EuroMillions resultat den 11 november 2011

Den 432 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 11 november 2011 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

 • 1
 • 4
 • 18
 • 23
 • 30
 • 3
 • 7

Millionaire Raffle:

QTK9 31971

Vinstfördelning


Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
58 162 735,00 £ 0 0,00 £ 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
176 177,30 £ 4 704 709,20 £ 8
5 rätt
Match 5No stars
31 320,40 £ 4 125 281,60 £ 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 381,70 £ 36 49 741,20 £ 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
111,60 £ 409 45 644,40 £ 1 841
4 rätt
Match 4No stars
63,20 £ 764 48 284,80 £ 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
23,50 £ 1 330 31 255,00 £ 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
7,60 £ 17 707 134 573,20 £ 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
9,00 £ 15 994 143 946,00 £ 71 655
3 rätt
Match 3No stars
8,20 £ 29 907 245 237,40 £ 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
4,00 £ 90 402 361 608,00 £ 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
5,00 £ 221 571 1 107 855,00 £ 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
2,80 £ 407 997 1 142 391,60 £ 1 843 539
Totalt - 786 125 4 140 527,40 £ 3 638 178
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 9 maj 2012.

Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
67 939 184,00 € 0 0,00 € 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
253 534,80 € 0 0,00 € 8
5 rätt
Match 5No stars
45 072,80 € 2 90 145,60 € 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 988,50 € 34 67 609,00 € 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
160,60 € 468 75 160,80 € 1 841
4 rätt
Match 4No stars
91,00 € 754 68 614,00 € 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
33,80 € 1 533 51 815,40 € 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
10,90 € 21 503 234 382,70 € 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,90 € 17 151 221 247,90 € 71 655
3 rätt
Match 3No stars
11,80 € 30 761 362 979,80 € 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
5,80 € 111 359 645 882,20 € 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,20 € 235 680 1 696 896,00 € 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
4,10 € 416 871 1 709 171,10 € 1 843 539
Totalt - 836 116 5 223 904,50 € 5 310 410
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 60 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 10 januari 2012.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
67 939 184,00 € 0 0,00 € 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
253 534,85 € 1 253 534,85 € 8
5 rätt
Match 5No stars
45 072,86 € 6 270 437,16 € 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 988,51 € 46 91 471,46 € 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
160,67 € 442 71 016,14 € 1 841
4 rätt
Match 4No stars
91,07 € 818 74 495,26 € 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
33,84 € 1 511 51 132,24 € 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
10,95 € 20 508 224 562,60 € 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,97 € 17 326 224 718,22 € 71 655
3 rätt
Match 3No stars
11,87 € 31 483 373 703,21 € 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
5,82 € 107 212 623 973,84 € 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,30 € 238 581 1 741 641,30 € 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
4,13 € 426 086 1 759 735,18 € 1 843 539
Totalt - 844 020 5 760 421,46 € 3 638 178
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 90 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 9 februari 2012.

Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
67 939 183,00 € 0 0,00 € 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
253 535,00 € 0 0,00 € 8
5 rätt
Match 5No stars
45 073,00 € 0 0,00 € 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 989,00 € 4 7 956,00 € 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
161,00 € 51 8 211,00 € 1 841
4 rätt
Match 4No stars
91,00 € 53 4 823,00 € 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
34,00 € 109 3 706,00 € 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
11,00 € 1 439 15 829,00 € 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
13,00 € 1 467 19 071,00 € 71 655
3 rätt
Match 3No stars
12,00 € 2 853 34 236,00 € 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
6,00 € 7 206 43 236,00 € 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,00 € 20 670 144 690,00 € 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
4,00 € 38 800 155 200,00 € 1 843 539
Totalt - 72 652 436 958,00 € 3 638 178
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 90 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 9 februari 2012.

Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
67 939 184,00 € 0 0,00 € 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
253 534,85 € 2 507 069,70 € 8
5 rätt
Match 5No stars
45 072,86 € 1 45 072,86 € 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 988,50 € 27 53 689,50 € 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
160,66 € 221 35 505,86 € 1 841
4 rätt
Match 4No stars
91,06 € 401 36 515,06 € 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
33,83 € 848 28 687,84 € 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
10,94 € 13 665 149 495,10 € 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,97 € 9 387 121 749,39 € 71 655
3 rätt
Match 3No stars
11,86 € 17 118 203 019,48 € 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
5,81 € 79 978 464 672,18 € 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,29 € 147 306 1 073 860,74 € 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
4,12 € 261 981 1 079 361,72 € 1 843 539
Totalt - 530 935 3 798 699,43 € 3 638 178

Av 42 255 809 deltagare.

Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 90 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 9 februari 2012.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
83 979 625,35 CHF 1 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
313 394,45 CHF 0 8
5 rätt
Match 5No stars
55 714,55 CHF 0 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
3 486,65 CHF 8 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
281,70 CHF 75 1 841
4 rätt
Match 4No stars
159,70 CHF 173 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
59,35 CHF 323 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
19,20 CHF 5 483 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
22,75 CHF 3 653 71 655
3 rätt
Match 3No stars
20,80 CHF 7 243 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
10,20 CHF 30 528 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
12,80 CHF 57 794 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
7,25 CHF 110 470 1 843 539
Totalt - 215 751 3 638 178
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 9 maj 2012.

Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
67 939 184,00 € 0 0,00 € 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
253 534,80 € 1 253 534,80 € 8
5 rätt
Match 5No stars
45 072,80 € 2 90 145,60 € 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 988,50 € 11 21 873,50 € 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
160,60 € 104 16 702,40 € 1 841
4 rätt
Match 4No stars
91,00 € 147 13 377,00 € 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
33,80 € 406 13 722,80 € 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
10,90 € 5 464 59 557,60 € 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,90 € 3 735 48 181,50 € 71 655
3 rätt
Match 3No stars
11,80 € 6 787 80 086,60 € 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
5,80 € 28 332 164 325,60 € 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,20 € 53 178 382 881,60 € 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
4,10 € 98 807 405 108,70 € 1 843 539
Totalt - 196 974 1 549 497,70 € 3 638 178
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 140 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 30 mars 2012.

Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
67 939 184,00 € 0 0,00 € 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
253 534,80 € 0 0,00 € 8
5 rätt
Match 5No stars
45 072,80 € 0 0,00 € 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 988,50 € 4 7 954,00 € 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
160,60 € 71 11 402,60 € 1 841
4 rätt
Match 4No stars
91,00 € 138 12 558,00 € 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
33,80 € 184 6 219,20 € 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
10,90 € 3 024 32 961,60 € 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,90 € 2 942 37 951,80 € 71 655
3 rätt
Match 3No stars
11,80 € 5 607 66 162,60 € 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
5,80 € 16 962 98 379,60 € 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,20 € 44 146 317 851,20 € 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
4,10 € 82 527 338 360,70 € 1 843 539
Totalt - 155 605 929 801,30 € 3 638 178
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 3 år. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 10 november 2014.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
67 939 184,00 € 1 1
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
253 534,80 € 0 8
5 rätt
Match 5No stars
45 072,80 € 0 15
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 988,50 € 8 170
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
160,60 € 75 1 841
4 rätt
Match 4No stars
91,00 € 173 3 248
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
33,80 € 323 6 244
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
10,90 € 5 483 88 793
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,90 € 3 653 71 655
3 rätt
Match 3No stars
11,80 € 7 243 131 759
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
5,80 € 30 528 471 979
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,20 € 57 794 1 018 926
2 rätt
Match 2No stars
4,10 € 110 470 1 843 539
Totalt - 215 751 3 638 178
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 60 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 10 januari 2012.


Enda jackpot vinna biljett köptes i Switzerland.


Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 9 maj 2012.

Ball Set Icon
Bolluppsättningar: E1
Lottery Machine Icon
Dragningsmaskiner: Machine 1
3 638 178

lotter vann i denna dragning.

42 255 809

kuponger köptes inför denna dragning.

86 av 1 000

1 000 vinster per, 86 sålda lotter.Associerade dragningsresultat


Millionaire Raffle-resultat - fredag 11 november 2011

QTK9 31971

EuroMillions Plus-resultat - fredag 11 november 2011

 • 1
 • 3
 • 20
 • 22
 • 36


Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt
Match 5
500 000,00 € 1 500 000,00 €
4 rätt
Match 4
2 000,00 € 59 118 000,00 €
3 rätt
Match 3
20,00 € 2 923 58 460,00 €
Totalt- 2 983 676 460,00 €

Frankrike Joker+ resultat - fredag 11 november 2011

 • 3
 • 8
 • 1
 • 1
 • 4
 • 3
 • 8

Den Frankrike Joker+-vinstinformationen har ännu inte släppts.

Super Star-resultat - fredag 11 november 2011

T787D

Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 1 250 000,00 CHF
Första 2 + Sista 222 512,80 CHF 1 22 512,80 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 34 690,15 CHF 4 18 760,60 CHF
Första 4 eller Sista 4938,05 CHF 28 26 265,40 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2288,65 CHF 78 22 514,70 CHF
Första 3 eller Sista 350,00 CHF 221 11 050,00 CHF
Första 1 + Sista 122,40 CHF 377 8 444,80 CHF
Första 2 eller Sista 210,80 CHF 2 261 24 418,80 CHF
Första 1 eller Sista 14,15 CHF 22 580 93 707,00 CHF
Totalt- 25 551 477 674,10 CHF

Belgien Joker+ resultat - fredag 11 november 2011

 • 2
 • 3
 • 6
 • 8
 • 3
 • 9
Waterman Constellation:
Waterman
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken350 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 2 4 000,00 €
4 rätt200,00 € 15 3 000,00 €
3 rätt20,00 € 275 5 500,00 €
2 rätt5,00 € 2 889 14 445,00 €
1 rätt2,00 € 28 221 56 442,00 €
Stjärntecken1,50 € 12 055 18 082,50 €
Totalt- 43 457 101 469,50 €

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:

Luxemburg Joker-resultat - fredag 11 november 2011

 • 0
 • 0
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0

Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 1 10 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 3 3 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 19 1 900,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 192 1 920,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 975 3 950,00 €
Totalt- 2 190 20 770,00 €