EuroMillions resultat den 29 december 2015

Den 863 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 29 december 2015 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 29 december 2015
 • 5
 • 20
 • 31
 • 32
 • 36
 • 6
 • 7
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
ZVF5 57089
Icon
Dragningen:
863
Icon
Jackpot:
32 342 225 €
Icon
Dragningsmaskiner:
3
Icon
Totalt antal vinnare:
1 659 331
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
4
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 26 juni 2016.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 23 871 796,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 211 553,40 £ 1 211 553,40 £ 4
5 28 207,10 £ 1 28 207,10 £ 10
4 + 2 4 549,50 £ 7 31 846,50 £ 31
4 + 1 220,30 £ 160 35 248,00 £ 560
4 109,30 £ 334 36 506,20 £ 1 129
3 + 2 58,60 £ 397 23 264,20 £ 1 504
2 + 2 16,70 £ 6 157 102 821,90 £ 24 265
3 + 1 12,60 £ 8 105 102 123,00 £ 30 546
3 11,30 £ 15 277 172 630,10 £ 57 321
1 + 2 8,10 £ 34 621 280 430,10 £ 140 078
2 + 1 6,20 £ 121 606 753 957,20 £ 493 102
2 3,40 £ 232 678 791 105,20 £ 910 781
Totals - 419 344 2 569 692,90 £ 1 659 331
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 342 225,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 279 268,80 € 2 558 537,60 € 4
5 37 235,80 € 2 74 471,60 € 10
4 + 2 6 005,70 € 3 18 017,10 € 31
4 + 1 290,90 € 94 27 344,60 € 560
4 144,20 € 185 26 677,00 € 1 129
3 + 2 77,30 € 233 18 010,90 € 1 504
2 + 2 22,00 € 4 166 91 652,00 € 24 265
3 + 1 16,70 € 5 164 86 238,80 € 30 546
3 15,00 € 9 377 140 655,00 € 57 321
1 + 2 10,70 € 25 139 268 987,30 € 140 078
2 + 1 8,30 € 88 171 731 819,30 € 493 102
2 4,50 € 155 734 700 803,00 € 910 781
Totals - 288 270 2 743 214,20 € 2 235 871
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 342 225,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 279 268,87 € 0 0,00 € 4
5 37 235,85 € 5 186 179,25 € 10
4 + 2 6 005,78 € 9 54 052,02 € 31
4 + 1 290,91 € 129 37 527,39 € 560
4 144,29 € 249 35 928,21 € 1 129
3 + 2 77,37 € 363 28 085,31 € 1 504
2 + 2 22,06 € 5 643 124 484,58 € 24 265
3 + 1 16,76 € 7 210 120 839,60 € 30 546
3 15,02 € 12 405 186 323,10 € 57 321
1 + 2 10,80 € 31 593 341 204,40 € 140 078
2 + 1 8,31 € 111 978 930 537,18 € 493 102
2 4,60 € 189 944 873 742,40 € 910 781
Totals - 359 528 2 918 903,44 € 1 659 331
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 342 225,28 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 279 269,00 € 0 0,00 € 4
5 37 236,00 € 0 0,00 € 10
4 + 2 6 006,00 € 0 0,00 € 31
4 + 1 291,00 € 15 4 365,00 € 560
4 144,00 € 22 3 168,00 € 1 129
3 + 2 77,00 € 38 2 926,00 € 1 504
2 + 2 22,00 € 447 9 834,00 € 24 265
3 + 1 17,00 € 574 9 758,00 € 30 546
3 15,00 € 1 200 18 000,00 € 57 321
1 + 2 11,00 € 2 476 27 236,00 € 140 078
2 + 1 8,00 € 8 896 71 168,00 € 493 102
2 5,00 € 18 124 90 620,00 € 910 781
Totals - 31 792 237 075,00 € 1 659 331
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 342 225,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 279 268,87 € 0 0,00 € 4
5 37 235,84 € 0 0,00 € 10
4 + 2 6 005,78 € 7 42 040,46 € 31
4 + 1 290,90 € 59 17 163,10 € 560
4 144,29 € 132 19 046,28 € 1 129
3 + 2 77,36 € 193 14 930,48 € 1 504
2 + 2 22,05 € 3 303 72 831,15 € 24 265
3 + 1 16,76 € 4 002 67 073,52 € 30 546
3 15,02 € 8 052 120 941,04 € 57 321
1 + 2 10,79 € 19 344 208 721,76 € 140 078
2 + 1 8,30 € 70 130 582 079,00 € 493 102
2 4,59 € 133 485 612 696,15 € 910 781
Totals - 238 707 1 757 522,94 € 1 659 331

Av 23 272 406 deltagare, var 3 514 862 från Portugal, varav 3 221 266 genererades av ett kombinationssystem på 1 705 777 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 303 281,25 CHF 0 4
5 70 605,25 CHF 1 10
4 + 2 11 387,95 CHF 2 31
4 + 1 551,60 CHF 28 560
4 273,60 CHF 55 1 129
3 + 2 146,70 CHF 86 1 504
2 + 2 41,85 CHF 1 540 24 265
3 + 1 31,80 CHF 1 850 30 546
3 28,50 CHF 3 600 57 321
1 + 2 20,50 CHF 9 978 140 078
2 + 1 15,75 CHF 32 444 493 102
2 8,70 CHF 63 543 910 781
Totals - 113 127 1 659 331
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 342 225,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 279 268,80 € 1 279 268,80 € 4
5 37 235,80 € 0 0,00 € 10
4 + 2 6 005,70 € 2 12 011,40 € 31
4 + 1 290,90 € 29 8 436,10 € 560
4 144,20 € 78 11 247,60 € 1 129
3 + 2 77,30 € 103 7 961,90 € 1 504
2 + 2 22,00 € 1 468 32 296,00 € 24 265
3 + 1 16,70 € 1 821 30 410,70 € 30 546
3 15,00 € 3 704 55 560,00 € 57 321
1 + 2 10,70 € 8 546 91 442,20 € 140 078
2 + 1 8,30 € 30 736 255 108,80 € 493 102
2 4,50 € 59 678 268 551,00 € 910 781
Totals - 106 166 1 052 294,50 € 1 659 331
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 32 342 225,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 279 268,80 € 0 0,00 € 4
5 37 235,80 € 1 37 235,80 € 10
4 + 2 6 005,70 € 1 6 005,70 € 31
4 + 1 290,90 € 46 13 381,40 € 560
4 144,20 € 74 10 670,80 € 1 129
3 + 2 77,30 € 91 7 034,30 € 1 504
2 + 2 22,00 € 1 541 33 902,00 € 24 265
3 + 1 16,70 € 1 820 30 394,00 € 30 546
3 15,00 € 3 706 55 590,00 € 57 321
1 + 2 10,70 € 8 381 89 676,70 € 140 078
2 + 1 8,30 € 29 141 241 870,30 € 493 102
2 4,50 € 57 595 259 177,50 € 910 781
Totals - 102 397 784 938,50 € 1 659 331
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 32 342 225,20 € 0 Rollover! 0
5 + 1 279 268,80 € 0 4
5 37 235,80 € 1 10
4 + 2 6 005,70 € 2 31
4 + 1 290,90 € 28 560
4 144,20 € 55 1 129
3 + 2 77,30 € 86 1 504
2 + 2 22,00 € 1 540 24 265
3 + 1 16,70 € 1 850 30 546
3 15,00 € 3 600 57 321
1 + 2 10,70 € 9 978 140 078
2 + 1 8,30 € 32 444 493 102
2 4,50 € 63 543 910 781
Totals - 113 127 1 659 331
Icon
1 659 331
lotter vann i denna dragning.
Icon
23 272 406
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
71 av 1 000
1 000 vinster per, 71 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 29 december 2015

ZVF5 57089

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 29 december 2015

 • 2
 • 22
 • 29
 • 39
 • 45
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 22 44 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 241 24 820,00 €
Totalt- 1 263 68 820,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 29 december 2015

QL 232 7014

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 29 december 2015

S475E
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 26 469,55 CHF 2 12 939,10 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 797,10 CHF 6 10 782,60 CHF
Första 4 eller Sista 41 257,95 CHF 12 15 095,40 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2231,05 CHF 56 12 938,80 CHF
Första 3 eller Sista 357,45 CHF 122 7 008,90 CHF
Första 1 + Sista 120,20 CHF 240 4 848,00 CHF
Första 2 eller Sista 210,85 CHF 1 290 13 996,50 CHF
Första 1 eller Sista 14,10 CHF 13 119 53 787,90 CHF
Totalt- 14 847 131 397,20 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 29 december 2015

 • 3
 • 5
 • 8
 • 2
 • 0
 • 1
 • Icon Constellation:
  Tweelingen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 26 5 200,00 €
3 rätt20,00 € 199 3 980,00 €
2 rätt5,00 € 2 093 10 465,00 €
1 rätt2,00 € 21 131 42 262,00 €
Stjärntecken1,50 € 9 899 14 848,50 €
Totalt- 33 349 78 755,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 29 december 2015

 • 0
 • 3
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 6 600,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 137 1 370,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 372 2 744,00 €
Totalt- 1 517 6 714,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa