EuroMillions resultat den 14 oktober 2014

Den 737 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 14 oktober 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

 • 4
 • 5
 • 15
 • 23
 • 32
 • 3
 • 7

Millionaire Raffle:

DWX4 09816

Vinstfördelning


Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
114 362 313,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
511 642,80 £ 2 1 023 285,60 £ 3
5 rätt
Match 5No stars
30 096,60 £ 3 90 289,80 £ 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 421,20 £ 41 58 269,20 £ 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
114,30 £ 455 52 006,50 £ 1 957
4 rätt
Match 4No stars
62,20 £ 860 53 492,00 £ 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
24,80 £ 1 389 34 447,20 £ 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
8,40 £ 20 791 174 644,40 £ 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
8,70 £ 20 817 181 107,90 £ 80 675
3 rätt
Match 3No stars
7,80 £ 39 649 309 262,20 £ 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
4,80 £ 105 012 504 057,60 £ 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
5,10 £ 291 554 1 486 925,40 £ 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
2,80 £ 555 129 1 554 361,20 £ 2 021 311
Totalt - 1 035 702 5 522 149,00 £ 3 879 145
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 april 2015.

Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
708 398,50 € 0 0,00 € 3
5 rätt
Match 5No stars
41 670,50 € 4 166 682,00 € 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 967,70 € 28 55 095,60 € 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
158,30 € 344 54 455,20 € 1 957
4 rätt
Match 4No stars
86,10 € 691 59 495,10 € 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
34,40 € 1 298 44 651,20 € 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
11,60 € 17 909 207 744,40 € 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,00 € 15 948 191 376,00 € 80 675
3 rätt
Match 3No stars
10,90 € 28 832 314 268,80 € 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
6,70 € 88 306 591 650,20 € 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,00 € 222 906 1 560 342,00 € 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
3,90 € 392 880 1 532 232,00 € 2 021 311
Totalt - 769 146 4 777 992,50 € 5 417 437
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 60 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 13 december 2014.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
708 398,56 € 0 0,00 € 3
5 rätt
Match 5No stars
41 670,50 € 9 375 034,50 € 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 967,77 € 34 66 904,18 € 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
158,37 € 378 59 863,86 € 1 957
4 rätt
Match 4No stars
86,16 € 623 53 677,68 € 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
34,42 € 1 276 43 919,92 € 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
11,64 € 17 063 198 613,32 € 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,07 € 15 336 185 105,52 € 80 675
3 rätt
Match 3No stars
10,90 € 27 429 298 976,10 € 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
6,71 € 81 584 547 428,64 € 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,10 € 208 502 1 480 364,20 € 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
3,94 € 364 961 1 437 946,34 € 2 021 311
Totalt - 717 195 4 747 834,26 € 3 879 145
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 90 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 januari 2015.

Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
143 635 159,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
708 399,00 € 0 0,00 € 3
5 rätt
Match 5No stars
41 671,00 € 0 0,00 € 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 968,00 € 2 3 936,00 € 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
158,00 € 36 5 688,00 € 1 957
4 rätt
Match 4No stars
86,00 € 69 5 934,00 € 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
34,00 € 114 3 876,00 € 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
12,00 € 1 532 18 384,00 € 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,00 € 1 708 20 496,00 € 80 675
3 rätt
Match 3No stars
11,00 € 3 302 36 322,00 € 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
7,00 € 7 789 54 523,00 € 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,00 € 23 173 162 211,00 € 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
4,00 € 44 200 176 800,00 € 2 021 311
Totalt - 81 925 488 170,00 € 3 879 145
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 90 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 januari 2015.

Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
708 398,56 € 0 0,00 € 3
5 rätt
Match 5No stars
41 670,50 € 0 0,00 € 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 967,77 € 39 76 743,03 € 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
158,36 € 378 59 860,08 € 1 957
4 rätt
Match 4No stars
86,16 € 696 59 967,36 € 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
34,41 € 1 089 37 472,49 € 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
11,63 € 12 667 147 317,21 € 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,07 € 11 200 135 184,00 € 80 675
3 rätt
Match 3No stars
10,90 € 20 575 224 267,50 € 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
6,70 € 60 030 402 201,00 € 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,09 € 138 944 985 112,96 € 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
3,94 € 255 614 1 007 119,16 € 2 021 311
Totalt - 501 232 3 135 244,79 € 3 879 145
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 90 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 januari 2015.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
856 437,55 CHF 0 3
5 rätt
Match 5No stars
50 378,70 CHF 0 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
3 428,20 CHF 11 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
275,90 CHF 156 1 957
4 rätt
Match 4No stars
150,10 CHF 233 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
59,95 CHF 590 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
20,30 CHF 7 320 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
21,05 CHF 6 041 80 675
3 rätt
Match 3No stars
19,00 CHF 11 679 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
11,70 CHF 35 048 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
12,35 CHF 79 617 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
6,85 CHF 150 084 2 021 311
Totalt - 290 779 3 879 145
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 april 2015.

Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
708 398,50 € 0 0,00 € 3
5 rätt
Match 5No stars
41 670,50 € 1 41 670,50 € 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 967,70 € 18 35 418,60 € 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
158,30 € 109 17 254,70 € 1 957
4 rätt
Match 4No stars
86,10 € 227 19 544,70 € 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
34,40 € 396 13 622,40 € 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
11,60 € 5 938 68 880,80 € 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,00 € 4 996 59 952,00 € 80 675
3 rätt
Match 3No stars
10,90 € 10 138 110 504,20 € 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
6,70 € 29 699 198 983,30 € 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,00 € 69 564 486 948,00 € 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
3,90 € 137 451 536 058,90 € 2 021 311
Totalt - 258 537 1 588 838,10 € 3 879 145
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 140 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 3 mars 2015.

Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
708 398,50 € 1 708 398,50 € 3
5 rätt
Match 5No stars
41 670,50 € 0 0,00 € 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 967,70 € 7 13 773,90 € 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
158,30 € 101 15 988,30 € 1 957
4 rätt
Match 4No stars
86,10 € 198 17 047,80 € 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
34,40 € 280 9 632,00 € 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
11,60 € 4 273 49 566,80 € 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,00 € 4 629 55 548,00 € 80 675
3 rätt
Match 3No stars
10,90 € 8 637 94 143,30 € 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
6,70 € 21 744 145 684,80 € 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,00 € 63 767 446 369,00 € 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
3,90 € 120 992 471 868,80 € 2 021 311
Totalt - 224 629 2 028 021,20 € 3 879 145
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 3 år. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 13 oktober 2017.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 rätt + 2 stjärnor
Match 52 Stars
143 635 159,30 € 0 Rollover! 0
5 rätt + 1 stjärna
Match 51 Star
708 398,50 € 0 3
5 rätt
Match 5No stars
41 670,50 € 0 17
4 rätt + 2 stjärnor
Match 42 Stars
1 967,70 € 11 180
4 rätt + 1 stjärna
Match 41 Star
158,30 € 156 1 957
4 rätt
Match 4No stars
86,10 € 233 3 597
3 rätt + 2 stjärnor
Match 32 Stars
34,40 € 590 6 432
2 rätt + 2 stjärnor
Match 22 Stars
11,60 € 7 320 87 493
3 rätt + 1 stjärna
Match 31 Star
12,00 € 6 041 80 675
3 rätt
Match 3No stars
10,90 € 11 679 150 241
1 rätt + 2 stjärnor
Match 12 Stars
6,70 € 35 048 429 212
2 rätt + 1 stjärna
Match 21 Star
7,00 € 79 617 1 098 027
2 rätt
Match 2No stars
3,90 € 150 084 2 021 311
Totalt - 290 779 3 879 145
Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 60 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 13 december 2014.

Calendar Icon

Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 april 2015.

Ball Set Icon
Bolluppsättningar: 02
Lottery Machine Icon
Dragningsmaskiner: 01


Associerade dragningsresultat


Millionaire Raffle-resultat - tisdag 14 oktober 2014

DWX4 09816

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 14 oktober 2014

 • 4
 • 9
 • 27
 • 39
 • 44


Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt
Match 5
500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt
Match 4
2 000,00 € 73 146 000,00 €
3 rätt
Match 3
20,00 € 3 314 66 280,00 €
Totalt- 3 387 212 280,00 €

My Million-resultat - tisdag 14 oktober 2014

RS 887 0849

Super Star-resultat - tisdag 14 oktober 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.

Belgien Joker+ resultat - tisdag 14 oktober 2014

 • 1
 • 3
 • 5
 • 4
 • 5
 • 7
Ram Constellation:
Ram
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 100 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 25 5 000,00 €
3 rätt20,00 € 306 6 120,00 €
2 rätt5,00 € 3 043 15 215,00 €
1 rätt2,00 € 30 102 60 204,00 €
Stjärntecken1,50 € 14 306 21 459,00 €
Totalt- 47 783 109 998,00 €

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 14 oktober 2014

 • 1
 • 5
 • 3
 • 4
 • 1
 • 3

Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 15 1 500,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 206 2 060,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 767 3 534,00 €
Totalt- 1 988 7 094,00 €