EuroMillions resultat den 21 mars 2014

Den 678 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 21 mars 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 21 mars 2014
 • 7
 • 30
 • 37
 • 39
 • 42
 • 5
 • 7
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
JZP6 13277
Icon
Dragningen:
678
Icon
Jackpot:
25 493 153 €
Icon
Dragningsmaskiner:
3
Icon
Totalt antal vinnare:
2 530 114
Icon
Resultat:
Jackpotten vann!
Icon
Bolluppsättningar:
4
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 17 september 2014.
Stars

Enda jackpot vinna biljett köptes i Schweiz.

Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 21 325 022,00 £ 0 0,00 £ 1
5 + 1 373 910,40 £ 2 747 820,80 £ 3
5 46 738,80 £ 4 186 955,20 £ 8
4 + 2 2 832,60 £ 15 42 489,00 £ 66
4 + 1 182,10 £ 205 37 330,50 £ 898
4 97,40 £ 439 42 758,60 £ 1 678
3 + 2 31,20 £ 792 24 710,40 £ 3 736
2 + 2 8,90 £ 11 349 101 006,10 £ 60 227
3 + 1 10,50 £ 11 175 117 337,50 £ 48 593
3 10,60 £ 20 550 217 830,00 £ 80 878
1 + 2 4,60 £ 61 347 282 196,20 £ 329 336
2 + 1 5,40 £ 172 236 930 074,40 £ 760 822
2 3,30 £ 308 711 1 018 746,30 £ 1 243 868
Totals - 586 825 3 749 255,00 £ 2 530 114
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 493 153,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 524 657,60 € 0 0,00 € 3
5 65 582,20 € 2 131 164,40 € 8
4 + 2 3 974,60 € 17 67 568,20 € 66
4 + 1 255,60 € 189 48 308,40 € 898
4 136,70 € 333 45 521,10 € 1 678
3 + 2 43,80 € 733 32 105,40 € 3 736
2 + 2 12,50 € 12 855 160 687,50 € 60 227
3 + 1 14,80 € 9 988 147 822,40 € 48 593
3 15,00 € 16 642 249 630,00 € 80 878
1 + 2 6,40 € 72 314 462 809,60 € 329 336
2 + 1 7,50 € 161 130 1 208 475,00 € 760 822
2 4,70 € 261 898 1 230 920,60 € 1 243 868
Totals - 536 101 3 785 012,60 € 3 602 316
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 493 153,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 524 657,63 € 1 524 657,63 € 3
5 65 582,20 € 0 0,00 € 8
4 + 2 3 974,68 € 14 55 645,52 € 66
4 + 1 255,61 € 186 47 543,46 € 898
4 136,79 € 329 45 003,91 € 1 678
3 + 2 43,89 € 850 37 306,50 € 3 736
2 + 2 12,52 € 14 149 177 145,48 € 60 227
3 + 1 14,85 € 9 621 142 871,85 € 48 593
3 15,00 € 15 624 234 360,00 € 80 878
1 + 2 6,47 € 78 818 509 952,46 € 329 336
2 + 1 7,59 € 153 027 1 161 474,93 € 760 822
2 4,75 € 241 576 1 147 486,00 € 1 243 868
Totals - 514 195 4 083 447,74 € 2 530 114
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 493 153,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 524 658,00 € 0 0,00 € 3
5 65 582,00 € 1 65 582,00 € 8
4 + 2 3 975,00 € 2 7 950,00 € 66
4 + 1 256,00 € 26 6 656,00 € 898
4 137,00 € 48 6 576,00 € 1 678
3 + 2 44,00 € 59 2 596,00 € 3 736
2 + 2 13,00 € 870 11 310,00 € 60 227
3 + 1 15,00 € 953 14 295,00 € 48 593
3 15,00 € 1 877 28 155,00 € 80 878
1 + 2 6,00 € 4 527 27 162,00 € 329 336
2 + 1 8,00 € 14 334 114 672,00 € 760 822
2 5,00 € 26 962 134 810,00 € 1 243 868
Totals - 49 659 419 764,00 € 2 530 114
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 493 153,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 524 657,63 € 0 0,00 € 3
5 65 582,20 € 0 0,00 € 8
4 + 2 3 974,67 € 9 35 772,03 € 66
4 + 1 255,60 € 112 28 627,20 € 898
4 136,79 € 185 25 306,15 € 1 678
3 + 2 43,88 € 583 25 582,04 € 3 736
2 + 2 12,52 € 9 844 123 246,88 € 60 227
3 + 1 14,84 € 6 759 100 303,56 € 48 593
3 15,00 € 10 146 152 190,00 € 80 878
1 + 2 6,47 € 55 371 358 250,37 € 329 336
2 + 1 7,58 € 109 544 830 343,52 € 760 822
2 4,74 € 161 824 767 045,76 € 1 243 868
Totals - 354 377 2 446 667,51 € 2 530 114

Av 32 791 102 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 30 953 251,00 CHF 1 1
5 + 1 637 028,30 CHF 0 3
5 79 264,30 CHF 0 8
4 + 2 6 822,75 CHF 3 66
4 + 1 438,75 CHF 54 898
4 234,80 CHF 111 1 678
3 + 2 75,35 CHF 285 3 736
2 + 2 21,50 CHF 4 310 60 227
3 + 1 25,50 CHF 3 426 48 593
3 25,75 CHF 5 283 80 878
1 + 2 11,10 CHF 21 965 329 336
2 + 1 13,00 CHF 52 791 760 822
2 8,15 CHF 81 588 1 243 868
Totals - 169 817 2 530 114
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 493 153,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 524 657,60 € 0 0,00 € 3
5 65 582,20 € 0 0,00 € 8
4 + 2 3 974,60 € 3 11 923,80 € 66
4 + 1 255,60 € 86 21 981,60 € 898
4 136,70 € 144 19 684,80 € 1 678
3 + 2 43,80 € 306 13 402,80 € 3 736
2 + 2 12,50 € 4 807 60 087,50 € 60 227
3 + 1 14,80 € 4 287 63 447,60 € 48 593
3 15,00 € 6 581 98 715,00 € 80 878
1 + 2 6,40 € 24 144 154 521,60 € 329 336
2 + 1 7,50 € 64 135 481 012,50 € 760 822
2 4,70 € 99 686 468 524,20 € 1 243 868
Totals - 204 179 1 393 301,40 € 2 530 114
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 493 153,00 € 0 0,00 € 1
5 + 1 524 657,60 € 0 0,00 € 3
5 65 582,20 € 1 65 582,20 € 8
4 + 2 3 974,60 € 3 11 923,80 € 66
4 + 1 255,60 € 40 10 224,00 € 898
4 136,70 € 89 12 166,30 € 1 678
3 + 2 43,80 € 128 5 606,40 € 3 736
2 + 2 12,50 € 2 043 25 537,50 € 60 227
3 + 1 14,80 € 2 384 35 283,20 € 48 593
3 15,00 € 4 175 62 625,00 € 80 878
1 + 2 6,40 € 10 850 69 440,00 € 329 336
2 + 1 7,50 € 33 625 252 187,50 € 760 822
2 4,70 € 61 623 289 628,10 € 1 243 868
Totals - 114 961 840 204,00 € 2 530 114
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 25 493 153,00 € 1 1
5 + 1 524 657,60 € 0 3
5 65 582,20 € 0 8
4 + 2 3 974,60 € 3 66
4 + 1 255,60 € 54 898
4 136,70 € 111 1 678
3 + 2 43,80 € 285 3 736
2 + 2 12,50 € 4 310 60 227
3 + 1 14,80 € 3 426 48 593
3 15,00 € 5 283 80 878
1 + 2 6,40 € 21 965 329 336
2 + 1 7,50 € 52 791 760 822
2 4,70 € 81 588 1 243 868
Totals - 169 817 2 530 114
Icon
2 530 114
lotter vann i denna dragning.
Icon
32 791 102
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
77 av 1 000
1 000 vinster per, 77 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 21 mars 2014

JZP6 13277

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 21 mars 2014

 • 1
 • 14
 • 31
 • 38
 • 46
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 38 76 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 946 38 920,00 €
Totalt- 1 984 114 920,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 21 mars 2014

RT 452 3908

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 21 mars 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 21 mars 2014

 • 1
 • 8
 • 7
 • 6
 • 0
 • 1
 • Icon Constellation:
  Maagd
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 775 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 7 14 000,00 €
4 rätt200,00 € 38 7 600,00 €
3 rätt20,00 € 340 6 800,00 €
2 rätt5,00 € 3 072 15 360,00 €
1 rätt2,00 € 30 728 61 456,00 €
Stjärntecken1,50 € 13 671 20 506,50 €
Totalt- 47 856 125 722,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 21 mars 2014

 • 2
 • 0
 • 7
 • 1
 • 4
 • 1
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 3 3 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 15 1 500,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 154 1 540,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 578 3 156,00 €
Totalt- 1 750 9 196,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa