EuroMillions resultat den 17 maj 2011

Den 381 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 17 maj 2011 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 17 maj 2011
 • 20
 • 21
 • 37
 • 45
 • 46
 • 2
 • 3
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
FTN3 19292
Icon
Dragningen:
381
Icon
Jackpot:
15 000 000 €
Icon
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Icon
Totalt antal vinnare:
1 391 540
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 13 november 2011.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 13 143 000,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 229 830,50 £ 1 229 830,50 £ 3
5 38 305,00 £ 1 38 305,00 £ 6
4 + 2 4 104,10 £ 12 49 249,20 £ 28
4 + 1 194,80 £ 127 24 739,60 £ 516
4 108,30 £ 243 26 316,90 £ 928
3 + 2 58,70 £ 300 17 610,00 £ 1 222
2 + 2 16,90 £ 4 309 72 822,10 £ 19 475
3 + 1 12,30 £ 5 696 70 060,80 £ 25 592
3 11,40 £ 10 754 122 595,60 £ 46 509
1 + 2 8,10 £ 23 927 193 808,70 £ 114 091
2 + 1 5,80 £ 86 705 502 889,00 £ 431 141
2 3,40 £ 158 865 540 141,00 £ 752 029
Totals - 290 940 1 888 368,40 £ 1 391 540
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 331 137,30 € 1 331 137,30 € 3
5 55 189,50 € 1 55 189,50 € 6
4 + 2 5 913,10 € 6 35 478,60 € 28
4 + 1 280,70 € 133 37 333,10 € 516
4 156,10 € 224 34 966,40 € 928
3 + 2 84,60 € 287 24 280,20 € 1 222
2 + 2 24,40 € 4 878 119 023,20 € 19 475
3 + 1 17,70 € 6 334 112 111,80 € 25 592
3 16,40 € 11 257 184 614,80 € 46 509
1 + 2 11,70 € 28 294 331 039,80 € 114 091
2 + 1 8,40 € 105 766 888 434,40 € 431 141
2 4,90 € 181 543 889 560,70 € 752 029
Totals - 338 724 3 043 169,80 € 2 068 988
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 331 137,39 € 0 0,00 € 3
5 55 189,57 € 2 110 379,14 € 6
4 + 2 5 913,17 € 5 29 565,85 € 28
4 + 1 280,76 € 116 32 568,16 € 516
4 156,11 € 199 31 065,89 € 928
3 + 2 84,68 € 267 22 609,56 € 1 222
2 + 2 24,44 € 3 877 94 753,88 € 19 475
3 + 1 17,79 € 5 276 93 860,04 € 25 592
3 16,46 € 10 063 165 636,98 € 46 509
1 + 2 11,79 € 23 660 278 951,40 € 114 091
2 + 1 8,45 € 93 017 785 993,65 € 431 141
2 4,95 € 172 349 853 127,55 € 752 029
Totals - 308 831 2 498 512,10 € 1 391 540
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 331 137,00 € 0 0,00 € 3
5 55 190,00 € 0 0,00 € 6
4 + 2 5 913,00 € 0 0,00 € 28
4 + 1 281,00 € 6 1 686,00 € 516
4 156,00 € 13 2 028,00 € 928
3 + 2 85,00 € 18 1 530,00 € 1 222
2 + 2 24,00 € 338 8 112,00 € 19 475
3 + 1 18,00 € 399 7 182,00 € 25 592
3 16,00 € 751 12 016,00 € 46 509
1 + 2 12,00 € 1 940 23 280,00 € 114 091
2 + 1 8,00 € 6 506 52 048,00 € 431 141
2 5,00 € 11 945 59 725,00 € 752 029
Totals - 21 916 167 607,00 € 1 391 540
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 331 137,39 € 1 331 137,39 € 3
5 55 189,56 € 2 110 379,12 € 6
4 + 2 5 913,16 € 4 23 652,64 € 28
4 + 1 280,76 € 49 13 757,24 € 516
4 156,11 € 124 19 357,64 € 928
3 + 2 84,68 € 165 13 972,20 € 1 222
2 + 2 24,44 € 3 069 75 006,36 € 19 475
3 + 1 17,79 € 3 891 69 220,89 € 25 592
3 16,46 € 6 577 108 257,42 € 46 509
1 + 2 11,79 € 18 060 212 927,40 € 114 091
2 + 1 8,44 € 72 266 609 925,04 € 431 141
2 4,95 € 114 274 565 656,30 € 752 029
Totals - 218 482 2 153 249,64 € 1 391 540

Av 20 696 087 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 415 478,10 CHF 0 3
5 69 246,35 CHF 0 6
4 + 2 7 419,25 CHF 0 28
4 + 1 498,10 CHF 31 516
4 276,95 CHF 37 928
3 + 2 150,25 CHF 58 1 222
2 + 2 43,35 CHF 1 018 19 475
3 + 1 31,55 CHF 1 547 25 592
3 29,20 CHF 2 346 46 509
1 + 2 20,90 CHF 6 499 114 091
2 + 1 15,00 CHF 24 520 431 141
2 8,80 CHF 40 021 752 029
Totals - 76 077 1 391 540
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 331 137,30 € 0 0,00 € 3
5 55 189,50 € 0 0,00 € 6
4 + 2 5 913,10 € 0 0,00 € 28
4 + 1 280,70 € 15 4 210,50 € 516
4 156,10 € 35 5 463,50 € 928
3 + 2 84,60 € 58 4 906,80 € 1 222
2 + 2 24,40 € 902 22 008,80 € 19 475
3 + 1 17,70 € 1 096 19 399,20 € 25 592
3 16,40 € 2 106 34 538,40 € 46 509
1 + 2 11,70 € 5 452 63 788,40 € 114 091
2 + 1 8,40 € 20 335 170 814,00 € 431 141
2 4,90 € 33 735 165 301,50 € 752 029
Totals - 63 734 490 431,10 € 1 391 540
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 331 137,30 € 0 0,00 € 3
5 55 189,50 € 0 0,00 € 6
4 + 2 5 913,10 € 1 5 913,10 € 28
4 + 1 280,70 € 39 10 947,30 € 516
4 156,10 € 53 8 273,30 € 928
3 + 2 84,60 € 69 5 837,40 € 1 222
2 + 2 24,40 € 1 084 26 449,60 € 19 475
3 + 1 17,70 € 1 353 23 948,10 € 25 592
3 16,40 € 2 655 43 542,00 € 46 509
1 + 2 11,70 € 6 259 73 230,30 € 114 091
2 + 1 8,40 € 22 026 185 018,40 € 431 141
2 4,90 € 39 297 192 555,30 € 752 029
Totals - 72 836 575 714,80 € 1 391 540
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 331 137,30 € 0 3
5 55 189,50 € 0 6
4 + 2 5 913,10 € 0 28
4 + 1 280,70 € 31 516
4 156,10 € 37 928
3 + 2 84,60 € 58 1 222
2 + 2 24,40 € 1 018 19 475
3 + 1 17,70 € 1 547 25 592
3 16,40 € 2 346 46 509
1 + 2 11,70 € 6 499 114 091
2 + 1 8,40 € 24 520 431 141
2 4,90 € 40 021 752 029
Totals - 76 077 1 391 540
Icon
1 391 540
lotter vann i denna dragning.
Icon
20 696 087
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
67 av 1 000
1 000 vinster per, 67 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - tisdag 17 maj 2011

FTN3 19292

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 17 maj 2011

 • 23
 • 26
 • 41
 • 43
 • 44
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 21 42 000,00 €
3 rätt20,00 € 846 16 920,00 €
Totalt- 867 58 920,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - tisdag 17 maj 2011

 • 5
 • 1
 • 6
 • 9
 • 3
 • 5
 • 2

Den Frankrike Joker+-vinstinformationen har ännu inte släppts.


Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 17 maj 2011

V456M
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 213 986,90 CHF 1 13 986,90 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 32 331,15 CHF 5 11 655,75 CHF
Första 4 eller Sista 41 019,90 CHF 16 16 318,40 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2269,00 CHF 52 13 988,00 CHF
Första 3 eller Sista 350,00 CHF 147 7 350,00 CHF
Första 1 + Sista 118,65 CHF 281 5 240,65 CHF
Första 2 eller Sista 210,45 CHF 1 450 15 152,50 CHF
Första 1 eller Sista 14,05 CHF 14 445 58 502,25 CHF
Totalt- 16 397 142 194,45 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 17 maj 2011

 • 4
 • 9
 • 5
 • 8
 • 5
 • 7
 • Icon Constellation:
  Weegschaal
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken275 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt200,00 € 19 3 800,00 €
3 rätt20,00 € 145 2 900,00 €
2 rätt5,00 € 1 719 8 595,00 €
1 rätt2,00 € 16 866 33 732,00 €
Stjärntecken1,50 € 8 256 12 384,00 €
Totalt- 27 005 61 411,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 17 maj 2011

 • 1
 • 6
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 13 1 300,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 123 1 230,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 263 2 526,00 €
Totalt- 1 399 5 056,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa