EuroMillions resultat den 17 juli 2012

Den 503 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 17 juli 2012 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 17 juli 2012
 • 2
 • 7
 • 24
 • 43
 • 46
 • 8
 • 10
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
ZWT0 75556
Icon
Dragningen:
503
Icon
Jackpot:
85 954 935 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
2 102 023
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
2
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 13 januari 2013.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 67 543 388,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 506 700,00 £ 0 0,00 £ 2
5 33 784,00 £ 3 101 352,00 £ 10
4 + 2 6 032,80 £ 8 48 262,40 £ 28
4 + 1 219,60 £ 196 43 041,60 £ 673
4 89,60 £ 455 40 768,00 £ 1 649
3 + 2 64,70 £ 479 30 991,30 £ 1 630
2 + 2 19,90 £ 6 831 135 936,90 £ 24 373
3 + 1 13,00 £ 9 277 120 601,00 £ 35 481
3 9,40 £ 19 743 185 584,20 £ 82 371
1 + 2 10,10 £ 36 434 367 983,40 £ 134 883
2 + 1 6,70 £ 138 447 927 594,90 £ 548 619
2 2,90 £ 302 650 877 685,00 £ 1 272 304
Totals - 514 523 2 879 800,70 £ 2 102 023
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 954 935,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 699 301,30 € 0 0,00 € 2
5 46 620,00 € 0 0,00 € 10
4 + 2 8 325,00 € 7 58 275,00 € 28
4 + 1 303,00 € 110 33 330,00 € 673
4 123,60 € 313 38 686,80 € 1 649
3 + 2 89,30 € 295 26 343,50 € 1 630
2 + 2 27,40 € 4 476 122 642,40 € 24 373
3 + 1 18,00 € 6 832 122 976,00 € 35 481
3 13,00 € 16 537 214 981,00 € 82 371
1 + 2 14,00 € 25 152 352 128,00 € 134 883
2 + 1 9,30 € 107 098 996 011,40 € 548 619
2 4,10 € 256 328 1 050 944,80 € 1 272 304
Totals - 417 148 3 016 318,90 € 2 936 319
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 954 935,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 699 301,34 € 1 699 301,34 € 2
5 46 620,09 € 4 186 480,36 € 10
4 + 2 8 325,02 € 7 58 275,14 € 28
4 + 1 303,07 € 175 53 037,25 € 673
4 123,69 € 384 47 496,96 € 1 649
3 + 2 89,38 € 355 31 729,90 € 1 630
2 + 2 27,50 € 5 293 145 557,50 € 24 373
3 + 1 18,07 € 8 051 145 481,57 € 35 481
3 13,09 € 19 594 256 485,46 € 82 371
1 + 2 14,04 € 28 875 405 405,00 € 134 883
2 + 1 9,35 € 121 445 1 135 510,75 € 548 619
2 4,12 € 289 663 1 193 411,56 € 1 272 304
Totals - 473 847 4 358 172,79 € 2 102 023
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 954 935,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 699 301,00 € 0 0,00 € 2
5 46 620,00 € 0 0,00 € 10
4 + 2 8 325,00 € 1 8 325,00 € 28
4 + 1 303,00 € 19 5 757,00 € 673
4 124,00 € 41 5 084,00 € 1 649
3 + 2 89,00 € 32 2 848,00 € 1 630
2 + 2 28,00 € 564 15 792,00 € 24 373
3 + 1 18,00 € 790 14 220,00 € 35 481
3 13,00 € 1 648 21 424,00 € 82 371
1 + 2 14,00 € 3 095 43 330,00 € 134 883
2 + 1 9,00 € 11 289 101 601,00 € 548 619
2 4,00 € 23 894 95 576,00 € 1 272 304
Totals - 41 373 313 957,00 € 2 102 023
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 954 935,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 699 301,34 € 0 0,00 € 2
5 46 620,08 € 2 93 240,16 € 10
4 + 2 8 325,01 € 2 16 650,02 € 28
4 + 1 303,06 € 75 22 729,50 € 673
4 123,68 € 176 21 767,68 € 1 649
3 + 2 89,37 € 176 15 729,12 € 1 630
2 + 2 27,49 € 2 868 78 841,32 € 24 373
3 + 1 18,06 € 4 132 74 623,92 € 35 481
3 13,08 € 9 844 128 759,52 € 82 371
1 + 2 14,04 € 17 367 243 832,68 € 134 883
2 + 1 9,34 € 69 933 653 174,22 € 548 619
2 4,12 € 167 724 691 022,88 € 1 272 304
Totals - 272 299 2 040 371,02 € 2 102 023

Av 29 137 556 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 841 189,60 CHF 0 2
5 82 307,00 CHF 1 10
4 + 2 10 014,15 CHF 0 28
4 + 1 535,05 CHF 41 673
4 218,35 CHF 103 1 649
3 + 2 157,80 CHF 95 1 630
2 + 2 48,55 CHF 1 327 24 373
3 + 1 31,90 CHF 2 153 35 481
3 23,10 CHF 5 391 82 371
1 + 2 24,80 CHF 7 616 134 883
2 + 1 16,50 CHF 34 978 548 619
2 7,30 CHF 84 897 1 272 304
Totals - 136 602 2 102 023
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 954 935,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 699 301,30 € 1 699 301,30 € 2
5 46 620,00 € 0 0,00 € 10
4 + 2 8 325,00 € 1 8 325,00 € 28
4 + 1 303,00 € 27 8 181,00 € 673
4 123,60 € 83 10 258,80 € 1 649
3 + 2 89,30 € 86 7 679,80 € 1 630
2 + 2 27,40 € 1 323 36 250,20 € 24 373
3 + 1 18,00 € 1 994 35 892,00 € 35 481
3 13,00 € 4 850 63 050,00 € 82 371
1 + 2 14,00 € 7 595 106 330,00 € 134 883
2 + 1 9,30 € 31 812 295 851,60 € 548 619
2 4,10 € 74 205 304 240,50 € 1 272 304
Totals - 121 977 1 575 360,20 € 2 102 023
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 954 935,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 699 301,30 € 0 0,00 € 2
5 46 620,00 € 0 0,00 € 10
4 + 2 8 325,00 € 2 16 650,00 € 28
4 + 1 303,00 € 30 9 090,00 € 673
4 123,60 € 94 11 618,40 € 1 649
3 + 2 89,30 € 112 10 001,60 € 1 630
2 + 2 27,40 € 1 691 46 333,40 € 24 373
3 + 1 18,00 € 2 252 40 536,00 € 35 481
3 13,00 € 4 764 61 932,00 € 82 371
1 + 2 14,00 € 8 749 122 486,00 € 134 883
2 + 1 9,30 € 33 617 312 638,10 € 548 619
2 4,10 € 72 943 299 066,30 € 1 272 304
Totals - 124 254 930 351,80 € 2 102 023
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 85 954 935,30 € 0 Rollover! 0
5 + 1 699 301,30 € 0 2
5 46 620,00 € 1 10
4 + 2 8 325,00 € 0 28
4 + 1 303,00 € 41 673
4 123,60 € 103 1 649
3 + 2 89,30 € 95 1 630
2 + 2 27,40 € 1 327 24 373
3 + 1 18,00 € 2 153 35 481
3 13,00 € 5 391 82 371
1 + 2 14,00 € 7 616 134 883
2 + 1 9,30 € 34 978 548 619
2 4,10 € 84 897 1 272 304
Totals - 136 602 2 102 023
Icon
2 102 023
lotter vann i denna dragning.
Icon
29 137 556
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
72 av 1 000
1 000 vinster per, 72 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - tisdag 17 juli 2012

ZWT0 75556

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 17 juli 2012

 • 28
 • 31
 • 37
 • 40
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 29 58 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 462 29 240,00 €
Totalt- 1 491 87 240,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - tisdag 17 juli 2012

 • 3
 • 1
 • 4
 • 1
 • 7
 • 2
 • 1
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 17 juli 2012

M806H
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 22 848,60 CHF 6 17 091,60 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 186,90 CHF 12 14 242,80 CHF
Första 4 eller Sista 4906,35 CHF 22 19 939,70 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2275,65 CHF 62 17 090,30 CHF
Första 3 eller Sista 350,00 CHF 153 7 650,00 CHF
Första 1 + Sista 118,95 CHF 338 6 405,10 CHF
Första 2 eller Sista 210,00 CHF 1 855 18 550,00 CHF
Första 1 eller Sista 14,05 CHF 17 569 71 154,45 CHF
Totalt- 20 017 172 123,95 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 17 juli 2012

 • 2
 • 1
 • 2
 • 5
 • 9
 • 7
 • Icon Constellation:
  Stier
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken725 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 7 14 000,00 €
4 rätt200,00 € 27 5 400,00 €
3 rätt20,00 € 221 4 420,00 €
2 rätt5,00 € 2 041 10 205,00 €
1 rätt2,00 € 20 649 41 298,00 €
Stjärntecken1,50 € 9 525 14 287,50 €
Totalt- 32 470 89 610,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 17 juli 2012

 • 7
 • 6
 • 2
 • 9
 • 3
 • 5
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 16 1 600,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 129 1 290,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 260 2 520,00 €
Totalt- 1 406 6 410,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa