EuroMillions resultat den 14 februari 2023

Den 1 607 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 14 februari 2023 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 14 februari 2023
 • 24
 • 26
 • 38
 • 43
 • 46
 • 2
 • 3
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
XKJZ 87190
Icon
Dragningen:
1 607
Icon
Jackpot:
63 133 766 €
Icon
Dragningsmaskiner:
13
Icon
Totalt antal vinnare:
1 389 547
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
20
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 13 augusti 2023.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 55 753 429,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 96 709,50 £ 1 96 709,50 £ 4
5 0,00 £ 0 0,00 £ 2
4 + 2 1 340,90 £ 7 9 386,30 £ 21
4 + 1 84,90 £ 171 14 517,90 £ 611
3 + 2 50,80 £ 264 13 411,20 £ 1 078
4 33,60 £ 296 9 945,60 £ 1 144
2 + 2 11,60 £ 4 466 51 805,60 £ 16 539
3 + 1 8,30 £ 6 713 55 717,90 £ 25 640
3 7,50 £ 14 292 107 190,00 £ 53 177
1 + 2 5,00 £ 24 843 124 215,00 £ 95 339
2 + 1 3,80 £ 101 686 386 406,80 £ 392 777
2 3,00 £ 214 041 642 123,00 £ 803 215
Totals - 366 780 1 511 428,80 £ 1 389 547
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 63 133 766,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 147 832,90 € 0 0,00 € 4
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 69 102,00 € 1 69 102,00 € 2
4 + 2 2 049,80 € 2 4 099,60 € 21
4 + 2 (with Étoile+)* 4 361,20 € 1 4 361,20 € 1
4 + 1 129,70 € 134 17 379,80 € 611
4 + 1 (with Étoile+)* 149,10 € 66 9 840,60 € 66
3 + 2 77,70 € 238 18 492,60 € 1 078
3 + 2 (with Étoile+)* 89,30 € 110 9 823,00 € 110
4 51,40 € 222 11 410,80 € 1 144
2 + 2 17,80 € 3 486 62 050,80 € 16 539
2 + 2 (with Étoile+)* 19,60 € 1 708 33 476,80 € 1 708
3 + 1 12,80 € 5 734 73 395,20 € 25 640
3 + 1 (with Étoile+)* 16,00 € 2 687 42 992,00 € 2 687
3 11,50 € 11 495 132 192,50 € 53 177
1 + 2 7,70 € 20 625 158 812,50 € 95 339
1 + 2 (with Étoile+)* 11,80 € 9 670 114 106,00 € 9 670
0 + 2 (with Étoile+)* 9,60 € 19 357 185 827,20 € 19 357
2 + 1 5,90 € 87 310 515 129,00 € 392 777
2 + 1 (with Étoile+)* 8,50 € 40 270 342 295,00 € 40 270
2 4,60 € 175 593 807 727,80 € 803 215
0 + 1 (with Étoile+)* 2,10 € 438 674 921 215,40 € 438 674
Totals - 817 383 3 533 729,80 € 3 024 313

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 63 133 766,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 147 832,99 € 0 0,00 € 4
5 69 102,01 € 1 69 102,01 € 2
4 + 2 2 049,86 € 7 14 349,02 € 21
4 + 1 129,78 € 128 16 611,84 € 611
3 + 2 77,76 € 222 17 262,72 € 1 078
4 51,49 € 261 13 438,89 € 1 144
2 + 2 17,81 € 3 536 62 976,16 € 16 539
3 + 1 12,81 € 5 359 68 648,79 € 25 640
3 11,50 € 11 253 129 409,50 € 53 177
1 + 2 7,77 € 19 748 153 441,96 € 95 339
2 + 1 5,94 € 81 885 486 396,90 € 392 777
2 4,68 € 170 100 796 068,00 € 803 215
Totals - 292 500 1 827 705,79 € 1 389 547
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 63 133 766,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 147 833,00 € 1 147 833,00 € 4
5 69 102,00 € 0 0,00 € 2
4 + 2 2 050,00 € 0 0,00 € 21
4 + 1 130,00 € 15 1 950,00 € 611
3 + 2 78,00 € 39 3 042,00 € 1 078
4 51,00 € 39 1 989,00 € 1 144
2 + 2 18,00 € 524 9 432,00 € 16 539
3 + 1 13,00 € 783 10 179,00 € 25 640
3 12,00 € 1 638 19 656,00 € 53 177
1 + 2 8,00 € 2 895 23 160,00 € 95 339
2 + 1 6,00 € 11 086 66 516,00 € 392 777
2 5,00 € 23 913 119 565,00 € 803 215
Totals - 40 933 403 322,00 € 1 389 547
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 63 133 766,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 147 832,98 € 0 0,00 € 4
5 69 102,00 € 0 0,00 € 2
4 + 2 2 049,86 € 2 4 099,72 € 21
4 + 1 129,78 € 52 6 748,56 € 611
3 + 2 77,76 € 108 8 398,08 € 1 078
4 51,49 € 118 6 075,82 € 1 144
2 + 2 17,80 € 1 380 24 564,00 € 16 539
3 + 1 12,81 € 2 095 26 836,95 € 25 640
3 11,50 € 4 183 48 104,50 € 53 177
1 + 2 7,77 € 8 762 68 080,74 € 95 339
2 + 1 5,94 € 34 559 205 280,46 € 392 777
2 4,67 € 66 168 309 004,56 € 803 215
Totals - 117 427 707 193,39 € 1 389 547

Av 20 596 724 deltagare, var 1 858 989 från Portugal, varav 1 750 473 genererades av ett kombinationssystem på 1 069 114 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 61 000 000,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 146 623,40 CHF 0 4
5 68 536,60 CHF 0 2
4 + 2 2 033,10 CHF 0 21
4 + 1 262,25 CHF 42 611
3 + 2 157,15 CHF 70 1 078
4 104,05 CHF 82 1 144
2 + 2 36,00 CHF 1 134 16 539
3 + 1 25,90 CHF 1 901 25 640
3 23,25 CHF 3 914 53 177
1 + 2 15,70 CHF 6 882 95 339
2 + 1 12,00 CHF 29 090 392 777
2 9,45 CHF 57 665 803 215
Totals - 100 780 1 389 547
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 63 133 766,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 147 832,90 € 1 147 832,90 € 4
5 69 102,00 € 0 0,00 € 2
4 + 2 2 049,80 € 3 6 149,40 € 21
4 + 1 129,70 € 32 4 150,40 € 611
3 + 2 77,70 € 71 5 516,70 € 1 078
4 51,40 € 67 3 443,80 € 1 144
2 + 2 17,80 € 1 076 19 152,80 € 16 539
3 + 1 12,80 € 1 639 20 979,20 € 25 640
3 11,50 € 3 444 39 606,00 € 53 177
1 + 2 7,70 € 6 460 49 742,00 € 95 339
2 + 1 5,90 € 26 125 154 137,50 € 392 777
2 4,60 € 52 531 241 642,60 € 803 215
Totals - 91 449 692 353,30 € 1 389 547
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 63 133 766,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 147 832,90 € 1 147 832,90 € 4
5 69 102,00 € 0 0,00 € 2
4 + 2 2 049,80 € 0 0,00 € 21
4 + 1 129,70 € 37 4 798,90 € 611
3 + 2 77,70 € 66 5 128,20 € 1 078
4 51,40 € 59 3 032,60 € 1 144
2 + 2 17,80 € 937 16 678,60 € 16 539
3 + 1 12,80 € 1 416 18 124,80 € 25 640
3 11,50 € 2 958 34 017,00 € 53 177
1 + 2 7,70 € 5 124 39 454,80 € 95 339
2 + 1 5,90 € 21 036 124 112,40 € 392 777
2 4,60 € 43 204 198 738,40 € 803 215
Totals - 74 838 591 918,60 € 1 389 547
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 63 133 766,30 € 0 Rollover! 0
5 + 1 147 832,90 € 0 4
5 69 102,00 € 0 2
4 + 2 2 049,80 € 0 21
4 + 1 129,70 € 42 611
3 + 2 77,70 € 70 1 078
4 51,40 € 82 1 144
2 + 2 17,80 € 1 134 16 539
3 + 1 12,80 € 1 901 25 640
3 11,50 € 3 914 53 177
1 + 2 7,70 € 6 882 95 339
2 + 1 5,90 € 29 090 392 777
2 4,60 € 57 665 803 215
Totals - 100 780 1 389 547
Icon
1 389 547
lotter vann i denna dragning.
Icon
20 596 724
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
67 av 1 000
1 000 vinster per, 67 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 14 februari 2023

XKJZ 87190

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 14 februari 2023

 • 24
 • 26
 • 38
 • 43
 • 46
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 1 30 000,00 £
3 rätt1 500,00 £ 84 126 000,00 £
2 rätt100,00 £ 1 406 140 600,00 £
1 rätt10,00 £ 2 108 21 080,00 £
Totalt- 3 599 317 680,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 14 februari 2023

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-NVC-29454
I-NVM-07949
I-NVZ-15512
I-NVZ-82674
I-NWB-03144
I-NWC-03960
I-NWC-64412
I-NWC-65593
I-NWD-52038
I-NWF-19272

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 14 februari 2023

 • 5
 • 22
 • 32
 • 39
 • 49
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 58 116 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 114 42 280,00 €
Totalt- 2 172 158 280,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 14 februari 2023

JF 732 7313

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - tisdag 14 februari 2023

MMX 15114

Läs mer om El Millón-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 14 februari 2023

M621X
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 22 904,85 CHF 4 11 619,40 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 32 420,75 CHF 4 9 683,00 CHF
Första 4 eller Sista 4797,40 CHF 17 13 555,80 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2264,10 CHF 44 11 620,40 CHF
Första 3 eller Sista 352,50 CHF 120 6 300,00 CHF
Första 1 + Sista 117,80 CHF 245 4 361,00 CHF
Första 2 eller Sista 210,50 CHF 1 196 12 558,00 CHF
Första 1 eller Sista 13,85 CHF 12 512 48 171,20 CHF
Totalt- 14 142 117 868,80 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 14 februari 2023

 • 8
 • 14
 • 21
 • 24
 • 32
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt0,00 CHF 0 0,00 CHF
4 rätt798,35 CHF 243 193 999,05 CHF
3 rätt17,05 CHF 8 579 146 271,95 CHF
Totalt- 8 822 340 271,00 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 14 februari 2023

 • 7
 • 6
 • 0
 • 2
 • 5
 • 3
 • Icon Constellation:
  Stier
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 200 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 2 4 000,00 €
4 rätt200,00 € 45 9 000,00 €
3 rätt20,00 € 455 9 100,00 €
2 rätt5,00 € 4 531 22 655,00 €
1 rätt2,00 € 46 356 92 712,00 €
Stjärntecken1,50 € 21 950 32 925,00 €
Totalt- 73 339 170 392,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 14 februari 2023

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BMZW 41298
BMZX 49435
BNBC 10845
BNBH 85204
BNCD 83058
BNCF 14872
BNCF 46663
BNCM 51158
BNCV 99809
BNCX 59619
BNDL 70750
BNDM 48608
BNFM 68241
BNFN 75342
BNFP 61253
BNFP 98858
BNFQ 19763
BNFT 79055
BNGC 56693
BNGC 78861
BNGD 82218
BNGF 24734
BNGF 41720
BNGJ 29222
BNGK 37657
BNGM 25748
BNGP 43287
BNGQ 32668
BNGR 16639
BNGR 87894
BNGS 62470
BNGT 51526
BNGT 52372
BNGT 54161
BNGT 55649
BNGT 58063
BNGT 60765
BNGT 64882
BNGT 66102
BNGT 66929
BNGT 70135
BNGT 75303
BNGT 79132
BNGT 87630
BNGT 95001
BNGT 99123
BNGV 01852
BNGV 19424
BNGV 20103
BNGV 24100
BNGV 24220
BNGV 24599
BNGV 29593
BNGV 33266
BNGV 33885
BNGV 51387
BNGV 53054
BNGV 79210
BNGV 97357
BNGW 12667
BNGW 13919
BNGW 14268
BNGW 39526
BNGW 51890
BNGW 61412
BNGW 62445
BNGW 67923
BNGW 73049
BNGW 78474
BNGW 80947
BNGW 82444
BNGW 83288
BNGW 84438
BNGW 86106
BNGW 95909
BNGX 01864
BNGX 21238
BNGX 31916
BNGX 33635
BNGX 42794
BNGX 54625
BNGX 59616
BNGX 66081
BNGX 76669
BNGX 80390
BNGX 86212
BNGX 91428
BNGX 92927
BNGZ 02486
BNGZ 22907
BNGZ 48355
BNGZ 55091
BNGZ 60654
BNGZ 81802
BNGZ 89647
BNGZ 95023
BNHB 05557
BNHB 07822
BNHB 08948
BNHB 14892
BNHB 16418
BNHB 19439
BNHB 25755
BNHB 27423
BNHB 32455
BNHB 44173
BNHB 47272
BNHB 48040
BNHB 72256
BNHB 76778
BNHB 83005
BNHC 02774
BNHC 08418
BNHC 09995
BNHC 15161
BNHC 17645
BNHC 22295
BNHC 24489
BNHC 30187
BNHC 44191
BNHC 69764
BNHC 72982
BNHC 74579
BNHC 76857
BNHC 79380
BNHD 03823
BNHD 11198
BNHD 14712
BNHD 22988
BNHD 26134
BNHD 31245
BNHD 45820
BNHD 64792
BNHD 65493
BNHD 66333
BNHD 68277
BNHD 72099
BNHD 80745
BNHD 86449
BNHD 91900
BNHD 97723
BNHD 99484
BNHF 02169
BNHF 04777
BNHF 05298
BNHF 05345
BNHF 07275
BNHF 09965
BNHF 10398
BNHF 12111
BNHF 12833
BNHF 34925
BNHF 52453
BNHF 55544
BNHF 73735
BNHF 84163
BNHG 12322
BNHG 15687
BNHG 16080
BNHG 23712
BNHG 30309
BNHG 34538
BNHG 42450
BNHG 44802
BNHG 53925
BNHG 63975
BNHG 66766
BNHG 68582
BNHG 88846
BNHG 97674
BNHH 04502
BNHH 19143
BNHH 21969
BNHH 28685
BNHH 28732
BNHH 29577
BNHH 33727
BNHH 40102
BNHH 49392
BNHH 60729
BNHH 74926
BNHH 83574
BNHH 84528
BNHH 92548
BNHJ 01089
BNHJ 03421
BNHJ 08156
BNHJ 08981
BNHJ 20198
BNHJ 21186
BNHJ 22682
BNHJ 22897
BNHJ 24408
BNHJ 32586
BNHJ 33651
BNHJ 33788
BZZZ 70313
BZZZ 77926
BZZZ 85654
BZZZ 99633

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 14 februari 2023

 • 9
 • 0
 • 5
 • 9
 • 1
 • 4
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 1 10 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 17 1 700,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 161 1 610,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 655 3 310,00 €
Totalt- 1 835 17 620,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 14 februari 2023

 • 5
 • 6
 • 13
 • 23
 • 32
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 23 11 500,00 €
3 rätt10,00 € 939 9 390,00 €
Totalt- 962 20 890,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa