EuroMillions resultat den 29 maj 2018

Den 1 115 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 29 maj 2018 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 29 maj 2018
 • 6
 • 11
 • 20
 • 38
 • 43
 • 2
 • 4
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
MTJD 54927
XRHN 94431
Icon
Dragningen:
1 115
Icon
Jackpot:
66 136 267 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
1 418 620
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 25 november 2018.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 57 637 756,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 105 461,70 £ 1 105 461,70 £ 5
5 13 646,20 £ 1 13 646,20 £ 9
4 + 2 2 730,50 £ 6 16 383,00 £ 22
4 + 1 113,40 £ 136 15 422,40 £ 565
3 + 2 70,40 £ 317 22 316,80 £ 1 269
4 43,40 £ 298 12 933,20 £ 1 168
2 + 2 12,00 £ 4 493 53 916,00 £ 19 354
3 + 1 9,30 £ 6 114 56 860,20 £ 26 322
3 8,50 £ 12 249 104 116,50 £ 54 538
1 + 2 6,30 £ 23 342 147 054,60 £ 104 785
2 + 1 5,10 £ 86 524 441 272,40 £ 387 481
2 2,90 £ 179 031 519 189,90 £ 823 102
Totals - 312 512 1 508 572,90 £ 1 418 620
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 136 266,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 164 503,70 € 1 164 503,70 € 5
5 + 1 (with Étoile+)* 168 244,60 € 1 168 244,60 € 1
5 21 286,00 € 1 21 286,00 € 9
4 + 2 4 259,30 € 5 21 296,50 € 22
4 + 2 (with Étoile+)* 4 705,90 € 1 4 705,90 € 1
4 + 1 176,90 € 127 22 466,30 € 565
4 + 1 (with Étoile+)* 210,70 € 28 5 899,60 € 28
3 + 2 109,90 € 259 28 464,10 € 1 269
3 + 2 (with Étoile+)* 127,80 € 53 6 773,40 € 53
4 67,70 € 237 16 044,90 € 1 168
2 + 2 18,80 € 3 913 73 564,40 € 19 354
2 + 2 (with Étoile+)* 22,30 € 920 20 516,00 € 920
3 + 1 14,60 € 5 499 80 285,40 € 26 322
3 + 1 (with Étoile+)* 17,40 € 1 330 23 142,00 € 1 330
3 13,30 € 10 957 145 728,10 € 54 538
1 + 2 9,80 € 21 277 208 514,60 € 104 785
1 + 2 (with Étoile+)* 12,30 € 5 006 61 573,80 € 5 006
0 + 2 (with Étoile+)* 10,10 € 8 274 83 567,40 € 8 274
2 + 1 7,90 € 80 284 634 243,60 € 387 481
2 + 1 (with Étoile+)* 9,70 € 20 308 196 987,60 € 20 308
2 4,60 € 165 733 762 371,80 € 823 102
0 + 1 (with Étoile+)* 2,40 € 170 395 408 948,00 € 170 395
Totals - 494 609 3 159 127,70 € 2 407 838

*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.

Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 136 266,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 164 503,79 € 3 493 511,37 € 5
5 21 286,00 € 1 21 286,00 € 9
4 + 2 4 259,30 € 2 8 518,60 € 22
4 + 1 176,91 € 120 21 229,20 € 565
3 + 2 109,94 € 247 27 155,18 € 1 269
4 67,75 € 235 15 921,25 € 1 168
2 + 2 18,83 € 3 736 70 348,88 € 19 354
3 + 1 14,64 € 5 245 76 786,80 € 26 322
3 13,36 € 11 544 154 227,84 € 54 538
1 + 2 9,84 € 20 765 204 327,60 € 104 785
2 + 1 7,98 € 78 009 622 511,82 € 387 481
2 4,62 € 173 487 801 509,94 € 823 102
Totals - 293 394 2 517 334,48 € 1 418 620
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 136 267,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 164 504,00 € 0 0,00 € 5
5 21 286,00 € 0 0,00 € 9
4 + 2 4 259,00 € 1 4 259,00 € 22
4 + 1 177,00 € 13 2 301,00 € 565
3 + 2 110,00 € 40 4 400,00 € 1 269
4 68,00 € 30 2 040,00 € 1 168
2 + 2 19,00 € 560 10 640,00 € 19 354
3 + 1 15,00 € 745 11 175,00 € 26 322
3 13,00 € 1 609 20 917,00 € 54 538
1 + 2 10,00 € 2 952 29 520,00 € 104 785
2 + 1 8,00 € 10 560 84 480,00 € 387 481
2 5,00 € 23 066 115 330,00 € 823 102
Totals - 39 576 285 062,00 € 1 418 620
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 136 266,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 164 503,78 € 0 0,00 € 5
5 21 286,00 € 1 21 286,00 € 9
4 + 2 4 259,30 € 5 21 296,50 € 22
4 + 1 176,90 € 68 12 029,20 € 565
3 + 2 109,94 € 134 14 731,96 € 1 269
4 67,74 € 117 7 925,58 € 1 168
2 + 2 18,82 € 2 355 44 321,10 € 19 354
3 + 1 14,63 € 3 130 45 791,90 € 26 322
3 13,36 € 6 823 91 155,28 € 54 538
1 + 2 9,83 € 13 294 130 680,02 € 104 785
2 + 1 7,98 € 46 894 374 214,12 € 387 481
2 4,61 € 102 295 471 579,95 € 823 102
Totals - 175 116 1 235 011,61 € 1 418 620

Av 18 930 240 deltagare, var 2 376 228 från Portugal, varav 2 202 979 genererades av ett kombinationssystem på 1 288 223 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 188 076,35 CHF 0 5
5 34 369,70 CHF 1 9
4 + 2 6 877,35 CHF 1 22
4 + 1 285,65 CHF 26 565
3 + 2 177,50 CHF 91 1 269
4 109,40 CHF 78 1 168
2 + 2 30,40 CHF 1 514 19 354
3 + 1 23,65 CHF 2 012 26 322
3 21,60 CHF 3 806 54 538
1 + 2 15,90 CHF 8 341 104 785
2 + 1 12,90 CHF 30 774 387 481
2 7,45 CHF 64 587 823 102
Totals - 111 231 1 418 620
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 136 266,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 164 503,70 € 0 0,00 € 5
5 21 286,00 € 1 21 286,00 € 9
4 + 2 4 259,30 € 0 0,00 € 22
4 + 1 176,90 € 31 5 483,90 € 565
3 + 2 109,90 € 111 12 198,90 € 1 269
4 67,70 € 87 5 889,90 € 1 168
2 + 2 18,80 € 1 558 29 290,40 € 19 354
3 + 1 14,60 € 1 799 26 265,40 € 26 322
3 13,30 € 3 697 49 170,10 € 54 538
1 + 2 9,80 € 7 813 76 567,40 € 104 785
2 + 1 7,90 € 28 361 224 051,90 € 387 481
2 4,60 € 57 058 262 466,80 € 823 102
Totals - 100 516 712 670,70 € 1 418 620
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 66 136 266,80 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 164 503,70 € 0 0,00 € 5
5 21 286,00 € 3 63 858,00 € 9
4 + 2 4 259,30 € 2 8 518,60 € 22
4 + 1 176,90 € 44 7 783,60 € 565
3 + 2 109,90 € 70 7 693,00 € 1 269
4 67,70 € 86 5 822,20 € 1 168
2 + 2 18,80 € 1 225 23 030,00 € 19 354
3 + 1 14,60 € 1 778 25 958,80 € 26 322
3 13,30 € 3 853 51 244,90 € 54 538
1 + 2 9,80 € 7 001 68 609,80 € 104 785
2 + 1 7,90 € 26 075 205 992,50 € 387 481
2 4,60 € 57 845 266 087,00 € 823 102
Totals - 97 982 734 598,40 € 1 418 620
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 66 136 266,80 € 0 Rollover! 0
5 + 1 164 503,70 € 0 5
5 21 286,00 € 1 9
4 + 2 4 259,30 € 1 22
4 + 1 176,90 € 26 565
3 + 2 109,90 € 91 1 269
4 67,70 € 78 1 168
2 + 2 18,80 € 1 514 19 354
3 + 1 14,60 € 2 012 26 322
3 13,30 € 3 806 54 538
1 + 2 9,80 € 8 341 104 785
2 + 1 7,90 € 30 774 387 481
2 4,60 € 64 587 823 102
Totals - 111 231 1 418 620
Icon
1 418 620
lotter vann i denna dragning.
Icon
18 930 240
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
75 av 1 000
1 000 vinster per, 75 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 29 maj 2018

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk UK Millionaire Maker-kontroll

Alla 2 UK Millionaire Maker-koder:

MTJD 54927
XRHN 94431

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 29 maj 2018

 • 6
 • 11
 • 20
 • 38
 • 43
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt1 000 000,00 £ 0 0,00 £
4 rätt30 000,00 £ 0 0,00 £
3 rätt1 500,00 £ 122 183 000,00 £
2 rätt100,00 £ 1 278 127 800,00 £
1 rätt10,00 £ 2 969 29 690,00 £
Totalt- 4 369 340 490,00 £

Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen

Irländsk Lotto resultat - tisdag 29 maj 2018

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll

Alla 10 Irländsk Lotto-koder:

I-DSV-87518
I-DSW-15551
I-DSW-53517
I-DSW-87508
I-DSX-45158
I-DSZ-19405
I-DSZ-29071
I-DSZ-30587
I-DSZ-74849
I-DTB-06732

Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 29 maj 2018

 • 4
 • 6
 • 11
 • 25
 • 44
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 49 98 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 136 42 720,00 €
Totalt- 2 185 140 720,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 29 maj 2018

BG 246 3263

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 29 maj 2018

X842V
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 25 311,90 CHF 2 10 623,80 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 32 213,30 CHF 4 8 853,20 CHF
Första 4 eller Sista 41 377,15 CHF 9 12 394,35 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2247,05 CHF 43 10 623,15 CHF
Första 3 eller Sista 353,35 CHF 108 5 761,80 CHF
Första 1 + Sista 124,95 CHF 160 3 992,00 CHF
Första 2 eller Sista 211,35 CHF 1 012 11 486,20 CHF
Första 1 eller Sista 14,30 CHF 10 264 44 135,20 CHF
Totalt9 243,35 CHF 11 602 107 869,70 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

2 chance-resultat - tisdag 29 maj 2018

 • 1
 • 6
 • 25
 • 32
 • 37
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt121 910,50 CHF 1 121 910,50 CHF
4 rätt815,20 CHF 94 76 628,80 CHF
3 rätt29,30 CHF 5 108 149 664,40 CHF
Totalt122 755,00 CHF 5 203 348 203,70 CHF

Läs mer om 2 Chance-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 29 maj 2018

 • 7
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1
 • Icon Constellation:
  Stier
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 2 4 000,00 €
4 rätt200,00 € 23 4 600,00 €
3 rätt20,00 € 214 4 280,00 €
2 rätt5,00 € 2 096 10 480,00 €
1 rätt2,00 € 21 035 42 070,00 €
Stjärntecken1,50 € 9 867 14 800,50 €
Totalt- 33 237 80 230,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

My Bonus-resultat - tisdag 29 maj 2018

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll

Alla 200 My Bonus 500 €-koder:

BKGN 67380
BKHC 62405
BKHF 37800
BKHH 63541
BKHN 77626
BKHP 42279
BKJF 27030
BKJK 90960
BKJM 40014
BKJN 27291
BKKC 10077
BKKH 03096
BKKT 99277
BKKX 00832
BKLB 78470
BKLF 60358
BKLK 41070
BKLP 59890
BKLT 90117
BKLW 21213
BKMF 01181
BKMK 22238
BKMQ 70140
BKMR 77413
BKMS 23528
BKMS 98789
BKMT 09115
BKMV 31648
BKMW 04001
BKMZ 96565
BKNC 49781
BKNC 66540
BKND 36044
BKND 36257
BKND 73424
BKNG 71252
BKNH 16485
BKNM 45051
BKNM 54558
BKNM 55922
BKNM 60617
BKNM 78084
BKNM 85240
BKNM 93657
BKNM 94381
BKNN 07302
BKNN 10966
BKNN 11085
BKNN 15255
BKNN 15674
BKNN 21855
BKNN 27894
BKNN 32936
BKNN 35332
BKNN 38388
BKNN 42362
BKNN 62152
BKNN 66146
BKNN 68188
BKNN 73027
BKNN 73572
BKNN 82761
BKNN 83368
BKNP 01196
BKNP 03650
BKNP 36102
BKNP 43097
BKNP 56846
BKNP 59885
BKNP 61181
BKNP 63119
BKNP 64109
BKNP 64215
BKNP 74976
BKNP 77072
BKNP 80206
BKNP 80692
BKNP 81613
BKNP 84472
BKNP 92044
BKNP 92757
BKNP 93788
BKNP 93884
BKNP 96394
BKNQ 10769
BKNQ 36675
BKNQ 48965
BKNQ 54589
BKNQ 63748
BKNQ 75216
BKNQ 75693
BKNQ 76018
BKNQ 81976
BKNQ 82703
BKNQ 91709
BKNQ 97434
BKNQ 98097
BKNR 04061
BKNR 25555
BKNR 41128
BKNR 52816
BKNR 66755
BKNR 69467
BKNR 83553
BKNR 83623
BKNR 89631
BKNR 90042
BKNR 94102
BKNS 11627
BKNS 11867
BKNS 13138
BKNS 26316
BKNS 28700
BKNS 28746
BKNS 51310
BKNS 66073
BKNS 69749
BKNS 75246
BKNS 76416
BKNS 85384
BKNS 92376
BKNS 96773
BKNS 97126
BKNT 00129
BKNT 12265
BKNT 19615
BKNT 22935
BKNT 29799
BKNT 30732
BKNT 45700
BKNT 49001
BKNT 54700
BKNT 77301
BKNT 89677
BKNV 02425
BKNV 02887
BKNV 05472
BKNV 09848
BKNV 12572
BKNV 16720
BKNV 23806
BKNV 25874
BKNV 29665
BKNV 45257
BKNV 64754
BKNV 65556
BKNV 67736
BKNV 82218
BKNV 82606
BKNV 85622
BKNV 86997
BKNV 89629
BKNV 93543
BKNV 94530
BKNW 01923
BKNW 30422
BKNW 39603
BKNW 41833
BKNW 46974
BKNW 49210
BKNW 55533
BKNW 60385
BKNW 64845
BKNW 65442
BKNW 85501
BKNW 91854
BKNW 95701
BKNX 01410
BKNX 07782
BKNX 16646
BKNX 23218
BKNX 26758
BKNX 32374
BKNX 33855
BKNX 76405
BKNX 85005
BKNX 88059
BKNX 88783
BKNX 96709
BKNZ 06526
BKNZ 13181
BKNZ 16035
BKNZ 24545
BKNZ 40081
BKNZ 52988
BKNZ 59769
BKNZ 96819
BKNZ 98642
BKNZ 99685
BKPB 06134
BKPB 18468
BKPB 37629
BKPB 41448
BKPB 44470
BKPB 46118
BKPB 48871
BKPB 58640
BKPB 64560
BKPB 69408
BZZZ 86394

Läs mer om My Bonus-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 29 maj 2018

 • 2
 • 7
 • 6
 • 0
 • 9
 • 8
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 12 1 200,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 130 1 300,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 177 2 354,00 €
Totalt- 1 320 5 854,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen

Extra Lux-resultat - tisdag 29 maj 2018

 • 11
 • 27
 • 33
 • 43
 • 45
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt100 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt500,00 € 18 9 000,00 €
3 rätt10,00 € 622 6 220,00 €
Totalt- 640 15 220,00 €

Läs mer om Extra Lux-dragningen
Föregående Nästa