EuroMillions resultat den 16 augusti 2016

Den 929 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 16 augusti 2016 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 16 augusti 2016
 • 2
 • 26
 • 34
 • 37
 • 46
 • 4
 • 8
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
HTF9 91915
Icon
Dragningen:
929
Icon
Jackpot:
45 434 119 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
1 349 510
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 12 februari 2017.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 327 773,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 2
5 52 533,10 £ 1 52 533,10 £ 4
4 + 2 3 752,30 £ 12 45 027,60 £ 28
4 + 1 186,00 £ 151 28 086,00 £ 494
4 87,10 £ 296 25 781,60 £ 1 055
3 + 2 42,70 £ 408 17 421,60 £ 1 537
2 + 2 12,90 £ 6 213 80 147,70 £ 23 246
3 + 1 11,80 £ 6 913 81 573,40 £ 24 369
3 10,10 £ 13 137 132 683,70 £ 47 846
1 + 2 6,30 £ 34 748 218 912,40 £ 134 632
2 + 1 6,10 £ 102 047 622 486,70 £ 375 941
2 3,10 £ 197 369 611 843,90 £ 740 356
Totals - 361 295 1 916 497,70 £ 1 349 510
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 45 434 118,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 472 441,70 € 0 0,00 € 2
5 78 740,20 € 2 157 480,40 € 4
4 + 2 5 624,30 € 1 5 624,30 € 28
4 + 1 278,90 € 69 19 244,10 € 494
4 130,60 € 190 24 814,00 € 1 055
3 + 2 64,00 € 247 15 808,00 € 1 537
2 + 2 19,40 € 3 903 75 718,20 € 23 246
3 + 1 17,70 € 3 792 67 118,40 € 24 369
3 15,20 € 7 745 117 724,00 € 47 846
1 + 2 9,50 € 23 652 224 694,00 € 134 632
2 + 1 9,20 € 61 906 569 535,20 € 375 941
2 4,70 € 121 357 570 377,90 € 740 356
Totals - 222 864 1 848 138,50 € 1 795 238
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 45 434 118,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 472 441,75 € 1 472 441,75 € 2
5 78 740,29 € 1 78 740,29 € 4
4 + 2 5 624,31 € 3 16 872,93 € 28
4 + 1 278,94 € 92 25 662,48 € 494
4 130,61 € 190 24 815,90 € 1 055
3 + 2 64,04 € 253 16 202,12 € 1 537
2 + 2 19,48 € 4 361 84 952,28 € 23 246
3 + 1 17,77 € 4 596 81 670,92 € 24 369
3 15,22 € 8 842 134 575,24 € 47 846
1 + 2 9,50 € 25 606 243 257,00 € 134 632
2 + 1 9,22 € 72 521 668 643,62 € 375 941
2 4,79 € 147 242 705 289,18 € 740 356
Totals - 263 708 2 553 123,71 € 1 349 510
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 45 434 118,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 472 442,00 € 0 0,00 € 2
5 78 740,00 € 0 0,00 € 4
4 + 2 5 624,00 € 0 0,00 € 28
4 + 1 279,00 € 17 4 743,00 € 494
4 131,00 € 26 3 406,00 € 1 055
3 + 2 64,00 € 42 2 688,00 € 1 537
2 + 2 19,00 € 603 11 457,00 € 23 246
3 + 1 18,00 € 724 13 032,00 € 24 369
3 15,00 € 1 320 19 800,00 € 47 846
1 + 2 10,00 € 3 339 33 390,00 € 134 632
2 + 1 9,00 € 10 291 92 619,00 € 375 941
2 5,00 € 20 227 101 135,00 € 740 356
Totals - 36 589 282 270,00 € 1 349 510
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 45 434 118,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 472 441,75 € 1 472 441,75 € 2
5 78 740,29 € 0 0,00 € 4
4 + 2 5 624,30 € 7 39 370,10 € 28
4 + 1 278,93 € 75 20 919,75 € 494
4 130,61 € 170 22 203,70 € 1 055
3 + 2 64,03 € 257 16 455,71 € 1 537
2 + 2 19,47 € 3 406 66 314,82 € 23 246
3 + 1 17,77 € 3 518 62 514,86 € 24 369
3 15,22 € 7 131 108 533,82 € 47 846
1 + 2 9,50 € 19 921 189 249,50 € 134 632
2 + 1 9,21 € 54 496 501 908,16 € 375 941
2 4,78 € 106 681 509 935,18 € 740 356
Totals - 195 663 2 009 847,35 € 1 349 510

Av 19 685 073 deltagare, var 2 881 782 från Portugal, varav 2 622 695 genererades av ett kombinationssystem på 1 378 226 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 513 533,80 CHF 0 2
5 85 588,95 CHF 0 4
4 + 2 6 113,50 CHF 1 28
4 + 1 526,75 CHF 25 494
4 246,65 CHF 61 1 055
3 + 2 120,95 CHF 123 1 537
2 + 2 36,80 CHF 1 840 23 246
3 + 1 33,55 CHF 1 746 24 369
3 28,75 CHF 3 395 47 846
1 + 2 17,95 CHF 10 984 134 632
2 + 1 17,40 CHF 27 431 375 941
2 9,05 CHF 53 704 740 356
Totals - 99 310 1 349 510
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 45 434 118,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 472 441,70 € 0 0,00 € 2
5 78 740,20 € 0 0,00 € 4
4 + 2 5 624,30 € 2 11 248,60 € 28
4 + 1 278,90 € 29 8 088,10 € 494
4 130,60 € 57 7 444,20 € 1 055
3 + 2 64,00 € 106 6 784,00 € 1 537
2 + 2 19,40 € 1 455 28 227,00 € 23 246
3 + 1 17,70 € 1 525 26 992,50 € 24 369
3 15,20 € 2 922 44 414,40 € 47 846
1 + 2 9,50 € 8 621 81 899,50 € 134 632
2 + 1 9,20 € 23 746 218 463,20 € 375 941
2 4,70 € 46 531 218 695,70 € 740 356
Totals - 84 994 652 257,20 € 1 349 510
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 45 434 118,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 472 441,70 € 0 0,00 € 2
5 78 740,20 € 0 0,00 € 4
4 + 2 5 624,30 € 2 11 248,60 € 28
4 + 1 278,90 € 36 10 040,40 € 494
4 130,60 € 65 8 489,00 € 1 055
3 + 2 64,00 € 101 6 464,00 € 1 537
2 + 2 19,40 € 1 465 28 421,00 € 23 246
3 + 1 17,70 € 1 555 27 523,50 € 24 369
3 15,20 € 3 354 50 980,80 € 47 846
1 + 2 9,50 € 7 761 73 729,50 € 134 632
2 + 1 9,20 € 23 503 216 227,60 € 375 941
2 4,70 € 47 245 222 051,50 € 740 356
Totals - 85 087 655 175,90 € 1 349 510
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 45 434 118,70 € 0 Rollover! 0
5 + 1 472 441,70 € 0 2
5 78 740,20 € 0 4
4 + 2 5 624,30 € 1 28
4 + 1 278,90 € 25 494
4 130,60 € 61 1 055
3 + 2 64,00 € 123 1 537
2 + 2 19,40 € 1 840 23 246
3 + 1 17,70 € 1 746 24 369
3 15,20 € 3 395 47 846
1 + 2 9,50 € 10 984 134 632
2 + 1 9,20 € 27 431 375 941
2 4,70 € 53 704 740 356
Totals - 99 310 1 349 510
Icon
1 349 510
lotter vann i denna dragning.
Icon
19 685 073
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
69 av 1 000
1 000 vinster per, 69 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 16 augusti 2016

HTF9 91915

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 16 augusti 2016

 • 2
 • 5
 • 30
 • 32
 • 44
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 35 70 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 701 34 020,00 €
Totalt- 1 736 104 020,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 16 augusti 2016

RA 798 4149

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 16 augusti 2016

C484I
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 25 470,40 CHF 2 10 940,80 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 139,65 CHF 8 9 117,20 CHF
Första 4 eller Sista 41 063,70 CHF 12 12 764,40 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2266,85 CHF 41 10 940,85 CHF
Första 3 eller Sista 355,90 CHF 106 5 925,40 CHF
Första 1 + Sista 122,30 CHF 184 4 103,20 CHF
Första 2 eller Sista 210,95 CHF 1 084 11 869,80 CHF
Första 1 eller Sista 14,15 CHF 10 989 45 604,35 CHF
Totalt- 12 426 111 266,00 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 16 augusti 2016

 • 2
 • 5
 • 8
 • 7
 • 9
 • 2
 • Icon Constellation:
  Boogschutter
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 800 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 18 3 600,00 €
3 rätt20,00 € 203 4 060,00 €
2 rätt5,00 € 1 852 9 260,00 €
1 rätt2,00 € 18 561 37 122,00 €
Stjärntecken1,50 € 8 234 12 351,00 €
Totalt- 28 869 68 393,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 16 augusti 2016

 • 8
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 9
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 1 500 000,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 9 900,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 115 1 150,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 999 1 998,00 €
Totalt- 1 124 504 048,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa