EuroMillions resultat den 30 oktober 2015

Den 846 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 30 oktober 2015 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 30 oktober 2015
 • 8
 • 13
 • 17
 • 21
 • 34
 • 6
 • 7
Visas i den ordning de drogs
Icon
Dragningen:
846
Icon
Jackpot:
47 542 339 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
2 847 697
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
2
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 27 april 2016.
10 nummer i Millionaire Maker!
Sök lotterikoder:
JNN7 47298
JNP2 23285
JNP6 15242
JNR0 94359
JNR4 45230
JNS9 98473
JNT3 22440
JNV8 03529
JNW0 06919
JNW1 10832
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 33 935 721,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 150 386,00 £ 2 300 772,00 £ 8
5 36 457,20 £ 2 72 914,40 £ 11
4 + 2 2 784,90 £ 27 75 192,30 £ 72
4 + 1 94,30 £ 367 34 608,10 £ 1 859
4 49,00 £ 799 39 151,00 £ 3 579
3 + 2 40,00 £ 715 28 600,00 £ 3 127
2 + 2 14,20 £ 10 657 151 329,40 £ 40 500
3 + 1 7,70 £ 16 045 123 546,50 £ 70 989
3 7,70 £ 28 691 220 920,70 £ 119 843
1 + 2 8,10 £ 54 394 440 591,40 £ 199 968
2 + 1 5,00 £ 212 966 1 064 830,00 £ 879 197
2 2,90 £ 394 040 1 142 716,00 £ 1 528 544
Totals - 718 705 3 695 171,80 £ 2 847 697
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 542 339,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 934,80 € 3 578 804,40 € 8
5 46 772,00 € 0 0,00 € 11
4 + 2 3 572,80 € 15 53 592,00 € 72
4 + 1 121,00 € 380 45 980,00 € 1 859
4 62,80 € 615 38 622,00 € 3 579
3 + 2 51,40 € 630 32 382,00 € 3 127
2 + 2 18,20 € 7 806 142 069,20 € 40 500
3 + 1 9,90 € 14 153 140 114,70 € 70 989
3 9,90 € 22 494 222 690,60 € 119 843
1 + 2 10,40 € 37 278 387 691,20 € 199 968
2 + 1 6,40 € 176 213 1 127 763,20 € 879 197
2 3,70 € 284 704 1 053 404,80 € 1 528 544
Totals - 544 291 3 823 114,10 € 3 936 279
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 542 339,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 934,80 € 2 385 869,60 € 8
5 46 772,07 € 3 140 316,21 € 11
4 + 2 3 572,87 € 12 42 874,44 € 72
4 + 1 121,08 € 378 45 768,24 € 1 859
4 62,89 € 684 43 016,76 € 3 579
3 + 2 51,42 € 645 33 165,90 € 3 127
2 + 2 18,26 € 8 693 158 734,18 € 40 500
3 + 1 9,97 € 14 923 148 782,31 € 70 989
3 9,93 € 22 597 224 388,21 € 119 843
1 + 2 10,45 € 42 832 447 594,40 € 199 968
2 + 1 6,44 € 185 744 1 196 191,36 € 879 197
2 3,79 € 294 389 1 115 734,31 € 1 528 544
Totals - 570 902 3 982 435,92 € 2 847 697
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 542 339,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 935,00 € 1 192 935,00 € 8
5 46 772,00 € 0 0,00 € 11
4 + 2 3 573,00 € 2 7 146,00 € 72
4 + 1 121,00 € 24 2 904,00 € 1 859
4 63,00 € 50 3 150,00 € 3 579
3 + 2 51,00 € 39 1 989,00 € 3 127
2 + 2 18,00 € 707 12 726,00 € 40 500
3 + 1 10,00 € 1 000 10 000,00 € 70 989
3 10,00 € 1 834 18 340,00 € 119 843
1 + 2 10,00 € 3 619 36 190,00 € 199 968
2 + 1 6,00 € 13 843 83 058,00 € 879 197
2 4,00 € 27 463 109 852,00 € 1 528 544
Totals - 48 582 478 290,00 € 2 847 697
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 542 339,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 934,80 € 0 0,00 € 8
5 46 772,07 € 4 187 088,28 € 11
4 + 2 3 572,86 € 7 25 010,02 € 72
4 + 1 121,08 € 391 47 342,28 € 1 859
4 62,89 € 730 45 909,70 € 3 579
3 + 2 51,41 € 497 25 550,77 € 3 127
2 + 2 18,26 € 5 137 93 801,62 € 40 500
3 + 1 9,96 € 11 463 114 171,48 € 70 989
3 9,92 € 20 168 200 066,56 € 119 843
1 + 2 10,45 € 24 293 253 861,85 € 199 968
2 + 1 6,43 € 124 931 803 306,33 € 879 197
2 3,78 € 222 519 841 121,82 € 1 528 544
Totals - 410 140 2 637 230,71 € 2 847 697

Av 32 155 800 deltagare, var 4 218 957 från Portugal, varav 3 854 199 genererades av ett kombinationssystem på 2 013 536 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 209 853,65 CHF 0 8
5 50 873,60 CHF 0 11
4 + 2 6 542,05 CHF 3 72
4 + 1 221,70 CHF 120 1 859
4 115,15 CHF 291 3 579
3 + 2 94,15 CHF 220 3 127
2 + 2 33,45 CHF 2 662 40 500
3 + 1 18,25 CHF 5 039 70 989
3 18,20 CHF 9 067 119 843
1 + 2 19,15 CHF 12 875 199 968
2 + 1 11,80 CHF 59 703 879 197
2 6,95 CHF 110 670 1 528 544
Totals - 200 650 2 847 697
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 542 339,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 934,80 € 0 0,00 € 8
5 46 772,00 € 1 46 772,00 € 11
4 + 2 3 572,80 € 5 17 864,00 € 72
4 + 1 121,00 € 129 15 609,00 € 1 859
4 62,80 € 247 15 511,60 € 3 579
3 + 2 51,40 € 246 12 644,40 € 3 127
2 + 2 18,20 € 2 934 53 398,80 € 40 500
3 + 1 9,90 € 5 305 52 519,50 € 70 989
3 9,90 € 9 516 94 208,40 € 119 843
1 + 2 10,40 € 14 748 153 379,20 € 199 968
2 + 1 6,40 € 66 998 428 787,20 € 879 197
2 3,70 € 121 091 448 036,70 € 1 528 544
Totals - 221 220 1 338 730,80 € 2 847 697
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 542 339,20 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 192 934,80 € 0 0,00 € 8
5 46 772,00 € 1 46 772,00 € 11
4 + 2 3 572,80 € 1 3 572,80 € 72
4 + 1 121,00 € 70 8 470,00 € 1 859
4 62,80 € 163 10 236,40 € 3 579
3 + 2 51,40 € 135 6 939,00 € 3 127
2 + 2 18,20 € 1 904 34 652,80 € 40 500
3 + 1 9,90 € 3 061 30 303,90 € 70 989
3 9,90 € 5 476 54 212,40 € 119 843
1 + 2 10,40 € 9 929 103 261,60 € 199 968
2 + 1 6,40 € 38 799 248 313,60 € 879 197
2 3,70 € 73 668 272 571,60 € 1 528 544
Totals - 133 207 819 306,10 € 2 847 697
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 47 542 339,20 € 0 Rollover! 0
5 + 1 192 934,80 € 0 8
5 46 772,00 € 0 11
4 + 2 3 572,80 € 3 72
4 + 1 121,00 € 120 1 859
4 62,80 € 291 3 579
3 + 2 51,40 € 220 3 127
2 + 2 18,20 € 2 662 40 500
3 + 1 9,90 € 5 039 70 989
3 9,90 € 9 067 119 843
1 + 2 10,40 € 12 875 199 968
2 + 1 6,40 € 59 703 879 197
2 3,70 € 110 670 1 528 544
Totals - 200 650 2 847 697
Icon
2 847 697
lotter vann i denna dragning.
Icon
32 155 800
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
89 av 1 000
1 000 vinster per, 89 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 30 oktober 2015

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk UK Millionaire Maker-kontroll

Alla 10 UK Millionaire Maker-koder:

JNN7 47298
JNP2 23285
JNP6 15242
JNR0 94359
JNR4 45230
JNS9 98473
JNT3 22440
JNV8 03529
JNW0 06919
JNW1 10832

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 30 oktober 2015

 • 2
 • 3
 • 24
 • 27
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 37 74 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 079 41 580,00 €
Totalt- 2 116 115 580,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 30 oktober 2015

LS 980 6528

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 30 oktober 2015

H653T
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 27 606,90 CHF 2 15 213,80 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 811,15 CHF 7 12 678,05 CHF
Första 4 eller Sista 4887,45 CHF 20 17 749,00 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2304,30 CHF 50 15 215,00 CHF
Första 3 eller Sista 351,20 CHF 161 8 243,20 CHF
Första 1 + Sista 121,45 CHF 266 5 705,70 CHF
Första 2 eller Sista 210,85 CHF 1 520 16 492,00 CHF
Första 1 eller Sista 14,15 CHF 15 307 63 524,05 CHF
Totalt- 17 333 154 820,80 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 30 oktober 2015

 • 3
 • 6
 • 9
 • 2
 • 5
 • 8
 • Icon Constellation:
  Leeuw
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken200 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 rätt200,00 € 38 7 600,00 €
3 rätt20,00 € 289 5 780,00 €
2 rätt5,00 € 3 114 15 570,00 €
1 rätt2,00 € 31 475 62 950,00 €
Stjärntecken1,50 € 16 127 24 190,50 €
Totalt- 51 047 124 090,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 30 oktober 2015

 • 3
 • 4
 • 3
 • 6
 • 5
 • 0
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 0 0,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 16 1 600,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 167 1 670,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 677 3 354,00 €
Totalt- 1 860 6 624,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa