EuroMillions resultat den 13 januari 2012

Den 450 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 13 januari 2012 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 13 januari 2012
 • 13
 • 14
 • 21
 • 27
 • 39
 • 6
 • 8
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
MBD4 04325
Icon
Dragningen:
450
Icon
Jackpot:
29 204 007 €
Icon
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Icon
Totalt antal vinnare:
4 052 456
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 11 juli 2012.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 189 679,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 150 315,40 £ 4 601 261,60 £ 10
5 50 105,10 £ 3 150 315,30 £ 10
4 + 2 2 277,50 £ 21 47 827,50 £ 110
4 + 1 114,20 £ 348 39 741,60 £ 1 919
4 56,40 £ 720 40 608,00 £ 3 884
3 + 2 32,80 £ 774 25 387,20 £ 4 769
2 + 2 11,20 £ 11 128 124 633,60 £ 64 279
3 + 1 7,70 £ 15 170 116 809,00 £ 88 522
3 6,60 £ 29 680 195 888,00 £ 174 282
1 + 2 6,70 £ 53 522 358 597,40 £ 303 007
2 + 1 4,70 £ 201 556 947 313,20 £ 1 158 179
2 2,50 £ 394 682 986 705,00 £ 2 253 485
Totals - 707 608 3 635 087,40 £ 4 052 456
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 29 204 007,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 213 060,10 € 2 426 120,20 € 10
5 71 020,00 € 2 142 040,00 € 10
4 + 2 3 228,10 € 29 93 614,90 € 110
4 + 1 161,90 € 531 85 968,90 € 1 919
4 79,90 € 1 134 90 606,60 € 3 884
3 + 2 46,50 € 1 339 62 263,50 € 4 769
2 + 2 15,80 € 17 771 280 781,80 € 64 279
3 + 1 11,00 € 26 179 287 969,00 € 88 522
3 9,40 € 54 100 508 540,00 € 174 282
1 + 2 9,50 € 85 228 809 666,00 € 303 007
2 + 1 6,70 € 349 584 2 342 212,80 € 1 158 179
2 3,50 € 704 866 2 467 031,00 € 2 253 485
Totals - 1 240 765 7 596 814,70 € 6 533 986
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 29 204 007,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 213 060,11 € 2 426 120,22 € 10
5 71 020,04 € 3 213 060,12 € 10
4 + 2 3 228,18 € 21 67 791,78 € 110
4 + 1 161,91 € 334 54 077,94 € 1 919
4 80,00 € 691 55 280,00 € 3 884
3 + 2 46,54 € 958 44 585,32 € 4 769
2 + 2 15,88 € 13 120 208 345,60 € 64 279
3 + 1 11,03 € 15 539 171 395,17 € 88 522
3 9,42 € 30 683 289 033,86 € 174 282
1 + 2 9,52 € 63 226 601 911,52 € 303 007
2 + 1 6,75 € 218 884 1 477 467,00 € 1 158 179
2 3,55 € 420 185 1 491 656,75 € 2 253 485
Totals - 763 646 5 100 725,28 € 4 052 456
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 29 204 007,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 213 060,00 € 0 0,00 € 10
5 71 020,00 € 0 0,00 € 10
4 + 2 3 228,00 € 1 3 228,00 € 110
4 + 1 162,00 € 19 3 078,00 € 1 919
4 80,00 € 52 4 160,00 € 3 884
3 + 2 47,00 € 70 3 290,00 € 4 769
2 + 2 16,00 € 857 13 712,00 € 64 279
3 + 1 11,00 € 1 169 12 859,00 € 88 522
3 9,00 € 2 343 21 087,00 € 174 282
1 + 2 10,00 € 4 453 44 530,00 € 303 007
2 + 1 7,00 € 16 365 114 555,00 € 1 158 179
2 4,00 € 32 873 131 492,00 € 2 253 485
Totals - 58 202 351 991,00 € 4 052 456
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 29 204 007,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 213 060,10 € 1 213 060,10 € 10
5 71 020,03 € 0 0,00 € 10
4 + 2 3 228,18 € 20 64 563,60 € 110
4 + 1 161,91 € 324 52 458,84 € 1 919
4 79,99 € 607 48 553,93 € 3 884
3 + 2 46,53 € 810 37 689,30 € 4 769
2 + 2 15,88 € 11 071 175 807,48 € 64 279
3 + 1 11,03 € 14 386 158 677,58 € 88 522
3 9,42 € 27 330 257 448,60 € 174 282
1 + 2 9,52 € 48 784 464 423,68 € 303 007
2 + 1 6,74 € 181 916 1 226 113,84 € 1 158 179
2 3,54 € 339 928 1 203 345,12 € 2 253 485
Totals - 625 177 3 902 142,07 € 4 052 456

Av 44 387 522 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 257 717,50 CHF 0 10
5 119 325,20 CHF 1 10
4 + 2 5 423,85 CHF 9 110
4 + 1 272,05 CHF 141 1 919
4 134,40 CHF 248 3 884
3 + 2 78,20 CHF 308 4 769
2 + 2 26,70 CHF 3 849 64 279
3 + 1 18,55 CHF 5 984 88 522
3 15,85 CHF 11 148 174 282
1 + 2 16,00 CHF 17 171 303 007
2 + 1 11,35 CHF 68 342 1 158 179
2 5,95 CHF 129 967 2 253 485
Totals - 237 168 4 052 456
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 29 204 007,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 213 060,10 € 0 0,00 € 10
5 71 020,00 € 1 71 020,00 € 10
4 + 2 3 228,10 € 5 16 140,50 € 110
4 + 1 161,90 € 154 24 932,60 € 1 919
4 79,90 € 323 25 807,70 € 3 884
3 + 2 46,50 € 388 18 042,00 € 4 769
2 + 2 15,80 € 4 546 71 826,80 € 64 279
3 + 1 11,00 € 7 281 80 091,00 € 88 522
3 9,40 € 13 473 126 646,20 € 174 282
1 + 2 9,50 € 20 997 199 471,50 € 303 007
2 + 1 6,70 € 84 929 569 024,30 € 1 158 179
2 3,50 € 158 785 555 747,50 € 2 253 485
Totals - 290 882 1 758 750,10 € 4 052 456
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 29 204 007,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 213 060,10 € 1 213 060,10 € 10
5 71 020,00 € 0 0,00 € 10
4 + 2 3 228,10 € 4 12 912,40 € 110
4 + 1 161,90 € 68 11 009,20 € 1 919
4 79,90 € 109 8 709,10 € 3 884
3 + 2 46,50 € 122 5 673,00 € 4 769
2 + 2 15,80 € 1 937 30 604,60 € 64 279
3 + 1 11,00 € 2 814 30 954,00 € 88 522
3 9,40 € 5 525 51 935,00 € 174 282
1 + 2 9,50 € 9 626 91 447,00 € 303 007
2 + 1 6,70 € 36 603 245 240,10 € 1 158 179
2 3,50 € 72 199 252 696,50 € 2 253 485
Totals - 129 008 954 241,00 € 4 052 456
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 29 204 007,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 213 060,10 € 0 10
5 71 020,00 € 1 10
4 + 2 3 228,10 € 9 110
4 + 1 161,90 € 141 1 919
4 79,90 € 248 3 884
3 + 2 46,50 € 308 4 769
2 + 2 15,80 € 3 849 64 279
3 + 1 11,00 € 5 984 88 522
3 9,40 € 11 148 174 282
1 + 2 9,50 € 17 171 303 007
2 + 1 6,70 € 68 342 1 158 179
2 3,50 € 129 967 2 253 485
Totals - 237 168 4 052 456
Icon
4 052 456
lotter vann i denna dragning.
Icon
44 387 522
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
91 av 1 000
1 000 vinster per, 91 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 13 januari 2012

MBD4 04325

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 13 januari 2012

 • 22
 • 25
 • 26
 • 31
 • 48
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 37 74 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 201 44 020,00 €
Totalt- 2 238 118 020,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 13 januari 2012

 • 6
 • 6
 • 4
 • 2
 • 1
 • 9
 • 6
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 13 januari 2012

F259W
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 25 301,95 CHF 4 21 207,80 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 32 524,75 CHF 7 17 673,25 CHF
Första 4 eller Sista 4951,65 CHF 26 24 742,90 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2359,45 CHF 59 21 207,55 CHF
Första 3 eller Sista 350,00 CHF 208 10 400,00 CHF
Första 1 + Sista 122,65 CHF 351 7 950,15 CHF
Första 2 eller Sista 210,60 CHF 2 171 23 012,60 CHF
Första 1 eller Sista 14,15 CHF 21 392 88 776,80 CHF
Totalt- 24 218 214 971,05 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 13 januari 2012

 • 0
 • 7
 • 9
 • 8
 • 3
 • 5
 • Icon Constellation:
  Steenbok
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken425 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 8 16 000,00 €
4 rätt200,00 € 77 15 400,00 €
3 rätt20,00 € 846 16 920,00 €
2 rätt5,00 € 8 364 41 820,00 €
1 rätt2,00 € 82 821 165 642,00 €
Stjärntecken1,50 € 36 477 54 715,50 €
Totalt- 128 593 310 497,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 13 januari 2012

 • 9
 • 1
 • 7
 • 5
 • 0
 • 1
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 11 1 100,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 205 2 050,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 2 157 4 314,00 €
Totalt- 2 375 9 464,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa