 482 1 060 179
Totals - 146 642 1 962 897
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 079 574,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 149 414,40 € 1 149 414,40 € 7
5 58 105,60 € 0 0,00 € 6
4 + 2 2 811,50 € 2 5 623,00 € 62
4 + 1 119,00 € 72 8 568,00 € 1 281
4 72,80 € 140 10 192,00 € 2 095
3 + 2 40,00 € 151 6 040,00 € 2 720
2 + 2 14,80 € 1 928 28 534,40 € 33 855
3 + 1 9,80 € 2 962 29 027,60 € 48 841
3 9,70 € 5 411 52 486,70 € 82 845
1 + 2 9,20 € 8 901 81 889,20 € 153 832
2 + 1 6,60 € 35 638 235 210,80 € 577 174
2 3,60 € 68 854 247 874,40 € 1 060 179
Totals - 124 060 854 860,50 € 1 962 897
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 079 574,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 149 414,40 € 0 0,00 € 7
5 58 105,60 € 0 0,00 € 6
4 + 2 2 811,50 € 1 2 811,50 € 62
4 + 1 119,00 € 63 7 497,00 € 1 281
4 72,80 € 111 8 080,80 € 2 095
3 + 2 40,00 € 146 5 840,00 € 2 720
2 + 2 14,80 € 1 846 27 320,80 € 33 855
3 + 1 9,80 € 2 458 24 088,40 € 48 841
3 9,70 € 4 260 41 322,00 € 82 845
1 + 2 9,20 € 8 944 82 284,80 € 153 832
2 + 1 6,60 € 30 981 204 474,60 € 577 174
2 3,60 € 58 880 211 968,00 € 1 060 179
Totals - 107 690 615 687,90 € 1 962 897
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 32 079 574,70 € 0 Rollover! 0
5 + 1 149 414,40 € 0 7
5 58 105,60 € 1 6
4 + 2 2 811,50 € 5 62
4 + 1 119,00 € 86 1 281
4 72,80 € 148 2 095
3 + 2 40,00 € 184 2 720
2 + 2 14,80 € 2 231 33 855
3 + 1 9,80 € 3 712 48 841
3 9,70 € 6 691 82 845
1 + 2 9,20 € 9 840 153 832
2 + 1 6,60 € 42 262 577 174
2 3,60 € 81 482 1 060 179
Totals - 146 642 1 962 897
Icon
1 962 897
lotter vann i denna dragning.
Icon
21 789 600
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
90 av 1 000
1 000 vinster per, 90 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 8 mars 2016

CDV5 79595

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 8 mars 2016

 • 8
 • 20
 • 25
 • 39
 • 44
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 26 52 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 419 28 380,00 €
Totalt- 1 445 80 380,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 8 mars 2016

VY 773 5395

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 8 mars 2016

J666X
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 1 250 000,00 CHF
Första 2 + Sista 22 451,05 CHF 5 12 255,25 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 458,95 CHF 7 10 212,65 CHF
Första 4 eller Sista 4595,75 CHF 24 14 298,00 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2278,55 CHF 44 12 256,20 CHF
Första 3 eller Sista 360,90 CHF 109 6 638,10 CHF
Första 1 + Sista 121,30 CHF 216 4 600,80 CHF
Första 2 eller Sista 210,95 CHF 1 210 13 249,50 CHF
Första 1 eller Sista 14,10 CHF 12 520 51 332,00 CHF
Totalt- 14 136 374 842,50 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 8 mars 2016

 • 7
 • 2
 • 3
 • 1
 • 7
 • 7
 • Icon Constellation:
  Maagd
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken800 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 25 5 000,00 €
3 rätt20,00 € 177 3 540,00 €
2 rätt5,00 € 2 054 10 270,00 €
1 rätt2,00 € 19 756 39 512,00 €
Stjärntecken1,50 € 9 187 13 780,50 €
Totalt- 31 200 74 102,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 8 mars 2016

 • 0
 • 4
 • 4
 • 4
 • 0
 • 8
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 10 1 000,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 122 1 220,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 351 2 702,00 €
Totalt- 1 483 4 922,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa