EuroMillions resultat den 14 oktober 2014

Den 737 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 14 oktober 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 14 oktober 2014
 • 4
 • 5
 • 15
 • 23
 • 32
 • 3
 • 7
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
DWX4 09816
Icon
Dragningen:
737
Icon
Jackpot:
143 635 159 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
3 879 145
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
2
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 april 2015.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 114 362 313,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 511 642,80 £ 2 1 023 285,60 £ 3
5 30 096,60 £ 3 90 289,80 £ 17
4 + 2 1 421,20 £ 41 58 269,20 £ 180
4 + 1 114,30 £ 455 52 006,50 £ 1 957
4 62,20 £ 860 53 492,00 £ 3 597
3 + 2 24,80 £ 1 389 34 447,20 £ 6 432
2 + 2 8,40 £ 20 791 174 644,40 £ 87 493
3 + 1 8,70 £ 20 817 181 107,90 £ 80 675
3 7,80 £ 39 649 309 262,20 £ 150 241
1 + 2 4,80 £ 105 012 504 057,60 £ 429 212
2 + 1 5,10 £ 291 554 1 486 925,40 £ 1 098 027
2 2,80 £ 555 129 1 554 361,20 £ 2 021 311
Totals - 1 035 702 5 522 149,00 £ 3 879 145
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 708 398,50 € 0 0,00 € 3
5 41 670,50 € 4 166 682,00 € 17
4 + 2 1 967,70 € 28 55 095,60 € 180
4 + 1 158,30 € 344 54 455,20 € 1 957
4 86,10 € 691 59 495,10 € 3 597
3 + 2 34,40 € 1 298 44 651,20 € 6 432
2 + 2 11,60 € 17 909 207 744,40 € 87 493
3 + 1 12,00 € 15 948 191 376,00 € 80 675
3 10,90 € 28 832 314 268,80 € 150 241
1 + 2 6,70 € 88 306 591 650,20 € 429 212
2 + 1 7,00 € 222 906 1 560 342,00 € 1 098 027
2 3,90 € 392 880 1 532 232,00 € 2 021 311
Totals - 769 146 4 777 992,50 € 5 417 437
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 708 398,56 € 0 0,00 € 3
5 41 670,50 € 9 375 034,50 € 17
4 + 2 1 967,77 € 34 66 904,18 € 180
4 + 1 158,37 € 378 59 863,86 € 1 957
4 86,16 € 623 53 677,68 € 3 597
3 + 2 34,42 € 1 276 43 919,92 € 6 432
2 + 2 11,64 € 17 063 198 613,32 € 87 493
3 + 1 12,07 € 15 336 185 105,52 € 80 675
3 10,90 € 27 429 298 976,10 € 150 241
1 + 2 6,71 € 81 584 547 428,64 € 429 212
2 + 1 7,10 € 208 502 1 480 364,20 € 1 098 027
2 3,94 € 364 961 1 437 946,34 € 2 021 311
Totals - 717 195 4 747 834,26 € 3 879 145
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 143 635 159,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 708 399,00 € 0 0,00 € 3
5 41 671,00 € 0 0,00 € 17
4 + 2 1 968,00 € 2 3 936,00 € 180
4 + 1 158,00 € 36 5 688,00 € 1 957
4 86,00 € 69 5 934,00 € 3 597
3 + 2 34,00 € 114 3 876,00 € 6 432
2 + 2 12,00 € 1 532 18 384,00 € 87 493
3 + 1 12,00 € 1 708 20 496,00 € 80 675
3 11,00 € 3 302 36 322,00 € 150 241
1 + 2 7,00 € 7 789 54 523,00 € 429 212
2 + 1 7,00 € 23 173 162 211,00 € 1 098 027
2 4,00 € 44 200 176 800,00 € 2 021 311
Totals - 81 925 488 170,00 € 3 879 145
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 708 398,56 € 0 0,00 € 3
5 41 670,50 € 0 0,00 € 17
4 + 2 1 967,77 € 39 76 743,03 € 180
4 + 1 158,36 € 378 59 860,08 € 1 957
4 86,16 € 696 59 967,36 € 3 597
3 + 2 34,41 € 1 089 37 472,49 € 6 432
2 + 2 11,63 € 12 667 147 317,21 € 87 493
3 + 1 12,07 € 11 200 135 184,00 € 80 675
3 10,90 € 20 575 224 267,50 € 150 241
1 + 2 6,70 € 60 030 402 201,00 € 429 212
2 + 1 7,09 € 138 944 985 112,96 € 1 098 027
2 3,94 € 255 614 1 007 119,16 € 2 021 311
Totals - 501 232 3 135 244,79 € 3 879 145
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 856 437,55 CHF 0 3
5 50 378,70 CHF 0 17
4 + 2 3 428,20 CHF 11 180
4 + 1 275,90 CHF 156 1 957
4 150,10 CHF 233 3 597
3 + 2 59,95 CHF 590 6 432
2 + 2 20,30 CHF 7 320 87 493
3 + 1 21,05 CHF 6 041 80 675
3 19,00 CHF 11 679 150 241
1 + 2 11,70 CHF 35 048 429 212
2 + 1 12,35 CHF 79 617 1 098 027
2 6,85 CHF 150 084 2 021 311
Totals - 290 779 3 879 145
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 708 398,50 € 0 0,00 € 3
5 41 670,50 € 1 41 670,50 € 17
4 + 2 1 967,70 € 18 35 418,60 € 180
4 + 1 158,30 € 109 17 254,70 € 1 957
4 86,10 € 227 19 544,70 € 3 597
3 + 2 34,40 € 396 13 622,40 € 6 432
2 + 2 11,60 € 5 938 68 880,80 € 87 493
3 + 1 12,00 € 4 996 59 952,00 € 80 675
3 10,90 € 10 138 110 504,20 € 150 241
1 + 2 6,70 € 29 699 198 983,30 € 429 212
2 + 1 7,00 € 69 564 486 948,00 € 1 098 027
2 3,90 € 137 451 536 058,90 € 2 021 311
Totals - 258 537 1 588 838,10 € 3 879 145
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 143 635 159,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 708 398,50 € 1 708 398,50 € 3
5 41 670,50 € 0 0,00 € 17
4 + 2 1 967,70 € 7 13 773,90 € 180
4 + 1 158,30 € 101 15 988,30 € 1 957
4 86,10 € 198 17 047,80 € 3 597
3 + 2 34,40 € 280 9 632,00 € 6 432
2 + 2 11,60 € 4 273 49 566,80 € 87 493
3 + 1 12,00 € 4 629 55 548,00 € 80 675
3 10,90 € 8 637 94 143,30 € 150 241
1 + 2 6,70 € 21 744 145 684,80 € 429 212
2 + 1 7,00 € 63 767 446 369,00 € 1 098 027
2 3,90 € 120 992 471 868,80 € 2 021 311
Totals - 224 629 2 028 021,20 € 3 879 145
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 143 635 159,30 € 0 Rollover! 0
5 + 1 708 398,50 € 0 3
5 41 670,50 € 0 17
4 + 2 1 967,70 € 11 180
4 + 1 158,30 € 156 1 957
4 86,10 € 233 3 597
3 + 2 34,40 € 590 6 432
2 + 2 11,60 € 7 320 87 493
3 + 1 12,00 € 6 041 80 675
3 10,90 € 11 679 150 241
1 + 2 6,70 € 35 048 429 212
2 + 1 7,00 € 79 617 1 098 027
2 3,90 € 150 084 2 021 311
Totals - 290 779 3 879 145

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - tisdag 14 oktober 2014

DWX4 09816

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 14 oktober 2014

 • 4
 • 9
 • 27
 • 39
 • 44
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 73 146 000,00 €
3 rätt20,00 € 3 314 66 280,00 €
Totalt- 3 387 212 280,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 14 oktober 2014

RS 887 0849

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 14 oktober 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 14 oktober 2014

 • 1
 • 3
 • 5
 • 4
 • 5
 • 7
 • Icon Constellation:
  Ram
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 100 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 25 5 000,00 €
3 rätt20,00 € 306 6 120,00 €
2 rätt5,00 € 3 043 15 215,00 €
1 rätt2,00 € 30 102 60 204,00 €
Stjärntecken1,50 € 14 306 21 459,00 €
Totalt- 47 783 109 998,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 14 oktober 2014

 • 1
 • 5
 • 3
 • 4
 • 1
 • 3
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 15 1 500,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 206 2 060,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 767 3 534,00 €
Totalt- 1 988 7 094,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa