EuroMillions resultat den 31 december 2013

Den 655 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 31 december 2013 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 31 december 2013
 • 13
 • 20
 • 24
 • 29
 • 45
 • 3
 • 7
Visas i den ordning de drogs
Icon
Dragningen:
655
Icon
Jackpot:
100 878 708 €
Icon
Dragningsmaskiner:
1
Icon
Totalt antal vinnare:
3 826 603
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 29 juni 2014.
25 nummer i Millionaire Raffle!
Sök lotterikoder:
DQR6 22154
FRD9 42976
GRG9 11485
GRH2 56975
GRH7 16372
GRK0 90143
GRK1 58945
GRL1 36445
GRL9 81906
GRM5 21664
GRM5 38074
GRM8 90781
GRN2 09581
GRN6 86516
GRN9 60639
GRP4 42077
GRP6 12190
GRP6 52417
GRQ0 26174
GRQ9 78512
GRR3 23864
GRR7 23915
GRS0 31830
GRS4 75449
GRW6 14436
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 83 850 382,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 125 281,30 £ 2 250 562,60 £ 12
5 83 520,80 £ 4 334 083,20 £ 6
4 + 2 2 480,80 £ 31 76 904,80 £ 101
4 + 1 140,70 £ 478 67 254,60 £ 1 558
4 75,80 £ 973 73 753,40 £ 2 889
3 + 2 26,50 £ 1 681 44 546,50 £ 5 906
2 + 2 8,30 £ 22 563 187 272,90 £ 85 971
3 + 1 9,00 £ 23 349 210 141,00 £ 75 791
3 8,30 £ 44 418 368 669,40 £ 138 296
1 + 2 4,60 £ 116 986 538 135,60 £ 439 456
2 + 1 5,00 £ 328 472 1 642 360,00 £ 1 082 996
2 2,80 £ 627 760 1 757 728,00 £ 1 993 621
Totals - 1 166 717 5 551 412,00 £ 3 826 603
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 100 878 707,50 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 181 797,40 € 1 181 797,40 € 12
5 121 198,20 € 1 121 198,20 € 6
4 + 2 3 599,90 € 21 75 597,90 € 101
4 + 1 204,20 € 332 67 794,40 € 1 558
4 110,10 € 599 65 949,90 € 2 889
3 + 2 38,40 € 1 283 49 267,20 € 5 906
2 + 2 12,10 € 19 476 235 659,60 € 85 971
3 + 1 13,10 € 16 337 214 014,70 € 75 791
3 12,10 € 29 231 353 695,10 € 138 296
1 + 2 6,70 € 97 636 654 161,20 € 439 456
2 + 1 7,30 € 233 087 1 701 535,10 € 1 082 996
2 4,10 € 414 868 1 700 958,80 € 1 993 621
Totals - 812 872 5 421 629,50 € 5 452 347
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 100 878 707,50 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 181 797,41 € 2 363 594,82 € 12
5 121 198,27 € 0 0,00 € 6
4 + 2 3 599,95 € 14 50 399,30 € 101
4 + 1 204,20 € 250 51 050,00 € 1 558
4 110,12 € 440 48 452,80 € 2 889
3 + 2 38,48 € 979 37 671,92 € 5 906
2 + 2 12,16 € 13 813 167 966,08 € 85 971
3 + 1 13,19 € 11 922 157 251,18 € 75 791
3 12,16 € 20 406 248 136,96 € 138 296
1 + 2 6,72 € 68 976 463 518,72 € 439 456
2 + 1 7,39 € 165 532 1 223 281,48 € 1 082 996
2 4,10 € 288 867 1 184 354,70 € 1 993 621
Totals - 571 201 3 995 677,96 € 3 826 603
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 100 878 708,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 181 797,00 € 0 0,00 € 12
5 121 198,00 € 0 0,00 € 6
4 + 2 3 600,00 € 0 0,00 € 101
4 + 1 204,00 € 25 5 100,00 € 1 558
4 110,00 € 42 4 620,00 € 2 889
3 + 2 38,00 € 80 3 040,00 € 5 906
2 + 2 12,00 € 1 141 13 692,00 € 85 971
3 + 1 13,00 € 1 209 15 717,00 € 75 791
3 12,00 € 2 182 26 184,00 € 138 296
1 + 2 7,00 € 5 769 40 383,00 € 439 456
2 + 1 7,00 € 16 762 117 334,00 € 1 082 996
2 4,00 € 31 823 127 292,00 € 1 993 621
Totals - 59 033 353 362,00 € 3 826 603
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 100 878 707,50 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 181 797,40 € 4 727 189,60 € 12
5 121 198,27 € 0 0,00 € 6
4 + 2 3 599,94 € 15 53 999,10 € 101
4 + 1 204,20 € 255 52 071,00 € 1 558
4 110,12 € 392 43 167,04 € 2 889
3 + 2 38,47 € 898 34 546,06 € 5 906
2 + 2 12,15 € 14 062 170 853,30 € 85 971
3 + 1 13,19 € 10 989 144 944,91 € 75 791
3 12,15 € 19 258 233 984,70 € 138 296
1 + 2 6,72 € 70 872 476 259,84 € 439 456
2 + 1 7,38 € 156 505 1 155 006,90 € 1 082 996
2 4,10 € 283 015 1 160 361,50 € 1 993 621
Totals - 556 265 4 252 383,95 € 3 826 603

Av 45 449 352 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 300 299,20 CHF 1 12
5 200 199,45 CHF 1 6
4 + 2 5 946,50 CHF 5 101
4 + 1 337,30 CHF 66 1 558
4 181,90 CHF 137 2 889
3 + 2 63,55 CHF 415 5 906
2 + 2 20,10 CHF 5 671 85 971
3 + 1 21,80 CHF 4 055 75 791
3 20,10 CHF 7 435 138 296
1 + 2 11,10 CHF 30 868 439 456
2 + 1 12,20 CHF 63 340 1 082 996
2 6,80 CHF 118 532 1 993 621
Totals - 230 526 3 826 603
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 100 878 707,50 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 181 797,40 € 0 0,00 € 12
5 121 198,20 € 0 0,00 € 6
4 + 2 3 599,90 € 9 32 399,10 € 101
4 + 1 204,20 € 53 10 822,60 € 1 558
4 110,10 € 137 15 083,70 € 2 889
3 + 2 38,40 € 320 12 288,00 € 5 906
2 + 2 12,10 € 5 340 64 614,00 € 85 971
3 + 1 13,10 € 3 946 51 692,60 € 75 791
3 12,10 € 7 660 92 686,00 € 138 296
1 + 2 6,70 € 27 816 186 367,20 € 439 456
2 + 1 7,30 € 60 922 444 730,60 € 1 082 996
2 4,10 € 117 901 483 394,10 € 1 993 621
Totals - 224 104 1 394 077,90 € 3 826 603
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 100 878 707,50 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 181 797,40 € 2 363 594,80 € 12
5 121 198,20 € 0 0,00 € 6
4 + 2 3 599,90 € 6 21 599,40 € 101
4 + 1 204,20 € 99 20 215,80 € 1 558
4 110,10 € 169 18 606,90 € 2 889
3 + 2 38,40 € 250 9 600,00 € 5 906
2 + 2 12,10 € 3 905 47 250,50 € 85 971
3 + 1 13,10 € 3 984 52 190,40 € 75 791
3 12,10 € 7 706 93 242,60 € 138 296
1 + 2 6,70 € 20 533 137 571,10 € 439 456
2 + 1 7,30 € 58 376 426 144,80 € 1 082 996
2 4,10 € 110 855 454 505,50 € 1 993 621
Totals - 205 885 1 644 521,80 € 3 826 603
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 100 878 707,50 € 0 Rollover! 0
5 + 1 181 797,40 € 1 12
5 121 198,20 € 1 6
4 + 2 3 599,90 € 5 101
4 + 1 204,20 € 66 1 558
4 110,10 € 137 2 889
3 + 2 38,40 € 415 5 906
2 + 2 12,10 € 5 671 85 971
3 + 1 13,10 € 4 055 75 791
3 12,10 € 7 435 138 296
1 + 2 6,70 € 30 868 439 456
2 + 1 7,30 € 63 340 1 082 996
2 4,10 € 118 532 1 993 621
Totals - 230 526 3 826 603
Icon
3 826 603
lotter vann i denna dragning.
Icon
45 449 352
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
84 av 1 000
1 000 vinster per, 84 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - tisdag 31 december 2013

För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Millionaire Raffle-kontroll

Alla 25 Millionaire Raffle-koder:

DQR6 22154
FRD9 42976
GRG9 11485
GRH2 56975
GRH7 16372
GRK0 90143
GRK1 58945
GRL1 36445
GRL9 81906
GRM5 21664
GRM5 38074
GRM8 90781
GRN2 09581
GRN6 86516
GRN9 60639
GRP4 42077
GRP6 12190
GRP6 52417
GRQ0 26174
GRQ9 78512
GRR3 23864
GRR7 23915
GRS0 31830
GRS4 75449
GRW6 14436

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 31 december 2013

 • 5
 • 7
 • 18
 • 27
 • 38
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 51 102 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 664 53 280,00 €
Totalt- 2 715 155 280,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - tisdag 31 december 2013

 • 5
 • 5
 • 1
 • 5
 • 7
 • 2
 • 5
Antal rätt Vinst per vinnare
7 rätt i exakt ordning250 000,00 €
7 rätt i exakt ordning med ± 130 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning25 000,00 €
Första/Sista 6 rätt i exakt ordning med ± 13 000,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning2 500,00 €
Första/Sista 5 rätt i exakt ordning med ± 1600,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning500,00 €
Första/Sista 4 rätt i exakt ordning med ± 160,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning50,00 €
Första/Sista 3 rätt i exakt ordning med ± 16,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning5,00 €
Första/Sista 2 rätt i exakt ordning med ± 11,50 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning1,00 €
Första/Sista 1 rätt i exakt ordning med ± 11,00 €

Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 31 december 2013

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 31 december 2013

 • 6
 • 3
 • 5
 • 6
 • 2
 • 0
 • Icon Constellation:
  Boogschutter
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken950 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 6 12 000,00 €
4 rätt200,00 € 77 15 400,00 €
3 rätt20,00 € 727 14 540,00 €
2 rätt5,00 € 7 355 36 775,00 €
1 rätt2,00 € 72 377 144 754,00 €
Stjärntecken1,50 € 32 789 49 183,50 €
Totalt- 113 331 272 652,50 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 31 december 2013

 • 7
 • 1
 • 8
 • 3
 • 6
 • 3
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 22 2 200,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 197 1 970,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 875 3 750,00 €
Totalt- 2 095 8 920,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa