EuroMillions resultat den 30 januari 2015

Den 768 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 30 januari 2015 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 30 januari 2015
 • 9
 • 13
 • 15
 • 19
 • 24
 • 3
 • 8
Visas i den ordning de drogs
Icon
Dragningen:
768
Icon
Jackpot:
15 000 000 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
3 035 230
Icon
Resultat:
Jackpotten vann!
Icon
Bolluppsättningar:
2
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 29 juli 2015.
10 nummer i Millionaire Maker!
Sök lotterikoder:
PKT3 47204
QKV0 54443
QKV6 54339
QKW3 60920
QKW3 70861
QKY3 97991
QLB1 41748
QLB2 00999
QLD3 72342
QLD8 77122
Stars

Det fanns totalt 2 jackpot vinna biljetter, 1 biljett köptes i Spanien och 1 biljett köptes i Storbritannien.

Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 5 622 000,00 £ 1 5 622 000,00 £ 2
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 6
5 24 233,60 £ 5 121 168,00 £ 16
4 + 2 1 762,40 £ 26 45 822,40 £ 110
4 + 1 93,40 £ 437 40 815,80 £ 1 816
4 52,20 £ 859 44 839,80 £ 3 246
3 + 2 30,10 £ 1 132 34 073,20 £ 4 016
2 + 2 10,20 £ 15 532 158 426,40 £ 54 178
3 + 1 7,60 £ 18 883 143 510,80 £ 69 435
3 7,00 £ 35 375 247 625,00 £ 127 017
1 + 2 6,00 £ 75 663 453 978,00 £ 260 529
2 + 1 4,80 £ 248 493 1 192 766,40 £ 885 136
2 2,60 £ 473 933 1 232 225,80 £ 1 629 723
Totals - 870 339 9 337 251,60 £ 3 035 230
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 7 500 000,00 € 0 0,00 € 2
5 + 1 258 356,40 € 3 775 069,20 € 6
5 32 294,50 € 4 129 178,00 € 16
4 + 2 2 348,60 € 31 72 806,60 € 110
4 + 1 124,40 € 454 56 477,60 € 1 816
4 69,60 € 780 54 288,00 € 3 246
3 + 2 40,20 € 844 33 928,80 € 4 016
2 + 2 13,70 € 11 257 154 220,90 € 54 178
3 + 1 10,20 € 15 193 154 968,60 € 69 435
3 9,40 € 28 557 268 435,80 € 127 017
1 + 2 8,00 € 51 378 411 024,00 € 260 529
2 + 1 6,40 € 186 371 1 192 774,40 € 885 136
2 3,50 € 341 184 1 194 144,00 € 1 629 723
Totals - 636 056 4 497 315,90 € 4 307 342
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 7 500 000,00 € 1 7 500 000,00 € 2
5 + 1 258 356,42 € 1 258 356,42 € 6
5 32 294,55 € 3 96 883,65 € 16
4 + 2 2 348,69 € 19 44 625,11 € 110
4 + 1 124,48 € 365 45 435,20 € 1 816
4 69,64 € 709 49 374,76 € 3 246
3 + 2 40,21 € 808 32 489,68 € 4 016
2 + 2 13,71 € 9 931 136 154,01 € 54 178
3 + 1 10,23 € 13 950 142 708,50 € 69 435
3 9,41 € 26 032 244 961,12 € 127 017
1 + 2 8,06 € 44 721 360 451,26 € 260 529
2 + 1 6,42 € 171 630 1 101 864,60 € 885 136
2 3,57 € 321 657 1 148 315,49 € 1 629 723
Totals - 589 827 11 161 619,80 € 3 035 230
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 7 500 000,00 € 0 0,00 € 2
5 + 1 258 356,00 € 0 0,00 € 6
5 32 295,00 € 0 0,00 € 16
4 + 2 2 349,00 € 4 9 396,00 € 110
4 + 1 124,00 € 31 3 844,00 € 1 816
4 70,00 € 63 4 410,00 € 3 246
3 + 2 40,00 € 82 3 280,00 € 4 016
2 + 2 14,00 € 931 13 034,00 € 54 178
3 + 1 10,00 € 1 167 11 670,00 € 69 435
3 9,00 € 2 162 19 458,00 € 127 017
1 + 2 8,00 € 4 559 36 472,00 € 260 529
2 + 1 6,00 € 14 999 89 994,00 € 885 136
2 4,00 € 28 502 114 008,00 € 1 629 723
Totals - 52 500 305 566,00 € 3 035 230
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 7 500 000,00 € 0 0,00 € 2
5 + 1 258 356,42 € 2 516 712,84 € 6
5 32 294,50 € 2 64 589,00 € 16
4 + 2 2 348,69 € 16 37 579,04 € 110
4 + 1 124,48 € 272 33 858,56 € 1 816
4 69,64 € 380 26 463,20 € 3 246
3 + 2 40,20 € 536 21 547,20 € 4 016
2 + 2 13,70 € 7 461 102 215,70 € 54 178
3 + 1 10,23 € 9 579 97 993,17 € 69 435
3 9,40 € 15 737 147 927,80 € 127 017
1 + 2 8,05 € 38 135 306 986,75 € 260 529
2 + 1 6,42 € 120 803 775 555,26 € 885 136
2 3,56 € 204 744 728 888,64 € 1 629 723
Totals - 397 667 2 860 317,16 € 3 035 230

Av 32 294 553 deltagare, var 4 110 093 från Portugal, varav 3 767 720 genererades av ett kombinationssystem på 1 966 754 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 7 794 615,00 CHF 0 2
5 + 1 268 505,20 CHF 0 6
5 60 279,00 CHF 1 16
4 + 2 4 383,95 CHF 5 110
4 + 1 232,35 CHF 95 1 816
4 130,00 CHF 174 3 246
3 + 2 75,05 CHF 243 4 016
2 + 2 25,60 CHF 3 270 54 178
3 + 1 19,10 CHF 4 019 69 435
3 17,55 CHF 6 961 127 017
1 + 2 15,05 CHF 16 824 260 529
2 + 1 12,00 CHF 52 807 885 136
2 6,65 CHF 94 127 1 629 723
Totals - 178 526 3 035 230
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 7 500 000,00 € 0 0,00 € 2
5 + 1 258 356,40 € 0 0,00 € 6
5 32 294,50 € 1 32 294,50 € 16
4 + 2 2 348,60 € 6 14 091,60 € 110
4 + 1 124,40 € 110 13 684,00 € 1 816
4 69,60 € 204 14 198,40 € 3 246
3 + 2 40,20 € 259 10 411,80 € 4 016
2 + 2 13,70 € 3 912 53 594,40 € 54 178
3 + 1 10,20 € 4 459 45 481,80 € 69 435
3 9,40 € 8 057 75 735,80 € 127 017
1 + 2 8,00 € 19 866 158 928,00 € 260 529
2 + 1 6,40 € 59 892 383 308,80 € 885 136
2 3,50 € 107 515 376 302,50 € 1 629 723
Totals - 204 281 1 178 031,60 € 3 035 230
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 7 500 000,00 € 0 0,00 € 2
5 + 1 258 356,40 € 0 0,00 € 6
5 32 294,50 € 0 0,00 € 16
4 + 2 2 348,60 € 3 7 045,80 € 110
4 + 1 124,40 € 52 6 468,80 € 1 816
4 69,60 € 77 5 359,20 € 3 246
3 + 2 40,20 € 112 4 502,40 € 4 016
2 + 2 13,70 € 1 884 25 810,80 € 54 178
3 + 1 10,20 € 2 185 22 287,00 € 69 435
3 9,40 € 4 136 38 878,40 € 127 017
1 + 2 8,00 € 9 383 75 064,00 € 260 529
2 + 1 6,40 € 30 141 192 902,40 € 885 136
2 3,50 € 58 061 203 213,50 € 1 629 723
Totals - 106 034 581 532,30 € 3 035 230
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 7 500 000,00 € 0 2
5 + 1 258 356,40 € 0 6
5 32 294,50 € 1 16
4 + 2 2 348,60 € 5 110
4 + 1 124,40 € 95 1 816
4 69,60 € 174 3 246
3 + 2 40,20 € 243 4 016
2 + 2 13,70 € 3 270 54 178
3 + 1 10,20 € 4 019 69 435
3 9,40 € 6 961 127 017
1 + 2 8,00 € 16 824 260 529
2 + 1 6,40 € 52 807 885 136
2 3,50 € 94 127 1 629 723
Totals - 178 526 3 035 230
Icon
3 035 230
lotter vann i denna dragning.
Icon
32 294 553
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
94 av 1 000
1 000 vinster per, 94 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 30 januari 2015

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk UK Millionaire Maker-kontroll

Alla 10 UK Millionaire Maker-koder:

PKT3 47204
QKV0 54443
QKV6 54339
QKW3 60920
QKW3 70861
QKY3 97991
QLB1 41748
QLB2 00999
QLD3 72342
QLD8 77122

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 30 januari 2015

 • 1
 • 33
 • 36
 • 41
 • 45
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 53 106 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 828 36 560,00 €
Totalt- 1 881 142 560,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 30 januari 2015

PD 078 0293

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 30 januari 2015

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 30 januari 2015

 • 5
 • 4
 • 9
 • 3
 • 6
 • 5
 • Icon Constellation:
  Weegschaal
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken2 225 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 rätt200,00 € 34 6 800,00 €
3 rätt20,00 € 315 6 300,00 €
2 rätt5,00 € 2 981 14 905,00 €
1 rätt2,00 € 29 591 59 182,00 €
Stjärntecken1,50 € 14 536 21 804,00 €
Totalt- 47 461 116 991,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 30 januari 2015

 • 0
 • 5
 • 7
 • 9
 • 6
 • 7
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 14 1 400,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 208 2 080,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 926 3 852,00 €
Totalt- 2 149 8 332,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa