EuroMillions resultat den 31 oktober 2014

Den 742 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 31 oktober 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 31 oktober 2014
 • 10
 • 13
 • 20
 • 33
 • 41
 • 3
 • 9
Visas i den ordning de drogs
Icon
Dragningen:
742
Icon
Jackpot:
15 000 000 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
3 142 877
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
2
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 29 april 2015.
25 nummer i Millionaire Maker!
Sök lotterikoder:
FXL0 68046
JBB2 10347
JBB2 67784
JBB7 36221
KBF2 58190
KBF7 39958
KBF7 62125
KBF9 80706
KBG1 41530
KBH3 47116
KBH7 32619
KBJ5 34729
KBJ6 08808
KBK6 02005
KBM0 35861
KBM0 56395
KBM2 10473
KBM6 01473
KBM8 41833
KBM8 87196
KBN4 29950
KBP9 06325
KBP9 71562
KBQ1 26775
KBQ1 58984
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 11 763 000,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 255 073,10 £ 1 255 073,10 £ 5
5 0,00 £ 0 0,00 £ 10
4 + 2 2 415,40 £ 28 67 631,20 £ 88
4 + 1 114,80 £ 394 45 231,20 £ 1 619
4 61,10 £ 772 47 169,20 £ 3 041
3 + 2 31,50 £ 1 071 33 736,50 £ 4 207
2 + 2 10,20 £ 16 480 168 096,00 £ 59 447
3 + 1 8,90 £ 18 549 165 086,10 £ 65 557
3 8,00 £ 35 925 287 400,00 £ 122 853
1 + 2 6,00 £ 86 345 518 070,00 £ 287 234
2 + 1 5,10 £ 275 744 1 406 294,40 £ 911 202
2 2,80 £ 529 679 1 483 101,20 £ 1 687 614
Totals - 964 988 4 476 888,90 £ 3 142 877
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 355 794,20 € 0 0,00 € 5
5 59 299,00 € 2 118 598,00 € 10
4 + 2 3 369,20 € 10 33 692,00 € 88
4 + 1 160,20 € 322 51 584,40 € 1 619
4 85,30 € 579 49 388,70 € 3 041
3 + 2 44,00 € 854 37 576,00 € 4 207
2 + 2 14,30 € 11 506 164 535,80 € 59 447
3 + 1 12,40 € 12 231 151 664,40 € 65 557
3 11,10 € 22 993 255 222,30 € 122 853
1 + 2 8,30 € 54 946 456 051,80 € 287 234
2 + 1 7,10 € 166 279 1 180 580,90 € 911 202
2 3,90 € 308 809 1 204 355,10 € 1 687 614
Totals - 578 531 3 703 249,40 € 4 299 939
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 355 794,27 € 1 355 794,27 € 5
5 59 299,04 € 0 0,00 € 10
4 + 2 3 369,26 € 13 43 800,38 € 88
4 + 1 160,24 € 262 41 982,88 € 1 619
4 85,31 € 505 43 081,55 € 3 041
3 + 2 44,05 € 768 33 830,40 € 4 207
2 + 2 14,34 € 10 895 156 234,30 € 59 447
3 + 1 12,44 € 11 395 141 753,80 € 65 557
3 11,16 € 21 588 240 922,08 € 122 853
1 + 2 8,39 € 51 903 435 466,17 € 287 234
2 + 1 7,16 € 162 356 1 162 468,96 € 911 202
2 3,95 € 296 652 1 171 775,40 € 1 687 614
Totals - 556 338 3 827 110,19 € 3 142 877
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 355 794,00 € 1 355 794,00 € 5
5 59 299,00 € 1 59 299,00 € 10
4 + 2 3 369,00 € 1 3 369,00 € 88
4 + 1 160,00 € 29 4 640,00 € 1 619
4 85,00 € 47 3 995,00 € 3 041
3 + 2 44,00 € 54 2 376,00 € 4 207
2 + 2 14,00 € 1 070 14 980,00 € 59 447
3 + 1 12,00 € 1 110 13 320,00 € 65 557
3 11,00 € 2 081 22 891,00 € 122 853
1 + 2 8,00 € 5 355 42 840,00 € 287 234
2 + 1 7,00 € 16 258 113 806,00 € 911 202
2 4,00 € 30 921 123 684,00 € 1 687 614
Totals - 56 928 760 994,00 € 3 142 877
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 355 794,26 € 1 355 794,26 € 5
5 59 299,04 € 4 237 196,16 € 10
4 + 2 3 369,26 € 17 57 277,42 € 88
4 + 1 160,24 € 348 55 763,52 € 1 619
4 85,31 € 637 54 342,47 € 3 041
3 + 2 44,04 € 766 33 734,64 € 4 207
2 + 2 14,33 € 9 662 138 456,46 € 59 447
3 + 1 12,43 € 11 568 143 790,24 € 65 557
3 11,16 € 20 262 226 123,92 € 122 853
1 + 2 8,38 € 42 019 352 119,22 € 287 234
2 + 1 7,15 € 142 815 1 021 127,25 € 911 202
2 3,95 € 247 890 979 165,50 € 1 687 614
Totals - 475 989 3 654 891,06 € 3 142 877
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 18 000 000,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 561 877,20 CHF 1 5
5 93 646,20 CHF 1 10
4 + 2 5 320,80 CHF 9 88
4 + 1 253,05 CHF 118 1 619
4 134,75 CHF 195 3 041
3 + 2 69,55 CHF 276 4 207
2 + 2 22,65 CHF 3 641 59 447
3 + 1 19,65 CHF 4 116 65 557
3 17,65 CHF 7 597 122 853
1 + 2 13,25 CHF 16 310 287 234
2 + 1 11,30 CHF 54 146 911 202
2 6,25 CHF 99 064 1 687 614
Totals - 185 474 3 142 877
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 355 794,20 € 0 0,00 € 5
5 59 299,00 € 1 59 299,00 € 10
4 + 2 3 369,20 € 7 23 584,40 € 88
4 + 1 160,20 € 99 15 859,80 € 1 619
4 85,30 € 188 16 036,40 € 3 041
3 + 2 44,00 € 247 10 868,00 € 4 207
2 + 2 14,30 € 3 722 53 224,60 € 59 447
3 + 1 12,40 € 4 147 51 422,80 € 65 557
3 11,10 € 7 795 86 524,50 € 122 853
1 + 2 8,30 € 18 553 153 989,90 € 287 234
2 + 1 7,10 € 59 002 418 914,20 € 911 202
2 3,90 € 108 572 423 430,80 € 1 687 614
Totals - 202 333 1 313 154,40 € 3 142 877
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 355 794,20 € 0 0,00 € 5
5 59 299,00 € 1 59 299,00 € 10
4 + 2 3 369,20 € 3 10 107,60 € 88
4 + 1 160,20 € 47 7 529,40 € 1 619
4 85,30 € 118 10 065,40 € 3 041
3 + 2 44,00 € 171 7 524,00 € 4 207
2 + 2 14,30 € 2 471 35 335,30 € 59 447
3 + 1 12,40 € 2 441 30 268,40 € 65 557
3 11,10 € 4 612 51 193,20 € 122 853
1 + 2 8,30 € 11 803 97 964,90 € 287 234
2 + 1 7,10 € 34 602 245 674,20 € 911 202
2 3,90 € 66 027 257 505,30 € 1 687 614
Totals - 122 296 812 466,70 € 3 142 877
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 355 794,20 € 1 5
5 59 299,00 € 1 10
4 + 2 3 369,20 € 9 88
4 + 1 160,20 € 118 1 619
4 85,30 € 195 3 041
3 + 2 44,00 € 276 4 207
2 + 2 14,30 € 3 641 59 447
3 + 1 12,40 € 4 116 65 557
3 11,10 € 7 597 122 853
1 + 2 8,30 € 16 310 287 234
2 + 1 7,10 € 54 146 911 202
2 3,90 € 99 064 1 687 614
Totals - 185 474 3 142 877

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 31 oktober 2014

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk UK Millionaire Maker-kontroll

Alla 25 UK Millionaire Maker-koder:

FXL0 68046
JBB2 10347
JBB2 67784
JBB7 36221
KBF2 58190
KBF7 39958
KBF7 62125
KBF9 80706
KBG1 41530
KBH3 47116
KBH7 32619
KBJ5 34729
KBJ6 08808
KBK6 02005
KBM0 35861
KBM0 56395
KBM2 10473
KBM6 01473
KBM8 41833
KBM8 87196
KBN4 29950
KBP9 06325
KBP9 71562
KBQ1 26775
KBQ1 58984

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 31 oktober 2014

 • 2
 • 5
 • 13
 • 18
 • 30
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 67 134 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 740 54 800,00 €
Totalt- 2 807 188 800,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 31 oktober 2014

DV 117 4892

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 31 oktober 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 31 oktober 2014

 • 7
 • 2
 • 6
 • 7
 • 5
 • 8
 • Icon Constellation:
  Ram
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 250 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 3 6 000,00 €
4 rätt200,00 € 35 7 000,00 €
3 rätt20,00 € 314 6 280,00 €
2 rätt5,00 € 3 065 15 325,00 €
1 rätt2,00 € 31 666 63 332,00 €
Stjärntecken1,50 € 15 139 22 708,50 €
Totalt- 50 222 120 645,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 31 oktober 2014

 • 7
 • 3
 • 8
 • 7
 • 6
 • 9
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 3 3 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 15 1 500,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 173 1 730,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 672 3 344,00 €
Totalt- 1 863 9 574,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa