EuroMillions resultat den 21 februari 2014

Den 670 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 21 februari 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 21 februari 2014
 • 13
 • 17
 • 28
 • 30
 • 32
 • 5
 • 7
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
YWZ4 46529
Icon
Dragningen:
670
Icon
Jackpot:
24 964 477 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
2 790 038
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 20 augusti 2014.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 20 630 644,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 207 772,30 £ 2 415 544,60 £ 5
5 49 469,60 £ 1 49 469,60 £ 7
4 + 2 1 236,70 £ 23 28 444,10 £ 140
4 + 1 93,20 £ 275 25 630,00 £ 1 624
4 61,40 £ 525 32 235,00 £ 2 466
3 + 2 21,10 £ 870 18 357,00 £ 5 118
2 + 2 7,40 £ 11 513 85 196,20 £ 67 179
3 + 1 7,40 £ 12 626 93 432,40 £ 63 785
3 7,90 £ 21 946 173 373,40 £ 101 221
1 + 2 4,30 £ 56 932 244 807,60 £ 320 920
2 + 1 4,40 £ 171 397 754 146,80 £ 852 197
2 2,80 £ 301 431 844 006,80 £ 1 375 376
Totals - 577 541 2 764 643,50 £ 2 790 038
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 964 476,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 298 934,30 € 1 298 934,30 € 5
5 71 174,80 € 2 142 349,60 € 7
4 + 2 1 779,30 € 31 55 158,30 € 140
4 + 1 134,20 € 364 48 848,80 € 1 624
4 88,30 € 614 54 216,20 € 2 466
3 + 2 30,40 € 1 122 34 108,80 € 5 118
2 + 2 10,60 € 15 296 162 137,60 € 67 179
3 + 1 10,70 € 14 730 157 611,00 € 63 785
3 11,30 € 24 117 272 522,10 € 101 221
1 + 2 6,30 € 74 834 471 454,20 € 320 920
2 + 1 6,40 € 199 999 1 279 993,60 € 852 197
2 4,00 € 330 981 1 323 924,00 € 1 375 376
Totals - 662 091 4 301 258,50 € 4 114 220
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 964 476,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 298 934,30 € 1 298 934,30 € 5
5 71 174,83 € 0 0,00 € 7
4 + 2 1 779,37 € 33 58 719,21 € 140
4 + 1 134,22 € 323 43 353,06 € 1 624
4 88,39 € 495 43 753,05 € 2 466
3 + 2 30,42 € 1 210 36 808,20 € 5 118
2 + 2 10,66 € 15 688 167 234,08 € 67 179
3 + 1 10,74 € 12 438 133 584,12 € 63 785
3 11,38 € 19 134 217 744,92 € 101 221
1 + 2 6,31 € 75 864 478 701,84 € 320 920
2 + 1 6,43 € 166 180 1 068 537,40 € 852 197
2 4,08 € 253 067 1 032 513,36 € 1 375 376
Totals - 544 433 3 579 883,54 € 2 790 038
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 964 477,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 298 934,00 € 1 298 934,00 € 5
5 71 175,00 € 0 0,00 € 7
4 + 2 1 779,00 € 1 1 779,00 € 140
4 + 1 134,00 € 22 2 948,00 € 1 624
4 88,00 € 41 3 608,00 € 2 466
3 + 2 30,00 € 48 1 440,00 € 5 118
2 + 2 11,00 € 844 9 284,00 € 67 179
3 + 1 11,00 € 947 10 417,00 € 63 785
3 11,00 € 1 913 21 043,00 € 101 221
1 + 2 6,00 € 4 223 25 338,00 € 320 920
2 + 1 6,00 € 13 605 81 630,00 € 852 197
2 4,00 € 25 805 103 220,00 € 1 375 376
Totals - 47 450 559 641,00 € 2 790 038
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 964 476,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 298 934,30 € 0 0,00 € 5
5 71 174,83 € 3 213 524,49 € 7
4 + 2 1 779,37 € 31 55 160,47 € 140
4 + 1 134,21 € 307 41 202,47 € 1 624
4 88,39 € 331 29 257,09 € 2 466
3 + 2 30,42 € 932 28 351,44 € 5 118
2 + 2 10,66 € 11 901 126 864,66 € 67 179
3 + 1 10,74 € 10 794 115 927,56 € 63 785
3 11,38 € 14 873 169 254,74 € 101 221
1 + 2 6,30 € 54 763 345 006,90 € 320 920
2 + 1 6,43 € 136 649 878 653,07 € 852 197
2 4,07 € 198 625 808 403,75 € 1 375 376
Totals - 429 209 2 811 606,64 € 2 790 038

Av 31 138 990 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 364 876,20 CHF 0 5
5 118 799,20 CHF 1 7
4 + 2 2 970,00 CHF 8 140
4 + 1 224,05 CHF 139 1 624
4 147,55 CHF 182 2 466
3 + 2 50,80 CHF 369 5 118
2 + 2 17,80 CHF 4 734 67 179
3 + 1 17,95 CHF 4 620 63 785
3 19,00 CHF 6 934 101 221
1 + 2 10,55 CHF 20 459 320 920
2 + 1 10,75 CHF 59 100 852 197
2 6,80 CHF 91 778 1 375 376
Totals - 188 324 2 790 038
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 964 476,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 298 934,30 € 0 0,00 € 5
5 71 174,80 € 0 0,00 € 7
4 + 2 1 779,30 € 10 17 793,00 € 140
4 + 1 134,20 € 142 19 056,40 € 1 624
4 88,30 € 162 14 304,60 € 2 466
3 + 2 30,40 € 417 12 676,80 € 5 118
2 + 2 10,60 € 5 088 53 932,80 € 67 179
3 + 1 10,70 € 5 049 54 024,30 € 63 785
3 11,30 € 7 724 87 281,20 € 101 221
1 + 2 6,30 € 23 271 146 607,30 € 320 920
2 + 1 6,40 € 69 532 445 004,80 € 852 197
2 4,00 € 108 187 432 748,00 € 1 375 376
Totals - 219 582 1 283 429,20 € 2 790 038
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 964 476,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 298 934,30 € 0 0,00 € 5
5 71 174,80 € 0 0,00 € 7
4 + 2 1 779,30 € 3 5 337,90 € 140
4 + 1 134,20 € 52 6 978,40 € 1 624
4 88,30 € 116 10 242,80 € 2 466
3 + 2 30,40 € 150 4 560,00 € 5 118
2 + 2 10,60 € 2 115 22 419,00 € 67 179
3 + 1 10,70 € 2 581 27 616,70 € 63 785
3 11,30 € 4 580 51 754,00 € 101 221
1 + 2 6,30 € 10 574 66 616,20 € 320 920
2 + 1 6,40 € 35 735 228 704,00 € 852 197
2 4,00 € 65 502 262 008,00 € 1 375 376
Totals - 121 408 686 237,00 € 2 790 038
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 24 964 476,80 € 0 Rollover! 0
5 + 1 298 934,30 € 0 5
5 71 174,80 € 1 7
4 + 2 1 779,30 € 8 140
4 + 1 134,20 € 139 1 624
4 88,30 € 182 2 466
3 + 2 30,40 € 369 5 118
2 + 2 10,60 € 4 734 67 179
3 + 1 10,70 € 4 620 63 785
3 11,30 € 6 934 101 221
1 + 2 6,30 € 20 459 320 920
2 + 1 6,40 € 59 100 852 197
2 4,00 € 91 778 1 375 376
Totals - 188 324 2 790 038
Icon
2 790 038
lotter vann i denna dragning.
Icon
31 138 990
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
90 av 1 000
1 000 vinster per, 90 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 21 februari 2014

YWZ4 46529

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 21 februari 2014

 • 2
 • 6
 • 15
 • 17
 • 19
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 53 106 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 204 44 080,00 €
Totalt- 2 257 150 080,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 21 februari 2014

DQ 883 8417

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 21 februari 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 21 februari 2014

 • 7
 • 2
 • 5
 • 5
 • 1
 • 8
 • Icon Constellation:
  Tweelingen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 475 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 2 4 000,00 €
4 rätt200,00 € 32 6 400,00 €
3 rätt20,00 € 328 6 560,00 €
2 rätt5,00 € 2 971 14 855,00 €
1 rätt2,00 € 30 003 60 006,00 €
Stjärntecken1,50 € 13 992 20 988,00 €
Totalt- 47 328 112 809,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 21 februari 2014

 • 0
 • 4
 • 5
 • 1
 • 5
 • 4
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 1 10 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 3 3 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 20 2 000,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 160 1 600,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 505 3 010,00 €
Totalt- 1 689 19 610,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa