EuroMillions resultat den 17 februari 2012

Den 460 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 17 februari 2012 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 17 februari 2012
 • 4
 • 11
 • 28
 • 38
 • 47
 • 10
 • 11
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
YDZ4 13488
Icon
Dragningen:
460
Icon
Jackpot:
34 279 343 €
Icon
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Icon
Totalt antal vinnare:
2 906 464
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 15 augusti 2012.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 28 527 269,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 156 348,50 £ 1 156 348,50 £ 8
5 27 795,30 £ 2 55 590,60 £ 15
4 + 2 5 345,20 £ 12 64 142,40 £ 39
4 + 1 177,40 £ 299 53 042,60 £ 1 028
4 48,80 £ 888 43 334,40 £ 3 737
3 + 2 63,10 £ 619 39 058,90 £ 2 062
2 + 2 19,60 £ 8 879 174 028,40 £ 30 546
3 + 1 13,70 £ 12 303 168 551,10 £ 41 823
3 6,70 £ 35 505 237 883,50 £ 142 100
1 + 2 10,50 £ 46 409 487 294,50 £ 160 589
2 + 1 7,80 £ 167 168 1 303 910,40 £ 582 628
2 2,40 £ 471 638 1 131 931,20 £ 1 941 889
Totals - 743 723 3 915 116,50 £ 2 906 464
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 34 279 342,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 223 465,80 € 1 223 465,80 € 8
5 39 727,20 € 5 198 636,00 € 15
4 + 2 7 639,80 € 12 91 677,60 € 39
4 + 1 253,60 € 175 44 380,00 € 1 028
4 69,70 € 806 56 178,20 € 3 737
3 + 2 90,30 € 390 35 217,00 € 2 062
2 + 2 28,00 € 5 568 155 904,00 € 30 546
3 + 1 19,50 € 8 006 156 117,00 € 41 823
3 9,60 € 31 240 299 904,00 € 142 100
1 + 2 15,00 € 28 650 429 750,00 € 160 589
2 + 1 11,20 € 111 800 1 252 160,00 € 582 628
2 3,40 € 428 074 1 455 451,60 € 1 941 889
Totals - 614 727 4 398 841,20 € 4 135 918
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 34 279 342,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 223 465,81 € 0 0,00 € 8
5 39 727,25 € 1 39 727,25 € 15
4 + 2 7 639,86 € 6 45 839,16 € 39
4 + 1 253,61 € 172 43 620,92 € 1 028
4 69,76 € 556 38 786,56 € 3 737
3 + 2 90,31 € 386 34 859,66 € 2 062
2 + 2 28,04 € 6 450 180 858,00 € 30 546
3 + 1 19,59 € 8 284 162 283,56 € 41 823
3 9,70 € 25 620 248 514,00 € 142 100
1 + 2 15,08 € 34 465 519 732,20 € 160 589
2 + 1 11,25 € 122 601 1 379 261,25 € 582 628
2 3,45 € 390 976 1 348 867,20 € 1 941 889
Totals - 589 517 4 042 349,76 € 2 906 464
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 34 279 343,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 223 466,00 € 1 223 466,00 € 8
5 39 727,00 € 0 0,00 € 15
4 + 2 7 640,00 € 2 15 280,00 € 39
4 + 1 254,00 € 18 4 572,00 € 1 028
4 70,00 € 47 3 290,00 € 3 737
3 + 2 90,00 € 56 5 040,00 € 2 062
2 + 2 28,00 € 758 21 224,00 € 30 546
3 + 1 20,00 € 887 17 740,00 € 41 823
3 10,00 € 2 270 22 700,00 € 142 100
1 + 2 15,00 € 3 746 56 190,00 € 160 589
2 + 1 11,00 € 13 177 144 947,00 € 582 628
2 3,00 € 31 565 94 695,00 € 1 941 889
Totals - 52 527 609 144,00 € 2 906 464
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 34 279 342,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 223 465,80 € 1 223 465,80 € 8
5 39 727,25 € 3 119 181,75 € 15
4 + 2 7 639,85 € 1 7 639,85 € 39
4 + 1 253,60 € 172 43 619,20 € 1 028
4 69,76 € 810 56 505,60 € 3 737
3 + 2 90,31 € 269 24 293,39 € 2 062
2 + 2 28,04 € 3 755 105 290,20 € 30 546
3 + 1 19,59 € 5 544 108 606,96 € 41 823
3 9,69 € 24 618 238 548,42 € 142 100
1 + 2 15,07 € 20 339 306 508,73 € 160 589
2 + 1 11,25 € 72 584 816 570,00 € 582 628
2 3,45 € 306 843 1 058 608,35 € 1 941 889
Totals - 434 939 3 108 838,25 € 2 906 464

Av 37 244 301 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 349 506,95 CHF 2 8
5 62 134,55 CHF 2 15
4 + 2 11 948,95 CHF 2 39
4 + 1 396,65 CHF 66 1 028
4 109,10 CHF 243 3 737
3 + 2 141,25 CHF 116 2 062
2 + 2 43,85 CHF 1 672 30 546
3 + 1 30,65 CHF 2 252 41 823
3 15,15 CHF 8 162 142 100
1 + 2 23,60 CHF 8 659 160 589
2 + 1 17,60 CHF 30 801 582 628
2 5,40 CHF 111 296 1 941 889
Totals - 163 273 2 906 464
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 34 279 342,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 223 465,80 € 2 446 931,60 € 8
5 39 727,20 € 2 79 454,40 € 15
4 + 2 7 639,80 € 2 15 279,60 € 39
4 + 1 253,60 € 79 20 034,40 € 1 028
4 69,70 € 258 17 982,60 € 3 737
3 + 2 90,30 € 132 11 919,60 € 2 062
2 + 2 28,00 € 1 963 54 964,00 € 30 546
3 + 1 19,50 € 2 602 50 739,00 € 41 823
3 9,60 € 9 634 92 486,40 € 142 100
1 + 2 15,00 € 10 481 157 215,00 € 160 589
2 + 1 11,20 € 36 841 412 619,20 € 582 628
2 3,40 € 131 042 445 542,80 € 1 941 889
Totals - 193 038 1 805 168,60 € 2 906 464
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 34 279 342,70 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 223 465,80 € 0 0,00 € 8
5 39 727,20 € 0 0,00 € 15
4 + 2 7 639,80 € 2 15 279,60 € 39
4 + 1 253,60 € 47 11 919,20 € 1 028
4 69,70 € 129 8 991,30 € 3 737
3 + 2 90,30 € 94 8 488,20 € 2 062
2 + 2 28,00 € 1 501 42 028,00 € 30 546
3 + 1 19,50 € 1 945 37 927,50 € 41 823
3 9,60 € 5 051 48 489,60 € 142 100
1 + 2 15,00 € 7 840 117 600,00 € 160 589
2 + 1 11,20 € 27 656 309 747,20 € 582 628
2 3,40 € 70 455 239 547,00 € 1 941 889
Totals - 114 720 840 017,60 € 2 906 464
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 34 279 342,70 € 0 Rollover! 0
5 + 1 223 465,80 € 2 8
5 39 727,20 € 2 15
4 + 2 7 639,80 € 2 39
4 + 1 253,60 € 66 1 028
4 69,70 € 243 3 737
3 + 2 90,30 € 116 2 062
2 + 2 28,00 € 1 672 30 546
3 + 1 19,50 € 2 252 41 823
3 9,60 € 8 162 142 100
1 + 2 15,00 € 8 659 160 589
2 + 1 11,20 € 30 801 582 628
2 3,40 € 111 296 1 941 889
Totals - 163 273 2 906 464
Icon
2 906 464
lotter vann i denna dragning.
Icon
37 244 301
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
78 av 1 000
1 000 vinster per, 78 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 17 februari 2012

YDZ4 13488

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 17 februari 2012

 • 1
 • 2
 • 31
 • 37
 • 48
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 1 500 000,00 €
4 rätt2 000,00 € 45 90 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 954 39 080,00 €
Totalt- 2 000 629 080,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 17 februari 2012

 • 7
 • 5
 • 0
 • 9
 • 0
 • 4
 • 6
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 17 februari 2012

B420U
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 218 232,90 CHF 1 18 232,90 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 688,25 CHF 9 15 194,25 CHF
Första 4 eller Sista 4818,15 CHF 26 21 271,90 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2268,15 CHF 68 18 234,20 CHF
Första 3 eller Sista 350,00 CHF 185 9 250,00 CHF
Första 1 + Sista 118,70 CHF 366 6 844,20 CHF
Första 2 eller Sista 210,45 CHF 1 890 19 750,50 CHF
Första 1 eller Sista 14,10 CHF 18 590 76 219,00 CHF
Totalt- 21 135 184 996,95 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 17 februari 2012

 • 2
 • 0
 • 5
 • 1
 • 3
 • 8
 • Icon Constellation:
  Waterman
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken800 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 rätt200,00 € 22 4 400,00 €
3 rätt20,00 € 323 6 460,00 €
2 rätt5,00 € 3 058 15 290,00 €
1 rätt2,00 € 30 635 61 270,00 €
Stjärntecken1,50 € 13 302 19 953,00 €
Totalt- 47 344 115 373,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 17 februari 2012

 • 0
 • 2
 • 8
 • 4
 • 5
 • 4
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 13 1 300,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 169 1 690,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 685 3 370,00 €
Totalt- 1 869 8 360,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa