EuroMillions resultat den 11 oktober 2013

Den 632 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 11 oktober 2013 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 11 oktober 2013
 • 6
 • 12
 • 17
 • 23
 • 43
 • 5
 • 9
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
DKK6 57750
Icon
Dragningen:
632
Icon
Jackpot:
43 300 447 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
2 984 848
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
4
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 9 april 2014.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 36 840 020,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 219 076,30 £ 1 219 076,30 £ 5
5 19 217,20 £ 4 76 868,80 £ 19
4 + 2 1 587,50 £ 27 42 862,50 £ 115
4 + 1 103,70 £ 328 34 013,60 £ 1 539
4 56,90 £ 614 34 936,60 £ 2 807
3 + 2 26,50 £ 828 21 942,00 £ 4 304
2 + 2 8,70 £ 11 382 99 023,40 £ 59 686
3 + 1 7,60 £ 13 276 100 897,60 £ 65 915
3 7,30 £ 25 482 186 018,60 £ 114 941
1 + 2 4,90 £ 56 565 277 168,50 £ 299 851
2 + 1 4,50 £ 179 169 806 260,50 £ 885 135
2 2,60 £ 338 712 880 651,20 £ 1 550 531
Totals - 626 388 2 779 719,60 £ 2 984 848
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 43 300 447,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 325 019,10 € 1 325 019,10 € 5
5 28 510,40 € 3 85 531,20 € 19
4 + 2 2 355,20 € 35 82 432,00 € 115
4 + 1 153,90 € 382 58 789,80 € 1 539
4 84,40 € 647 54 606,80 € 2 807
3 + 2 39,30 € 1 048 41 186,40 € 4 304
2 + 2 13,00 € 14 369 186 797,00 € 59 686
3 + 1 11,20 € 15 890 177 968,00 € 65 915
3 10,80 € 27 918 301 514,40 € 114 941
1 + 2 7,30 € 70 775 516 657,50 € 299 851
2 + 1 6,70 € 213 225 1 428 607,50 € 885 135
2 3,90 € 374 996 1 462 484,40 € 1 550 531
Totals - 719 289 4 721 594,10 € 4 423 426
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 43 300 447,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 325 019,15 € 2 650 038,30 € 5
5 28 510,45 € 7 199 573,15 € 19
4 + 2 2 355,21 € 23 54 169,83 € 115
4 + 1 153,99 € 389 59 902,11 € 1 539
4 84,43 € 736 62 140,48 € 2 807
3 + 2 39,33 € 987 38 818,71 € 4 304
2 + 2 13,05 € 12 395 161 754,75 € 59 686
3 + 1 11,30 € 14 936 168 776,80 € 65 915
3 10,90 € 24 447 266 472,30 € 114 941
1 + 2 7,34 € 59 339 435 548,26 € 299 851
2 + 1 6,73 € 183 668 1 236 085,64 € 885 135
2 3,93 € 307 833 1 209 783,69 € 1 550 531
Totals - 604 762 4 543 064,02 € 2 984 848
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 43 300 447,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 325 019,00 € 0 0,00 € 5
5 28 510,00 € 0 0,00 € 19
4 + 2 2 355,00 € 1 2 355,00 € 115
4 + 1 154,00 € 16 2 464,00 € 1 539
4 84,00 € 49 4 116,00 € 2 807
3 + 2 39,00 € 70 2 730,00 € 4 304
2 + 2 13,00 € 848 11 024,00 € 59 686
3 + 1 11,00 € 1 088 11 968,00 € 65 915
3 11,00 € 2 173 23 903,00 € 114 941
1 + 2 7,00 € 4 589 32 123,00 € 299 851
2 + 1 7,00 € 15 515 108 605,00 € 885 135
2 4,00 € 30 503 122 012,00 € 1 550 531
Totals - 54 852 321 300,00 € 2 984 848
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 43 300 447,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 325 019,14 € 0 0,00 € 5
5 28 510,45 € 1 28 510,45 € 19
4 + 2 2 355,21 € 7 16 486,47 € 115
4 + 1 153,99 € 191 29 412,09 € 1 539
4 84,42 € 301 25 410,42 € 2 807
3 + 2 39,33 € 578 22 732,74 € 4 304
2 + 2 13,04 € 9 399 122 562,96 € 59 686
3 + 1 11,29 € 8 689 98 098,81 € 65 915
3 10,89 € 14 206 154 703,34 € 114 941
1 + 2 7,33 € 52 713 386 386,29 € 299 851
2 + 1 6,73 € 128 603 865 498,19 € 885 135
2 3,93 € 207 649 816 060,57 € 1 550 531
Totals - 422 337 2 565 862,33 € 2 984 848

Av 33 856 161 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 401 953,15 CHF 0 5
5 35 259,05 CHF 0 19
4 + 2 4 044,10 CHF 10 115
4 + 1 264,40 CHF 77 1 539
4 144,95 CHF 154 2 807
3 + 2 67,55 CHF 278 4 304
2 + 2 22,40 CHF 4 178 59 686
3 + 1 19,40 CHF 4 189 65 915
3 18,70 CHF 7 008 114 941
1 + 2 12,60 CHF 20 936 299 851
2 + 1 11,55 CHF 57 532 885 135
2 6,75 CHF 98 017 1 550 531
Totals - 192 379 2 984 848
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 43 300 447,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 325 019,10 € 1 325 019,10 € 5
5 28 510,40 € 2 57 020,80 € 19
4 + 2 2 355,20 € 7 16 486,40 € 115
4 + 1 153,90 € 102 15 697,80 € 1 539
4 84,40 € 191 16 120,40 € 2 807
3 + 2 39,30 € 356 13 990,80 € 4 304
2 + 2 13,00 € 4 755 61 815,00 € 59 686
3 + 1 11,20 € 5 008 56 089,60 € 65 915
3 10,80 € 8 386 90 568,80 € 114 941
1 + 2 7,30 € 23 346 170 425,80 € 299 851
2 + 1 6,70 € 68 600 459 620,00 € 885 135
2 3,90 € 117 839 459 572,10 € 1 550 531
Totals - 228 593 1 742 426,60 € 2 984 848
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 43 300 447,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 325 019,10 € 0 0,00 € 5
5 28 510,40 € 2 57 020,80 € 19
4 + 2 2 355,20 € 5 11 776,00 € 115
4 + 1 153,90 € 54 8 310,60 € 1 539
4 84,40 € 115 9 706,00 € 2 807
3 + 2 39,30 € 159 6 248,70 € 4 304
2 + 2 13,00 € 2 360 30 680,00 € 59 686
3 + 1 11,20 € 2 839 31 796,80 € 65 915
3 10,80 € 5 321 57 466,80 € 114 941
1 + 2 7,30 € 11 588 84 592,40 € 299 851
2 + 1 6,70 € 38 823 260 114,10 € 885 135
2 3,90 € 74 982 292 429,80 € 1 550 531
Totals - 136 248 850 142,00 € 2 984 848
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 43 300 447,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 325 019,10 € 0 5
5 28 510,40 € 0 19
4 + 2 2 355,20 € 10 115
4 + 1 153,90 € 77 1 539
4 84,40 € 154 2 807
3 + 2 39,30 € 278 4 304
2 + 2 13,00 € 4 178 59 686
3 + 1 11,20 € 4 189 65 915
3 10,80 € 7 008 114 941
1 + 2 7,30 € 20 936 299 851
2 + 1 6,70 € 57 532 885 135
2 3,90 € 98 017 1 550 531
Totals - 192 379 2 984 848
Icon
2 984 848
lotter vann i denna dragning.
Icon
33 856 161
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
88 av 1 000
1 000 vinster per, 88 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 11 oktober 2013

DKK6 57750

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 11 oktober 2013

 • 1
 • 35
 • 38
 • 46
 • 49
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 43 86 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 992 39 840,00 €
Totalt- 2 035 125 840,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 11 oktober 2013

 • 2
 • 7
 • 4
 • 9
 • 8
 • 9
 • 4
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 11 oktober 2013

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 11 oktober 2013

 • 2
 • 7
 • 8
 • 0
 • 5
 • 4
 • Icon Constellation:
  Leeuw
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken2 375 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 5 10 000,00 €
4 rätt200,00 € 35 7 000,00 €
3 rätt20,00 € 307 6 140,00 €
2 rätt5,00 € 3 093 15 465,00 €
1 rätt2,00 € 31 223 62 446,00 €
Stjärntecken1,50 € 15 931 23 896,50 €
Totalt- 50 594 124 947,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 11 oktober 2013

 • 5
 • 3
 • 0
 • 8
 • 7
 • 5
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 18 1 800,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 188 1 880,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 603 3 206,00 €
Totalt- 1 809 6 886,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa