EuroMillions resultat den 5 september 2014

Den 726 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 5 september 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 5 september 2014
 • 1
 • 18
 • 23
 • 46
 • 50
 • 3
 • 9
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
QSB6 99292
Icon
Dragningen:
726
Icon
Jackpot:
47 592 166 €
Icon
Dragningsmaskiner:
3
Icon
Totalt antal vinnare:
2 333 559
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
4
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 4 mars 2015.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 37 783 420,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 217 151,30 £ 3 651 453,90 £ 5
5 27 839,90 £ 2 55 679,80 £ 13
4 + 2 1 723,40 £ 10 17 234,00 £ 105
4 + 1 107,60 £ 214 23 026,40 £ 1 471
4 51,70 £ 483 24 971,10 £ 3 059
3 + 2 40,40 £ 617 24 926,80 £ 2 795
2 + 2 12,50 £ 9 116 113 950,00 £ 41 382
3 + 1 10,90 £ 10 193 111 103,70 £ 45 467
3 9,60 £ 19 693 189 052,80 £ 86 863
1 + 2 6,20 £ 50 753 314 668,60 £ 233 497
2 + 1 5,90 £ 154 962 914 275,80 £ 669 207
2 3,20 £ 295 414 945 324,80 £ 1 249 695
Totals - 541 460 3 385 667,70 £ 2 333 559
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 592 166,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 299 036,30 € 1 299 036,30 € 5
5 38 337,90 € 2 76 675,80 € 13
4 + 2 2 373,30 € 39 92 558,70 € 105
4 + 1 148,20 € 388 57 501,60 € 1 471
4 71,20 € 863 61 445,60 € 3 059
3 + 2 55,70 € 599 33 364,30 € 2 795
2 + 2 17,30 € 8 707 150 631,10 € 41 382
3 + 1 15,00 € 8 829 132 435,00 € 45 467
3 13,20 € 17 825 235 290,00 € 86 863
1 + 2 8,60 € 49 936 429 449,60 € 233 497
2 + 1 8,10 € 133 531 1 081 601,10 € 669 207
2 4,40 € 248 522 1 093 496,80 € 1 249 695
Totals - 469 242 3 743 485,90 € 3 272 043
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 592 166,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 299 036,36 € 0 0,00 € 5
5 38 338,00 € 4 153 352,00 € 13
4 + 2 2 373,30 € 21 49 839,30 € 105
4 + 1 148,23 € 285 42 245,55 € 1 471
4 71,28 € 543 38 705,04 € 3 059
3 + 2 55,72 € 574 31 983,28 € 2 795
2 + 2 17,31 € 8 607 148 987,17 € 41 382
3 + 1 15,07 € 9 767 147 188,69 € 45 467
3 13,27 € 18 763 248 985,01 € 86 863
1 + 2 8,67 € 47 913 415 405,71 € 233 497
2 + 1 8,19 € 137 483 1 125 985,77 € 669 207
2 4,49 € 257 640 1 156 803,60 € 1 249 695
Totals - 481 600 3 559 481,12 € 2 333 559
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 592 166,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 299 036,00 € 0 0,00 € 5
5 38 338,00 € 0 0,00 € 13
4 + 2 2 373,00 € 1 2 373,00 € 105
4 + 1 148,00 € 22 3 256,00 € 1 471
4 71,00 € 49 3 479,00 € 3 059
3 + 2 56,00 € 54 3 024,00 € 2 795
2 + 2 17,00 € 885 15 045,00 € 41 382
3 + 1 15,00 € 940 14 100,00 € 45 467
3 13,00 € 1 873 24 349,00 € 86 863
1 + 2 9,00 € 4 566 41 094,00 € 233 497
2 + 1 8,00 € 14 091 112 728,00 € 669 207
2 4,00 € 27 264 109 056,00 € 1 249 695
Totals - 49 745 328 504,00 € 2 333 559
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 592 166,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 299 036,36 € 0 0,00 € 5
5 38 337,99 € 3 115 013,97 € 13
4 + 2 2 373,30 € 4 9 493,20 € 105
4 + 1 148,23 € 142 21 048,66 € 1 471
4 71,28 € 288 20 528,64 € 3 059
3 + 2 55,72 € 400 22 288,00 € 2 795
2 + 2 17,31 € 6 527 112 982,37 € 41 382
3 + 1 15,07 € 6 934 104 495,38 € 45 467
3 13,26 € 12 093 160 353,18 € 86 863
1 + 2 8,67 € 36 364 315 275,88 € 233 497
2 + 1 8,19 € 103 398 846 829,62 € 669 207
2 4,48 € 184 622 827 106,56 € 1 249 695
Totals - 350 775 2 555 415,46 € 2 333 559
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 361 209,00 CHF 0 5
5 67 329,20 CHF 1 13
4 + 2 4 168,00 CHF 5 105
4 + 1 260,30 CHF 120 1 471
4 125,20 CHF 253 3 059
3 + 2 97,85 CHF 171 2 795
2 + 2 30,40 CHF 2 446 41 382
3 + 1 26,45 CHF 2 865 45 467
3 23,30 CHF 5 322 86 863
1 + 2 15,25 CHF 14 680 233 497
2 + 1 14,40 CHF 41 595 669 207
2 7,90 CHF 77 311 1 249 695
Totals - 144 769 2 333 559
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 592 166,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 299 036,30 € 1 299 036,30 € 5
5 38 337,90 € 1 38 337,90 € 13
4 + 2 2 373,30 € 19 45 092,70 € 105
4 + 1 148,20 € 230 34 086,00 € 1 471
4 71,20 € 429 30 544,80 € 3 059
3 + 2 55,70 € 235 13 089,50 € 2 795
2 + 2 17,30 € 2 964 51 277,20 € 41 382
3 + 1 15,00 € 3 565 53 475,00 € 45 467
3 13,20 € 6 609 87 238,80 € 86 863
1 + 2 8,60 € 17 018 146 354,80 € 233 497
2 + 1 8,10 € 50 104 405 842,40 € 669 207
2 4,40 € 92 045 404 998,00 € 1 249 695
Totals - 173 220 1 609 373,40 € 2 333 559
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 47 592 166,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 299 036,30 € 0 0,00 € 5
5 38 337,90 € 0 0,00 € 13
4 + 2 2 373,30 € 6 14 239,80 € 105
4 + 1 148,20 € 70 10 374,00 € 1 471
4 71,20 € 151 10 751,20 € 3 059
3 + 2 55,70 € 145 8 076,50 € 2 795
2 + 2 17,30 € 2 130 36 849,00 € 41 382
3 + 1 15,00 € 2 374 35 610,00 € 45 467
3 13,20 € 4 685 61 842,00 € 86 863
1 + 2 8,60 € 12 267 105 496,20 € 233 497
2 + 1 8,10 € 34 043 275 748,30 € 669 207
2 4,40 € 66 877 294 258,80 € 1 249 695
Totals - 122 748 853 245,80 € 2 333 559
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 47 592 166,40 € 0 Rollover! 0
5 + 1 299 036,30 € 0 5
5 38 337,90 € 1 13
4 + 2 2 373,30 € 5 105
4 + 1 148,20 € 120 1 471
4 71,20 € 253 3 059
3 + 2 55,70 € 171 2 795
2 + 2 17,30 € 2 446 41 382
3 + 1 15,00 € 2 865 45 467
3 13,20 € 5 322 86 863
1 + 2 8,60 € 14 680 233 497
2 + 1 8,10 € 41 595 669 207
2 4,40 € 77 311 1 249 695
Totals - 144 769 2 333 559

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 5 september 2014

QSB6 99292

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 5 september 2014

 • 9
 • 13
 • 27
 • 42
 • 44
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 78 156 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 305 46 100,00 €
Totalt- 2 383 202 100,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 5 september 2014

QF 983 1093

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 5 september 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 5 september 2014

 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 2
 • Icon Constellation:
  Vissen
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken650 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 35 7 000,00 €
3 rätt20,00 € 312 6 240,00 €
2 rätt5,00 € 2 921 14 605,00 €
1 rätt2,00 € 29 209 58 418,00 €
Stjärntecken1,50 € 13 504 20 256,00 €
Totalt- 45 982 108 519,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 5 september 2014

 • 7
 • 0
 • 3
 • 5
 • 8
 • 0
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 11 1 100,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 122 1 220,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 355 2 710,00 €
Totalt- 1 489 6 030,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa