EuroMillions resultat den 14 januari 2020

Den 1 285 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 14 januari 2020 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 14 januari 2020
 • 21
 • 25
 • 29
 • 39
 • 44
 • 8
 • 9
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
THBP 08284
Icon
Dragningen:
1 285
Icon
Jackpot:
91 228 644 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
1 770 798
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
19
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 juli 2020.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 78 000 490,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 176 931,80 £ 3 530 795,40 £ 4
5 32 967,50 £ 2 65 935,00 £ 5
4 + 2 4 243,50 £ 9 38 191,50 £ 19
4 + 1 117,00 £ 198 23 166,00 £ 735
3 + 2 81,70 £ 378 30 882,60 £ 1 469
4 49,10 £ 377 18 510,70 £ 1 385
2 + 2 14,60 £ 5 575 81 395,00 £ 21 378
3 + 1 9,80 £ 8 291 81 251,80 £ 33 632
3 9,20 £ 17 861 164 321,20 £ 67 915
1 + 2 7,70 £ 30 207 232 593,90 £ 114 796
2 + 1 5,20 £ 127 865 664 898,00 £ 505 479
2 3,10 £ 265 321 822 495,10 £ 1 023 981
Totals - 456 087 2 754 436,20 £ 1 770 798
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 91 228 644,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 259 044,30 € 0 0,00 € 4
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 48 267,50 € 0 0,00 € 5
4 + 2 6 212,90 € 3 18 638,70 € 19
4 + 2 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
4 + 1 171,30 € 127 21 755,10 € 735
4 + 1 (with Étoile+)* 353,90 € 41 14 509,90 € 41
3 + 2 119,60 € 271 32 411,60 € 1 469
3 + 2 (with Étoile+)* 135,30 € 88 11 906,40 € 88
4 71,90 € 247 17 759,30 € 1 385
2 + 2 21,40 € 3 871 82 839,40 € 21 378
2 + 2 (with Étoile+)* 25,60 € 1 100 28 160,00 € 1 100
3 + 1 14,40 € 6 066 87 350,40 € 33 632
3 + 1 (with Étoile+)* 17,40 € 1 762 30 658,80 € 1 762
3 13,50 € 12 451 168 088,50 € 67 915
1 + 2 11,30 € 21 174 239 266,20 € 114 796
1 + 2 (with Étoile+)* 14,30 € 6 199 88 645,70 € 6 199
0 + 2 (with Étoile+)* 11,90 € 10 254 122 022,60 € 10 254
2 + 1 7,70 € 94 023 723 977,10 € 505 479
2 + 1 (with Étoile+)* 9,70 € 27 199 263 830,30 € 27 199
2 4,60 € 194 430 894 378,00 € 1 023 981
0 + 1 (with Étoile+)* 2,30 € 251 974 579 540,20 € 251 974
Totals - 631 280 3 425 738,20 € 3 033 358

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 91 228 644,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 259 044,36 € 0 0,00 € 4
5 48 267,51 € 2 96 535,02 € 5
4 + 2 6 212,92 € 3 18 638,76 € 19
4 + 1 171,31 € 129 22 098,99 € 735
3 + 2 119,64 € 352 42 113,28 € 1 469
4 71,97 € 294 21 159,18 € 1 385
2 + 2 21,47 € 4 841 103 936,27 € 21 378
3 + 1 14,43 € 7 230 104 328,90 € 33 632
3 13,52 € 14 615 197 594,80 € 67 915
1 + 2 11,31 € 25 562 289 106,22 € 114 796
2 + 1 7,71 € 107 829 831 361,59 € 505 479
2 4,68 € 220 378 1 031 369,04 € 1 023 981
Totals - 381 235 2 758 242,05 € 1 770 798
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 91 228 644,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 259 044,00 € 0 0,00 € 4
5 48 268,00 € 0 0,00 € 5
4 + 2 6 213,00 € 0 0,00 € 19
4 + 1 171,00 € 22 3 762,00 € 735
3 + 2 120,00 € 31 3 720,00 € 1 469
4 72,00 € 37 2 664,00 € 1 385
2 + 2 21,00 € 588 12 348,00 € 21 378
3 + 1 14,00 € 935 13 090,00 € 33 632
3 14,00 € 1 934 27 076,00 € 67 915
1 + 2 11,00 € 3 233 35 563,00 € 114 796
2 + 1 8,00 € 13 070 104 560,00 € 505 479
2 5,00 € 28 065 140 325,00 € 1 023 981
Totals - 47 915 343 108,00 € 1 770 798
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 91 228 644,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 259 044,35 € 0 0,00 € 4
5 48 267,50 € 0 0,00 € 5
4 + 2 6 212,92 € 3 18 638,76 € 19
4 + 1 171,31 € 119 20 385,89 € 735
3 + 2 119,64 € 168 20 099,52 € 1 469
4 71,97 € 184 13 242,48 € 1 385
2 + 2 21,47 € 2 309 49 574,23 € 21 378
3 + 1 14,42 € 4 278 61 688,76 € 33 632
3 13,51 € 7 572 102 297,72 € 67 915
1 + 2 11,31 € 12 088 136 715,28 € 114 796
2 + 1 7,70 € 58 582 451 081,40 € 505 479
2 4,67 € 106 523 497 462,41 € 1 023 981
Totals - 191 826 1 371 186,45 € 1 770 798

Av 23 847 582 deltagare, var 2 513 183 från Portugal, varav 2 338 431 genererades av ett kombinationssystem på 1 371 090 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 279 275,70 CHF 0 4
5 80 345,80 CHF 1 5
4 + 2 6 698,15 CHF 0 19
4 + 1 285,15 CHF 53 735
3 + 2 199,15 CHF 87 1 469
4 119,80 CHF 85 1 385
2 + 2 35,75 CHF 1 468 21 378
3 + 1 24,00 CHF 2 475 33 632
3 22,50 CHF 4 694 67 915
1 + 2 18,85 CHF 7 759 114 796
2 + 1 12,85 CHF 38 722 505 479
2 7,80 CHF 74 829 1 023 981
Totals - 130 173 1 770 798
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 91 228 644,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 259 044,30 € 1 259 044,30 € 4
5 48 267,50 € 0 0,00 € 5
4 + 2 6 212,90 € 1 6 212,90 € 19
4 + 1 171,30 € 37 6 338,10 € 735
3 + 2 119,60 € 98 11 720,80 € 1 469
4 71,90 € 75 5 392,50 € 1 385
2 + 2 21,40 € 1 417 30 323,80 € 21 378
3 + 1 14,40 € 2 448 35 251,20 € 33 632
3 13,50 € 4 674 63 099,00 € 67 915
1 + 2 11,30 € 7 925 89 552,50 € 114 796
2 + 1 7,70 € 36 588 281 727,60 € 505 479
2 4,60 € 72 794 334 852,40 € 1 023 981
Totals - 126 058 1 123 515,10 € 1 770 798
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 91 228 644,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 259 044,30 € 0 0,00 € 4
5 48 267,50 € 0 0,00 € 5
4 + 2 6 212,90 € 0 0,00 € 19
4 + 1 171,30 € 50 8 565,00 € 735
3 + 2 119,60 € 84 10 046,40 € 1 469
4 71,90 € 86 6 183,40 € 1 385
2 + 2 21,40 € 1 309 28 012,60 € 21 378
3 + 1 14,40 € 1 909 27 489,60 € 33 632
3 13,50 € 4 114 55 539,00 € 67 915
1 + 2 11,30 € 6 848 77 382,40 € 114 796
2 + 1 7,70 € 28 800 221 760,00 € 505 479
2 4,60 € 61 641 283 548,60 € 1 023 981
Totals - 104 841 718 527,00 € 1 770 798
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 91 228 644,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 259 044,30 € 0 4
5 48 267,50 € 1 5
4 + 2 6 212,90 € 0 19
4 + 1 171,30 € 53 735
3 + 2 119,60 € 87 1 469
4 71,90 € 85 1 385
2 + 2 21,40 € 1 468 21 378
3 + 1 14,40 € 2 475 33 632
3 13,50 € 4 694 67 915
1 + 2 11,30 € 7 759 114 796
2 + 1 7,70 € 38 722 505 479
2 4,60 € 74 829 1 023 981
Totals - 130 173 1 770 798
Icon
1 770 798
lotter vann i denna dragning.
Icon
23 847 582
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
74 av 1 000
1 000 vinster per, 74 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 14 januari 2020

THBP 08284

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 14 januari 2020

 • 21
 • 25
 • 29
 • 39
 • 44
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 1 30 000,00 £
3 rätt1 500,00 £ 212 318 000,00 £
2 rätt100,00 £ 1 690 169 000,00 £
1 rätt9,00 £ 5 530 49 770,00 £
Totalt- 7 433 566 770,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 14 januari 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-HNW-94790
I-HNX-78022
I-HNX-84752
I-HNZ-31056
I-HNZ-64279
I-HPB-03218
I-HPC-71288
I-HPD-67466
I-HPD-75219
I-HPF-67914

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 14 januari 2020

 • 4
 • 16
 • 17
 • 29
 • 33
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 41 82 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 767 55 340,00 €
Totalt- 2 808 137 340,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 14 januari 2020

FN 834 0132

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - tisdag 14 januari 2020

BTR 65604

Läs mer om El Millón-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 14 januari 2020

A281O
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 1 250 000,00 CHF
Första 2 + Sista 21 697,90 CHF 7 11 885,30 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 980,90 CHF 5 9 904,50 CHF
Första 4 eller Sista 42 311,05 CHF 6 13 866,30 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2283,00 CHF 42 11 886,00 CHF
Första 3 eller Sista 357,55 CHF 112 6 445,60 CHF
Första 1 + Sista 117,50 CHF 255 4 462,50 CHF
Första 2 eller Sista 210,10 CHF 1 270 12 827,00 CHF
Första 1 eller Sista 13,95 CHF 12 473 49 268,35 CHF
Totalt256 361,95 CHF 14 171 370 545,55 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 14 januari 2020

 • 11
 • 14
 • 21
 • 37
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt142 028,10 CHF 1 142 028,10 CHF
4 rätt583,50 CHF 153 89 275,50 CHF
3 rätt24,20 CHF 7 210 174 482,00 CHF
Totalt142 635,80 CHF 7 364 405 785,60 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 14 januari 2020

 • 8
 • 5
 • 4
 • 3
 • 0
 • 3
 • Icon Constellation:
  Ram
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken200 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 3 6 000,00 €
4 rätt200,00 € 22 4 400,00 €
3 rätt20,00 € 249 4 980,00 €
2 rätt5,00 € 2 408 12 040,00 €
1 rätt2,00 € 25 360 50 720,00 €
Stjärntecken1,50 € 11 431 17 146,50 €
Totalt- 39 473 95 286,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 14 januari 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BSTR 57295
BSVQ 55814
BSXF 56022
BSZM 39161
BSZN 27670
BTBN 66198
BTBR 47833
BTBV 11423
BTCD 32366
BTCH 25953
BTCH 48829
BTCL 02743
BTCM 36077
BTCX 97173
BTCZ 91056
BTDB 13374
BTDB 97764
BTDD 30319
BTDF 62728
BTDJ 98014
BTDN 71525
BTDQ 36756
BTDT 16580
BTDT 63056
BTDT 63406
BTDT 72714
BTDT 79320
BTDT 79391
BTDT 81043
BTDT 81291
BTDT 81742
BTDT 86305
BTDT 90511
BTDV 02740
BTDV 05097
BTDV 11603
BTDV 17927
BTDV 33433
BTDV 35084
BTDV 36072
BTDV 37248
BTDV 49716
BTDV 50749
BTDV 51653
BTDV 57813
BTDV 60870
BTDV 64935
BTDV 74998
BTDV 77919
BTDV 85010
BTDV 92254
BTDV 97411
BTDW 06223
BTDW 10121
BTDW 20977
BTDW 21207
BTDW 21545
BTDW 24427
BTDW 30949
BTDW 62788
BTDW 80959
BTDW 82719
BTDW 84473
BTDW 97430
BTDW 97531
BTDX 04699
BTDX 04905
BTDX 21961
BTDX 31774
BTDX 36133
BTDX 39450
BTDX 42353
BTDX 55927
BTDX 56790
BTDX 68702
BTDX 85056
BTDX 98063
BTDX 99573
BTDZ 01080
BTDZ 03943
BTDZ 06263
BTDZ 09805
BTDZ 23772
BTDZ 27386
BTDZ 46363
BTDZ 50364
BTDZ 65200
BTDZ 70293
BTDZ 72534
BTDZ 72839
BTDZ 81675
BTDZ 83518
BTDZ 86836
BTDZ 94127
BTDZ 96390
BTDZ 97564
BTFB 00712
BTFB 02169
BTFB 08413
BTFB 08567
BTFB 15130
BTFB 15551
BTFB 18087
BTFB 44518
BTFB 46107
BTFB 58263
BTFB 62718
BTFB 66767
BTFB 70590
BTFB 70709
BTFB 70988
BTFB 81152
BTFB 85896
BTFB 91235
BTFB 92590
BTFB 96514
BTFB 99557
BTFC 28627
BTFC 37234
BTFC 38178
BTFC 45466
BTFC 56007
BTFC 78053
BTFC 86973
BTFC 92741
BTFC 95861
BTFC 99739
BTFD 08509
BTFD 24712
BTFD 45752
BTFD 46838
BTFD 70714
BTFD 74612
BTFD 82845
BTFF 32774
BTFF 35980
BTFF 47384
BTFF 58001
BTFF 79396
BTFF 90505
BTFG 04353
BTFG 11623
BTFG 13026
BTFG 14511
BTFG 15025
BTFG 16531
BTFG 37638
BTFG 57974
BTFG 66878
BTFG 75359
BTFG 83807
BTFH 06899
BTFH 09771
BTFH 09884
BTFH 30885
BTFH 43547
BTFH 52534
BTFH 56710
BTFH 63399
BTFH 70452
BTFH 80422
BTFH 85740
BTFH 96077
BTFJ 09840
BTFJ 21622
BTFJ 25426
BTFJ 54296
BTFJ 54938
BTFJ 97752
BTFK 12927
BTFK 33048
BTFK 35013
BTFK 38508
BTFK 48942
BTFK 56975
BTFK 62266
BTFK 68337
BTFK 76520
BTFK 92026
BTFK 99752
BTFL 02310
BTFL 03424
BTFL 18857
BTFL 39209
BTFL 54173
BTFL 55748
BTFL 76130
BTFM 18193
BTFM 23970
BTFM 36973
BTFM 49779
BTFM 50229
BTFM 53259
BTFM 71404
BTFM 81405
BTFM 83478
BTFM 92440
BTFM 99877
BTFN 07634
BZZZ 75358

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 14 januari 2020

 • 4
 • 1
 • 6
 • 4
 • 8
 • 3
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 16 1 600,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 140 1 400,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 402 2 804,00 €
Totalt- 1 558 5 804,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 14 januari 2020

 • 3
 • 19
 • 40
 • 41
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 4 2 000,00 €
3 rätt10,00 € 603 6 030,00 €
Totalt- 607 8 030,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa