EuroMillions resultat den 17 juni 2011

Den 390 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 17 juni 2011 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 17 juni 2011
 • 11
 • 16
 • 21
 • 22
 • 44
 • 3
 • 8
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
QXK1 47291
Icon
Dragningen:
390
Icon
Jackpot:
92 688 906 €
Icon
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Icon
Totalt antal vinnare:
4 240 112
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 14 december 2011.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 82 001 875,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 157 221,20 £ 4 628 884,80 £ 10
5 40 313,10 £ 4 161 252,40 £ 13
4 + 2 2 278,50 £ 35 79 747,50 £ 115
4 + 1 112,30 £ 545 61 203,50 £ 2 041
4 61,00 £ 996 60 756,00 £ 3 757
3 + 2 29,10 £ 1 504 43 766,40 £ 5 614
2 + 2 9,50 £ 19 347 183 796,50 £ 78 702
3 + 1 7,80 £ 22 537 175 788,60 £ 92 240
3 6,90 £ 42 878 295 858,20 £ 174 791
1 + 2 5,20 £ 92 144 479 148,80 £ 403 269
2 + 1 4,60 £ 297 690 1 369 374,00 £ 1 230 833
2 2,60 £ 559 916 1 455 781,60 £ 2 248 727
Totals - 1 037 600 4 995 358,30 £ 4 240 112
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 92 688 906,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 233 582,60 € 1 233 582,60 € 10
5 59 892,90 € 3 179 678,70 € 13
4 + 2 3 385,20 € 22 74 474,40 € 115
4 + 1 166,80 € 388 64 718,40 € 2 041
4 90,60 € 738 66 862,80 € 3 757
3 + 2 43,30 € 1 290 55 857,00 € 5 614
2 + 2 14,20 € 18 788 266 789,60 € 78 702
3 + 1 11,60 € 19 804 229 726,40 € 92 240
3 10,30 € 37 174 382 892,20 € 174 791
1 + 2 7,80 € 97 039 756 904,20 € 403 269
2 + 1 6,90 € 271 232 1 871 500,80 € 1 230 833
2 3,80 € 487 851 1 853 833,80 € 2 248 727
Totals - 934 330 6 036 820,90 € 6 108 772
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 92 688 906,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 233 582,66 € 1 233 582,66 € 10
5 59 892,99 € 4 239 571,96 € 13
4 + 2 3 385,26 € 22 74 475,72 € 115
4 + 1 166,90 € 454 75 772,60 € 2 041
4 90,67 € 889 80 605,63 € 3 757
3 + 2 43,34 € 990 42 906,60 € 5 614
2 + 2 14,22 € 14 235 202 421,70 € 78 702
3 + 1 11,61 € 19 299 224 061,39 € 92 240
3 10,30 € 38 669 398 290,70 € 174 791
1 + 2 7,84 € 78 104 612 335,36 € 403 269
2 + 1 6,96 € 250 646 1 744 496,16 € 1 230 833
2 3,90 € 479 504 1 870 065,60 € 2 248 727
Totals - 882 817 5 798 586,08 € 4 240 112
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 92 688 906,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 233 583,00 € 0 0,00 € 10
5 59 893,00 € 0 0,00 € 13
4 + 2 3 385,00 € 2 6 770,00 € 115
4 + 1 167,00 € 38 6 346,00 € 2 041
4 91,00 € 68 6 188,00 € 3 757
3 + 2 43,00 € 97 4 171,00 € 5 614
2 + 2 14,00 € 1 268 17 752,00 € 78 702
3 + 1 12,00 € 1 498 17 976,00 € 92 240
3 10,00 € 2 850 28 500,00 € 174 791
1 + 2 8,00 € 6 623 52 984,00 € 403 269
2 + 1 7,00 € 20 942 146 594,00 € 1 230 833
2 4,00 € 39 576 158 304,00 € 2 248 727
Totals - 72 962 445 585,00 € 4 240 112
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 92 688 906,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 233 582,66 € 1 233 582,66 € 10
5 59 892,99 € 0 0,00 € 13
4 + 2 3 385,25 € 16 54 164,00 € 115
4 + 1 166,89 € 294 49 065,66 € 2 041
4 90,66 € 542 49 137,72 € 3 757
3 + 2 43,34 € 936 40 566,24 € 5 614
2 + 2 14,22 € 13 045 185 499,90 € 78 702
3 + 1 11,60 € 15 491 179 695,60 € 92 240
3 10,30 € 27 329 281 488,70 € 174 791
1 + 2 7,84 € 64 209 503 398,56 € 403 269
2 + 1 6,95 € 202 142 1 404 886,90 € 1 230 833
2 3,89 € 337 071 1 311 206,19 € 2 248 727
Totals - 661 076 4 292 692,13 € 4 240 112

Av 48 663 055 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 373 946,70 CHF 2 10
5 95 883,75 CHF 1 13
4 + 2 5 419,50 CHF 6 115
4 + 1 267,20 CHF 123 2 041
4 145,15 CHF 207 3 757
3 + 2 69,40 CHF 279 5 614
2 + 2 22,75 CHF 3 952 78 702
3 + 1 18,60 CHF 4 815 92 240
3 16,50 CHF 9 121 174 791
1 + 2 12,55 CHF 21 580 403 269
2 + 1 11,15 CHF 63 062 1 230 833
2 6,25 CHF 114 852 2 248 727
Totals - 218 000 4 240 112
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 92 688 906,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 233 582,60 € 1 233 582,60 € 10
5 59 892,90 € 0 0,00 € 13
4 + 2 3 385,20 € 8 27 081,60 € 115
4 + 1 166,80 € 107 17 847,60 € 2 041
4 90,60 € 161 14 586,60 € 3 757
3 + 2 43,30 € 293 12 686,90 € 5 614
2 + 2 14,20 € 4 826 68 529,20 € 78 702
3 + 1 11,60 € 5 018 58 208,80 € 92 240
3 10,30 € 9 298 95 769,40 € 174 791
1 + 2 7,80 € 26 404 205 951,20 € 403 269
2 + 1 6,90 € 72 779 502 175,10 € 1 230 833
2 3,80 € 130 411 495 561,80 € 2 248 727
Totals - 249 306 1 731 980,80 € 4 240 112
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 92 688 906,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 233 582,60 € 0 0,00 € 10
5 59 892,90 € 1 59 892,90 € 13
4 + 2 3 385,20 € 4 13 540,80 € 115
4 + 1 166,80 € 92 15 345,60 € 2 041
4 90,60 € 156 14 133,60 € 3 757
3 + 2 43,30 € 225 9 742,50 € 5 614
2 + 2 14,20 € 3 241 46 022,20 € 78 702
3 + 1 11,60 € 3 778 43 824,80 € 92 240
3 10,30 € 7 472 76 961,60 € 174 791
1 + 2 7,80 € 17 166 133 894,80 € 403 269
2 + 1 6,90 € 52 340 361 146,00 € 1 230 833
2 3,80 € 99 546 378 274,80 € 2 248 727
Totals - 184 021 1 152 779,60 € 4 240 112
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 92 688 906,20 € 0 Rollover! 0
5 + 1 233 582,60 € 2 10
5 59 892,90 € 1 13
4 + 2 3 385,20 € 6 115
4 + 1 166,80 € 123 2 041
4 90,60 € 207 3 757
3 + 2 43,30 € 279 5 614
2 + 2 14,20 € 3 952 78 702
3 + 1 11,60 € 4 815 92 240
3 10,30 € 9 121 174 791
1 + 2 7,80 € 21 580 403 269
2 + 1 6,90 € 63 062 1 230 833
2 3,80 € 114 852 2 248 727
Totals - 218 000 4 240 112
Icon
4 240 112
lotter vann i denna dragning.
Icon
48 663 055
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
87 av 1 000
1 000 vinster per, 87 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 17 juni 2011

QXK1 47291

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 17 juni 2011

 • 3
 • 4
 • 18
 • 26
 • 32
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 51 102 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 917 58 340,00 €
Totalt- 2 968 160 340,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 17 juni 2011

 • 9
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
 • 5
 • 8

Den Frankrike Joker+-vinstinformationen har ännu inte släppts.


Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 17 juni 2011

V876Q
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 23 502,35 CHF 7 24 516,45 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 702,55 CHF 12 20 430,60 CHF
Första 4 eller Sista 4922,65 CHF 31 28 602,15 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2291,85 CHF 84 24 515,40 CHF
Första 3 eller Sista 350,00 CHF 258 12 900,00 CHF
Första 1 + Sista 122,30 CHF 412 9 187,60 CHF
Första 2 eller Sista 210,95 CHF 2 424 26 542,80 CHF
Första 1 eller Sista 14,10 CHF 24 801 101 684,10 CHF
Totalt- 28 029 248 379,10 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 17 juni 2011

 • 5
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 0
 • Icon Constellation:
  Vissen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken425 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 8 16 000,00 €
4 rätt200,00 € 27 5 400,00 €
3 rätt20,00 € 366 7 320,00 €
2 rätt5,00 € 3 799 18 995,00 €
1 rätt2,00 € 37 929 75 858,00 €
Stjärntecken1,50 € 17 200 25 800,00 €
Totalt- 59 329 149 373,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 17 juni 2011

 • 1
 • 7
 • 1
 • 6
 • 9
 • 3
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 1 10 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 20 2 000,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 210 2 100,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 2 250 4 500,00 €
Totalt- 2 483 20 600,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa