EuroMillions resultat den 23 september 2011

Den 418 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 23 september 2011 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 23 september 2011
 • 6
 • 14
 • 33
 • 34
 • 48
 • 2
 • 6
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
YNW7 00364
Icon
Dragningen:
418
Icon
Jackpot:
27 447 713 €
Icon
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Icon
Totalt antal vinnare:
2 916 217
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 21 mars 2012.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 23 961 854,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 198 100,00 £ 0 0,00 £ 6
5 49 531,30 £ 2 99 062,60 £ 8
4 + 2 2 330,80 £ 17 39 623,60 £ 85
4 + 1 132,50 £ 253 33 522,50 £ 1 308
4 74,10 £ 509 37 716,90 £ 2 337
3 + 2 31,90 £ 648 20 671,20 £ 3 875
2 + 2 9,70 £ 10 694 103 731,80 £ 58 246
3 + 1 9,70 £ 11 037 107 058,90 £ 55 816
3 8,80 £ 21 430 188 584,00 £ 103 642
1 + 2 5,00 £ 60 189 300 945,00 £ 315 999
2 + 1 5,20 £ 169 956 883 771,20 £ 834 365
2 2,80 £ 327 030 915 684,00 £ 1 540 530
Totals - 601 765 2 730 371,70 £ 2 916 217
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 447 713,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 311 192,80 € 1 311 192,80 € 6
5 77 798,20 € 3 233 394,60 € 8
4 + 2 3 661,00 € 24 87 864,00 € 85
4 + 1 208,10 € 258 53 689,80 € 1 308
4 116,50 € 468 54 522,00 € 2 337
3 + 2 50,10 € 827 41 432,70 € 3 875
2 + 2 15,30 € 12 724 194 677,20 € 58 246
3 + 1 15,30 € 11 840 181 152,00 € 55 816
3 13,80 € 21 331 294 367,80 € 103 642
1 + 2 8,00 € 69 755 558 040,00 € 315 999
2 + 1 8,20 € 179 965 1 475 713,00 € 834 365
2 4,50 € 331 303 1 490 863,50 € 1 540 530
Totals - 628 499 4 976 909,40 € 4 173 215
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 447 713,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 311 192,83 € 4 1 244 771,32 € 6
5 77 798,21 € 3 233 394,63 € 8
4 + 2 3 661,09 € 25 91 527,25 € 85
4 + 1 208,18 € 311 64 743,98 € 1 308
4 116,51 € 527 61 400,77 € 2 337
3 + 2 50,19 € 932 46 777,08 € 3 875
2 + 2 15,36 € 13 367 205 317,12 € 58 246
3 + 1 15,33 € 13 478 206 617,74 € 55 816
3 13,89 € 24 685 342 874,65 € 103 642
1 + 2 8,00 € 66 950 535 600,00 € 315 999
2 + 1 8,21 € 196 155 1 610 432,55 € 834 365
2 4,55 € 357 992 1 628 863,60 € 1 540 530
Totals - 674 429 6 272 320,69 € 2 916 217
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 447 713,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 311 193,00 € 0 0,00 € 6
5 77 798,00 € 0 0,00 € 8
4 + 2 3 661,00 € 1 3 661,00 € 85
4 + 1 208,00 € 18 3 744,00 € 1 308
4 117,00 € 51 5 967,00 € 2 337
3 + 2 50,00 € 53 2 650,00 € 3 875
2 + 2 15,00 € 861 12 915,00 € 58 246
3 + 1 15,00 € 1 028 15 420,00 € 55 816
3 14,00 € 2 035 28 490,00 € 103 642
1 + 2 8,00 € 5 069 40 552,00 € 315 999
2 + 1 8,00 € 15 240 121 920,00 € 834 365
2 5,00 € 29 820 149 100,00 € 1 540 530
Totals - 54 176 384 419,00 € 2 916 217
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 447 713,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 311 192,83 € 1 311 192,83 € 6
5 77 798,20 € 0 0,00 € 8
4 + 2 3 661,09 € 7 25 627,63 € 85
4 + 1 208,17 € 221 46 005,57 € 1 308
4 116,51 € 401 46 720,51 € 2 337
3 + 2 50,19 € 723 36 287,37 € 3 875
2 + 2 15,36 € 11 000 168 960,00 € 58 246
3 + 1 15,33 € 9 235 141 572,55 € 55 816
3 13,88 € 17 377 241 192,76 € 103 642
1 + 2 8,00 € 61 153 489 224,00 € 315 999
2 + 1 8,20 € 137 416 1 126 811,20 € 834 365
2 4,54 € 247 845 1 125 216,30 € 1 540 530
Totals - 485 379 3 758 810,72 € 2 916 217

Av 38 899 104 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 380 371,00 CHF 0 6
5 95 092,75 CHF 0 8
4 + 2 6 387,35 CHF 1 85
4 + 1 363,20 CHF 78 1 308
4 203,30 CHF 129 2 337
3 + 2 87,55 CHF 260 3 875
2 + 2 26,80 CHF 3 478 58 246
3 + 1 26,75 CHF 3 150 55 816
3 24,25 CHF 5 741 103 642
1 + 2 13,95 CHF 19 431 315 999
2 + 1 14,30 CHF 47 794 834 365
2 7,95 CHF 84 045 1 540 530
Totals - 164 107 2 916 217
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 447 713,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 311 192,80 € 0 0,00 € 6
5 77 798,20 € 0 0,00 € 8
4 + 2 3 661,00 € 7 25 627,00 € 85
4 + 1 208,10 € 109 22 682,90 € 1 308
4 116,50 € 139 16 193,50 € 2 337
3 + 2 50,10 € 308 15 430,80 € 3 875
2 + 2 15,30 € 4 142 63 372,60 € 58 246
3 + 1 15,30 € 3 860 59 058,00 € 55 816
3 13,80 € 6 774 93 481,20 € 103 642
1 + 2 8,00 € 22 807 182 456,00 € 315 999
2 + 1 8,20 € 56 376 462 283,20 € 834 365
2 4,50 € 101 155 455 197,50 € 1 540 530
Totals - 195 677 1 395 782,70 € 2 916 217
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 447 713,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 311 192,80 € 0 0,00 € 6
5 77 798,20 € 0 0,00 € 8
4 + 2 3 661,00 € 3 10 983,00 € 85
4 + 1 208,10 € 60 12 486,00 € 1 308
4 116,50 € 113 13 164,50 € 2 337
3 + 2 50,10 € 124 6 212,40 € 3 875
2 + 2 15,30 € 1 980 30 294,00 € 58 246
3 + 1 15,30 € 2 188 33 476,40 € 55 816
3 13,80 € 4 269 58 912,20 € 103 642
1 + 2 8,00 € 10 645 85 160,00 € 315 999
2 + 1 8,20 € 31 463 257 996,60 € 834 365
2 4,50 € 61 340 276 030,00 € 1 540 530
Totals - 112 185 784 715,10 € 2 916 217
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 27 447 713,20 € 0 Rollover! 0
5 + 1 311 192,80 € 0 6
5 77 798,20 € 0 8
4 + 2 3 661,00 € 1 85
4 + 1 208,10 € 78 1 308
4 116,50 € 129 2 337
3 + 2 50,10 € 260 3 875
2 + 2 15,30 € 3 478 58 246
3 + 1 15,30 € 3 150 55 816
3 13,80 € 5 741 103 642
1 + 2 8,00 € 19 431 315 999
2 + 1 8,20 € 47 794 834 365
2 4,50 € 84 045 1 540 530
Totals - 164 107 2 916 217
Icon
2 916 217
lotter vann i denna dragning.
Icon
38 899 104
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
75 av 1 000
1 000 vinster per, 75 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 23 september 2011

YNW7 00364

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 23 september 2011

 • 13
 • 26
 • 28
 • 29
 • 44
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 63 126 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 425 48 500,00 €
Totalt- 2 488 174 500,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 23 september 2011

 • 3
 • 8
 • 3
 • 0
 • 6
 • 4
 • 6

Den Frankrike Joker+-vinstinformationen har ännu inte släppts.


Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 23 september 2011

H261L
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 210 068,85 CHF 2 20 137,70 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 32 097,65 CHF 8 16 781,20 CHF
Första 4 eller Sista 4903,60 CHF 26 23 493,60 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2248,60 CHF 81 20 136,60 CHF
Första 3 eller Sista 350,00 CHF 179 8 950,00 CHF
Första 1 + Sista 121,05 CHF 359 7 556,95 CHF
Första 2 eller Sista 210,65 CHF 2 052 21 853,80 CHF
Första 1 eller Sista 14,10 CHF 20 488 84 000,80 CHF
Totalt- 23 195 202 910,65 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 23 september 2011

 • 4
 • 8
 • 4
 • 6
 • 4
 • 1
 • Icon Constellation:
  Waterman
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 475 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 5 10 000,00 €
4 rätt200,00 € 29 5 800,00 €
3 rätt20,00 € 312 6 240,00 €
2 rätt5,00 € 3 367 16 835,00 €
1 rätt2,00 € 33 166 66 332,00 €
Stjärntecken1,50 € 14 291 21 436,50 €
Totalt- 51 170 126 643,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 23 september 2011

 • 8
 • 7
 • 4
 • 0
 • 4
 • 6
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 1 10 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 22 2 200,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 159 1 590,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 784 3 568,00 €
Totalt- 1 967 18 358,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa