EuroMillions resultat den 24 juli 2020

Den 1 340 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 24 juli 2020 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 24 juli 2020
 • 8
 • 9
 • 27
 • 28
 • 50
 • 4
 • 12
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
ZBBV 32634
Icon
Dragningen:
1 340
Icon
Jackpot:
17 000 000 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
1 746 841
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
19
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 20 januari 2021.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 483 600,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 131 811,30 £ 2 263 622,60 £ 3
5 13 202,70 £ 3 39 608,10 £ 7
4 + 2 1 251,50 £ 5 6 257,50 £ 23
4 + 1 95,50 £ 167 15 948,50 £ 555
3 + 2 52,90 £ 311 16 451,90 £ 1 058
4 24,60 £ 398 9 790,80 £ 1 595
2 + 2 11,80 £ 4 732 55 837,60 £ 16 672
3 + 1 8,00 £ 7 104 56 832,00 £ 27 279
3 5,60 £ 17 496 97 977,60 £ 72 778
1 + 2 5,80 £ 23 712 137 529,60 £ 84 996
2 + 1 3,70 £ 107 380 397 306,00 £ 416 403
2 2,20 £ 267 299 588 057,80 £ 1 125 472
Totals - 428 609 1 685 220,00 £ 1 746 841
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 205 961,30 € 0 0,00 € 3
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 20 629,90 € 0 0,00 € 7
4 + 2 1 955,60 € 4 7 822,40 € 23
4 + 2 (with Étoile+)* 3 560,70 € 1 3 560,70 € 1
4 + 1 149,20 € 94 14 024,80 € 555
4 + 1 (with Étoile+)* 174,60 € 35 6 111,00 € 35
3 + 2 82,70 € 196 16 209,20 € 1 058
3 + 2 (with Étoile+)* 95,00 € 72 6 840,00 € 72
4 38,50 € 295 11 357,50 € 1 595
2 + 2 18,40 € 2 961 54 482,40 € 16 672
2 + 2 (with Étoile+)* 20,50 € 1 060 21 730,00 € 1 060
3 + 1 12,50 € 5 439 67 987,50 € 27 279
3 + 1 (with Étoile+)* 15,60 € 1 914 29 858,40 € 1 914
3 8,70 € 14 841 129 116,70 € 72 778
1 + 2 9,10 € 15 640 142 324,00 € 84 996
1 + 2 (with Étoile+)* 14,10 € 5 615 79 171,50 € 5 615
0 + 2 (with Étoile+)* 15,30 € 8 487 129 851,10 € 8 487
2 + 1 5,80 € 85 593 496 439,40 € 416 403
2 + 1 (with Étoile+)* 8,20 € 29 510 241 982,00 € 29 510
2 3,40 € 238 706 811 600,40 € 1 125 472
0 + 1 (with Étoile+)* 2,90 € 220 156 638 452,40 € 220 156
Totals - 630 619 2 908 921,40 € 3 008 079

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 205 961,34 € 0 0,00 € 3
5 20 629,95 € 1 20 629,95 € 7
4 + 2 1 955,65 € 4 7 822,60 € 23
4 + 1 149,29 € 108 16 123,32 € 555
3 + 2 82,79 € 218 18 048,22 € 1 058
4 38,59 € 314 12 117,26 € 1 595
2 + 2 18,46 € 3 202 59 108,92 € 16 672
3 + 1 12,58 € 5 245 65 982,10 € 27 279
3 8,78 € 14 421 126 616,38 € 72 778
1 + 2 9,11 € 16 544 150 715,84 € 84 996
2 + 1 5,86 € 80 872 473 909,92 € 416 403
2 3,49 € 222 446 776 336,54 € 1 125 472
Totals - 343 375 1 727 411,05 € 1 746 841
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 205 961,00 € 0 0,00 € 3
5 20 630,00 € 0 0,00 € 7
4 + 2 1 956,00 € 1 1 956,00 € 23
4 + 1 149,00 € 18 2 682,00 € 555
3 + 2 83,00 € 33 2 739,00 € 1 058
4 39,00 € 38 1 482,00 € 1 595
2 + 2 18,00 € 580 10 440,00 € 16 672
3 + 1 13,00 € 855 11 115,00 € 27 279
3 9,00 € 2 034 18 306,00 € 72 778
1 + 2 9,00 € 3 013 27 117,00 € 84 996
2 + 1 6,00 € 12 759 76 554,00 € 416 403
2 3,00 € 30 774 92 322,00 € 1 125 472
Totals - 50 105 244 713,00 € 1 746 841
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 205 961,33 € 0 0,00 € 3
5 20 629,95 € 2 41 259,90 € 7
4 + 2 1 955,65 € 3 5 866,95 € 23
4 + 1 149,29 € 36 5 374,44 € 555
3 + 2 82,79 € 91 7 533,89 € 1 058
4 38,59 € 228 8 798,52 € 1 595
2 + 2 18,45 € 1 633 30 128,85 € 16 672
3 + 1 12,58 € 3 184 40 054,72 € 27 279
3 8,78 € 9 637 84 612,86 € 72 778
1 + 2 9,10 € 8 217 74 774,70 € 84 996
2 + 1 5,85 € 47 041 275 189,85 € 416 403
2 3,48 € 146 815 510 916,20 € 1 125 472
Totals - 216 887 1 084 510,88 € 1 746 841

Av 21 521 561 deltagare, var 2 482 465 från Portugal, varav 2 334 301 genererades av ett kombinationssystem på 1 349 878 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 330 174,30 CHF 1 3
5 22 185,70 CHF 1 7
4 + 2 3 135,10 CHF 2 23
4 + 1 239,35 CHF 35 555
3 + 2 132,70 CHF 53 1 058
4 61,85 CHF 119 1 595
2 + 2 29,60 CHF 1 046 16 672
3 + 1 20,15 CHF 1 755 27 279
3 14,10 CHF 5 003 72 778
1 + 2 14,60 CHF 5 666 84 996
2 + 1 9,40 CHF 27 992 416 403
2 5,60 CHF 79 047 1 125 472
Totals - 120 720 1 746 841
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 205 961,30 € 0 0,00 € 3
5 20 629,90 € 0 0,00 € 7
4 + 2 1 955,60 € 1 1 955,60 € 23
4 + 1 149,20 € 59 8 802,80 € 555
3 + 2 82,70 € 96 7 939,20 € 1 058
4 38,50 € 132 5 082,00 € 1 595
2 + 2 18,40 € 1 557 28 648,80 € 16 672
3 + 1 12,50 € 2 269 28 362,50 € 27 279
3 8,70 € 5 901 51 338,70 € 72 778
1 + 2 9,10 € 7 612 69 269,20 € 84 996
2 + 1 5,80 € 34 720 201 376,00 € 416 403
2 3,40 € 90 973 309 308,20 € 1 125 472
Totals - 143 320 712 083,00 € 1 746 841
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 205 961,30 € 0 0,00 € 3
5 20 629,90 € 0 0,00 € 7
4 + 2 1 955,60 € 3 5 866,80 € 23
4 + 1 149,20 € 38 5 669,60 € 555
3 + 2 82,70 € 60 4 962,00 € 1 058
4 38,50 € 71 2 733,50 € 1 595
2 + 2 18,40 € 961 17 682,40 € 16 672
3 + 1 12,50 € 1 428 17 850,00 € 27 279
3 8,70 € 3 445 29 971,50 € 72 778
1 + 2 9,10 € 4 592 41 787,20 € 84 996
2 + 1 5,80 € 20 046 116 266,80 € 416 403
2 3,40 € 49 412 168 000,80 € 1 125 472
Totals - 80 056 410 790,60 € 1 746 841
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 17 000 000,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 205 961,30 € 1 3
5 20 629,90 € 1 7
4 + 2 1 955,60 € 2 23
4 + 1 149,20 € 35 555
3 + 2 82,70 € 53 1 058
4 38,50 € 119 1 595
2 + 2 18,40 € 1 046 16 672
3 + 1 12,50 € 1 755 27 279
3 8,70 € 5 003 72 778
1 + 2 9,10 € 5 666 84 996
2 + 1 5,80 € 27 992 416 403
2 3,40 € 79 047 1 125 472
Totals - 120 720 1 746 841
Icon
1 746 841
lotter vann i denna dragning.
Icon
21 521 561
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
81 av 1 000
1 000 vinster per, 81 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 24 juli 2020

ZBBV 32634

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - fredag 24 juli 2020

 • 8
 • 9
 • 27
 • 28
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 1 30 000,00 £
3 rätt1 500,00 £ 114 171 000,00 £
2 rätt100,00 £ 1 731 173 100,00 £
1 rätt10,00 £ 4 009 40 090,00 £
Totalt- 5 855 414 190,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - fredag 24 juli 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-JKP-19551
I-JKP-71351
I-JKQ-80922
I-JKQ-85550
I-JKQ-98946
I-JKR-06803
I-JKR-62562
I-JKS-41745
I-JKT-36153
I-JKV-53930

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 24 juli 2020

 • 33
 • 39
 • 41
 • 43
 • 47
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 63 126 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 276 45 520,00 €
Totalt- 2 339 171 520,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 24 juli 2020

JH 979 5073

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - fredag 24 juli 2020

CND 55355

Läs mer om El Millón-dragningen

M1lhão-resultat - fredag 24 juli 2020

WMQ 11699

Läs mer om M1lhão-dragningen

Super Star-resultat - fredag 24 juli 2020

N212I
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 23 451,15 CHF 3 10 353,45 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 34 313,95 CHF 2 8 627,90 CHF
Första 4 eller Sista 4805,25 CHF 15 12 078,75 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2252,50 CHF 41 10 352,50 CHF
Första 3 eller Sista 358,50 CHF 96 5 616,00 CHF
Första 1 + Sista 120,50 CHF 190 3 895,00 CHF
Första 2 eller Sista 210,65 CHF 1 052 11 203,80 CHF
Första 1 eller Sista 14,15 CHF 10 441 43 330,15 CHF
Totalt- 11 840 105 457,55 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - fredag 24 juli 2020

 • 7
 • 14
 • 17
 • 29
 • 49
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt0,00 CHF 0 0,00 CHF
4 rätt750,00 CHF 233 174 750,00 CHF
3 rätt15,85 CHF 8 315 131 792,75 CHF
Totalt- 8 548 306 542,75 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 24 juli 2020

 • 3
 • 1
 • 1
 • 7
 • 4
 • 2
 • Icon Constellation:
  Tweelingen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 200 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 1 20 000,00 €
5 rätt2 000,00 € 3 6 000,00 €
4 rätt200,00 € 31 6 200,00 €
3 rätt20,00 € 309 6 180,00 €
2 rätt5,00 € 2 843 14 215,00 €
1 rätt2,00 € 28 446 56 892,00 €
Stjärntecken1,50 € 13 674 20 511,00 €
Totalt- 45 307 129 998,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - fredag 24 juli 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 400 My Bonus 500 €-koder:

BVSK 61730
BVSN 72288
BVST 55934
BVTQ 01195
BVTQ 07354
BVTT 76454
BVTV 75181
BVTX 67385
BVTZ 64137
BVVK 84724
BVVM 49627
BVWB 48059
BVWM 72530
BVXG 99209
BVXM 53930
BVXX 81425
BVZT 08638
BWBK 43154
BWBM 67111
BWBN 07161
BWBW 31224
BWBW 45451
BWCB 69069
BWCC 91564
BWCD 06265
BWCL 92589
BWCP 57627
BWCR 00545
BWCR 07056
BWCR 34615
BWCR 53215
BWCR 62259
BWCR 63976
BWCR 78818
BWCS 08264
BWCS 20291
BWCS 26412
BWCS 42849
BWCS 44263
BWCT 05895
BWCT 62231
BWCT 83699
BWCT 92178
BWCV 08810
BWCV 31656
BWCV 33232
BWCV 60101
BWCV 89077
BWCW 02677
BWCW 04436
BWCW 28087
BWCW 41207
BWCW 97782
BWCX 11041
BWCX 60796
BWCZ 23486
BWCZ 90700
BWDC 21760
BWDC 23915
BWDC 24740
BWDC 27465
BWDC 29646
BWDC 36177
BWDC 42109
BWDC 45540
BWDC 50901
BWDC 53619
BWDC 59976
BWDC 60251
BWDC 65466
BWDC 68278
BWDC 70342
BWDC 71342
BWDC 78127
BWDC 90444
BWDC 98597
BWDD 00097
BWDD 07565
BWDD 10344
BWDD 15146
BWDD 15403
BWDD 17077
BWDD 17261
BWDD 20158
BWDD 23023
BWDD 27918
BWDD 29660
BWDD 31752
BWDD 32709
BWDD 32723
BWDD 33977
BWDD 36852
BWDD 38295
BWDD 55805
BWDD 56005
BWDD 57079
BWDD 66187
BWDD 67140
BWDD 71459
BWDD 76216
BWDD 77786
BWDD 84778
BWDF 16567
BWDF 24503
BWDF 27630
BWDF 32961
BWDF 44554
BWDF 45365
BWDF 80204
BWDF 87433
BWDF 88964
BWDF 94049
BWDF 97013
BWDF 97991
BWDG 04276
BWDG 09591
BWDG 11120
BWDG 12802
BWDG 13081
BWDG 23877
BWDG 24324
BWDG 24851
BWDG 27472
BWDG 27537
BWDG 32813
BWDG 49574
BWDG 51665
BWDG 54295
BWDG 57672
BWDG 64796
BWDG 64875
BWDG 66634
BWDG 73321
BWDG 74377
BWDG 77140
BWDG 78248
BWDG 79718
BWDG 86767
BWDG 95465
BWDG 95591
BWDG 95726
BWDH 05872
BWDH 25094
BWDH 31051
BWDH 40714
BWDH 42071
BWDH 45254
BWDH 45386
BWDH 46060
BWDH 48074
BWDH 49679
BWDH 57674
BWDH 73377
BWDH 75525
BWDH 77354
BWDH 79210
BWDH 91464
BWDH 91808
BWDH 95341
BWDJ 06188
BWDJ 08168
BWDJ 11353
BWDJ 23524
BWDJ 26946
BWDJ 27280
BWDJ 33041
BWDJ 33874
BWDJ 36287
BWDJ 36544
BWDJ 37538
BWDJ 38058
BWDJ 41223
BWDJ 44414
BWDJ 45816
BWDJ 51481
BWDJ 53461
BWDJ 56196
BWDJ 56683
BWDJ 59670
BWDJ 62066
BWDJ 66261
BWDJ 73650
BWDJ 74462
BWDJ 79365
BWDJ 81306
BWDJ 91767
BWDJ 92799
BWDJ 94589
BWDJ 95785
BWDK 04149
BWDK 04812
BWDK 06028
BWDK 10524
BWDK 11785
BWDK 19760
BWDK 20513
BWDK 28265
BWDK 34572
BWDK 38000
BWDK 44738
BWDK 45360
BWDK 51461
BWDK 51541
BWDK 54468
BWDK 63477
BWDK 72466
BWDK 76673
BWDK 78594
BWDK 78672
BWDK 79301
BWDK 81633
BWDK 81862
BWDK 83418
BWDK 86455
BWDK 89176
BWDK 89240
BWDK 91878
BWDK 94794
BWDL 11221
BWDL 13697
BWDL 15379
BWDL 24557
BWDL 29211
BWDL 30056
BWDL 32026
BWDL 36488
BWDL 40601
BWDL 41408
BWDL 45439
BWDL 48157
BWDL 49182
BWDL 51555
BWDL 51967
BWDL 57328
BWDL 57526
BWDL 66647
BWDL 72736
BWDL 73866
BWDL 76140
BWDL 77576
BWDL 81140
BWDL 82515
BWDL 84346
BWDL 88196
BWDL 93864
BWDL 97045
BWDM 03692
BWDM 06620
BWDM 07941
BWDM 11322
BWDM 13681
BWDM 19191
BWDM 26426
BWDM 29171
BWDM 34035
BWDM 37928
BWDM 40250
BWDM 46632
BWDM 51238
BWDM 53606
BWDM 55117
BWDM 64129
BWDM 64486
BWDM 68193
BWDM 74462
BWDM 76102
BWDM 76287
BWDM 78523
BWDM 78625
BWDM 84349
BWDM 96779
BWDM 97004
BWDN 03795
BWDN 23532
BWDN 28843
BWDN 29159
BWDN 40106
BWDN 44813
BWDN 46148
BWDN 48510
BWDN 61285
BWDN 62592
BWDN 64237
BWDN 73899
BWDN 74064
BWDN 85638
BWDN 86032
BWDN 90581
BWDN 91070
BWDN 99728
BWDP 00881
BWDP 02337
BWDP 06686
BWDP 09220
BWDP 10742
BWDP 11403
BWDP 11827
BWDP 12631
BWDP 19502
BWDP 19513
BWDP 22321
BWDP 28233
BWDP 28464
BWDP 29595
BWDP 31218
BWDP 32245
BWDP 36828
BWDP 36930
BWDP 36982
BWDP 38392
BWDP 38719
BWDP 46496
BWDP 60350
BWDP 70273
BWDP 72131
BWDP 74689
BWDP 75601
BWDP 79293
BWDP 92694
BWDP 97416
BWDP 99260
BWDQ 04601
BWDQ 13199
BWDQ 13599
BWDQ 15958
BWDQ 21255
BWDQ 26833
BWDQ 28798
BWDQ 37759
BWDQ 40124
BWDQ 45486
BWDQ 47514
BWDQ 48581
BWDQ 48586
BWDQ 54600
BWDQ 55636
BWDQ 57751
BWDQ 63466
BWDQ 65761
BWDQ 77634
BWDQ 84381
BWDQ 84564
BWDQ 88830
BWDQ 89649
BWDQ 94589
BWDQ 95469
BWDQ 99725
BWDR 09155
BWDR 14776
BWDR 30822
BWDR 37063
BWDR 41210
BWDR 42798
BWDR 48254
BWDR 49458
BWDR 53482
BWDR 54540
BWDR 58150
BWDR 59420
BWDR 59518
BWDR 82824
BWDR 91078
BWDR 94781
BWDS 03069
BWDS 06954
BWDS 09403
BWDS 15291
BWDS 28499
BWDS 29101
BWDS 40642
BWDS 47587
BWDS 47605
BWDS 54132
BWDS 58474
BWDS 61616
BWDS 62089
BWDS 66671
BWDS 66777
BWDS 75403
BWDS 75801
BWDS 78042
BWDS 80447
BWDS 81540
BWDS 83009
BWDS 84010
BWDS 85711
BWDS 90137
BWDS 91015
BWDS 94749
BWDS 95805
BWDT 18265
BWDT 18620
BWDT 21068
BWDT 21502
BWDT 25633
BWDT 26839
BWDT 35997
BWDT 38419
BWDT 39003
BWDT 50831

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 24 juli 2020

 • 1
 • 8
 • 7
 • 8
 • 8
 • 3
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 3 3 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 17 1 700,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 166 1 660,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 711 3 422,00 €
Totalt- 1 897 9 782,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - fredag 24 juli 2020

 • 1
 • 19
 • 36
 • 37
 • 45
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 15 7 500,00 €
3 rätt10,00 € 549 5 490,00 €
Totalt- 564 12 990,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa