EuroMillions resultat den 11 april 2014

Den 684 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 11 april 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 11 april 2014
 • 8
 • 12
 • 19
 • 30
 • 33
 • 4
 • 11
Visas i den ordning de drogs
Icon
Dragningen:
684
Icon
Jackpot:
32 404 758 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
2 892 416
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
2
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 8 oktober 2014.
10 nummer i Millionaire Raffle!
Sök lotterikoder:
JZR5 08877
QCD0 28298
QCD8 58034
QCD8 66327
QCF4 18640
QCG7 96440
QCH5 00320
QCK0 48422
QCK7 39139
QCM5 53356
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 26 905 670,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 104 153,70 £ 7 729 075,90 £ 11
5 20 099,80 £ 8 160 798,40 £ 19
4 + 2 3 818,90 £ 10 38 189,00 £ 50
4 + 1 119,30 £ 362 43 186,60 £ 1 400
4 45,90 £ 830 38 097,00 £ 3 636
3 + 2 50,60 £ 735 37 191,00 £ 2 354
2 + 2 17,40 £ 10 286 178 976,40 £ 31 403
3 + 1 9,40 £ 15 782 148 350,80 £ 55 625
3 6,40 £ 34 319 219 641,60 £ 137 637
1 + 2 9,70 £ 52 708 511 267,60 £ 159 450
2 + 1 5,70 £ 212 277 1 209 978,90 £ 730 741
2 2,40 £ 457 647 1 098 352,80 £ 1 770 090
Totals - 784 971 4 413 106,00 £ 2 892 416
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 404 757,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 146 639,00 € 0 0,00 € 11
5 28 298,70 € 6 169 792,20 € 19
4 + 2 5 376,70 € 17 91 403,90 € 50
4 + 1 168,00 € 312 52 416,00 € 1 400
4 64,60 € 887 57 300,20 € 3 636
3 + 2 71,30 € 459 32 726,70 € 2 354
2 + 2 24,60 € 5 964 146 714,40 € 31 403
3 + 1 13,20 € 12 513 165 171,60 € 55 625
3 9,00 € 32 484 292 356,00 € 137 637
1 + 2 13,60 € 29 530 401 608,00 € 159 450
2 + 1 8,00 € 155 675 1 245 400,00 € 730 741
2 3,40 € 390 877 1 328 981,80 € 1 770 090
Totals - 628 724 3 983 870,80 € 4 149 864
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 404 757,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 146 639,01 € 1 146 639,01 € 11
5 28 298,76 € 3 84 896,28 € 19
4 + 2 5 376,76 € 7 37 637,32 € 50
4 + 1 168,02 € 246 41 332,92 € 1 400
4 64,70 € 623 40 308,10 € 3 636
3 + 2 71,38 € 417 29 765,46 € 2 354
2 + 2 24,61 € 5 195 127 848,95 € 31 403
3 + 1 13,29 € 9 451 125 603,79 € 55 625
3 9,03 € 24 372 220 079,16 € 137 637
1 + 2 13,70 € 26 753 366 516,10 € 159 450
2 + 1 8,09 € 130 891 1 058 908,19 € 730 741
2 3,42 € 329 718 1 127 635,56 € 1 770 090
Totals - 527 677 3 407 170,84 € 2 892 416
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 404 758,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 146 639,00 € 0 0,00 € 11
5 28 299,00 € 0 0,00 € 19
4 + 2 5 377,00 € 4 21 508,00 € 50
4 + 1 168,00 € 31 5 208,00 € 1 400
4 65,00 € 62 4 030,00 € 3 636
3 + 2 71,00 € 48 3 408,00 € 2 354
2 + 2 25,00 € 746 18 650,00 € 31 403
3 + 1 13,00 € 1 126 14 638,00 € 55 625
3 9,00 € 2 353 21 177,00 € 137 637
1 + 2 14,00 € 3 714 51 996,00 € 159 450
2 + 1 8,00 € 14 263 114 104,00 € 730 741
2 3,00 € 30 389 91 167,00 € 1 770 090
Totals - 52 736 345 886,00 € 2 892 416
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 404 757,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 146 639,00 € 1 146 639,00 € 11
5 28 298,75 € 1 28 298,75 € 19
4 + 2 5 376,76 € 5 26 883,80 € 50
4 + 1 168,02 € 210 35 284,20 € 1 400
4 64,69 € 567 36 679,23 € 3 636
3 + 2 71,37 € 258 18 413,46 € 2 354
2 + 2 24,61 € 3 472 85 445,92 € 31 403
3 + 1 13,29 € 6 552 87 076,08 € 55 625
3 9,03 € 18 537 167 389,11 € 137 637
1 + 2 13,69 € 18 163 248 651,47 € 159 450
2 + 1 8,09 € 89 102 720 835,18 € 730 741
2 3,41 € 243 482 830 273,62 € 1 770 090
Totals - 380 350 2 431 869,82 € 2 892 416

Av 33 604 772 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 243 973,20 CHF 1 11
5 34 442,45 CHF 0 19
4 + 2 8 945,70 CHF 3 50
4 + 1 279,55 CHF 97 1 400
4 107,65 CHF 262 3 636
3 + 2 118,75 CHF 146 2 354
2 + 2 40,95 CHF 1 879 31 403
3 + 1 22,10 CHF 3 749 55 625
3 15,05 CHF 9 697 137 637
1 + 2 22,80 CHF 9 409 159 450
2 + 1 13,45 CHF 44 882 730 741
2 5,70 CHF 115 604 1 770 090
Totals - 185 729 2 892 416
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 404 757,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 146 639,00 € 0 0,00 € 11
5 28 298,70 € 0 0,00 € 19
4 + 2 5 376,70 € 2 10 753,40 € 50
4 + 1 168,00 € 91 15 288,00 € 1 400
4 64,60 € 279 18 023,40 € 3 636
3 + 2 71,30 € 160 11 408,00 € 2 354
2 + 2 24,60 € 2 156 53 037,60 € 31 403
3 + 1 13,20 € 3 962 52 298,40 € 55 625
3 9,00 € 10 154 91 386,00 € 137 637
1 + 2 13,60 € 10 903 148 280,80 € 159 450
2 + 1 8,00 € 50 358 402 864,00 € 730 741
2 3,40 € 128 496 436 886,40 € 1 770 090
Totals - 206 561 1 240 226,00 € 2 892 416
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 404 757,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 146 639,00 € 1 146 639,00 € 11
5 28 298,70 € 1 28 298,70 € 19
4 + 2 5 376,70 € 2 10 753,40 € 50
4 + 1 168,00 € 51 8 568,00 € 1 400
4 64,60 € 126 8 139,60 € 3 636
3 + 2 71,30 € 131 9 340,30 € 2 354
2 + 2 24,60 € 1 705 41 943,00 € 31 403
3 + 1 13,20 € 2 490 32 868,00 € 55 625
3 9,00 € 5 721 51 489,00 € 137 637
1 + 2 13,60 € 8 270 112 472,00 € 159 450
2 + 1 8,00 € 33 293 266 344,00 € 730 741
2 3,40 € 73 877 251 181,80 € 1 770 090
Totals - 125 668 968 036,80 € 2 892 416
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 32 404 757,70 € 0 Rollover! 0
5 + 1 146 639,00 € 1 11
5 28 298,70 € 0 19
4 + 2 5 376,70 € 3 50
4 + 1 168,00 € 97 1 400
4 64,60 € 262 3 636
3 + 2 71,30 € 146 2 354
2 + 2 24,60 € 1 879 31 403
3 + 1 13,20 € 3 749 55 625
3 9,00 € 9 697 137 637
1 + 2 13,60 € 9 409 159 450
2 + 1 8,00 € 44 882 730 741
2 3,40 € 115 604 1 770 090
Totals - 185 729 2 892 416
Icon
2 892 416
lotter vann i denna dragning.
Icon
33 604 772
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
86 av 1 000
1 000 vinster per, 86 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 11 april 2014

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Millionaire Raffle-kontroll

Alla 10 Millionaire Raffle-koder:

JZR5 08877
QCD0 28298
QCD8 58034
QCD8 66327
QCF4 18640
QCG7 96440
QCH5 00320
QCK0 48422
QCK7 39139
QCM5 53356

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 11 april 2014

 • 3
 • 5
 • 28
 • 30
 • 45
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 50 100 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 057 41 140,00 €
Totalt- 2 107 141 140,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 11 april 2014

OB 588 0368

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 11 april 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 11 april 2014

 • 7
 • 9
 • 2
 • 0
 • 3
 • 4
 • Icon Constellation:
  Boogschutter
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken2 000 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 rätt200,00 € 47 9 400,00 €
3 rätt20,00 € 404 8 080,00 €
2 rätt5,00 € 4 103 20 515,00 €
1 rätt2,00 € 41 335 82 670,00 €
Stjärntecken1,50 € 18 367 27 550,50 €
Totalt- 64 260 156 215,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 11 april 2014

 • 8
 • 9
 • 2
 • 9
 • 9
 • 4
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 3 3 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 18 1 800,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 149 1 490,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 487 2 974,00 €
Totalt- 1 657 9 264,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa