EuroMillions resultat den 19 oktober 2021

Den 1 469 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 19 oktober 2021 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 19 oktober 2021
 • 4
 • 20
 • 36
 • 40
 • 41
 • 1
 • 6
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
MJXZ 88168
Icon
Dragningen:
1 469
Icon
Jackpot:
17 000 000 €
Icon
Dragningsmaskiner:
14
Icon
Totalt antal vinnare:
1 255 417
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
19
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 17 april 2022.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 14 348 000,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 97 965,60 £ 2 195 931,20 £ 4
5 18 316,90 £ 1 18 316,90 £ 5
4 + 2 1 056,50 £ 5 5 282,50 £ 27
4 + 1 117,50 £ 128 15 040,00 £ 447
3 + 2 56,60 £ 224 12 678,40 £ 981
4 39,10 £ 264 10 322,40 £ 996
2 + 2 12,40 £ 3 628 44 987,20 £ 15 725
3 + 1 10,50 £ 5 206 54 663,00 £ 20 587
3 8,50 £ 12 159 103 351,50 £ 47 669
1 + 2 5,40 £ 21 727 117 325,80 £ 90 618
2 + 1 4,70 £ 80 169 376 794,30 £ 327 664
2 3,30 £ 187 234 617 872,20 £ 750 694
Totals - 310 747 1 572 565,40 £ 1 255 417
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 135 573,40 € 0 0,00 € 4
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 25 348,50 € 2 50 697,00 € 5
4 + 2 1 462,10 € 10 14 621,00 € 27
4 + 2 (with Étoile+)* 1 842,10 € 5 9 210,50 € 5
4 + 1 162,60 € 88 14 308,80 € 447
4 + 1 (with Étoile+)* 191,90 € 36 6 908,40 € 36
3 + 2 78,30 € 203 15 894,90 € 981
3 + 2 (with Étoile+)* 90,40 € 87 7 864,80 € 87
4 54,20 € 198 10 731,60 € 996
2 + 2 17,10 € 3 362 57 490,20 € 15 725
2 + 2 (with Étoile+)* 19,00 € 1 377 26 163,00 € 1 377
3 + 1 14,60 € 4 149 60 575,40 € 20 587
3 + 1 (with Étoile+)* 18,50 € 1 802 33 337,00 € 1 802
3 11,70 € 9 620 112 554,00 € 47 669
1 + 2 7,40 € 19 826 146 712,40 € 90 618
1 + 2 (with Étoile+)* 11,40 € 8 123 92 602,20 € 8 123
0 + 2 (with Étoile+)* 9,90 € 15 476 153 212,40 € 15 476
2 + 1 6,50 € 70 045 455 292,50 € 327 664
2 + 1 (with Étoile+)* 9,40 € 29 494 277 243,60 € 29 494
2 4,50 € 156 319 703 435,50 € 750 694
0 + 1 (with Étoile+)* 2,30 € 325 349 748 302,70 € 325 349
Totals - 645 571 2 997 157,90 € 2 546 559

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 135 573,40 € 2 271 146,80 € 4
5 25 348,59 € 0 0,00 € 5
4 + 2 1 462,12 € 4 5 848,48 € 27
4 + 1 162,69 € 90 14 642,10 € 447
3 + 2 78,37 € 244 19 122,28 € 981
4 54,24 € 246 13 343,04 € 996
2 + 2 17,18 € 3 590 61 676,20 € 15 725
3 + 1 14,63 € 4 767 69 741,21 € 20 587
3 11,77 € 10 797 127 080,69 € 47 669
1 + 2 7,50 € 20 019 150 142,50 € 90 618
2 + 1 6,53 € 73 064 477 107,92 € 327 664
2 4,59 € 165 141 757 997,19 € 750 694
Totals - 277 964 1 967 848,41 € 1 255 417
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 135 573,00 € 0 0,00 € 4
5 25 349,00 € 1 25 349,00 € 5
4 + 2 1 462,00 € 1 1 462,00 € 27
4 + 1 163,00 € 15 2 445,00 € 447
3 + 2 78,00 € 35 2 730,00 € 981
4 54,00 € 30 1 620,00 € 996
2 + 2 17,00 € 497 8 449,00 € 15 725
3 + 1 15,00 € 644 9 660,00 € 20 587
3 12,00 € 1 501 18 012,00 € 47 669
1 + 2 7,00 € 2 605 18 235,00 € 90 618
2 + 1 7,00 € 9 749 68 243,00 € 327 664
2 5,00 € 21 984 109 920,00 € 750 694
Totals - 37 062 266 125,00 € 1 255 417
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 135 573,40 € 0 0,00 € 4
5 25 348,58 € 0 0,00 € 5
4 + 2 1 462,12 € 1 1 462,12 € 27
4 + 1 162,68 € 41 6 669,88 € 447
3 + 2 78,36 € 92 7 209,12 € 981
4 54,23 € 84 4 555,32 € 996
2 + 2 17,17 € 1 567 26 905,39 € 15 725
3 + 1 14,63 € 2 054 30 050,02 € 20 587
3 11,76 € 4 764 56 024,64 € 47 669
1 + 2 7,49 € 8 796 65 882,04 € 90 618
2 + 1 6,53 € 32 975 215 326,75 € 327 664
2 4,59 € 79 048 362 830,32 € 750 694
Totals - 129 422 776 915,60 € 1 255 417

Av 18 888 666 deltagare, var 1 922 050 från Portugal, varav 1 810 475 genererades av ett kombinationssystem på 1 083 332 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 18 000 000,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 145 602,05 CHF 0 4
5 27 223,70 CHF 0 5
4 + 2 2 838,30 CHF 1 27
4 + 1 315,80 CHF 35 447
3 + 2 152,10 CHF 58 981
4 105,30 CHF 56 996
2 + 2 33,35 CHF 1 127 15 725
3 + 1 28,40 CHF 1 416 20 587
3 22,85 CHF 3 261 47 669
1 + 2 14,55 CHF 6 914 90 618
2 + 1 12,70 CHF 23 727 327 664
2 8,90 CHF 55 654 750 694
Totals - 92 249 1 255 417
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 135 573,40 € 0 0,00 € 4
5 25 348,50 € 0 0,00 € 5
4 + 2 1 462,10 € 5 7 310,50 € 27
4 + 1 162,60 € 27 4 390,20 € 447
3 + 2 78,30 € 78 6 107,40 € 981
4 54,20 € 57 3 089,40 € 996
2 + 2 17,10 € 1 104 18 878,40 € 15 725
3 + 1 14,60 € 1 305 19 053,00 € 20 587
3 11,70 € 3 192 37 346,40 € 47 669
1 + 2 7,40 € 6 212 45 968,80 € 90 618
2 + 1 6,50 € 21 958 142 727,00 € 327 664
2 4,50 € 49 568 223 056,00 € 750 694
Totals - 83 506 507 927,10 € 1 255 417
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 135 573,40 € 0 0,00 € 4
5 25 348,50 € 1 25 348,50 € 5
4 + 2 1 462,10 € 0 0,00 € 27
4 + 1 162,60 € 23 3 739,80 € 447
3 + 2 78,30 € 47 3 680,10 € 981
4 54,20 € 61 3 306,20 € 996
2 + 2 17,10 € 850 14 535,00 € 15 725
3 + 1 14,60 € 1 046 15 271,60 € 20 587
3 11,70 € 2 375 27 787,50 € 47 669
1 + 2 7,40 € 4 519 33 440,60 € 90 618
2 + 1 6,50 € 15 977 103 850,50 € 327 664
2 4,50 € 35 746 160 857,00 € 750 694
Totals - 60 645 391 816,80 € 1 255 417
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 135 573,40 € 0 4
5 25 348,50 € 0 5
4 + 2 1 462,10 € 1 27
4 + 1 162,60 € 35 447
3 + 2 78,30 € 58 981
4 54,20 € 56 996
2 + 2 17,10 € 1 127 15 725
3 + 1 14,60 € 1 416 20 587
3 11,70 € 3 261 47 669
1 + 2 7,40 € 6 914 90 618
2 + 1 6,50 € 23 727 327 664
2 4,50 € 55 654 750 694
Totals - 92 249 1 255 417
Icon
1 255 417
lotter vann i denna dragning.
Icon
18 888 666
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
66 av 1 000
1 000 vinster per, 66 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 19 oktober 2021

MJXZ 88168

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 19 oktober 2021

 • 4
 • 20
 • 36
 • 40
 • 41
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 1 30 000,00 £
3 rätt1 500,00 £ 72 108 000,00 £
2 rätt100,00 £ 1 497 149 700,00 £
1 rätt10,00 £ 4 076 40 760,00 £
Totalt- 5 646 328 460,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 19 oktober 2021

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-LTH-10239
I-LTH-25084
I-LTJ-38320
I-LTJ-52234
I-LTJ-99680
I-LTJ-99758
I-LTK-07245
I-LTK-31688
I-LTK-58843
I-LTL-42590

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 19 oktober 2021

 • 4
 • 21
 • 27
 • 32
 • 40
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 49 98 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 046 40 920,00 €
Totalt- 2 095 138 920,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 19 oktober 2021

FL 466 0828

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - tisdag 19 oktober 2021

TBF 65870

Läs mer om El Millón-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 19 oktober 2021

G831Q
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 26 027,80 CHF 2 12 055,60 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 674,40 CHF 6 10 046,40 CHF
Första 4 eller Sista 41 562,75 CHF 9 14 064,75 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2223,25 CHF 54 12 055,50 CHF
Första 3 eller Sista 355,90 CHF 117 6 540,30 CHF
Första 1 + Sista 123,00 CHF 197 4 531,00 CHF
Första 2 eller Sista 211,05 CHF 1 182 13 061,10 CHF
Första 1 eller Sista 14,15 CHF 12 098 50 206,70 CHF
Totalt- 13 665 122 561,35 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 19 oktober 2021

 • 2
 • 23
 • 31
 • 35
 • 48
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt39 691,00 CHF 3 119 073,00 CHF
4 rätt470,75 CHF 159 74 849,25 CHF
3 rätt25,85 CHF 5 661 146 336,85 CHF
Totalt- 5 823 340 259,10 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 19 oktober 2021

 • 4
 • 5
 • 1
 • 0
 • 4
 • 5
 • Icon Constellation:
  Schorpioen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 600 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 1 20 000,00 €
5 rätt2 000,00 € 3 6 000,00 €
4 rätt200,00 € 34 6 800,00 €
3 rätt20,00 € 192 3 840,00 €
2 rätt5,00 € 2 261 11 305,00 €
1 rätt2,00 € 23 553 47 106,00 €
Stjärntecken1,50 € 10 834 16 251,00 €
Totalt- 36 878 111 302,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 19 oktober 2021

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BFST 27435
BFSZ 88469
BFTD 54682
BFTD 98821
BFTS 05300
BFTT 69340
BFWC 58388
BFXB 57807
BFXH 44474
BFZK 76676
BGCR 51581
BGDC 13498
BGDD 79339
BGDL 99876
BGDW 61509
BGFB 15573
BGFF 74522
BGGC 33129
BGGG 12383
BGGR 56775
BGHB 96275
BGHC 50246
BGHV 95247
BGHZ 08463
BGHZ 66073
BGJB 53711
BGJC 13893
BGJH 04314
BGJH 40799
BGJH 41001
BGJH 60636
BGJJ 45102
BGJK 04232
BGJM 33478
BGJP 73240
BGJV 73762
BGJV 82163
BGJX 70668
BGJZ 19094
BGJZ 70163
BGKB 33242
BGKF 39134
BGKG 99502
BGKS 13267
BGKS 18203
BGKS 71469
BGLD 86067
BGLD 88524
BGLD 89783
BGLF 02188
BGLF 03997
BGLF 09041
BGLF 12712
BGLF 25119
BGLF 37207
BGLF 45825
BGLF 46017
BGLF 55779
BGLF 63272
BGLF 73335
BGLF 82686
BGLF 87460
BGLF 93726
BGLF 97973
BGLG 01045
BGLG 07941
BGLG 08702
BGLG 09399
BGLG 11338
BGLG 12648
BGLG 14668
BGLG 15558
BGLG 30953
BGLG 38420
BGLG 39397
BGLG 50169
BGLG 52678
BGLG 72055
BGLG 81300
BGLG 83488
BGLG 85222
BGLG 94798
BGLH 01047
BGLH 11130
BGLH 20701
BGLH 30163
BGLH 32337
BGLH 32683
BGLH 50026
BGLH 56181
BGLH 80377
BGLH 81776
BGLH 95781
BGLJ 00043
BGLJ 01213
BGLJ 04511
BGLJ 06033
BGLJ 07875
BGLJ 20541
BGLJ 20800
BGLJ 22705
BGLJ 29297
BGLJ 39641
BGLJ 53252
BGLJ 59889
BGLJ 65462
BGLJ 66520
BGLJ 73386
BGLK 11435
BGLK 12371
BGLK 13013
BGLK 13923
BGLK 25597
BGLK 26777
BGLK 32540
BGLK 43346
BGLK 47628
BGLK 55045
BGLK 57256
BGLK 61366
BGLK 66791
BGLK 67890
BGLK 72568
BGLK 77110
BGLK 79519
BGLK 88329
BGLL 06446
BGLL 14265
BGLL 18790
BGLL 38488
BGLL 48212
BGLL 54524
BGLL 57134
BGLL 58844
BGLL 61209
BGLL 65677
BGLL 69078
BGLL 78523
BGLL 80494
BGLL 80617
BGLL 82460
BGLL 85131
BGLL 92593
BGLL 93573
BGLM 04020
BGLM 07200
BGLM 38898
BGLM 48430
BGLM 59599
BGLM 61075
BGLM 61919
BGLM 64344
BGLM 75145
BGLM 85865
BGLM 90198
BGLM 90235
BGLN 00060
BGLN 20736
BGLN 21823
BGLN 28479
BGLN 35475
BGLN 37151
BGLN 52383
BGLN 84874
BGLN 89281
BGLN 93206
BGLN 95475
BGLP 01228
BGLP 01712
BGLP 04461
BGLP 10970
BGLP 16160
BGLP 25657
BGLP 26583
BGLP 36696
BGLP 39280
BGLP 45134
BGLP 50135
BGLP 59095
BGLP 88525
BGLP 89433
BGLP 89874
BGLP 93077
BGLP 93920
BGLP 94501
BGLP 99133
BGLQ 00209
BGLQ 03695
BGLQ 10488
BGLQ 13752
BGLQ 17960
BGLQ 20397
BGLQ 21605
BGLQ 26281
BGLQ 35967
BGLQ 51176
BGLQ 61895
BGLQ 67204
BZZZ 90069
BZZZ 98710

45 000 My Bonus (10 €)-koder:

Använd My Bonus Raffle Checker för att se om din lotterikod matchade en av de 45 000 utlottningar som drogs.


Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 19 oktober 2021

 • 4
 • 8
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 2 20 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 14 1 400,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 151 1 510,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 561 3 122,00 €
Totalt- 1 729 27 032,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 19 oktober 2021

 • 1
 • 3
 • 27
 • 34
 • 46
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 14 7 000,00 €
3 rätt10,00 € 571 5 710,00 €
Totalt- 585 12 710,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa