EuroMillions resultat den 21 januari 2020

Den 1 287 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 21 januari 2020 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 21 januari 2020
 • 10
 • 11
 • 24
 • 36
 • 46
 • 3
 • 5
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
HKCL 40803
Icon
Dragningen:
1 287
Icon
Jackpot:
17 000 000 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
1 332 112
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
19
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 19 juli 2020.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 14 463 600,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 172 016,40 £ 1 172 016,40 £ 3
5 24 038,70 £ 3 72 116,10 £ 5
4 + 2 2 799,50 £ 6 16 797,00 £ 21
4 + 1 132,20 £ 135 17 847,00 £ 474
3 + 2 65,60 £ 311 20 401,60 £ 1 333
4 50,50 £ 281 14 190,50 £ 983
2 + 2 10,00 £ 5 033 50 330,00 £ 22 813
3 + 1 9,80 £ 6 341 62 141,80 £ 24 456
3 9,50 £ 12 995 123 452,50 £ 47 953
1 + 2 5,00 £ 27 049 135 245,00 £ 127 338
2 + 1 5,10 £ 93 883 478 803,30 £ 374 176
2 3,20 £ 190 995 611 184,00 £ 732 557
Totals - 337 033 1 774 525,20 £ 1 332 112
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 256 141,50 € 0 0,00 € 3
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 35 794,90 € 1 35 794,90 € 5
4 + 2 4 168,60 € 1 4 168,60 € 21
4 + 2 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
4 + 1 197,00 € 100 19 700,00 € 474
4 + 1 (with Étoile+)* 398,10 € 29 11 544,90 € 29
3 + 2 97,70 € 254 24 815,80 € 1 333
3 + 2 (with Étoile+)* 112,40 € 73 8 205,20 € 73
4 75,20 € 177 13 310,40 € 983
2 + 2 14,90 € 4 522 67 377,80 € 22 813
2 + 2 (with Étoile+)* 17,70 € 1 301 23 027,70 € 1 301
3 + 1 14,70 € 4 678 68 766,60 € 24 456
3 + 1 (with Étoile+)* 17,80 € 1 364 24 279,20 € 1 364
3 14,10 € 9 290 130 989,00 € 47 953
1 + 2 7,50 € 24 848 186 360,00 € 127 338
1 + 2 (with Étoile+)* 9,50 € 7 255 68 922,50 € 7 255
0 + 2 (with Étoile+)* 8,00 € 11 829 94 632,00 € 11 829
2 + 1 7,70 € 72 834 560 821,80 € 374 176
2 + 1 (with Étoile+)* 9,60 € 21 899 210 230,40 € 21 899
2 4,80 € 144 776 694 924,80 € 732 557
0 + 1 (with Étoile+)* 2,30 € 198 757 457 141,10 € 198 757
Totals - 503 988 2 705 012,70 € 2 340 088

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 256 141,53 € 0 0,00 € 3
5 35 794,97 € 1 35 794,97 € 5
4 + 2 4 168,67 € 5 20 843,35 € 21
4 + 1 197,00 € 91 17 927,00 € 474
3 + 2 97,78 € 324 31 680,72 € 1 333
4 75,20 € 207 15 566,40 € 983
2 + 2 14,92 € 5 106 76 181,52 € 22 813
3 + 1 14,72 € 5 333 78 501,76 € 24 456
3 14,20 € 10 355 147 041,00 € 47 953
1 + 2 7,56 € 28 038 211 967,28 € 127 338
2 + 1 7,72 € 80 753 623 413,16 € 374 176
2 4,85 € 155 839 755 819,15 € 732 557
Totals - 286 052 2 014 736,31 € 1 332 112
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 256 142,00 € 1 256 142,00 € 3
5 35 795,00 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 169,00 € 1 4 169,00 € 21
4 + 1 197,00 € 15 2 955,00 € 474
3 + 2 98,00 € 31 3 038,00 € 1 333
4 75,00 € 34 2 550,00 € 983
2 + 2 15,00 € 571 8 565,00 € 22 813
3 + 1 15,00 € 744 11 160,00 € 24 456
3 14,00 € 1 533 21 462,00 € 47 953
1 + 2 8,00 € 2 958 23 664,00 € 127 338
2 + 1 8,00 € 10 502 84 016,00 € 374 176
2 5,00 € 22 378 111 890,00 € 732 557
Totals - 38 768 529 611,00 € 1 332 112
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 256 141,53 € 1 256 141,53 € 3
5 35 794,96 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 168,66 € 5 20 843,30 € 21
4 + 1 197,00 € 56 11 032,00 € 474
3 + 2 97,77 € 176 17 207,52 € 1 333
4 75,20 € 116 8 723,20 € 983
2 + 2 14,92 € 3 639 54 293,88 € 22 813
3 + 1 14,71 € 3 007 44 232,97 € 24 456
3 14,19 € 5 143 72 979,17 € 47 953
1 + 2 7,56 € 20 894 157 958,64 € 127 338
2 + 1 7,72 € 47 100 363 612,00 € 374 176
2 4,84 € 81 117 392 606,28 € 732 557
Totals - 161 254 1 399 630,49 € 1 332 112

Av 17 685 261 deltagare, var 2 135 856 från Portugal, varav 2 003 389 genererades av ett kombinationssystem på 1 198 785 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 275 494,55 CHF 0 3
5 38 499,50 CHF 0 5
4 + 2 4 483,65 CHF 0 21
4 + 1 345,30 CHF 26 474
3 + 2 171,40 CHF 107 1 333
4 131,80 CHF 58 983
2 + 2 26,15 CHF 1 616 22 813
3 + 1 25,80 CHF 1 603 24 456
3 24,90 CHF 2 831 47 953
1 + 2 13,25 CHF 9 887 127 338
2 + 1 13,55 CHF 25 502 374 176
2 8,50 CHF 47 576 732 557
Totals - 89 206 1 332 112
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 256 141,50 € 0 0,00 € 3
5 35 794,90 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 168,60 € 1 4 168,60 € 21
4 + 1 197,00 € 26 5 122,00 € 474
3 + 2 97,70 € 83 8 109,10 € 1 333
4 75,20 € 61 4 587,20 € 983
2 + 2 14,90 € 1 331 19 831,90 € 22 813
3 + 1 14,70 € 1 468 21 579,60 € 24 456
3 14,10 € 3 133 44 175,30 € 47 953
1 + 2 7,50 € 8 131 60 982,50 € 127 338
2 + 1 7,70 € 24 516 188 773,20 € 374 176
2 4,80 € 49 775 238 920,00 € 732 557
Totals - 88 525 596 249,40 € 1 332 112
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 256 141,50 € 0 0,00 € 3
5 35 794,90 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 168,60 € 2 8 337,20 € 21
4 + 1 197,00 € 25 4 925,00 € 474
3 + 2 97,70 € 47 4 591,90 € 1 333
4 75,20 € 49 3 684,80 € 983
2 + 2 14,90 € 995 14 825,50 € 22 813
3 + 1 14,70 € 1 282 18 845,40 € 24 456
3 14,10 € 2 673 37 689,30 € 47 953
1 + 2 7,50 € 5 533 41 497,50 € 127 338
2 + 1 7,70 € 19 086 146 962,20 € 374 176
2 4,80 € 40 101 192 484,80 € 732 557
Totals - 69 793 473 843,60 € 1 332 112
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 256 141,50 € 0 3
5 35 794,90 € 0 5
4 + 2 4 168,60 € 0 21
4 + 1 197,00 € 26 474
3 + 2 97,70 € 107 1 333
4 75,20 € 58 983
2 + 2 14,90 € 1 616 22 813
3 + 1 14,70 € 1 603 24 456
3 14,10 € 2 831 47 953
1 + 2 7,50 € 9 887 127 338
2 + 1 7,70 € 25 502 374 176
2 4,80 € 47 576 732 557
Totals - 89 206 1 332 112
Icon
1 332 112
lotter vann i denna dragning.
Icon
17 685 261
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
75 av 1 000
1 000 vinster per, 75 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 21 januari 2020

HKCL 40803

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 21 januari 2020

 • 10
 • 11
 • 24
 • 36
 • 46
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 1 30 000,00 £
3 rätt1 500,00 £ 90 135 000,00 £
2 rätt100,00 £ 1 135 113 500,00 £
1 rätt10,00 £ 2 194 21 940,00 £
Totalt- 3 420 300 440,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 21 januari 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-HPG-58737
I-HPQ-93418
I-HPQ-97180
I-HPR-37987
I-HPR-86562
I-HPR-93016
I-HPS-86287
I-HPV-48251
I-HPV-61636
I-HPV-74087

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 21 januari 2020

 • 5
 • 21
 • 28
 • 32
 • 42
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 1 500 000,00 €
4 rätt2 000,00 € 42 84 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 920 38 400,00 €
Totalt- 1 963 622 400,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 21 januari 2020

GU 465 7946

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - tisdag 21 januari 2020

CCL 70059

Läs mer om El Millón-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 21 januari 2020

F293P
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 29 736,05 CHF 1 9 736,05 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 32 704,45 CHF 3 8 113,35 CHF
Första 4 eller Sista 41 419,85 CHF 8 11 358,80 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2249,65 CHF 39 9 736,35 CHF
Första 3 eller Sista 351,80 CHF 102 5 283,60 CHF
Första 1 + Sista 122,70 CHF 161 3 654,70 CHF
Första 2 eller Sista 211,60 CHF 908 10 532,80 CHF
Första 1 eller Sista 14,20 CHF 9 671 40 618,20 CHF
Totalt14 200,30 CHF 10 893 99 033,85 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 21 januari 2020

 • 3
 • 18
 • 19
 • 36
 • 38
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt102 789,60 CHF 1 102 789,60 CHF
4 rätt442,55 CHF 146 64 612,30 CHF
3 rätt21,90 CHF 5 764 126 231,60 CHF
Totalt103 254,05 CHF 5 911 293 633,50 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 21 januari 2020

 • 1
 • 6
 • 7
 • 0
 • 4
 • 3
 • Icon Constellation:
  Tweelingen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 2 4 000,00 €
4 rätt200,00 € 17 3 400,00 €
3 rätt20,00 € 219 4 380,00 €
2 rätt5,00 € 2 032 10 160,00 €
1 rätt2,00 € 20 953 41 906,00 €
Stjärntecken1,50 € 9 637 14 455,50 €
Totalt- 32 860 78 301,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 21 januari 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BSWG 53684
BSWR 39582
BSXC 67606
BSXV 01395
BSXX 29031
BSZN 24630
BSZQ 34885
BSZQ 95875
BTBK 02739
BTBK 67749
BTBP 90882
BTCB 67593
BTCH 05403
BTCJ 17089
BTCJ 97724
BTCK 12394
BTCM 04927
BTCW 95953
BTCX 63191
BTDS 83185
BTDW 27633
BTFB 86082
BTFD 71921
BTFL 35261
BTFP 28981
BTFP 86775
BTFR 76977
BTFS 58754
BTFS 77967
BTFS 93373
BTFW 80805
BTGC 00851
BTGC 52292
BTGC 68431
BTGD 88544
BTGG 11636
BTGH 68063
BTGM 05649
BTGM 87671
BTGR 24162
BTGR 28545
BTGR 35080
BTGR 43049
BTGR 50939
BTGR 53747
BTGR 55972
BTGR 59159
BTGR 62772
BTGR 62947
BTGR 72814
BTGR 74418
BTGR 76075
BTGR 77024
BTGR 87821
BTGR 95359
BTGR 96896
BTGS 08043
BTGS 11557
BTGS 11648
BTGS 18323
BTGS 19300
BTGS 26623
BTGS 60354
BTGS 68830
BTGS 73757
BTGS 73867
BTGS 80716
BTGS 82470
BTGS 86903
BTGS 88386
BTGS 91176
BTGS 98228
BTGT 02132
BTGT 26142
BTGT 32380
BTGT 36010
BTGT 38300
BTGT 41227
BTGT 53186
BTGT 55701
BTGT 57594
BTGT 73938
BTGT 78853
BTGT 79805
BTGT 89499
BTGV 08010
BTGV 12621
BTGV 44708
BTGV 58066
BTGV 67844
BTGV 73915
BTGV 74889
BTGV 85498
BTGV 91530
BTGV 93950
BTGV 98435
BTGW 09499
BTGW 21409
BTGW 30892
BTGW 34324
BTGW 41271
BTGW 45906
BTGW 46427
BTGW 49634
BTGW 49715
BTGW 61198
BTGW 68089
BTGW 84118
BTGW 85634
BTGW 89319
BTGW 98797
BTGX 02496
BTGX 12334
BTGX 14291
BTGX 17703
BTGX 29155
BTGX 34434
BTGX 36934
BTGX 47640
BTGX 47842
BTGX 53511
BTGX 54914
BTGX 57519
BTGX 57857
BTGX 57985
BTGX 76921
BTGX 77228
BTGX 81167
BTGX 83447
BTGX 83843
BTGX 97346
BTGZ 05554
BTGZ 06137
BTGZ 12336
BTGZ 13745
BTGZ 19898
BTGZ 21438
BTGZ 23037
BTGZ 24151
BTGZ 26169
BTGZ 28672
BTGZ 37764
BTGZ 41415
BTGZ 49588
BTGZ 49704
BTGZ 50241
BTGZ 56302
BTGZ 57904
BTGZ 59250
BTGZ 59717
BTGZ 72501
BTGZ 74704
BTGZ 80715
BTGZ 82244
BTHB 11841
BTHB 41974
BTHB 46958
BTHB 54082
BTHB 62928
BTHB 67816
BTHB 72027
BTHB 72479
BTHB 75234
BTHB 90649
BTHB 97419
BTHC 02568
BTHC 14674
BTHC 20387
BTHC 31374
BTHC 42977
BTHC 49673
BTHC 50598
BTHC 52236
BTHC 58127
BTHC 62451
BTHC 62740
BTHC 65839
BTHC 74971
BTHC 83439
BTHC 89547
BTHD 14683
BTHD 19301
BTHD 21406
BTHD 25105
BTHD 38250
BTHD 44141
BTHD 47491
BTHD 67557
BTHD 73563
BTHD 80496
BTHD 81095
BTHD 82812
BTHD 86204
BTHD 99133
BTHF 00953
BTHF 01997
BTHF 08891
BTHF 21853
BTHF 23516
BTHF 24660

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 21 januari 2020

 • 4
 • 4
 • 1
 • 3
 • 4
 • 0
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 6 600,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 107 1 070,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 207 2 414,00 €
Totalt- 1 322 6 084,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 21 januari 2020

 • 1
 • 6
 • 15
 • 19
 • 20
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 28 14 000,00 €
3 rätt10,00 € 762 7 620,00 €
Totalt- 790 21 620,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa