EuroMillions resultat den 24 maj 2013

Den 592 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 24 maj 2013 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 24 maj 2013
 • 7
 • 17
 • 22
 • 27
 • 40
 • 2
 • 3
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
GQV0 57296
Icon
Dragningen:
592
Icon
Jackpot:
85 427 113 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
3 758 331
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 20 november 2013.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 73 074 352,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 76 502,60 £ 5 382 513,00 £ 18
5 24 158,70 £ 6 144 952,20 £ 19
4 + 2 2 165,10 £ 22 47 632,20 £ 106
4 + 1 73,60 £ 558 41 068,80 £ 2 726
4 49,90 £ 895 44 660,50 £ 4 019
3 + 2 35,90 £ 1 031 37 012,90 £ 3 990
2 + 2 12,80 £ 14 169 181 363,20 £ 51 476
3 + 1 6,40 £ 22 374 143 193,60 £ 98 209
3 6,40 £ 39 753 254 419,20 £ 164 743
1 + 2 7,20 £ 72 567 522 482,40 £ 258 854
2 + 1 4,20 £ 290 610 1 220 562,00 £ 1 177 783
2 2,50 £ 525 423 1 313 557,50 £ 1 996 388
Totals - 967 413 4 333 417,50 £ 3 758 331
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 427 112,60 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 114 335,00 € 3 343 005,00 € 18
5 36 105,80 € 4 144 423,20 € 19
4 + 2 3 235,80 € 27 87 366,60 € 106
4 + 1 110,00 € 615 67 650,00 € 2 726
4 74,60 € 834 62 216,40 € 4 019
3 + 2 53,70 € 813 43 658,10 € 3 990
2 + 2 19,10 € 11 023 210 539,30 € 51 476
3 + 1 9,60 € 21 576 207 129,60 € 98 209
3 9,60 € 34 629 332 438,40 € 164 743
1 + 2 10,70 € 55 943 598 590,10 € 258 854
2 + 1 6,40 € 267 832 1 714 124,80 € 1 177 783
2 3,80 € 432 300 1 642 740,00 € 1 996 388
Totals - 825 599 5 453 881,50 € 5 409 529
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 427 112,60 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 114 335,07 € 4 457 340,28 € 18
5 36 105,81 € 2 72 211,62 € 19
4 + 2 3 235,90 € 20 64 718,00 € 106
4 + 1 110,10 € 458 50 425,80 € 2 726
4 74,68 € 700 52 276,00 € 4 019
3 + 2 53,73 € 607 32 614,11 € 3 990
2 + 2 19,16 € 8 382 160 599,12 € 51 476
3 + 1 9,60 € 17 237 165 475,20 € 98 209
3 9,63 € 30 725 295 881,75 € 164 743
1 + 2 10,77 € 42 283 455 387,91 € 258 854
2 + 1 6,41 € 201 777 1 293 390,57 € 1 177 783
2 3,87 € 361 907 1 400 580,09 € 1 996 388
Totals - 664 102 4 500 900,45 € 3 758 331
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 427 113,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 114 335,00 € 1 114 335,00 € 18
5 36 106,00 € 0 0,00 € 19
4 + 2 3 236,00 € 1 3 236,00 € 106
4 + 1 110,00 € 30 3 300,00 € 2 726
4 75,00 € 57 4 275,00 € 4 019
3 + 2 54,00 € 78 4 212,00 € 3 990
2 + 2 19,00 € 965 18 335,00 € 51 476
3 + 1 10,00 € 1 524 15 240,00 € 98 209
3 10,00 € 2 575 25 750,00 € 164 743
1 + 2 11,00 € 5 153 56 683,00 € 258 854
2 + 1 6,00 € 18 758 112 548,00 € 1 177 783
2 4,00 € 33 889 135 556,00 € 1 996 388
Totals - 63 031 493 470,00 € 3 758 331
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 427 112,60 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 114 335,07 € 3 343 005,21 € 18
5 36 105,81 € 4 144 423,24 € 19
4 + 2 3 235,89 € 18 58 246,02 € 106
4 + 1 110,09 € 607 66 824,63 € 2 726
4 74,67 € 775 57 869,25 € 4 019
3 + 2 53,72 € 686 36 851,92 € 3 990
2 + 2 19,15 € 7 628 146 076,20 € 51 476
3 + 1 9,60 € 18 280 175 488,00 € 98 209
3 9,62 € 28 692 276 017,04 € 164 743
1 + 2 10,76 € 36 230 389 834,80 € 258 854
2 + 1 6,40 € 185 943 1 190 035,20 € 1 177 783
2 3,86 € 291 373 1 124 699,78 € 1 996 388
Totals - 570 239 4 009 371,29 € 3 758 331

Av 42 875 653 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 189 469,85 CHF 1 18
5 59 832,60 CHF 1 19
4 + 2 5 362,35 CHF 5 106
4 + 1 182,45 CHF 186 2 726
4 123,75 CHF 283 4 019
3 + 2 89,05 CHF 304 3 990
2 + 2 31,75 CHF 3 259 51 476
3 + 1 15,90 CHF 6 319 98 209
3 15,95 CHF 9 942 164 743
1 + 2 17,85 CHF 15 740 258 854
2 + 1 10,60 CHF 75 143 1 177 783
2 6,40 CHF 120 813 1 996 388
Totals - 231 996 3 758 331
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 427 112,60 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 114 335,00 € 1 114 335,00 € 18
5 36 105,80 € 1 36 105,80 € 19
4 + 2 3 235,80 € 3 9 707,40 € 106
4 + 1 110,00 € 165 18 150,00 € 2 726
4 74,60 € 274 20 440,40 € 4 019
3 + 2 53,70 € 294 15 787,80 € 3 990
2 + 2 19,10 € 3 403 64 997,30 € 51 476
3 + 1 9,60 € 6 855 65 808,00 € 98 209
3 9,60 € 11 110 106 656,00 € 164 743
1 + 2 10,70 € 17 346 185 602,20 € 258 854
2 + 1 6,40 € 84 062 537 996,80 € 1 177 783
2 3,80 € 134 575 511 385,00 € 1 996 388
Totals - 258 089 1 686 971,70 € 3 758 331
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 85 427 112,60 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 114 335,00 € 0 0,00 € 18
5 36 105,80 € 1 36 105,80 € 19
4 + 2 3 235,80 € 10 32 358,00 € 106
4 + 1 110,00 € 107 11 770,00 € 2 726
4 74,60 € 201 14 994,60 € 4 019
3 + 2 53,70 € 177 9 504,90 € 3 990
2 + 2 19,10 € 2 647 50 557,70 € 51 476
3 + 1 9,60 € 4 044 38 822,40 € 98 209
3 9,60 € 7 317 70 243,20 € 164 743
1 + 2 10,70 € 13 592 145 434,40 € 258 854
2 + 1 6,40 € 53 658 343 411,20 € 1 177 783
2 3,80 € 96 108 365 210,40 € 1 996 388
Totals - 177 862 1 118 412,60 € 3 758 331
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 85 427 112,60 € 0 Rollover! 0
5 + 1 114 335,00 € 1 18
5 36 105,80 € 1 19
4 + 2 3 235,80 € 5 106
4 + 1 110,00 € 186 2 726
4 74,60 € 283 4 019
3 + 2 53,70 € 304 3 990
2 + 2 19,10 € 3 259 51 476
3 + 1 9,60 € 6 319 98 209
3 9,60 € 9 942 164 743
1 + 2 10,70 € 15 740 258 854
2 + 1 6,40 € 75 143 1 177 783
2 3,80 € 120 813 1 996 388
Totals - 231 996 3 758 331
Icon
3 758 331
lotter vann i denna dragning.
Icon
42 875 653
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
88 av 1 000
1 000 vinster per, 88 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 24 maj 2013

GQV0 57296

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 24 maj 2013

 • 35
 • 39
 • 43
 • 47
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 56 112 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 244 44 880,00 €
Totalt- 2 300 156 880,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 24 maj 2013

 • 8
 • 3
 • 5
 • 2
 • 6
 • 2
 • 0
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 24 maj 2013

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 24 maj 2013

 • 6
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 0
 • Icon Constellation:
  Vissen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken875 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 5 10 000,00 €
4 rätt200,00 € 32 6 400,00 €
3 rätt20,00 € 321 6 420,00 €
2 rätt5,00 € 3 316 16 580,00 €
1 rätt2,00 € 32 640 65 280,00 €
Stjärntecken1,50 € 14 945 22 417,50 €
Totalt- 51 259 127 097,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 24 maj 2013

 • 8
 • 9
 • 7
 • 1
 • 0
 • 7
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 1 10 000,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 17 1 700,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 158 1 580,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 766 3 532,00 €
Totalt- 1 944 18 812,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa