EuroMillions resultat den 25 augusti 2020

Den 1 349 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 25 augusti 2020 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 25 augusti 2020
 • 7
 • 18
 • 30
 • 37
 • 39
 • 8
 • 10
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
VMGP 90540
Icon
Dragningen:
1 349
Icon
Jackpot:
125 020 060 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
2 205 943
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
20
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 21 februari 2021.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 112 618 069,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 5
5 10 675,50 £ 8 85 404,00 £ 11
4 + 2 778,20 £ 12 9 338,40 £ 47
4 + 1 71,30 £ 270 19 251,00 £ 944
3 + 2 40,70 £ 517 21 041,90 £ 1 746
4 24,50 £ 532 13 034,00 £ 2 037
2 + 2 9,80 £ 7 353 72 059,40 £ 25 376
3 + 1 6,90 £ 11 283 77 852,70 £ 40 006
3 5,60 £ 26 267 147 095,20 £ 92 808
1 + 2 4,70 £ 38 397 180 465,90 £ 132 800
2 + 1 3,50 £ 162 914 570 199,00 £ 564 682
2 2,30 £ 385 542 886 746,60 £ 1 345 481
Totals - 633 095 2 082 488,10 £ 2 205 943
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 125 020 060,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 163 573,80 € 1 163 573,80 € 5
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 17 377,20 € 1 17 377,20 € 11
4 + 2 1 266,70 € 9 11 400,30 € 47
4 + 2 (with Étoile+)* 1 769,70 € 4 7 078,80 € 4
4 + 1 116,10 € 203 23 568,30 € 944
4 + 1 (with Étoile+)* 132,50 € 68 9 010,00 € 68
3 + 2 66,40 € 336 22 310,40 € 1 746
3 + 2 (with Étoile+)* 76,10 € 115 8 751,50 € 115
4 39,90 € 405 16 159,50 € 2 037
2 + 2 16,00 € 5 019 80 304,00 € 25 376
2 + 2 (with Étoile+)* 17,60 € 1 704 29 990,40 € 1 704
3 + 1 11,30 € 7 748 87 552,40 € 40 006
3 + 1 (with Étoile+)* 14,10 € 2 592 36 547,20 € 2 592
3 9,10 € 17 673 160 824,30 € 92 808
1 + 2 7,70 € 25 923 199 607,10 € 132 800
1 + 2 (with Étoile+)* 11,50 € 9 190 105 685,00 € 9 190
0 + 2 (with Étoile+)* 10,50 € 15 399 161 689,50 € 15 399
2 + 1 5,70 € 107 822 614 585,40 € 564 682
2 + 1 (with Étoile+)* 8,20 € 36 199 296 831,80 € 36 199
2 3,80 € 258 534 982 429,20 € 1 345 481
0 + 1 (with Étoile+)* 2,50 € 313 766 784 415,00 € 313 766
Totals - 802 711 3 819 691,10 € 3 811 365

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 125 020 060,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 163 573,85 € 0 0,00 € 5
5 17 377,23 € 1 17 377,23 € 11
4 + 2 1 266,77 € 8 10 134,16 € 47
4 + 1 116,18 € 138 16 032,84 € 944
3 + 2 66,41 € 304 20 188,64 € 1 746
4 40,00 € 295 11 800,00 € 2 037
2 + 2 16,05 € 4 637 74 423,85 € 25 376
3 + 1 11,36 € 6 698 76 089,28 € 40 006
3 9,12 € 15 645 142 682,40 € 92 808
1 + 2 7,72 € 25 379 195 925,88 € 132 800
2 + 1 5,72 € 101 493 580 539,96 € 564 682
2 3,86 € 244 013 941 890,18 € 1 345 481
Totals - 398 611 2 087 084,42 € 2 205 943
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 125 020 060,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 163 574,00 € 1 163 574,00 € 5
5 17 377,00 € 0 0,00 € 11
4 + 2 1 267,00 € 7 8 869,00 € 47
4 + 1 116,00 € 16 1 856,00 € 944
3 + 2 66,00 € 60 3 960,00 € 1 746
4 40,00 € 59 2 360,00 € 2 037
2 + 2 16,00 € 815 13 040,00 € 25 376
3 + 1 11,00 € 1 314 14 454,00 € 40 006
3 9,00 € 2 867 25 803,00 € 92 808
1 + 2 8,00 € 4 420 35 360,00 € 132 800
2 + 1 6,00 € 18 261 109 566,00 € 564 682
2 4,00 € 41 530 166 120,00 € 1 345 481
Totals - 69 350 544 962,00 € 2 205 943
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 125 020 060,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 163 573,84 € 1 163 573,84 € 5
5 17 377,22 € 1 17 377,22 € 11
4 + 2 1 266,77 € 0 0,00 € 47
4 + 1 116,18 € 69 8 016,42 € 944
3 + 2 66,40 € 134 8 897,60 € 1 746
4 39,99 € 145 5 798,55 € 2 037
2 + 2 16,05 € 1 881 30 190,05 € 25 376
3 + 1 11,35 € 2 987 33 902,45 € 40 006
3 9,11 € 7 130 64 954,30 € 92 808
1 + 2 7,71 € 10 562 81 433,02 € 132 800
2 + 1 5,71 € 46 060 263 002,60 € 564 682
2 3,86 € 110 847 427 869,42 € 1 345 481
Totals - 179 817 1 105 015,47 € 2 205 943

Av 28 487 260 deltagare, var 2 485 838 från Portugal, varav 2 298 153 genererades av ett kombinationssystem på 1 309 594 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 271 624,45 CHF 1 5
5 18 695,25 CHF 0 11
4 + 2 2 103,55 CHF 3 47
4 + 1 192,95 CHF 106 944
3 + 2 110,25 CHF 146 1 746
4 66,40 CHF 225 2 037
2 + 2 26,65 CHF 1 793 25 376
3 + 1 18,85 CHF 3 814 40 006
3 15,15 CHF 8 789 92 808
1 + 2 12,80 CHF 8 755 132 800
2 + 1 9,50 CHF 44 750 564 682
2 6,40 CHF 107 375 1 345 481
Totals - 175 757 2 205 943
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 125 020 060,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 163 573,80 € 0 0,00 € 5
5 17 377,20 € 0 0,00 € 11
4 + 2 1 266,70 € 5 6 333,50 € 47
4 + 1 116,10 € 74 8 591,40 € 944
3 + 2 66,40 € 134 8 897,60 € 1 746
4 39,90 € 220 8 778,00 € 2 037
2 + 2 16,00 € 2 113 33 808,00 € 25 376
3 + 1 11,30 € 3 577 40 420,10 € 40 006
3 9,10 € 8 340 75 894,00 € 92 808
1 + 2 7,70 € 10 692 82 328,40 € 132 800
2 + 1 5,70 € 47 037 268 110,90 € 564 682
2 3,80 € 113 912 432 865,60 € 1 345 481
Totals - 186 104 966 027,50 € 2 205 943
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 125 020 060,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 163 573,80 € 1 163 573,80 € 5
5 17 377,20 € 0 0,00 € 11
4 + 2 1 266,70 € 3 3 800,10 € 47
4 + 1 116,10 € 68 7 894,80 € 944
3 + 2 66,40 € 115 7 636,00 € 1 746
4 39,90 € 156 6 224,40 € 2 037
2 + 2 16,00 € 1 765 28 240,00 € 25 376
3 + 1 11,30 € 2 585 29 210,50 € 40 006
3 9,10 € 6 097 55 482,70 € 92 808
1 + 2 7,70 € 8 672 66 774,40 € 132 800
2 + 1 5,70 € 36 345 207 166,50 € 564 682
2 3,80 € 83 728 318 166,40 € 1 345 481
Totals - 139 535 894 169,60 € 2 205 943
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 125 020 060,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 163 573,80 € 1 5
5 17 377,20 € 0 11
4 + 2 1 266,70 € 3 47
4 + 1 116,10 € 106 944
3 + 2 66,40 € 146 1 746
4 39,90 € 225 2 037
2 + 2 16,00 € 1 793 25 376
3 + 1 11,30 € 3 814 40 006
3 9,10 € 8 789 92 808
1 + 2 7,70 € 8 755 132 800
2 + 1 5,70 € 44 750 564 682
2 3,80 € 107 375 1 345 481
Totals - 175 757 2 205 943
Icon
2 205 943
lotter vann i denna dragning.
Icon
28 487 260
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
77 av 1 000
1 000 vinster per, 77 sålda lotter.

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 25 augusti 2020

VMGP 90540

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 25 augusti 2020

 • 7
 • 18
 • 30
 • 37
 • 39
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 2 60 000,00 £
3 rätt1 500,00 £ 91 136 500,00 £
2 rätt100,00 £ 1 371 137 100,00 £
1 rätt10,00 £ 2 920 29 200,00 £
Totalt- 4 384 362 800,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 25 augusti 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-JNK-26405
I-JNT-32087
I-JNT-96837
I-JNV-49999
I-JNW-34802
I-JNW-64522
I-JNW-83247
I-JPB-75360
I-JPC-46857
I-JPF-47008

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 25 augusti 2020

 • 5
 • 16
 • 20
 • 44
 • 47
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 1 500 000,00 €
4 rätt2 000,00 € 75 150 000,00 €
3 rätt20,00 € 3 474 69 480,00 €
Totalt- 3 550 719 480,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 25 augusti 2020

QF 215 6243

Läs mer om My Million-dragningen

El Millón-resultat - tisdag 25 augusti 2020

DJV 18784

Läs mer om El Millón-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 25 augusti 2020

A342G
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 2 500 000,00 CHF
Första 2 + Sista 23 429,30 CHF 4 13 717,20 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 143,10 CHF 10 11 431,00 CHF
Första 4 eller Sista 41 143,10 CHF 14 16 003,40 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2249,40 CHF 55 13 717,00 CHF
Första 3 eller Sista 353,55 CHF 139 7 443,45 CHF
Första 1 + Sista 119,25 CHF 268 5 159,00 CHF
Första 2 eller Sista 210,05 CHF 1 474 14 813,70 CHF
Första 1 eller Sista 13,90 CHF 14 605 56 959,50 CHF
Totalt- 16 571 639 244,25 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 25 augusti 2020

 • 1
 • 27
 • 43
 • 47
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt0,00 CHF 0 0,00 CHF
4 rätt950,00 CHF 173 164 350,00 CHF
3 rätt42,90 CHF 7 106 304 847,40 CHF
Totalt- 7 279 469 197,40 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 25 augusti 2020

 • 5
 • 7
 • 7
 • 1
 • 5
 • 2
 • Icon Constellation:
  Weegschaal
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 6 12 000,00 €
4 rätt200,00 € 38 7 600,00 €
3 rätt20,00 € 347 6 940,00 €
2 rätt5,00 € 3 368 16 840,00 €
1 rätt2,00 € 32 336 64 672,00 €
Stjärntecken1,50 € 15 612 23 418,00 €
Totalt- 51 707 131 470,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 25 augusti 2020

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BWDZ 41237
BWGF 36781
BWGR 40554
BWGW 00268
BWHF 94371
BWHR 04255
BWJF 27257
BWJR 23187
BWKL 92289
BWKM 47416
BWKP 29608
BWKQ 95148
BWKT 20424
BWLC 99241
BWLD 57910
BWLD 61184
BWLG 96182
BWLR 63123
BWLT 08144
BWLT 34825
BWLT 87918
BWLT 91929
BWLW 59697
BWMH 89153
BWMH 97462
BWMJ 02693
BWMJ 17005
BWMJ 39669
BWMJ 61164
BWMJ 92331
BWMJ 96807
BWMK 00382
BWMK 00452
BWMK 24274
BWMK 24695
BWMK 38393
BWMK 57529
BWMK 82696
BWMK 86601
BWMK 87275
BWMK 97758
BWML 05573
BWML 14801
BWML 29657
BWML 55712
BWML 64721
BWML 65938
BWML 80625
BWMM 15307
BWMM 42910
BWMM 53125
BWMM 66156
BWMM 83699
BWMN 09398
BWMN 25593
BWMN 35632
BWMN 48822
BWMN 57025
BWMN 65733
BWMN 66579
BWMN 68882
BWMN 75812
BWMN 86026
BWMN 93546
BWMP 15763
BWMP 24235
BWMP 28327
BWMP 34191
BWMP 41525
BWMP 57656
BWMP 94264
BWMQ 11496
BWMQ 16092
BWMQ 18556
BWMQ 23056
BWMQ 33686
BWMQ 39836
BWMQ 41896
BWMQ 97571
BWMQ 98073
BWMR 16032
BWMR 28878
BWMR 34775
BWMR 35486
BWMR 39916
BWMR 45291
BWMS 14865
BWMS 17445
BWMS 18179
BWMS 25112
BWMS 51552
BWMS 58953
BWMS 67862
BWMS 87134
BWMT 02983
BWMT 25663
BWMT 28068
BWMT 31925
BWMT 38822
BWMT 42197
BWMT 47823
BWMT 52005
BWMT 64835
BWMT 69602
BWMT 74502
BWMT 81426
BWMT 98667
BWMV 01036
BWMV 73638
BWMV 83953
BWMV 94116
BWMW 04958
BWMW 05895
BWMW 11240
BWMW 20078
BWMW 38228
BWMW 41108
BWMW 42945
BWMW 48369
BWMW 55761
BWMW 66284
BWMX 13806
BWMX 15343
BWMX 23474
BWMX 38388
BWMX 50611
BWMX 53279
BWMX 68178
BWMX 71047
BWMX 87367
BWMX 94207
BWMZ 02799
BWMZ 03099
BWMZ 11935
BWMZ 25313
BWMZ 38342
BWMZ 44984
BWMZ 49602
BWMZ 53133
BWMZ 63721
BWMZ 67950
BWMZ 80506
BWMZ 83649
BWMZ 88657
BWNB 18467
BWNB 21488
BWNB 25590
BWNB 28852
BWNB 31239
BWNB 31250
BWNB 56892
BWNB 69716
BWNB 70209
BWNB 80206
BWNB 93193
BWNC 13765
BWNC 32477
BWNC 35019
BWNC 42058
BWNC 51494
BWNC 52550
BWNC 80580
BWNC 92148
BWND 00758
BWND 12467
BWND 17136
BWND 27226
BWND 34597
BWND 35145
BWND 62866
BWND 65569
BWND 80038
BWNF 10185
BWNF 10484
BWNF 35157
BWNF 35363
BWNF 39504
BWNF 61801
BWNF 81425
BWNF 82916
BWNG 04093
BWNG 19632
BWNG 26623
BWNG 29301
BWNG 38192
BWNG 49433
BWNG 97675
BWNH 07156
BWNH 24077
BWNH 28068
BWNH 34016
BWNH 42977
BWNH 48827
BWNH 50107
BWNH 58887
BWNH 67822
BWNH 86430
BWNH 97974
BWNJ 02378
BWNJ 13889

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 25 augusti 2020

 • 9
 • 6
 • 8
 • 1
 • 1
 • 5
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 19 1 900,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 179 1 790,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 678 3 356,00 €
Totalt- 1 876 7 046,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 25 augusti 2020

 • 2
 • 3
 • 23
 • 32
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 16 8 000,00 €
3 rätt10,00 € 727 7 270,00 €
Totalt- 743 15 270,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa