EuroMillions resultat den 28 december 2012

Den 550 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 28 december 2012 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 28 december 2012
 • 17
 • 24
 • 26
 • 27
 • 49
 • 3
 • 5
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
GYT4 55882
Icon
Dragningen:
550
Icon
Jackpot:
26 703 677 €
Icon
Dragningsmaskiner:
3
Icon
Totalt antal vinnare:
2 995 441
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
4
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 26 juni 2013.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 21 875 652,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 244 247,00 £ 1 244 247,00 £ 5
5 37 007,10 £ 3 111 021,30 £ 11
4 + 2 3 392,30 £ 17 57 669,10 £ 60
4 + 1 161,90 £ 264 42 741,60 £ 1 100
4 90,60 £ 518 46 930,80 £ 1 964
3 + 2 30,40 £ 874 26 569,60 £ 4 175
2 + 2 8,90 £ 12 661 112 682,90 £ 65 596
3 + 1 9,60 £ 13 495 129 552,00 £ 57 710
3 9,30 £ 25 397 236 192,10 £ 100 353
1 + 2 4,80 £ 67 678 324 854,40 £ 344 435
2 + 1 4,90 £ 203 097 995 175,30 £ 896 679
2 3,00 £ 376 277 1 128 831,00 £ 1 523 353
Totals - 700 282 3 456 467,10 £ 2 995 441
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 26 703 677,10 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 351 110,30 € 2 702 220,60 € 5
5 53 198,50 € 1 53 198,50 € 11
4 + 2 4 876,50 € 12 58 518,00 € 60
4 + 1 232,70 € 227 52 822,90 € 1 100
4 130,30 € 438 57 071,40 € 1 964
3 + 2 43,80 € 889 38 938,20 € 4 175
2 + 2 12,80 € 13 381 171 276,80 € 65 596
3 + 1 13,90 € 12 860 178 754,00 € 57 710
3 13,40 € 22 359 299 610,60 € 100 353
1 + 2 6,90 € 69 555 479 929,50 € 344 435
2 + 1 7,10 € 195 314 1 386 729,40 € 896 679
2 4,30 € 332 160 1 428 288,00 € 1 523 353
Totals - 647 198 4 907 357,90 € 4 289 837
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 26 703 677,10 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 351 110,31 € 1 351 110,31 € 5
5 53 198,53 € 2 106 397,06 € 11
4 + 2 4 876,53 € 12 58 518,36 € 60
4 + 1 232,74 € 261 60 745,14 € 1 100
4 130,36 € 422 55 011,92 € 1 964
3 + 2 43,80 € 850 37 230,00 € 4 175
2 + 2 12,82 € 13 285 170 313,70 € 65 596
3 + 1 13,94 € 12 068 168 227,92 € 57 710
3 13,48 € 20 932 282 163,36 € 100 353
1 + 2 6,90 € 70 512 486 532,80 € 344 435
2 + 1 7,18 € 186 514 1 339 170,52 € 896 679
2 4,32 € 316 240 1 366 156,80 € 1 523 353
Totals - 621 099 4 481 577,89 € 2 995 441
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 26 703 677,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 351 110,00 € 0 0,00 € 5
5 53 199,00 € 0 0,00 € 11
4 + 2 4 877,00 € 0 0,00 € 60
4 + 1 233,00 € 23 5 359,00 € 1 100
4 130,00 € 41 5 330,00 € 1 964
3 + 2 44,00 € 64 2 816,00 € 4 175
2 + 2 13,00 € 787 10 231,00 € 65 596
3 + 1 14,00 € 905 12 670,00 € 57 710
3 13,00 € 1 486 19 318,00 € 100 353
1 + 2 7,00 € 3 805 26 635,00 € 344 435
2 + 1 7,00 € 12 458 87 206,00 € 896 679
2 4,00 € 23 236 92 944,00 € 1 523 353
Totals - 42 805 262 509,00 € 2 995 441
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 26 703 677,10 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 351 110,31 € 0 0,00 € 5
5 53 198,53 € 3 159 595,59 € 11
4 + 2 4 876,53 € 7 34 135,71 € 60
4 + 1 232,74 € 134 31 187,16 € 1 100
4 130,35 € 226 29 459,10 € 1 964
3 + 2 43,80 € 807 35 346,60 € 4 175
2 + 2 12,82 € 14 737 188 928,34 € 65 596
3 + 1 13,94 € 8 729 121 682,26 € 57 710
3 13,48 € 13 679 184 392,92 € 100 353
1 + 2 6,90 € 77 185 532 576,50 € 344 435
2 + 1 7,17 € 151 231 1 084 326,27 € 896 679
2 4,32 € 225 584 974 522,88 € 1 523 353
Totals - 492 322 3 376 153,33 € 2 995 441

Av 36 573 991 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 424 492,35 CHF 0 5
5 64 317,05 CHF 0 11
4 + 2 8 526,80 CHF 2 60
4 + 1 406,95 CHF 50 1 100
4 227,95 CHF 75 1 964
3 + 2 76,60 CHF 243 4 175
2 + 2 22,40 CHF 3 816 65 596
3 + 1 24,40 CHF 3 021 57 710
3 23,60 CHF 4 939 100 353
1 + 2 12,05 CHF 20 148 344 435
2 + 1 12,55 CHF 49 103 896 679
2 7,55 CHF 77 666 1 523 353
Totals - 159 063 2 995 441
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 26 703 677,10 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 351 110,30 € 1 351 110,30 € 5
5 53 198,50 € 1 53 198,50 € 11
4 + 2 4 876,50 € 5 24 382,50 € 60
4 + 1 232,70 € 79 18 383,30 € 1 100
4 130,30 € 151 19 675,30 € 1 964
3 + 2 43,80 € 306 13 402,80 € 4 175
2 + 2 12,80 € 4 805 61 504,00 € 65 596
3 + 1 13,90 € 4 273 59 394,70 € 57 710
3 13,40 € 7 095 95 073,00 € 100 353
1 + 2 6,90 € 25 209 173 942,10 € 344 435
2 + 1 7,10 € 64 921 460 939,10 € 896 679
2 4,30 € 107 389 461 772,70 € 1 523 353
Totals - 214 235 1 792 778,30 € 2 995 441
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 26 703 677,10 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 351 110,30 € 0 0,00 € 5
5 53 198,50 € 1 53 198,50 € 11
4 + 2 4 876,50 € 5 24 382,50 € 60
4 + 1 232,70 € 62 14 427,40 € 1 100
4 130,30 € 93 12 117,90 € 1 964
3 + 2 43,80 € 142 6 219,60 € 4 175
2 + 2 12,80 € 2 124 27 187,20 € 65 596
3 + 1 13,90 € 2 359 32 790,10 € 57 710
3 13,40 € 4 466 59 844,40 € 100 353
1 + 2 6,90 € 10 343 71 366,70 € 344 435
2 + 1 7,10 € 34 041 241 691,10 € 896 679
2 4,30 € 64 801 278 644,30 € 1 523 353
Totals - 118 437 821 869,70 € 2 995 441
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 26 703 677,10 € 0 Rollover! 0
5 + 1 351 110,30 € 0 5
5 53 198,50 € 0 11
4 + 2 4 876,50 € 2 60
4 + 1 232,70 € 50 1 100
4 130,30 € 75 1 964
3 + 2 43,80 € 243 4 175
2 + 2 12,80 € 3 816 65 596
3 + 1 13,90 € 3 021 57 710
3 13,40 € 4 939 100 353
1 + 2 6,90 € 20 148 344 435
2 + 1 7,10 € 49 103 896 679
2 4,30 € 77 666 1 523 353
Totals - 159 063 2 995 441
Icon
2 995 441
lotter vann i denna dragning.
Icon
36 573 991
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
82 av 1 000
1 000 vinster per, 82 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 28 december 2012

GYT4 55882

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 28 december 2012

 • 3
 • 14
 • 17
 • 26
 • 40
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 38 76 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 831 36 620,00 €
Totalt- 1 869 112 620,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 28 december 2012

 • 1
 • 3
 • 7
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 28 december 2012

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 28 december 2012

 • 6
 • 7
 • 8
 • 0
 • 0
 • 3
 • Icon Constellation:
  Kreeft
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken875 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 5 10 000,00 €
4 rätt200,00 € 34 6 800,00 €
3 rätt20,00 € 327 6 540,00 €
2 rätt5,00 € 3 153 15 765,00 €
1 rätt2,00 € 31 437 62 874,00 €
Stjärntecken1,50 € 14 163 21 244,50 €
Totalt- 49 119 123 223,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 28 december 2012

 • 5
 • 3
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 12 1 200,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 151 1 510,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 528 3 056,00 €
Totalt- 1 693 7 766,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa