EuroMillions resultat den 15 december 2020

Den 1 381 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 15 december 2020 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 15 december 2020
 • 9
 • 13
 • 21
 • 29
 • 35
 • 1
 • 2
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
VCBF 71603
Icon
Dragningen:
1 381
Icon
Jackpot:
17 000 000 €
Icon
Dragningsmaskiner:
15
Icon
Totalt antal vinnare:
1 673 885
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
21
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 13 juni 2021.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 398 600,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 51 956,30 £ 5 259 781,50 £ 7
5 7 727,40 £ 2 15 454,80 £ 11
4 + 2 1 260,70 £ 5 6 303,50 £ 21
4 + 1 62,20 £ 158 9 827,60 £ 783
3 + 2 40,10 £ 269 10 786,90 £ 1 283
4 18,90 £ 416 7 862,40 £ 1 907
2 + 2 9,90 £ 4 257 42 144,30 £ 18 232
3 + 1 6,00 £ 7 196 43 176,00 £ 33 176
3 4,80 £ 16 110 77 328,00 £ 76 794
1 + 2 4,90 £ 21 537 105 531,30 £ 92 101
2 + 1 3,20 £ 96 987 310 358,40 £ 441 028
2 2,20 £ 221 680 487 696,00 £ 1 008 542
Totals - 368 622 1 376 250,70 £ 1 673 885
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 81 129,10 € 0 0,00 € 7
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 12 066,20 € 1 12 066,20 € 11
4 + 2 1 968,60 € 3 5 905,80 € 21
4 + 2 (with Étoile+)* 2 558,40 € 3 7 675,20 € 3
4 + 1 97,20 € 196 19 051,20 € 783
4 + 1 (with Étoile+)* 110,60 € 73 8 073,80 € 73
3 + 2 62,70 € 286 17 932,20 € 1 283
3 + 2 (with Étoile+)* 71,50 € 111 7 936,50 € 111
4 29,60 € 392 11 603,20 € 1 907
2 + 2 15,50 € 3 692 57 226,00 € 18 232
2 + 2 (with Étoile+)* 17,20 € 1 381 23 753,20 € 1 381
3 + 1 9,50 € 7 601 72 209,50 € 33 176
3 + 1 (with Étoile+)* 11,70 € 2 893 33 848,10 € 2 893
3 7,60 € 16 989 129 116,40 € 76 794
1 + 2 7,70 € 18 441 141 995,70 € 92 101
1 + 2 (with Étoile+)* 12,10 € 6 896 83 441,60 € 6 896
0 + 2 (with Étoile+)* 12,90 € 11 052 142 570,80 € 11 052
2 + 1 5,00 € 98 775 493 875,00 € 441 028
2 + 1 (with Étoile+)* 7,10 € 37 738 267 939,80 € 37 738
2 3,50 € 219 416 767 956,00 € 1 008 542
0 + 1 (with Étoile+)* 2,50 € 285 839 714 597,50 € 285 839
Totals - 711 778 3 018 773,70 € 3 097 441

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 81 129,19 € 0 0,00 € 7
5 12 066,24 € 1 12 066,24 € 11
4 + 2 1 968,65 € 3 5 905,95 € 21
4 + 1 97,26 € 149 14 491,74 € 783
3 + 2 62,75 € 250 15 687,50 € 1 283
4 29,67 € 388 11 511,96 € 1 907
2 + 2 15,51 € 3 776 58 565,76 € 18 232
3 + 1 9,51 € 6 625 63 003,75 € 33 176
3 7,65 € 16 542 126 546,30 € 76 794
1 + 2 7,73 € 19 747 152 644,31 € 92 101
2 + 1 5,08 € 90 553 460 009,24 € 441 028
2 3,58 € 216 584 775 370,72 € 1 008 542
Totals - 354 618 1 695 803,47 € 1 673 885
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 81 129,00 € 1 81 129,00 € 7
5 12 066,00 € 0 0,00 € 11
4 + 2 1 969,00 € 1 1 969,00 € 21
4 + 1 97,00 € 22 2 134,00 € 783
3 + 2 63,00 € 50 3 150,00 € 1 283
4 30,00 € 44 1 320,00 € 1 907
2 + 2 16,00 € 555 8 880,00 € 18 232
3 + 1 10,00 € 889 8 890,00 € 33 176
3 8,00 € 1 997 15 976,00 € 76 794
1 + 2 8,00 € 2 961 23 688,00 € 92 101
2 + 1 5,00 € 12 427 62 135,00 € 441 028
2 4,00 € 27 997 111 988,00 € 1 008 542
Totals - 46 944 321 259,00 € 1 673 885
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 81 129,18 € 0 0,00 € 7
5 12 066,23 € 2 24 132,46 € 11
4 + 2 1 968,65 € 3 5 905,95 € 21
4 + 1 97,26 € 102 9 920,52 € 783
3 + 2 62,74 € 153 9 599,22 € 1 283
4 29,66 € 257 7 622,62 € 1 907
2 + 2 15,51 € 2 126 32 974,26 € 18 232
3 + 1 9,50 € 4 199 39 890,50 € 33 176
3 7,65 € 9 750 74 587,50 € 76 794
1 + 2 7,72 € 10 474 80 859,28 € 92 101
2 + 1 5,08 € 53 217 270 342,36 € 441 028
2 3,57 € 121 200 432 684,00 € 1 008 542
Totals - 201 483 988 518,67 € 1 673 885

Av 19 780 714 deltagare, var 2 163 459 från Portugal, varav 2 033 176 genererades av ett kombinationssystem på 1 202 109 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 18 000 000,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 87 464,50 CHF 0 7
5 21 526,20 CHF 3 11
4 + 2 3 512,10 CHF 1 21
4 + 1 173,50 CHF 62 783
3 + 2 111,95 CHF 110 1 283
4 52,90 CHF 164 1 907
2 + 2 27,70 CHF 1 427 18 232
3 + 1 16,95 CHF 2 571 33 176
3 13,65 CHF 6 131 76 794
1 + 2 13,80 CHF 6 624 92 101
2 + 1 9,05 CHF 33 730 441 028
2 6,40 CHF 76 641 1 008 542
Totals - 127 464 1 673 885
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 81 129,10 € 0 0,00 € 7
5 12 066,20 € 1 12 066,20 € 11
4 + 2 1 968,60 € 3 5 905,80 € 21
4 + 1 97,20 € 63 6 123,60 € 783
3 + 2 62,70 € 92 5 768,40 € 1 283
4 29,60 € 155 4 588,00 € 1 907
2 + 2 15,50 € 1 273 19 731,50 € 18 232
3 + 1 9,50 € 2 429 23 075,50 € 33 176
3 7,60 € 5 625 42 750,00 € 76 794
1 + 2 7,70 € 6 524 50 234,80 € 92 101
2 + 1 5,00 € 32 315 161 575,00 € 441 028
2 3,50 € 72 690 254 415,00 € 1 008 542
Totals - 121 170 586 233,80 € 1 673 885
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 81 129,10 € 1 81 129,10 € 7
5 12 066,20 € 1 12 066,20 € 11
4 + 2 1 968,60 € 2 3 937,20 € 21
4 + 1 97,20 € 31 3 013,20 € 783
3 + 2 62,70 € 73 4 577,10 € 1 283
4 29,60 € 91 2 693,60 € 1 907
2 + 2 15,50 € 1 126 17 453,00 € 18 232
3 + 1 9,50 € 1 666 15 827,00 € 33 176
3 7,60 € 3 650 27 740,00 € 76 794
1 + 2 7,70 € 5 793 44 606,10 € 92 101
2 + 1 5,00 € 23 024 115 120,00 € 441 028
2 3,50 € 52 334 183 169,00 € 1 008 542
Totals - 87 792 511 331,50 € 1 673 885
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 81 129,10 € 0 7
5 12 066,20 € 3 11
4 + 2 1 968,60 € 1 21
4 + 1 97,20 € 62 783
3 + 2 62,70 € 110 1 283
4 29,60 € 164 1 907
2 + 2 15,50 € 1 427 18 232
3 + 1 9,50 € 2 571 33 176
3 7,60 € 6 131 76 794
1 + 2 7,70 € 6 624 92 101
2 + 1 5,00 € 33 730 441 028
2 3,50 € 76 641 1 008 542
Totals - 127 464 1 673 885
Icon
1 673 885
lotter vann i denna dragning.
Icon
19 780 714
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
85 av 1 000
1 000 vinster per, 85 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 15 december 2020

VCBF 71603

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 15 december 2020

 • 9
 • 13
 • 21
 • 29
 • 35
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 1 30 000,00 £
3 rätt1 500,00 £ 139 208 500,00 £
2 rätt100,00 £ 1 471 147 100,00 £
1 rätt10,00 £ 2 620 26 200,00 £
Totalt- 4 231 411 800,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 15 december 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-KDK-99837
I-KFR-20878
I-KFR-23511
I-KFR-88917
I-KFT-51123
I-KFT-80277
I-KFV-39757
I-KFW-28542
I-KFW-46200
I-KFW-50875

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 15 december 2020

 • 20
 • 31
 • 32
 • 34
 • 42
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 42 84 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 116 42 320,00 €
Totalt- 2 158 126 320,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 15 december 2020

AA 954 3153

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - tisdag 15 december 2020

JBM 07803

Läs mer om El Millón-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 15 december 2020

H008K
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 2 500 000,00 CHF
Första 2 + Sista 211 519,25 CHF 1 11 519,25 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 32 399,85 CHF 4 9 599,40 CHF
Första 4 eller Sista 41 119,95 CHF 12 13 439,40 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2245,10 CHF 47 11 519,70 CHF
Första 3 eller Sista 351,20 CHF 122 6 246,40 CHF
Första 1 + Sista 122,10 CHF 196 4 331,60 CHF
Första 2 eller Sista 210,50 CHF 1 186 12 453,00 CHF
Första 1 eller Sista 14,05 CHF 11 904 48 211,20 CHF
Totalt- 13 474 617 319,95 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 15 december 2020

 • 1
 • 4
 • 11
 • 12
 • 29
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt57 633,55 CHF 2 115 267,10 CHF
4 rätt332,35 CHF 218 72 452,30 CHF
3 rätt16,30 CHF 8 682 141 516,60 CHF
Totalt- 8 902 329 236,00 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 15 december 2020

 • 4
 • 6
 • 8
 • 6
 • 8
 • 8
 • Icon Constellation:
  Stier
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken2 000 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 2 4 000,00 €
4 rätt200,00 € 27 5 400,00 €
3 rätt20,00 € 259 5 180,00 €
2 rätt5,00 € 2 758 13 790,00 €
1 rätt2,00 € 26 961 53 922,00 €
Stjärntecken1,50 € 12 740 19 110,00 €
Totalt- 42 747 101 402,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 15 december 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BBCB 28579
BBCJ 03359
BBDQ 55642
BBFG 97036
BBGH 01625
BBGR 02564
BBJH 25598
BBJK 94408
BBJL 10447
BBJL 90198
BBJP 54780
BBJS 00042
BBJS 94050
BBJX 76149
BBJZ 47948
BBKD 13944
BBKF 99635
BBKG 27931
BBKG 48190
BBKG 75301
BBKM 02158
BBKR 54006
BBKR 70297
BBKS 84509
BBKZ 54598
BBKZ 74279
BBLG 97916
BBLH 23730
BBLL 48384
BBLM 71316
BBLP 78994
BBLP 82950
BBLP 85049
BBLP 86458
BBLP 86986
BBLQ 15649
BBLQ 16899
BBLQ 20504
BBLQ 23774
BBLQ 32820
BBLQ 32848
BBLQ 37000
BBLQ 37953
BBLQ 53702
BBLQ 69642
BBLQ 79087
BBLQ 82492
BBLQ 92310
BBLQ 97200
BBLR 09180
BBLR 10556
BBLR 11236
BBLR 12409
BBLR 22384
BBLR 23914
BBLR 30189
BBLR 38081
BBLR 38998
BBLR 39988
BBLR 42374
BBLR 54923
BBLR 60694
BBLR 64996
BBLR 73775
BBLR 78425
BBLR 79227
BBLR 98459
BBLS 00464
BBLS 08109
BBLS 19193
BBLS 22582
BBLS 69327
BBLS 81866
BBLS 90671
BBLS 94201
BBLS 96655
BBLT 06502
BBLT 18107
BBLT 18828
BBLT 33970
BBLT 49817
BBLT 60591
BBLT 65524
BBLT 67509
BBLT 67682
BBLT 86310
BBLV 01080
BBLV 03215
BBLV 08135
BBLV 34473
BBLV 54639
BBLV 55060
BBLV 61988
BBLV 65218
BBLV 65434
BBLV 73013
BBLV 79171
BBLV 82917
BBLV 85919
BBLV 89222
BBLW 03642
BBLW 07464
BBLW 11639
BBLW 16242
BBLW 23904
BBLW 35762
BBLW 36935
BBLW 41389
BBLW 43884
BBLW 49996
BBLW 59277
BBLW 74670
BBLW 83492
BBLW 94409
BBLW 98074
BBLX 12836
BBLX 17305
BBLX 24828
BBLX 26562
BBLX 37869
BBLX 49429
BBLX 50671
BBLX 65849
BBLX 73644
BBLX 76045
BBLX 77458
BBLX 78770
BBLX 85633
BBLX 91446
BBLX 99180
BBLZ 04365
BBLZ 05333
BBLZ 25226
BBLZ 27767
BBLZ 29238
BBLZ 38741
BBLZ 40516
BBLZ 70974
BBLZ 85093
BBLZ 92740
BBMB 11428
BBMB 14725
BBMB 15660
BBMB 17681
BBMB 31179
BBMB 37321
BBMB 47933
BBMB 52893
BBMB 58566
BBMB 60020
BBMB 69865
BBMB 70389
BBMB 70813
BBMB 71567
BBMB 73012
BBMB 77994
BBMB 79973
BBMB 86520
BBMB 93433
BBMB 97274
BBMC 00026
BBMC 02468
BBMC 10706
BBMC 17724
BBMC 19309
BBMC 19345
BBMC 29830
BBMC 54322
BBMC 57662
BBMC 67964
BBMC 70934
BBMC 77063
BBMC 87269
BBMC 87407
BBMC 90878
BBMC 93383
BBMD 01362
BBMD 24246
BBMD 25685
BBMD 30428
BBMD 31938
BBMD 37403
BBMD 52218
BBMD 63313
BBMD 74710
BBMD 77456
BBMF 07777
BXMJ 06367
BXNJ 77636
BXNK 75884
BXNM 16975
BXNT 14348
BXNT 39997
BXQL 56938
BXQQ 28407
BXRG 46776
BXRH 44290
BXRK 13546
BXRX 05991
BZZZ 92535

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 15 december 2020

 • 1
 • 8
 • 2
 • 6
 • 6
 • 4
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 15 1 500,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 184 1 840,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 709 3 418,00 €
Totalt- 1 910 8 758,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 15 december 2020

 • 5
 • 9
 • 10
 • 12
 • 42
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 22 11 000,00 €
3 rätt10,00 € 879 8 790,00 €
Totalt- 901 19 790,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa