EuroMillions resultat den 16 december 2014

Den 755 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 16 december 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 16 december 2014
 • 3
 • 7
 • 12
 • 13
 • 25
 • 5
 • 8
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
ZGL2 68466
Icon
Dragningen:
755
Icon
Jackpot:
39 580 687 €
Icon
Dragningsmaskiner:
3
Icon
Totalt antal vinnare:
2 455 704
Icon
Resultat:
Jackpotten vann!
Icon
Bolluppsättningar:
4
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 14 juni 2015.
Stars

Enda jackpot vinna biljett köptes i Spanien.

Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 31 462 687,00 £ 0 0,00 £ 1
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 5
5 23 584,70 £ 1 23 584,70 £ 11
4 + 2 990,10 £ 22 21 782,20 £ 131
4 + 1 60,00 £ 322 19 320,00 £ 1 889
4 30,80 £ 679 20 913,20 £ 3 677
3 + 2 18,00 £ 711 12 798,00 £ 4 500
2 + 2 7,30 £ 9 220 67 306,00 £ 50 500
3 + 1 5,50 £ 11 895 65 422,50 £ 63 772
3 4,90 £ 23 917 117 193,30 £ 121 819
1 + 2 4,80 £ 42 496 203 980,80 £ 219 081
2 + 1 4,00 £ 142 624 570 496,00 £ 698 421
2 2,20 £ 275 065 605 143,00 £ 1 291 897
Totals - 506 952 1 727 939,70 £ 2 455 704
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 580 687,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 222 312,00 € 1 222 312,00 € 5
5 33 683,60 € 2 67 367,20 € 11
4 + 2 1 414,10 € 32 45 251,20 € 131
4 + 1 85,80 € 439 37 666,20 € 1 889
4 44,00 € 908 39 952,00 € 3 677
3 + 2 25,70 € 988 25 391,60 € 4 500
2 + 2 10,50 € 10 037 105 388,50 € 50 500
3 + 1 7,90 € 14 273 112 756,70 € 63 772
3 7,00 € 29 318 205 226,00 € 121 819
1 + 2 6,80 € 42 566 289 448,80 € 219 081
2 + 1 5,80 € 145 682 844 955,60 € 698 421
2 3,20 € 287 998 921 593,60 € 1 291 897
Totals - 532 244 2 917 309,40 € 3 520 192
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 580 687,00 € 1 39 580 687,00 € 1
5 + 1 222 312,09 € 3 666 936,27 € 5
5 33 683,65 € 3 101 050,95 € 11
4 + 2 1 414,20 € 34 48 082,80 € 131
4 + 1 85,81 € 470 40 330,70 € 1 889
4 44,09 € 886 39 063,74 € 3 677
3 + 2 25,73 € 1 167 30 026,91 € 4 500
2 + 2 10,55 € 12 258 129 321,90 € 50 500
3 + 1 7,99 € 15 521 124 012,79 € 63 772
3 7,03 € 27 723 194 892,69 € 121 819
1 + 2 6,87 € 48 753 334 933,11 € 219 081
2 + 1 5,84 € 161 669 944 146,96 € 698 421
2 3,23 € 286 754 926 215,42 € 1 291 897
Totals - 555 242 43 159 701,24 € 2 455 704
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 580 687,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 222 312,00 € 0 0,00 € 5
5 33 684,00 € 1 33 684,00 € 11
4 + 2 1 414,00 € 1 1 414,00 € 131
4 + 1 86,00 € 21 1 806,00 € 1 889
4 44,00 € 51 2 244,00 € 3 677
3 + 2 26,00 € 52 1 352,00 € 4 500
2 + 2 11,00 € 702 7 722,00 € 50 500
3 + 1 8,00 € 953 7 624,00 € 63 772
3 7,00 € 2 005 14 035,00 € 121 819
1 + 2 7,00 € 3 340 23 380,00 € 219 081
2 + 1 6,00 € 11 607 69 642,00 € 698 421
2 3,00 € 23 850 71 550,00 € 1 291 897
Totals - 42 583 234 453,00 € 2 455 704
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 580 687,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 222 312,08 € 0 0,00 € 5
5 33 683,64 € 2 67 367,28 € 11
4 + 2 1 414,19 € 22 31 112,18 € 131
4 + 1 85,81 € 341 29 261,21 € 1 889
4 44,08 € 546 24 067,68 € 3 677
3 + 2 25,73 € 767 19 734,91 € 4 500
2 + 2 10,54 € 8 493 89 516,22 € 50 500
3 + 1 7,98 € 9 884 78 874,32 € 63 772
3 7,03 € 17 399 122 314,97 € 121 819
1 + 2 6,87 € 37 490 257 556,30 € 219 081
2 + 1 5,83 € 105 864 617 187,12 € 698 421
2 3,22 € 178 324 574 203,28 € 1 291 897
Totals - 359 132 1 911 195,47 € 2 455 704
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 47 603 217,30 CHF 0 1
5 + 1 359 889,30 CHF 1 5
5 54 528,70 CHF 1 11
4 + 2 2 289,35 CHF 6 131
4 + 1 138,90 CHF 104 1 889
4 71,35 CHF 253 3 677
3 + 2 41,65 CHF 354 4 500
2 + 2 17,05 CHF 4 387 50 500
3 + 1 12,95 CHF 4 774 63 772
3 11,40 CHF 8 792 121 819
1 + 2 11,10 CHF 19 314 219 081
2 + 1 9,45 CHF 54 419 698 421
2 5,20 CHF 94 818 1 291 897
Totals - 187 223 2 455 704
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 580 687,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 222 312,00 € 0 0,00 € 5
5 33 683,60 € 1 33 683,60 € 11
4 + 2 1 414,10 € 9 12 726,90 € 131
4 + 1 85,80 € 115 9 867,00 € 1 889
4 44,00 € 196 8 624,00 € 3 677
3 + 2 25,70 € 292 7 504,40 € 4 500
2 + 2 10,50 € 3 335 35 017,50 € 50 500
3 + 1 7,90 € 3 857 30 470,30 € 63 772
3 7,00 € 7 078 49 546,00 € 121 819
1 + 2 6,80 € 15 095 102 646,00 € 219 081
2 + 1 5,80 € 42 372 245 757,60 € 698 421
2 3,20 € 75 034 240 108,80 € 1 291 897
Totals - 147 384 775 952,10 € 2 455 704
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 39 580 687,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 222 312,00 € 0 0,00 € 5
5 33 683,60 € 0 0,00 € 11
4 + 2 1 414,10 € 5 7 070,50 € 131
4 + 1 85,80 € 77 6 606,60 € 1 889
4 44,00 € 158 6 952,00 € 3 677
3 + 2 25,70 € 169 4 343,30 € 4 500
2 + 2 10,50 € 2 068 21 714,00 € 50 500
3 + 1 7,90 € 2 615 20 658,50 € 63 772
3 7,00 € 5 587 39 109,00 € 121 819
1 + 2 6,80 € 10 027 68 183,60 € 219 081
2 + 1 5,80 € 34 184 198 267,20 € 698 421
2 3,20 € 70 054 224 172,80 € 1 291 897
Totals - 124 944 597 077,50 € 2 455 704
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 39 580 687,00 € 0 1
5 + 1 222 312,00 € 1 5
5 33 683,60 € 1 11
4 + 2 1 414,10 € 6 131
4 + 1 85,80 € 104 1 889
4 44,00 € 253 3 677
3 + 2 25,70 € 354 4 500
2 + 2 10,50 € 4 387 50 500
3 + 1 7,90 € 4 774 63 772
3 7,00 € 8 792 121 819
1 + 2 6,80 € 19 314 219 081
2 + 1 5,80 € 54 419 698 421
2 3,20 € 94 818 1 291 897
Totals - 187 223 2 455 704

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 16 december 2014

ZGL2 68466

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 16 december 2014

 • 5
 • 31
 • 35
 • 38
 • 48
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 1 500 000,00 €
4 rätt2 000,00 € 32 64 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 426 28 520,00 €
Totalt- 1 459 592 520,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 16 december 2014

OQ 574 2530

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 16 december 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 16 december 2014

 • 9
 • 9
 • 5
 • 0
 • 9
 • 2
 • Icon Constellation:
  Schorpioen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 775 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 23 4 600,00 €
3 rätt20,00 € 180 3 600,00 €
2 rätt5,00 € 1 925 9 625,00 €
1 rätt2,00 € 19 453 38 906,00 €
Stjärntecken1,50 € 9 244 13 866,00 €
Totalt- 30 826 72 597,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 16 december 2014

 • 4
 • 7
 • 2
 • 6
 • 7
 • 8
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 1 10 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 13 1 300,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 99 990,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 218 2 436,00 €
Totalt- 1 331 14 726,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa