EuroMillions resultat den 15 februari 2019

Den 1 190 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 15 februari 2019 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 15 februari 2019
 • 15
 • 27
 • 34
 • 38
 • 49
 • 2
 • 10
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
HNVD 84482
Icon
Dragningen:
1 190
Icon
Jackpot:
164 624 365 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
3 199 745
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
9
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 14 augusti 2019.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 144 375 567,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 198 517,70 £ 1 198 517,70 £ 6
5 15 412,30 £ 6 92 473,80 £ 18
4 + 2 2 025,30 £ 12 24 303,60 £ 67
4 + 1 110,20 £ 351 38 680,20 £ 1 313
3 + 2 72,30 £ 771 55 743,30 £ 2 791
4 36,90 £ 812 29 962,80 £ 3 104
2 + 2 13,80 £ 10 703 147 701,40 £ 37 977
3 + 1 9,80 £ 15 631 153 183,80 £ 56 613
3 7,70 £ 36 670 282 359,00 £ 136 044
1 + 2 7,30 £ 58 807 429 291,10 £ 203 919
2 + 1 5,50 £ 226 415 1 245 282,50 £ 811 672
2 2,80 £ 533 838 1 494 746,40 £ 1 946 221
Totals - 884 017 4 192 245,60 £ 3 199 745
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 164 624 365,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 316 859,90 € 2 633 719,80 € 6
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 24 600,00 € 4 98 400,00 € 18
4 + 2 3 232,60 € 10 32 326,00 € 67
4 + 2 (with Étoile+)* 7 626,00 € 2 15 252,00 € 2
4 + 1 175,90 € 244 42 919,60 € 1 313
4 + 1 (with Étoile+)* 214,20 € 52 11 138,40 € 52
3 + 2 115,50 € 567 65 488,50 € 2 791
3 + 2 (with Étoile+)* 128,80 € 149 19 191,20 € 149
4 58,90 € 581 34 220,90 € 3 104
2 + 2 22,10 € 7 648 169 020,80 € 37 977
2 + 2 (with Étoile+)* 25,80 € 1 810 46 698,00 € 1 810
3 + 1 15,70 € 10 531 165 336,70 € 56 613
3 + 1 (with Étoile+)* 18,90 € 2 411 45 567,90 € 2 411
3 12,30 € 25 403 312 456,90 € 136 044
1 + 2 11,60 € 41 489 481 272,40 € 203 919
1 + 2 (with Étoile+)* 14,30 € 9 774 139 768,20 € 9 774
0 + 2 (with Étoile+)* 10,20 € 17 189 175 327,80 € 17 189
2 + 1 8,80 € 154 429 1 358 975,20 € 811 672
2 + 1 (with Étoile+)* 11,00 € 35 081 385 891,00 € 35 081
2 4,50 € 368 017 1 656 076,50 € 1 946 221
0 + 1 (with Étoile+)* 2,50 € 343 560 858 900,00 € 343 560
Totals - 1 018 953 6 747 947,80 € 5 237 651

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 164 624 365,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 316 859,91 € 1 316 859,91 € 6
5 24 600,09 € 2 49 200,18 € 18
4 + 2 3 232,65 € 9 29 093,85 € 67
4 + 1 175,95 € 226 39 764,70 € 1 313
3 + 2 115,54 € 508 58 694,32 € 2 791
4 58,92 € 591 34 821,72 € 3 104
2 + 2 22,18 € 6 847 151 866,46 € 37 977
3 + 1 15,73 € 9 850 154 940,50 € 56 613
3 12,38 € 24 462 302 839,56 € 136 044
1 + 2 11,68 € 36 079 421 402,72 € 203 919
2 + 1 8,81 € 140 780 1 240 271,80 € 811 672
2 4,51 € 345 324 1 557 411,24 € 1 946 221
Totals - 564 679 4 357 166,96 € 3 199 745
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 164 624 365,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 316 860,00 € 0 0,00 € 6
5 24 600,00 € 0 0,00 € 18
4 + 2 3 233,00 € 1 3 233,00 € 67
4 + 1 176,00 € 37 6 512,00 € 1 313
3 + 2 116,00 € 63 7 308,00 € 2 791
4 59,00 € 79 4 661,00 € 3 104
2 + 2 22,00 € 1 189 26 158,00 € 37 977
3 + 1 16,00 € 1 608 25 728,00 € 56 613
3 12,00 € 3 598 43 176,00 € 136 044
1 + 2 12,00 € 6 259 75 108,00 € 203 919
2 + 1 9,00 € 23 319 209 871,00 € 811 672
2 5,00 € 52 575 262 875,00 € 1 946 221
Totals - 88 728 664 630,00 € 3 199 745
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 164 624 365,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 316 859,90 € 1 316 859,90 € 6
5 24 600,09 € 4 98 400,36 € 18
4 + 2 3 232,65 € 6 19 395,90 € 67
4 + 1 175,95 € 142 24 984,90 € 1 313
3 + 2 115,54 € 223 25 765,42 € 2 791
4 58,92 € 350 20 622,00 € 3 104
2 + 2 22,17 € 3 267 72 429,39 € 37 977
3 + 1 15,72 € 5 910 92 905,20 € 56 613
3 12,38 € 14 936 184 907,68 € 136 044
1 + 2 11,68 € 17 732 207 109,76 € 203 919
2 + 1 8,80 € 84 882 746 961,60 € 811 672
2 4,51 € 212 223 957 125,73 € 1 946 221
Totals - 339 676 2 767 467,84 € 3 199 745

Av 43 755 108 deltagare, var 4 705 230 från Portugal, varav 4 336 739 genererades av ett kombinationssystem på 2 396 628 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 360 279,20 CHF 0 6
5 27 971,05 CHF 0 18
4 + 2 5 200,00 CHF 13 67
4 + 1 283,05 CHF 110 1 313
3 + 2 185,85 CHF 175 2 791
4 94,80 CHF 250 3 104
2 + 2 35,70 CHF 2 661 37 977
3 + 1 25,30 CHF 4 436 56 613
3 19,90 CHF 10 735 136 044
1 + 2 18,80 CHF 10 629 203 919
2 + 1 14,15 CHF 61 534 811 672
2 7,25 CHF 152 897 1 946 221
Totals - 243 440 3 199 745
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 164 624 365,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 316 859,90 € 1 316 859,90 € 6
5 24 600,00 € 2 49 200,00 € 18
4 + 2 3 232,60 € 13 42 023,80 € 67
4 + 1 175,90 € 127 22 339,30 € 1 313
3 + 2 115,50 € 304 35 112,00 € 2 791
4 58,90 € 250 14 725,00 € 3 104
2 + 2 22,10 € 3 338 73 769,80 € 37 977
3 + 1 15,70 € 5 208 81 765,60 € 56 613
3 12,30 € 11 783 144 930,90 € 136 044
1 + 2 11,60 € 17 073 198 046,80 € 203 919
2 + 1 8,80 € 70 254 618 235,20 € 811 672
2 4,50 € 166 648 749 916,00 € 1 946 221
Totals - 275 001 2 346 924,30 € 3 199 745
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 164 624 365,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 316 859,90 € 0 0,00 € 6
5 24 600,00 € 0 0,00 € 18
4 + 2 3 232,60 € 3 9 697,80 € 67
4 + 1 175,90 € 76 13 368,40 € 1 313
3 + 2 115,50 € 180 20 790,00 € 2 791
4 58,90 € 191 11 249,90 € 3 104
2 + 2 22,10 € 2 324 51 360,40 € 37 977
3 + 1 15,70 € 3 439 53 992,30 € 56 613
3 12,30 € 8 457 104 021,10 € 136 044
1 + 2 11,60 € 15 851 183 871,60 € 203 919
2 + 1 8,80 € 50 059 440 519,20 € 811 672
2 4,50 € 114 699 516 145,50 € 1 946 221
Totals - 195 279 1 405 016,20 € 3 199 745
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 164 624 365,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 316 859,90 € 0 6
5 24 600,00 € 0 18
4 + 2 3 232,60 € 13 67
4 + 1 175,90 € 110 1 313
3 + 2 115,50 € 175 2 791
4 58,90 € 250 3 104
2 + 2 22,10 € 2 661 37 977
3 + 1 15,70 € 4 436 56 613
3 12,30 € 10 735 136 044
1 + 2 11,60 € 10 629 203 919
2 + 1 8,80 € 61 534 811 672
2 4,50 € 152 897 1 946 221
Totals - 243 440 3 199 745
Icon
3 199 745
lotter vann i denna dragning.
Icon
43 755 108
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
73 av 1 000
1 000 vinster per, 73 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 15 februari 2019

HNVD 84482

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - fredag 15 februari 2019

 • 15
 • 27
 • 34
 • 38
 • 49
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 2 60 000,00 £
3 rätt1 500,00 £ 177 265 500,00 £
2 rätt100,00 £ 1 574 157 400,00 £
1 rätt10,00 £ 3 441 34 410,00 £
Totalt- 5 194 517 310,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - fredag 15 februari 2019

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-FWR-63989
I-FWS-65951
I-FWX-61266
I-FWX-89638
I-FWZ-43819
I-FWZ-70761
I-FXD-46356
I-FXF-17322
I-FXG-31151
I-FXG-73803

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 15 februari 2019

 • 9
 • 19
 • 28
 • 30
 • 48
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 111 222 000,00 €
3 rätt20,00 € 4 840 96 800,00 €
Totalt- 4 951 318 800,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 15 februari 2019

PU 359 9819

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - fredag 15 februari 2019

NTQ 03744

Läs mer om El Millón-dragningen

M1lhão-resultat - fredag 15 februari 2019

NZP 13109

Läs mer om M1lhão-dragningen

Super Star-resultat - fredag 15 februari 2019

M089Q
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 1 250 000,00 CHF
Första 2 + Sista 23 879,45 CHF 5 19 397,25 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 34 041,10 CHF 4 16 164,40 CHF
Första 4 eller Sista 41 028,65 CHF 22 22 630,30 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2373,00 CHF 52 19 396,00 CHF
Första 3 eller Sista 355,10 CHF 191 10 524,10 CHF
Första 1 + Sista 121,35 CHF 341 7 280,35 CHF
Första 2 eller Sista 211,20 CHF 1 871 20 955,20 CHF
Första 1 eller Sista 14,20 CHF 19 340 81 228,00 CHF
Totalt259 414,05 CHF 21 827 447 575,60 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - fredag 15 februari 2019

 • 12
 • 17
 • 33
 • 34
 • 39
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt0,00 CHF 0 0,00 CHF
4 rätt950,00 CHF 301 285 950,00 CHF
3 rätt33,85 CHF 14 077 476 506,45 CHF
Totalt983,85 CHF 14 378 762 456,45 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 15 februari 2019

 • 8
 • 8
 • 4
 • 3
 • 7
 • 7
 • Icon Constellation:
  Schorpioen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 3 6 000,00 €
4 rätt200,00 € 48 9 600,00 €
3 rätt20,00 € 429 8 580,00 €
2 rätt5,00 € 4 297 21 485,00 €
1 rätt2,00 € 43 639 87 278,00 €
Stjärntecken1,50 € 19 228 28 842,00 €
Totalt- 67 644 161 785,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - fredag 15 februari 2019

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 400 My Bonus 500 €-koder:

BNHC 22583
BNKT 50614
BNKX 05094
BNLJ 60919
BNLX 02965
BNNJ 48720
BNNK 82410
BNNP 80834
BNNR 24011
BNNR 62713
BNNV 87906
BNPH 00864
BNPP 05221
BNPW 05794
BNRC 90856
BNRD 75502
BNRG 85111
BNRH 61808
BNRK 43010
BNRK 94990
BNRL 52352
BNRN 99766
BNRP 34808
BNRT 70922
BNRT 83252
BNRV 66026
BNRW 57290
BNRZ 05532
BNSD 15823
BNSF 39968
BNSG 97078
BNSH 16061
BNSH 24915
BNSH 48490
BNSH 53850
BNSH 66899
BNSH 68222
BNSH 74382
BNSH 75000
BNSH 80193
BNSH 97597
BNSJ 03731
BNSJ 09246
BNSJ 11713
BNSJ 15260
BNSJ 15300
BNSJ 17212
BNSJ 24704
BNSJ 33686
BNSJ 45914
BNSJ 68917
BNSJ 77219
BNSJ 88123
BNSK 04223
BNSK 16585
BNSK 54159
BNSK 58666
BNSK 63540
BNSK 82672
BNSK 83098
BNSK 94435
BNSK 98498
BNSL 08437
BNSL 10873
BNSL 23469
BNSL 29052
BNSL 50492
BNSL 69343
BNSL 71294
BNSL 83256
BNSL 98490
BNSL 99327
BNSM 01967
BNSM 05627
BNSM 13040
BNSM 20998
BNSM 31257
BNSM 35125
BNSM 35206
BNSM 38971
BNSM 51569
BNSM 59972
BNSM 77406
BNSM 84569
BNSM 88282
BNSM 90649
BNSM 95056
BNSN 05931
BNSN 10762
BNSN 28995
BNSN 39971
BNSN 64451
BNSN 70437
BNSN 85040
BNSN 93776
BNSN 96319
BNSN 99153
BNSP 12617
BNSP 24233
BNSP 45094
BNSP 66551
BNSP 72322
BNSP 75538
BNSP 86867
BNSP 89471
BNSP 92910
BNSP 99157
BNSP 99329
BNSQ 15980
BNSQ 28115
BNSQ 66841
BNSQ 78281
BNSQ 81064
BNSQ 91822
BNSQ 99892
BNSR 02105
BNSR 04934
BNSR 14239
BNSR 40289
BNSR 53179
BNSR 53862
BNSR 54071
BNSR 54869
BNSR 60529
BNSR 60530
BNSR 62817
BNSR 78486
BNSR 79542
BNSR 85648
BNSR 87513
BNSS 05045
BNSS 37201
BNSS 52129
BNSS 53997
BNSS 92052
BNST 07756
BNST 14034
BNST 14336
BNST 21807
BNST 27089
BNST 46856
BNST 75388
BNST 75575
BNST 84698
BNST 88729
BNSV 00869
BNSV 07516
BNSV 17760
BNSV 20191
BNSV 23002
BNSV 26157
BNSV 40845
BNSV 72684
BNSV 74057
BNSV 83050
BNSV 85081
BNSV 88410
BNSV 88850
BNSW 22334
BNSW 50984
BNSW 58029
BNSW 61893
BNSW 64837
BNSW 70579
BNSW 75537
BNSW 83528
BNSX 07351
BNSX 09539
BNSX 12001
BNSX 34860
BNSX 58111
BNSX 63430
BNSX 79206
BNSX 85367
BNSX 92613
BNSZ 03122
BNSZ 10759
BNSZ 12480
BNSZ 17223
BNSZ 17279
BNSZ 31311
BNSZ 48298
BNSZ 61168
BNSZ 65858
BNSZ 74194
BNTB 06302
BNTB 20207
BNTB 25968
BNTB 33514
BNTB 37844
BNTB 62033
BNTB 69555
BNTB 72170
BNTB 74825
BNTB 74912
BNTB 80624
BNTB 81524
BNTB 82065
BNTB 96478
BNTC 10252
BNTC 30472
BNTC 40409
BNTC 49193
BNTC 55136
BNTC 56482
BNTC 56616
BNTC 64782
BNTC 68385
BNTC 82155
BNTC 83360
BNTD 02575
BNTD 30744
BNTD 31642
BNTD 47327
BNTD 55120
BNTD 60680
BNTD 65724
BNTD 69582
BNTD 74725
BNTD 91871
BNTD 97171
BNTF 63684
BNTF 75759
BNTF 78070
BNTF 96063
BNTG 06599
BNTG 13162
BNTG 17616
BNTG 21150
BNTG 28873
BNTG 36487
BNTG 39524
BNTG 62067
BNTG 62659
BNTG 66554
BNTG 75933
BNTH 00969
BNTH 13786
BNTH 15432
BNTH 30302
BNTH 45026
BNTH 50036
BNTH 54450
BNTH 62727
BNTH 68920
BNTH 82417
BNTH 87014
BNTH 88513
BNTH 99725
BNTJ 10186
BNTJ 26899
BNTJ 31491
BNTJ 34948
BNTJ 40182
BNTJ 61487
BNTJ 65397
BNTJ 71317
BNTJ 90197
BNTK 17894
BNTK 27157
BNTK 45038
BNTK 58174
BNTK 62641
BNTK 71840
BNTK 83506
BNTK 95089
BNTK 97597
BNTL 02927
BNTL 06065
BNTL 17306
BNTL 18069
BNTL 22280
BNTL 24585
BNTL 29259
BNTL 30435
BNTL 52109
BNTL 57464
BNTL 57483
BNTL 59512
BNTL 63406
BNTL 65158
BNTL 70490
BNTL 79331
BNTL 82341
BNTL 88464
BNTL 94338
BNTM 10043
BNTM 17953
BNTM 21881
BNTM 29655
BNTM 33119
BNTM 52337
BNTM 52352
BNTM 62862
BNTM 68179
BNTM 68202
BNTM 70834
BNTM 74202
BNTM 79564
BNTM 84745
BNTM 86764
BNTM 87742
BNTM 97130
BNTN 06385
BNTN 22299
BNTN 25509
BNTN 40611
BNTN 47525
BNTN 56533
BNTN 76685
BNTN 78893
BNTN 84851
BNTN 88162
BNTN 96357
BNTP 03731
BNTP 12470
BNTP 24149
BNTP 80661
BNTP 82146
BNTP 84828
BNTP 84885
BNTP 88770
BNTP 92063
BNTQ 01257
BNTQ 04024
BNTQ 10349
BNTQ 10457
BNTQ 20186
BNTQ 37152
BNTQ 48694
BNTQ 64927
BNTQ 65880
BNTQ 67396
BNTQ 82315
BNTQ 86397
BNTQ 97798
BNTR 50557
BNTR 66341
BNTR 75741
BNTR 82226
BNTR 95175
BNTR 96799
BNTR 98987
BNTS 09780
BNTS 17440
BNTS 41927
BNTS 62645
BNTS 72522
BNTS 74089
BNTS 75026
BNTS 90591
BNTS 92175
BNTS 95903
BNTT 03674
BNTT 07345
BNTT 46582
BNTT 49023
BNTT 52989
BNTT 56712
BNTT 67671
BNTT 77660
BNTT 86984
BNTV 00319
BNTV 26838
BNTV 40881
BNTV 63175
BNTV 75912
BNTV 76515
BNTV 90373
BNTW 00885
BNTW 24935
BNTW 35064
BNTW 38727
BNTW 51563
BNTW 52593
BNTW 60069
BNTW 69775
BNTW 70555
BNTW 83254
BNTW 85896
BNTX 02031
BNTX 04313
BNTX 29781
BNTX 32916
BNTX 36799
BNTX 40761
BNTX 49194
BNTX 50962
BNTX 60624
BNTX 70255
BNTX 93927
BNTZ 02181
BNTZ 04206
BNTZ 10576
BNTZ 16471
BNTZ 20802
BZZZ 95001
BZZZ 95836
BZZZ 97319
BZZZ 98367

45 000 My Bonus (10 €)-koder:

Använd My Bonus Raffle Checker för att se om din lotterikod matchade en av de 45 000 utlottningar som drogs.


Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 15 februari 2019

 • 5
 • 1
 • 0
 • 1
 • 4
 • 2
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 18 1 800,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 211 2 110,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 2 121 4 242,00 €
Totalt- 2 350 8 152,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - fredag 15 februari 2019

 • 9
 • 34
 • 37
 • 39
 • 40
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 25 12 500,00 €
3 rätt10,00 € 852 8 520,00 €
Totalt- 877 21 020,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa